WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen 128


Bezwering 1281
P 1   Osiris aanbiddend.

 

2   Om te zeggen door N.:

a

S 1   Heil aan u, Osiris Un-nefer, de van alle blaam gezuiverde, de zoon van Nut! U bent de eerstgeboren zoon van Geb, de Verhevene die tevoorschijn kwam uit Nut; Koning in de Thinite nome; Prominentste van de Westerlingen; Heer van Abydos; Heer van de Macht, buitengewoon verheven; Heer van de Atef-kroon in Heracleopolis; Heer van de Kracht in de Thinite nome; eigenaar van een tombe; buitengewoon machtig in Busiris; Heer van de offergaven en diverse festivals in Mendes.
  2   Horus prijst zijn vader Osiris in elke plaats die de godin Isis en haar zuster Nephthys beschermen; Thoth spreekt met geweldige incataties, die zich in zijn lichaam bevinden rn dir uit zijn mon komen; en het hart van Horus is blijer gemaakt dan die van alle andere goden. Verhef uzelf, Horus zoon van Isis, zodat u uw vader Osiris kan beschermen.

b

S 1   Schreeuw van vreugde Osiris, want ik ben bij u gekomen; ik ben Osiris ik heb u voor het eeuwige heil behouden vandaag en er zijn invocatie-offers van brood en bier, ossen en gevogelte en alle goede dingen voor Osiris. Verhef uzelf Osiris; ik zal uw vijanden voor u vernietigen, want ik heb u van hwen gered. Ik ben Osiris op deze blijde dag als iemand die vrolijk in glorie lijkt met uw macht.
  2   Hij prijst u met hem zelf vandaag in uw tribunaal; schreeuw van vreugde Osiris, want uw ka is bij u gekomen, u vergezellend, dat u content moge zijn in deze uw naam 'Contente Ka'; hij roemt u in deze uw naam 'Godedelijke Geest'; hij aanbid u in deze uw naam 'Magiër'; hij opent wegen voor u in deze uw naam 'Openaar van Wegen'.
  3   Schreeuw van vreugde Osiris, want ik ben bij u gekomen zodat ik uw vijander onder u kan stoppen in elke plaats waar u van alle blaam bent gezuiverd in de tribunalen van de Enneaden.
  4   Schreeuw van vreugde Osiris; pak uw scepter en uw staf'met uw trap onder u. Reguleer het voedsel van de goden; reguleer de offergaven van hen die in hun tombes zijn; geef uw grootsheid aan de goden, O Gij die de Grote God schepte. Moge u bij hem zijn in uw mummie-vorm, moge u zich onder controle krijgen omwille van alle goden, want u heeft vandaag de stem gehoord van Maat.
T     Reciteer een offer-formule voor deze god tijdens het Wag-festival.

Boek der Doden - Bezwering 128

Bezwering 128, BM 10479-9

Rechts detail:

Hor staat trekkend aan een djed-pilaar,
voor Osiris, Isis, Nephthys en de
valkenkoppige Horus, die de Dubbele
kroon draagt. Isis, Nephthys houden een
was-scepter en een halsdoek vast.

Bezwering 129 = Bezwering 100

1 Gebaseerd op R1 (Pers./Ptol) wiens vigneet N. toont, offers aanbiedend aan Osiris, Isis, Nephthys en Horus. Het dient te worden opgemerkt dat b § S 1 is gepubliceerd als a § S 3 in "OIP" LXXXII

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 127 Naar Bezwering 130

 

 
Rechts