WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen 131 en 132


Bezwering 1311
P 1   Bezwering om in het bijzijn van Re te zijn.

 

2   Om te zeggen door N.:
S 1   Ik ben die Re, die schijnt in de nacht. Wat betreft een ieder die in zijn gevolg is of die leeft in het gevolg van Thoth, hij zal in volle glorie voor de Horus verschijnen in de nacht en in vreugde voor mij, want ik ben één van deze en mijn vijanden worden verdreven van de Entourage.
  2   Ik ben een volgeling van Re die zijn firmament heeft ontvangen. Ik ben naar u gekomen, Re mijn vader; ik heb gereisd in de lucht, ik heb deze Geweldige Godin opgeroepen, ik heb de god der Autoriteit gedecoreerd, ik ben die Destructieveling die zich op de weg naar Re bevindt gepasseerd en het gaat goed met mij. Ik heb deze Oudere bereikt, die zich aan de grenzen van de horizon bevindt, die ik heb verdreven. In neem bezit van de Geweldige Godin, ik verhef uw ziel wanneer u sterk bent geworden en zmijn ziel heeft vrees en ontzag voor u.
  3   Ik ben hij die de bevelen van Re uitvoert in de hemel. Heil aan u, Grote God in het oosten van de Hemel! Ik ga in vrede aanboord van uw Bark, O Re; ik navigeer in vrede naar het prachtige westen en Atoem spreekt tegen mij.
  4   Het vervolg van deze bezwering is helaas te zeer beschadigd om een begrijpelijke tekst weer te geven.

Onder: Bezwering 131, BM 10257-15

Horemheb knielt in een boot, Re aanbiddend, met valkenkop en een zonneschijf en een cobra dragend op zijn hoofd en gehurkt in een grote zonneschijf met een was-scepter vasthoudend op zijn knie.
Boek der Doden - Bezwering 131
Bezwering 1322
P 1   Bezwering om er voor te zorgen dan een man zich omdraaid om zijn huis op aarde te kunnen zien.

 

2   Om te zeggen door N., hij zal zeggen:
S 1   Ik ben die Leeuw die van huis ging met een boog, ik heb geschoten en ik heb ...... het oog van Horus behoort aan mij, ik heb het oog van Horus geopend op dit moment, ik heb de rivieroever bereikt.
Kom in vrede, O N.
  2   Ik ben inderdaad gegaan, (want) er is geen fout van mij gevonden en in de balans bevinden zich geen misdaden van mij.

 

Boek der Doden - Bezwering 132

Bezwering 132, BM 9964-20

Rechts detail;
Nebamun staat met een staf in zijn hand voor zijn aardse huis, die is gebouwd met bakstenen van modder.


1 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie);§ S 4 is een overblijfsel van CT 758 en 759 dat gaat over de omcirkelende slang en 4 routes van vuur een god omringend die is gelabeld "Miljoenen van Jaren", echter CT zelf is slechts in 1 tekst opgemerkt, die te beschadigd is om duidelijkheid te verschaffen. Vignette van R2 (Pers./Ptol) toont N. knielend op Re's bark.

2

Gebaseerd op Pc3 (18de dynastie), wiens vignette N. toont een staf vasthoudend kijkend richting de ingang van een huis.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nwnw uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
2 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L
3 Pc 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van §nnA L3074 Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 130 Naar Bezwering 133

 

 
Rechts