WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 144


Bezwering 1441

a

P 1   Bezwering om binnen te treden richting Osiris.

 

2   Osiris (N.) zal zeggen:
S     Hoe belangrijk is deze persoon voor de poortwachters van de horizon. Opent voor Osiris (N.), maakt ruimte voor hem, dat hij jullie moge passeren, want hij is in de Diepte. Open voor hem de verborgen zetels; wees bang voor hem, gij die bij hem zijt.Toon eerbied voor Osiris (N.); (regel voor hem zijn ┌Horus┐-troon). Ziet, (N.) bevind zich in het gevolg van de stier van het westen. [N. is] tot leven gekomen.

b

P 1   De namen weten van hen die bij de 7 poorten zijn en hun bewakers en aankondigers. (Tussen haakjes de Engelse naam)
  2   De eerste poort. 'Hij wiens gezicht is omgekeerd, de veelvormige' (He whose face is inverted, the many-shaped) is de naam van de poortwachter van de eerste poort; 'Luistervink' (Eavesdropper) is de naam van zijn bewaker; 'Hij met luide stem' (The loud-voiced) is de naam van de verslaggever.
De tweede poort. "Hij wiens achterste uitsteekt'
(He whose hinder-parts are extended) is de naam van de poortwachter van de tweede poort; 'Wisselaar van gezicht' (Shifting of face) is de naam van zijn bewaker; 'Brander' (Burner) is de naam van de verslaggever.
De derde poort. 'Hij die de ontbinding van z'n achterste opeet'
(He who eats the corruption of his hinder-parts) is de naam van de poortwachter van de derde poort; 'Waakzaam' (Vigilant) is de naam van zijn bewaker; 'Hij die vervloekt' (He who curses) is de naam van de verslaggever.
De vierde poort. 'Hij die behoed voor de luidruchtigen'
(He who defends from the noisy) is de naam van de poortwachter van de vierde poort; 'Wakend' (Wakeful) is de naam van zijn bewaker; 'Medogenloos van aanblik, die de agressor afweert' (Grim of visage who repels the aggressor) is de naam van de verslaggever.
De vijfde poort. 'Hij die leeft van slangen'
(He who lives on snakes) is de naam van de poortwachter van de vijfde poort; 'Vlammend' (Fiery) is de naam van zijn bewaker; 'Nijlpaardgezicht, razend van kracht' (Hippopotamus-faced, raging of power) is de naam van de verslaggever.
De zesde poort. 'De broodmaker, met krassende stem'
(The bread-shaper, the harsh-voiced) is de naam van de poortwachter van de zesde poort; 'Hij die op en neer kijkt' (He who looks to and fro) is de naam van zijn bewaker; 'Duidelijk van glans, bewaker van het Meer' (Sharp of glance, warden of the Lake) is de naam van de verslaggever.
De zevende poort. 'Hij die ze neervelt'
(He who cuts them down) is de naam van de poortwachter van de zevende poort; 'Luidruchtig' (Loud-voiced) is de naam van zijn bewaker; 'Hij die behoed voor hen die kwaad willen doen' (He who defends from those who would work harm) is de naam van de verslaggever.
  3   Te gebruiken op het Thoth-festival bij dageraad.
  4   Om te zeggen door Osiris N.:
S     O jullie poorten, O jullie die de poorten bewaken namens Osiris, O jullie die ze beschermen en die de kwesties van de Twee Landen elke dag verslag uitbrengen aan Osiris; Ik ken jullie en ik weet jullie namen;
Boek der Doden - Bezwering 144

Bezwering 144, BM 10470-11

Rechts detail:
De Zeven Poorten van de Andere Wereld, elk
apart genaamd en vergezeld door hun wachter, beschermheer en aankondiger, getoond als gehurkt zittende figuren met messen op hun knieën.

Boek der Doden - Bezwering 144

Bezwering 144, BM 10470-12

Rechts detail:
De Zeven Poorten van de Andere Wereld,
elk apart genaamd en vergezeld door hun wachter, beschermheer en aankondiger, getoond als gehurkt zittende figuren met messen op hun knieën.

c

S     Ik ben geboren in Rosetau en de macht van de Heer van de horizon is aan mij gegeven.
Ik ben gelouterd in Pe net zoals de priesters van Osiris; Ik ontvang voedsel in Rosetau en leidt de goden in de horizon in de entourage van Osiris; Ik ben één van hen, iemand die hen leidt.

d

S     Ik ben een ziel, een meester der zielen, een ziel die optreedt. Ik ben iemand die het maandelijkse festival viert en het half-maandelijkse feest aankondigt, ik ga er heen en er langs, het vurige Oog van Horus dragend, wat de hand van Thoth draagt op de nacht als hij in rechtvaardiging de hemel doorkruist.

e

S     Ik passeer in vrede, ik vaar in de Bark van Re en mijn bescherming is de bescherming van de bark van Re. Het mijne is een naam die groter is dan de jouwe, machtiger dan de jouwe op het pad der rechtvaardigheid; ik verafschuw elke inhouding, want mijn bescherming is de bescherming van Horus, de eerstgeborene van Re, gecreëerd door zijn wil. Ik zal niet worden aangehouden, ik zal niet worden afgeweerd door de poorten van Osiris, ik ben hij die de Dubbele Leeuw uitrust.

f

S 1   Iemand die dagelijks wordt gezuiverd in het gevolg van Osiris, Belangrijkste der Westerlingen.
  2   Mijn landen bevinden zich in het Veld der Offers te midden van de wijzen, te midden van hen die mij dienen in het bijzijn van Thoth en te midden van hen die offeren.
  3   Anubis heeft bevolen dat zij die zich tussen de offergaven bevinden, dat mijn offergaven in mijn bezit dienen te zijn en dat zij niet van mij af zullen worden genomen door hen die zich te midden van de plunderaars bevinden.

g

S     Ik ben net zoals Horus gekomen in de heilige plaats van de horizon van de hemel; ik kondig Re aan bij de poorten van de horizon, de goden zijn blij dat ze mij ontmoeten en de kostbare stenen van de goden zijn op me. De Vernietiger zal me niet aanvallen en zij die hun poorten bewaken zullen niet onkundig zijn m.b.t. mij. Ik ben iemand wiens uiterlijk is verborgen in het Grote Verblijf (Paleis), de Bovenste Plaats, het heiligdom van de god en ik heb dat bereikt na de purificatie van Hathor.

h

S     Iemand die de grote massa creëert ben ik, die Waarheid naar boven haalt voor Re en die de macht van Apep vernietigt; ik ben iemand die het firmament opent, die de storm verdrijft, die de bemanning van Re tot leven wekt en die offers bijeenbrengt naar de plaats waar zij zich bevinden. Ik heb er voor gezorgd dat de Heilige Bark zijn rechtvaardige reizen kon maken; er is een weg voor mij gebaant waarop ik kan passeren. Mijn uiterlijk is dat van de Vooraanstaande, mijn achterdelen zijn de Dubbele Kroon, ik ben een bezitter van macht, ik ben content in de horizon en ik ben blij bij het neerslaan van jou. O jullie die wakker zijn prepareer een weg voor jullie heer Osiris.
T 1   Om te reciteren over deze richtingen die zich op schrift bevinden en die behoren te worden gegraveerd in oker met de twee gezelschappen van de Bark van Re.
Offer voedsel aan hen, gevogelte en wierook in hun bijzijn.
  2   Het betekent dat een ziel tot leven zal worden gebracht en macht zal worden gegeven over deze goden; het betekent dat dat hij niet zal worden verwijderd of afgehouden bij de poorten van de Andere Wereld.
  3   Gij zult een voordracht houden over een beeld van deze ziel in hun aanwezigheid en hem zal worden toegestaan om te arriveren bij elke poort overeenkomstig met dat wat geschreven staat.
  4   Houd een voordracht bij elke poort in overeenstemming met dat wat geschreven staat en geef offers aan ieder van hen met een voorpoot, hoofd, hart en en zij van een rode stier en vier schalen met bloed, zonder een hart van kostbaar steen weg te laten; 16 witte broden, 8 persen-koeken, 18 shens-koeken, 8 khenet-broden, 8 hebnenet-broden, 8 eenheden bier, 8 schalen met graan, 4 kleikommen gevuld met melk van een witte koe, groene kruiden, frisse moringa-olie, groene en zwarte oogschaduw, eerste kwaliteit zalf en wierook op het vuur.
  5   Om te reciteren en uit te wissen, item na item, na het voordragen van deze richtingen, zijn er 4 uren van de dag voorbijgegaan en wordt er zorgvuldig omgegaan met de positie (van de zon) in de hemel.
  6   Gij zult uit dit boek voordragen zonder iemand het te laten zien; het betekent dat de bewegingen van een ziel zullen worden verlengd in de hemel, op aarde en in het rijk van de doden, omdat het meer nuttig voor een ziel zal zijn dan alles wat voor hem gedaan is en wat benodigd wordt zal binnen handbereik zijn deze dag.
  7   Een kwestie, een miljoen keer bewaarheid.


Bezwering 145 bestaat niet (meer)


1 Gebaseerd op Ax1 (18de dynastie) voor a en op Ea2 (18de dynastie) voor b-h, met b § P 1 en 3-4 toegevoegd vanuit R3 (Pers./Ptol.) Hoofdstuk a schijnt alleen voor te komen in Ax1, maar is verbonden aan bezwering 144 door b § P 2 Verbeteringen in Ax1 zijn gebaseerd op twee opeeenvolgende gebeurtenissen in het CT-document T4L4. De vignette van Ea2 toont de 7 poorten, alleen genummerd en met een godheid daaraan toegewezen als bescherheer en als aankondiger. De toekenning van de namen in imperium-teksten latere teksten volgen in het algemeen die van Ea2, maar andere tonen gevarieerde verschillen.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ax 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van BAksw uit Thebe, collectie van Mrs. Dent, Sudely Nav.
2 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nu uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
3 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L
4 T 4 L 12de/13de dynastie houten doodskist van koningin Mentoehotep uit Thebe, BM 10553* BM, Facsimiles of Egyptian Hieratic Papyri I (1910)

* Kopie van teksten; originele doodskist is verloren gegaan.


Middels onderstaande link komt u terecht bij afbeeldingen van het papyrus R:

Afbeeldingen van het papyrus RMiddels onderstaande link komt u terecht bij afbeeldingen van T4L:

Afbeeldingen van T4L

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 142 Naar Bezwering 146

 

 
Rechts