WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 140


Bezwering 1401
P 1   Boek om te reciteren in de tweede wintermaand op de laatste dag als het Heilige Oog compleet is in de tweede wintermaand op de laatste dag.

 

2   Om te zeggen door Osiris N.:
S 1   De machtigeverschijnt, de horizon schijnt, Atoem verschijnt op de geur van zijn bewieroking, de Zonneschijn-god is opgestegen in de hemel, het Verblijf van het Piramidion is in vreugde en alle bewoners zijn verenigd, een stem roept binnenin het heiligdom, kreten weergalmen door de Andere Wereld, eerbied wordt getoond tijdens de voordracht van Atoem-Horakhty.
  2   Zijne Hoogheid geeft een bevel aan de Enneade volgelingen namens Zijne Hoogheid, want Zijne Hoogheid is blij tijdens het aanschouwen van het Heilige Oog: 'Aanachouw mijn lichaam waaraan bescherming is gegeven en al mijn uitwassen zijn bloeiend gemaakt.'
  3   Zijne Hoogheid gaat voort, zijn Oog rust op zijn plek op Zijne Hoogheid in dit vierde uur van de nacht en het land is gelukkig op de laatste dag van de tweede wintermaand. De Grootsheid van het Heilige Oog bevindt zich voor de Enneade, Zijne Hoogheid schijnt als tijdens de Eerste Gebeurtenis en het Heilige Oog is in zijn hoofd; Re, Atoem, het Heilige Oog, Shu, Geb, Osiris, Seth en Horus, Montu, Bah, Re de Onsterfelijke, Thoth die die door de eeuwigheid reist, Nut, Isis, Nephthys, Hathor de zegevierende, de 2 Zangeres godinnen, Maat, Anubis van het land, geboren uit de eeuwigheid en de Ziel van Mendes
  4   Wanneer het Heilige Oog is beschouwd in het bijzijn van de Heer van dit land en het staat compleet en content, zijn deze goden vreugdevol op deze dag; hun handen ondersteunen het en het festival van al deze goden wordt gevierd.
Zij zeggen:
Heil aan u en lof voor Re! De bemanning bavigeert de Heilige Bark en
Apep is geveld.
Heil aan u en lof voor Re! De gedaante van Khepri is tot leven gewekt.
Heil aan u en lof voor Re! Wees blij voor hem want zijn vijanden zijn verdreven.
Heil aan u en lof voor Re! De hoofden van de
Kinderen der Machteloosheid zijn verwijderd.
Verering voor u en lof voor N!
T 1   Om te zeggen over een Heilig Oog van echt lazuur of kornalijn, versierd met goud, daaraan zal alles goed en puur geofferd worden, wanneer Re zichzelf toont op de laatste dag van de tweede maand; en er zal nog een heilig oog worden gemaakt van rood jaspis, wat voor een mens geplaatst dient te worden op elk door hem gewenst lidmaat.
  2   Hij die deze bezwering uit zal ik de Bark van Re zijn wanneer deze zich op weg heeft begeven met deze goden en hij zal als één van hen zijn, hij zal verrijzen in het rijk der doden.
  3   Wat betreft hij die deze bezwering uit, alsmede de offerandes wanneer het Heilige Oog compleet is; 4 altaren voor het Heilige oog en 4 voor Re-Atoem, 4 altaren voor het Heilige Oog en 4 voor deze goden, ieder van hen; 5 goede sneden van wit brood, 5 potjes met wierook, 5 dunne platte biscuits, één mand wierook, één mand fruit en één met geroosterd vlees.

Onder: Bezwering 140, BM 10257-16

Horemheb knielt in adoratie voor Anubis, die rust op een soort doodkist-achtige sokkel met een kherep-scepter. Erachter, een knielende god wiens armen zijn opgeheven, met een udjat-oog op zijn hoofd.
Boek der Doden - Bezwering 140

 

1 Gebaseerd op R1 (Pers./Ptol.) op de vignette knielt Horemheb in adoratie voor Anubis, die rust op een soort doodkist-achtige sokkel met een kherep-scepter. Erachter, een knielende god wiens armen zijn opgeheven, met een udjat-oog op zijn hoofd.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 138 Naar Bezwering 141

 

 
Rechts