WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi I.

Bezweringen voor het betreden en verlaten van de tombe. (Vestibule, west en oost muren)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

AANROEPEN VAN DE GODEN
500
oog

Recitatie
De aarde is hoog geworden onder Noet middels uw armen, Tefnoet. Pak mijn handen!
Zon, pak alstublieft de arm van Pepi en plaats hem op [zijn plek] tussen de edelen, op de voorgrond van de Tweevoudige Enneade, rechter der goden als de vervanger van Horus als hij Horus's vader Osiris verzorgd.
Uw lichaam is in deze Pepi, god; en ziet, uw lichaam is in Pepi, goden. Deze pepi is in vrede naar u gekomen, Horus. Horus's oog zal doorstaan voor hem, met u, (goden) en het zal niet worden gegeven aan Seth's ttorn.


501
oog

Recitatie
De deur van de hemel is geopend, de Koele Wateren' deur is opengetrokken voor Horus van de goden, dat hij tevoorschijn moge komen en gereinigd wordt in het Moeras van Riet: de deur van de hemel zal worden geopend voor deze Pepi zodra de Koele Wateren' deur is opengetrokken voor deze Pepi, dat hij tevoorschijn moge komen en gereinigd wordt in het Moeras van Riet.
De deur van de hemel is geopend, de Koele Wateren' deur is opengetrokken voor Horus uit Shezmet, dat hij tevoorschijn moge komen en gereinigd wordt in het Moeras van Riet: de deur van de hemel is geopend oor Pepi, de Koele Wateren' deur is opengetrokken voor deze Pepi, dat hij tevoorschijn moge komen en gereinigd wordt in het Moeras van Riet.
De deur van de hemel is geopend, de Koele Wateren' deur is opengetrokken voor Horus uit het oosten, dat hij tevoorschijn moge komen en gereinigd wordt in het Moeras van Riet: de deur van de hemel zal worden geopend voor deze Pepi zodra de Koele Wateren' deur is opengetrokken voor deze Pepi, dat hij tevoorschijn moge komen en gereinigd wordt in het Moeras van Riet.
De deur van de hemel is geopend, de Koele Wateren' deur is opengetrokken voor Horus uit het Akhet, dat hij tevoorschijn moge komen en gereinigd wordt in het Moeras van Riet: de deur van de hemel zal worden geopend voor deze Pepi zodra de Koele Wateren' deur is opengetrokken voor deze Pepi, dat hij tevoorschijn moge komen en gereinigd wordt in het Moeras van Riet.
Als de oprijzende Horus van de goden tevoorschijn komt en gereinigd wordt in het Moeras van Riet, deze oprijzende Pepi zal tevoorschijn komen en worden gereinigd in het Moeras van Riet.
Als de oprijzende Horus uit Shezmet tevoorschijn komt en gereinigd wordt in het Moeras van Riet, deze oprijzende Pepi zal tevoorschijn komen en worden gereinigd in het Moeras van Riet.
Als de oprijzende Horus uit het oosten tevoorschijn komt en gereinigd wordt in het Moeras van Riet, deze oprijzende Pepi zal tevoorschijn komen en worden gereinigd in het Moeras van Riet.
Als de oprijzende Horus uit het Akhettevoorschijn komt en gereinigd wordt in het Moeras van Riet, deze oprijzende Pepi zal tevoorschijn komen en worden gereinigd in het Moeras van Riet.
Sinds deze Pepi de gouden kilt heeft ontvangen, zal deze Pepi naar de hemel gaan en de aarde introduceerst (Pepi zeggende): "Uw buik Noet, is gezwollen dat in u zit: in feite is Pepi het godenzaad dat in u zit, Noet. Ontvang hem, deze Pepi, bij u zoals u gods' zoon hebt ontvangen.
Hepatj, Hepatj! Heneni, Heneni! Nodig deze Pepi uit om met jullie mee te gaan, introduceer deze Pepi bij jullie.
Hft van de graanschuut, gods' moeder, geef uw arm aan deze Pepi! Hier is zijn arm: breng mij naar de hemel net zoals je Osiris naar de hemel bracht.
Hepatj, Hepatj! Heneni, Heneni! Nodig deze Pepi uit om met jullie mee te gaan, introduceer deze Pepi bij jullie.


502
oog

Recitatie
Iemand is gereinigd in het Meer van Riet.
De Zon is rein geworden in het Meer van Riet: deze pepi zelf is rein geworden in het Meer van Riet.
Shu is rein geworden in het Meer van Riet: deze pepi zelf is rein geworden in het Meer van Riet.
Shu, Shu, verhef deze Pepi naar de hemel! Noet, strek uw armen uit naar hem!
Hij huilt, hij huilt. Weeklaag, weeklaag, weeklaag! Hij huilt, hij huilt.


503
oog

Recitatie
Het vuur is aangestoekn, het vuur is ontstaan.
De wierook is geplaatst op het vuur, de wierook is ontstaan.
Uw geur, wierook is bij deze Pepi gekomen: zijn geur is bij u gekomen, wierook.
Uw geur, goden is bij deze Pepi gekomen: zijn geur is bij u gekomen, goden.
Deze Pepi zal bij jullie zijn, goden; jullie zullen bij deze Pepi zijn, goden.
Deze Pepi zal met jullie leven; jullie zullen leven met deze Pepi, goden.
Pepi zal naar jullie verlangen, goden; jullie zullen naar mij, deze Pepi verlangen, goden.
Degene gereed gemaakt om op te stijgen, deze Pepi is gekomen; de opstijger, deze Pepi is gekomen, omhoog gaand op Isis's dijen. Deze pepi zal op Nephthys dijen klimmen. De arm van deze Pepi is gepakt door zijn vader Atoem, voor het leven, dat hij hem toe moge wijzen an die goden die wijs en ervaren zijn, de Onvergankelijke Sterren.
Moeder van deze Pepi, Ipy, geeft die borst van jou aan Pepi, dat deze Pepi deze naar zijn mond kan brengen en die witte, verbluffende, zoete melk van jou kan opzuigen.
Het land daarginds waarheen Pepi gaat, deze Pepi zal er geen dorst hebben, Pepi zal er geen honger hebben, voor eeuwig.


504
oog

Recitatie
Pepi is één van het transport naar de hemel aldaar. Deze Pepi is meer permanent geworden dan mensen, deze Pepi is verschenen voor de goden.
Deze Pepi is verschenen met de Zon in zijn uiterlijk, de derde van hen die bij hen zijn: één achter deze pepi, één voor; één die water plaatst, één die zand plaatst. Deze Pepi heeft op uw armen geleund, Shu, zoals de Zon leunend op jouw arm.
Deze Meryre heeft hen zittend aangetroffen om hem te ontmoeten, de twee akhs, de meesteressen van dit land. Noet is opgewekt geworden bij het ontmoeten van deze Pepi en de pluimen van haar slip die onder haar kleed zitten hebben hem ontvangen.90 En nu ze Pepi hebben gebaard, dat wat slecht is heeft hem vrijgelaten; Selket heeft haar armen aan deze pepi gegeven en haar borst overgevaren naar de mond van deze Pepi; Grote Baard heeft het hoofd van deze Pepi geschoren en Sothis heeft Pepi's armen gewassen----tijdens zijn geboorte deze dag, goden.
Deze Pepi ken zijn eerste moeder niet, die hij (ooit) heeft gekend: Noet is degene die deze Meryre heeft gebaard met Osiris.


505
oog

Recitatie
Laat deze Pepi voortgaan met u, Horus. Vervoer hem, Thoth op uw vleugelpunt als Sokar op de voorgrond van de Maat-boot.
Horus ligt niet buiten, Thoth is niet achtergelaten. Noch zal deze Pepi worden achtergelaten: Pepi is degene die het oog van Horus heeft.


506
oog

Recitatie
De Zon is rein geworden in het Moeras van Riet, Horus is rein geworden in het Moeras van Riet, deze Pepi is rein geworden in het Moeras van Riet.
Hij, deze Pepi, zal daardoor opstijgen. Noet geef hem jouw arm!
Weeklaag, weeklaag! Hij zal vliegen, hij zal vliegen!507
oog

Recitatie
Iemand is gegaan naar waar zijn ka is: Ogen-Voorwaarts is geaan naar waar zijn ka is, deze Pepi is gegaan naar waar zijn ka is----naar de hemel.
Een trap(-heuvel) is voor hem plat gestampt en hij zal er opklimmen in zijn identiteit van dat wat klimt naar de hemel.
Een veerboot is naar hem toe gevaren door de Onvergankelijke staven. De stier van de hemel heeft zijn hoorn voor over gebogen en hij zal erover passeren naar de Meren van de Duat.
Daal (neer in de veerboot) Pepien gij zullen nier neervallen op de aarde.
Deze Meryre zal de twee platanen grijpen die ertussen zijn (hier en) de andere kant van de hemel. Zij zullen hem overvaren en hem plaatsen in gindse oostelijke zijde van de hemel.


508
oog

Recitatie
Ik weet uw naam: ik ben niet onbekend met uw naam "Onbegrensd" is uw naam; "Hij van de Kroon" is de naam van uw vader. Uw moeder is Vreedzaam, die u baart, ochtend na ochtend.


AANROEPEN VAN DE GODEN TIJDENS DE DAGERAAD
509
oog

Recitatie
Het gezicht van de hemel is gewassen, de boog van de hemel is helder geworden. De god is geboren middels de hemel op de armen van Shu en Tefnoet, op de armen van hem die stijgt en groot wordt.
Gij over wie de goden spreken, hoor het, deze speech tegen u gezegd! Laat je er door informeren m.b.t. deze Pepi: Pepi is een geweldige, de zoon van de Geweldige. Pepi is nu bij u: neem deze Pepi met u mee.
Kever! Hoor het, deze speech die ik tegen u spreek! Ik heb u geïnformeerd over deze Pepi: Meryre is een geweldige, de zoon van de Geweldige. Deze Meryre is nu bij u: neem hem met u mee.
Noen! Hoor het, deze speech die ik tegen u spreek! Ik heb u geïnformeerd over deze Pepi: Pepi is een geweldige, de zoon van de Geweldige. Deze Pepi is nu bij u: neem hem met u mee.
Atoem! Hoor het, deze speech die ik tegen u spreek! Ik heb u geïnformeerd over deze Meryre: Pepi is een geweldige, de zoon van de Geweldige. Deze Pepi is nu bij u: neem hem met u mee.
Gerespecteerde, Gebs zoon; controlerend iemand, Osiris's zoon! Laat je er door informeren m.b.t. deze Pepi: Pepi is een geweldige, de zoon van de Geweldige. Pepi is nu bij u: neem deze Pepi met u mee.
Stijgt op naar deze Pepi in uw hoedanigheid van [de Zon] en verdrijf de deken (der duisternis) van de hemel voor Horus [van het Akhet] zodat hij zich kan tonen [en] zijn [ba's kan horen] alsmede zijn zegeningen in de mond [van] de Tweevoudige Enneade: "Hoe prachtig bent gij over wie zijn moeder spreekt, erfgenaam over wie Osiris spreekt!"
Deze Pepi slokt Horus z'n oog niet op (daarom / ondanks het feit dat) mensen zeggen dat hij daardoor kan sterven. Deze Meryre slokt geen ledemaat op van (het lichaam) van Osiris (daarom / ondanks het feit dat) de goden zeggen dat hij daardoor kan sterven. Deze Pepi leeft in plaats daarvan op de betalingen gedaan door zijn vader Atoem.
Moge u hem verdedigen, Nekhbet. Wanneer u Pepi heeft [verdedigd] Nekhbet in het midden van het omheinde gebied van de Ambetenaren in Heliopolis en hem hebt aanbevolen aan hem die zich in zijn dienst is, deze Pepi zal worden bediend. Wanneer hij die in zijn dienst is deze Pepi heeft aanbevolen aan hem die zich in zijn "duizendpoot"91 bevind, Pepi zal worden bediend.
Deze Meryre heeft zijn dood-dragende dag gemist [net zoals Seth] zijn dood-dragende [dag heeft gemist].
[Deze Meryre] heeft zijn dood-dragende dagen halverwege de maand gemist net zoals [Seth] zijn dood-dragende [dagen halverwege de maand] heeft gemist.
Deze Pepi heeft zijn dood-dragende eerste-van-de-maand dagen gemist net zoals Seth zijn dood-dragende eerste-van-de-maand dagen heeft gemist.
Deze Pepi heeft zijn dood-dragende jaar gemist net zoals Seth zijn dood-dragende jaar heeft gemist.
Ploeg niet [in de grond, Pepi's armen die Noet dragen] als [Sjoe] doet, de [metalen] beenderen van deze Pepi, zijn onvergankelijke ledematen! Pepi is een ster die de hemel bezaait. Gij dient op te stijgen naar deze Pepi, god dat Pepi verzorgd moge worden. De hemel zal niet leeg zijn van deze pepi noch zal de aarde leeg zijn van deze Pepi voor eeuwig.


510
oog

Recitatie
Deze Pepi zal oprecht [leven] bij de herdersstaf van jullie herders, jullie onvergankelijke goden van de Lagere hemel [die het land van] Libië bereizen en leunen op hun goudgelegeerde staven. Deze Pepi zal met u leunen op een staf der autoriteit en een goudgelegeerde staf.
Pepi is uw vierde, gij onvergankelijke goden der lagere hemel die het land van Libië bereizen en leunen op hun goudgelegeerde staven. Deze Pepi zal met u leunen op een staf der autoriteit en een goudgelegeerde staf.
Pepi is uw vijfde, gij onvergankelijke goden der lagere hemel die het land van Libië bereizen en leunen op hun goudgelegeerde staven. Deze Pepi zal met u leunen op een staf der autoriteit en een goudgelegeerde staf, in opdracht van Horus, het lid van de elite en koning der goden.
Pepi is degene die de Witte Kroon heeft gepakt, waarop de krul van de Rode Kroon zit.
Pepi is de uraeus die kwam van Seth, die verwerft en mee brengt: laat deze Pepi voortgaan; maak hem levend.
Pepi is diegene van het met bloed bedekte dat kwam van deze [en die].92
Pepi is het oog van Horus: er zal niet op worden gekauwd of worden uitgespuugd.
[Hoor] het Zon, deze speech, die ik tegen u zeg! Uw persoon is Pepi, Zon houd uw persoon (welke) Pepi is in leven, Zon.
De bavianen zijn gedood door de merel, de merel is gedood door de bavianen.
U hebt er één daarginds gestrikt, uw man hier,93 degene die rent zijn weggerend van jullie twee die behoren aan dat eerste lichaam van de hoeder der rechtvaardiging, die is geboren toen gramschap nog niet was ontstaan, die is geboren toen lawaai nog niet was ontstaan, die is geboren toen vervloeken nog niet was ontstaan, die is geboren toen opschudding nog niet was ontstaan, toen Horus's oog nog niet was uitgestoken en Seth's testikels nog niet waren afgebonden.
Pepi is die roze kleur dat kwam van Isis (en) de roodheid die kwam van Nephthys. Zijn leren koord zit op zijn stuitbeen en er is niets dat de goden deze Pepi kunnen aandoen. Pepi is de vervanger van de Zon en deze Pepi zal niet sterven.
Luister Geb, lid van de elite der goden! Atoem, rust hem uit met zijn vorm!
Luister Thoth, in wie de tevredenheid van de goden is! Open, Horus! Verdedig, Seth!
Deze Pepi zal opstijgen in het oostelijke deel van de hemel net zoals de Zon opstijgt in het oostelijke deel van de hemel.


511
oog

Recitatie
De moeder van Pepi werd zwanger van hem, die zich in de lagere hemel is en deze Pepi is geboren met hulp van zijn vader Atoem, toen de hemel nog nietwas ontstaan, toen de aarde nog niet was ontstaan, toen mensen nog niet waren ontstaan, toen de goden nog niet waren ontstaan, toen de dood nog niet was ontstaan.
Deze pepi zal zijn dood-dragende dag missen net zoals Seth zijn dood-dragende dag gemist heeft, want deze Pepi is op weg naar uw groep, gij goden van de lagere hemel, die geen aanklachten kennen vanwege hun opponenten en deze Pepi zal niet worden beschuldigd vanwege zijn opponenten; die niet sterven vanwege een koning en deze Pepi zal niet sterven vanwege een koning; die niet sterven vals gevolg van iemands dood en Pepi zal niet sterven als gevolg van iemands dood.
Pepi is een Onvergankelijke Ster, zoon van de geweldige hemel die zich bevind in het midden van Selket's omsloten gebied. De Zon heeft deze Meryre meegenomen naar de hemel en deze Pepi zal leven als hij die is binnen getreden in het leven van het westelijk deel van de hemel nadat hij tevoorschijn is gekomen in het oostelijk deel van de hemel. Hij die in zijn dienst is heeft Pepi aanbevolen bij hem die zich in zijn "duizendoot"91 bevindt en zij zullen Pepi dienen.
Pepi is een ster. De aegis van de Zon bevindt zich over deze Pepi en de aegis van de Zon over deze Pepi kan niet worden verbroken. Horus heeft deze Pepi [op] zijn schouders geplaatst, opdat hij deze Pepi kan toewijzen aan Sjoe, degene met verreikende armen onder Noet.
Zon geef uw arm aan deze Pepi! Grote god, geef uw gevorkte staf aan deze Pepi, opdat hij voor eeuwig moge leven!


512
oog

Recitatie
"Hoe prachtig is het zicht, hoe tevredenstellend om te zien", zegt Isis, "hoe deze god opstijgt naar de hemel, met zijn ba op hem, zijn woestheid aan zijn zijden, zijn magie aan zijn voeten!"
Het zal voor deze Pepi worden gedaan door Atoem net zoals dat voor hem is gedaan. De goden die tot de hemel behoren zijn gehaald voor deze Pepi en de goden die tot de aarde behoren zijn samengekomen voor hem, dat zij hun armen onder hem mogen plaatsen, een ladder makend voor Meryre zodat hij er op kan klimmen naar de hemel. De hemelpoort zal geopend zijn voor deze Pepi, de met sterrenbezaaide hemelpoort zal voor hem open getrokken worden. Atoem heeft de regio's verenigd voor deze Pepi en de plaatsen van Geb, die er voor betoogde aan deze Pepi gegeven, de heuvels---Horus's heuvels en Seth's heuvels---en het Moeras van Riet.
Pepi is Rahes, belangrijkste der Nijlvallei. Pepi is Dedoen, belangrijkste van Bowland. Pepi is Sopdu onder zijn mangroves.
Heeft (iemand van) jullie tegen hem geacteerd, gezegd hebbend dat hij moet sterven? Hij zal niet sterven: deze Pepi zal waarlijk voor eeuwig leven. Deze Pepi zal de meest bestendige worden van de wilde stieren tegen hen en deze Pepi zal op hun voorgrond zijn, levend en uithoudend voor eeuwig.


513
oog

Recitatie
Moge u in vrede ontwaken, door natron gereinigde god---in vrede!
Moge u in vrede ontwaken, oostelijke Horus---in vrede!
Moge u in vrede ontwaken, oostelijke Ram---in vrede!
Moge u in vrede ontwaken, Horus van het Akhet---in vrede!
Wanneer u gaat slapen in de Nachtboot, zult u ontwaken in de Dagboot, want u bent degene die (neer) kijkt op de hoofden der goden: er is geen god die (neer) kijkt op uw hoofd.
Vader van Pepi, Zon, neem deze Pepi met u mee naar waar uw moeder Noet is.
Laat de hemelpoort geopend worden voor deze Pepi, laat de Koele Wateren poort open getrokken worden voor deze Pepi, want deze Pepi is op weg naar u zodat u hem weer levend kunt maken, want u heeft verordend dat deze Pepi aan uw zijde zal zitten, op de schouder van de ochtend god in het Akhet.
Vader van Pepi, Zon, beveel die voorbereidende godin aan uw zijde om een zetel voor te bereiden voor deze Pepi aan de geweldige verhoogde weg onder de Koele Wateren.
Beveel 'Hem Die Het Leven Heeft', Sothis's zoon om te spreken uit naam van deze Pepi en vervaardig voor deze Pepi een troon aan de hemel. Beveel deze Pepi aan bij 'Hem Wiens Edelheid Geweldig is' die Ptah heeft gewenst, Ptah's zoon dat hij moge spreken uit naam van deze Pepi en er voor zorgt dat het voedsel van zijn potten-kraam die tot de aarde behoort stevig is.
Want Pepi is één van die vier goden---Imseti, Hapi, Duamutel en Qebehsenuef---die leven op Maat en leunen op hun goudgelegeerde staven, de bewakers van het land der Nijlvallei.
Hij zal vliegen! Hij zal van u weg vliegen mensen net zoals vogels (doen). Hij zal zijn armen van u afnemen als een valk, zijn lichaam van u verworven hebbend als een vlieger.
Neem deze Pepi mee van de hindernissen in de wereld! Bevrijdt deze Pepi van tegenslag!


514
oog

(Zie bezwering 181 van Teti)


515
oog

(Zie bezwering 212 van Unas)


516
oog

Recitatie
Gegroet plataan, die de god beschermt---gij onder wie de goden van de lagere hemel staan, wiens buitenkant kookt, wiens binnenkant brandt, die pijnlijkheid uitzendt wanneer u zij in Noen verzameld en zij in de (hemel) bogen verenigd! (Plaats) uw voorkant op uw schouder voor Osiris!94
Laat de djed-pilaar los, geweldige (plataan) als eerste met tevredenheid, die door de heer van het oosten is aangewezen. (Het is) uw houding, Osiris; uw schaduw is over uw hoofd, Osiris. Uw razernij is geweerd, Seth.
Meid van tevredenheid die (Osiris), deze akh in Gazellenland, maakt---uw schaduw, Osiris---laat de angst voor u tegen hen van de hemel zijn en de vrees voor u tegen hen van de aarde zijn en vertrouw uw woestheid tegen het hart van de erfelijke koningen in Pe!
Deze Pepi is [bij] u gekomen Horus, Geb's erfgenaam van wie Atoem zegt: "Alles is van u," van wie de Tweevoudige Enneade zegt: "Alles is van u," dat u moge zeggen dat deze Pepi zich onder hen, de goden in de hemel zal bevinden, want u heeft zijn in de (hemel) bogen samengevoegd en hen verenigd die de Onvergankelijke Sterren zijn. Draai Pepi om, draai Pepi om---ah! ah!---dag vanuit dag, nacht vanuit nacht.95
Dag in dag uit zal [hij] bestaan, voor eeuwig. Nacht in nacht uit zal hij bestaan, voor eeuwig.


517
oog

Recitatie
"Ziet, hij is gekomen! Ziet, hij is gekomen!" zegt die trapper. "Ziet de Zon's zoon is gekomen, degene die de Zon is begonnen lief te hebben is gekomen". "Laat hem komen, laat hem komen!" zegt Horus.
"Ziet, hij is gekomen! Ziet, hij is gekomen!" zegt die trapper. "Ziet de Zon's zoon is gekomen, degene die de Zon is begonnen lief te hebben is gekomen". "Laat hem komen, laat hem komen!" zegt Seth.
"Ziet, hij is gekomen! Ziet, hij is gekomen!" zegt die trapper. "Ziet de Zon's zoon is gekomen, degene die de Zon is begonnen lief te hebben is gekomen". "Laat hem komen, laat hem komen!" zegt Geb.
"Ziet, hij is gekomen! Ziet, hij is gekomen!" zegt die trapper. "Ziet de Zon's zoon is gekomen, degene die de Zon is begonnen lief te hebben is gekomen". "Laat hem komen, laat hem komen!" zeggen de ba's van Heliopolis en de ba's van Pe.
O, Zon! Zullen de mensen zeggen dat zij naast Pepi zullen staan op de aarde terwijl u tevoorschijn bent gekomen in het oosten van de hemel? Reikt uw arm aan richting Pepi! Neem hem met u mee naar het oostelijk deel van de hemel!
O, Zon! Zullen de mensen zeggen dat zij naast Pepi zullen staan op de aarde terwijl u tevoorschijn bent gekomen in het zuiden van de hemel? Reikt uw arm aan richting Pepi! Neem hem met u mee naar het zuidelijk deel van de hemel!
O, Zon! Zullen de mensen zeggen dat zij naast Pepi zullen staan op de aarde terwijl u tevoorschijn bent gekomen in het midden van de hemel? Reikt uw arm aan richting Pepi! Neem hem met u mee naar het midden van de hemel!
Breng degene die (één) van uw brengers is, de lopers van u eigen!


OSIRIS WORDEND TIJDENS DE SCHEMERING
518
oog

Recitatie
Osiris is op zijn zij gelegd door zijn broer Seth, maar hij in Nedit bewoog, want zijn hoofd was opgetild door de Zon, zijn abominatie is slaap en hij haat laksheid. Pepi zal niet vergaan, hij zal niet rotten en deze Pepi zal niet worden omsloten door jullie toorn, goden.
Moge u ontwaken in vrede. Moge Osiris ontwaken in vrede; moge hij in Nedit ontwaken in vrede---hij wiens hoofd is opgetild door de Zon en wiens geur [is] die van de Eerstgeborene's [Ding]! Want het hoofd van Pepi is ook opgetild door de Zon en Pepi's geur is die van de Eerstgeborene's Ding! Hij zal niet vergaan, hij zal niet rotten en deze Pepi zal niet worden omsloten door jullie toorn, goden.
Pepi is uw zaad, Osiris, die scherp is in uw identiteit. (O zaad) van Horus in het Geweldige Groen, Horus op de voorgrond van de akhs. Pepi zal niet vergaan, hij zal niet rotten en hij zal niet worden omsloten door jullie toorn, goden.
Pepi [is tevoorschijn gekomen] uit zijn huis, verbonden (met borstbanden) als Horus, gekleed als Thoth. De moeder van Pepi is uw Heliopolitaan, god; de vader van Pepi is een Heliopolitaan; Pepi zelf is uw Heliopolitaan, god. Ppei is ontvangen door de Zon en geboren door de Zon. Pepi is uw zaad, Zon, die scherp is in uw identiteit. (O zaad) van Horus op de voorgrond van de akhs, de ster die het Geweldige Groen bereisd. Pepi zal niet vergaan, hij zal niet rotten en hij zal niet worden omsloten door jullie toorn, goden.
Pepi is één van die vier goden door Geb gebaard, die de Nijlvaalei bereisd, die het Delta land bereisd, die staan bij hun goudgelegeerde staven, die zijn ingesmeerd met eerste klas olie en gekleed in soeverein linnen, die leven van vijgen en wijn drinken. Deze Pepi zal worden ingesmeerd met dat waar jullie (vier) mee zijn ingesmeerd, deze Pepi zal gekledd worden met dat waarin jullie gekleed zijn, deze Pepi zal leven van dat waar jullie van leven en deze Pepi zal drinken van [dat] wat jullie drinken. Deze Pepi zal gezond zijn met jullie en leven van dat waar jullie van leven. Jullie zullen zijn dingen geven van dat wat jullie vader Geb aan jullie heeft gegeven, waardoor je geen honger meer kan lijden, waardoor je niet meer kunt vergaan. Jullie zullen de arm van deze Pepi aannemen voor het leven (en het plaatsen) op die (dingen) van aangename geur. De botten van deze Pepi zijn verenigd, zijn ledematen zijn samengevoegd en deze Pepi zal zitten in het midden van zijn plaats. Hij zal niet vergaan, hij zal niet rotten en Pepi zal niet worden omsloten door jullie toorn, goden.
Pepi is bij u gekomen moeder van Pepi. Hij is gekomen bij Noet. Dat u de hemel moge optillen voor Pepi en de sterren voor hem zult neerhangen. Zijn geur is die van uw zoon's geur, die uit u kwam: Pepi geur is die van Osiris, uw zoon die uit u kwam.
Noen, verhef de arm van Pepi naar de hemel want nu ondersteunt het de aarde die hij aan u heeft gegeven. Zo, dij zal voortgaan en opstijgen naar de hemel en de Zon escorteren, (als) Horus op de voorgrond van de akhs en bovenop hun met aangename geur.
Moge u ontwaken in vrede: moge de Zon ontwaken in vrede. Moge u ontwaken in vrede: moge 'Plaatser' ontwaken in vrede en het schrift (van de naam van) deze Pepi plaatsen in zijn document bovenop (de namen van) hen van aangename geur.


519
oog

Recitatie
Osiris is verschenen, de controlerende macht is rein geworden, de heer van Maat is naar de hemel gegaan tijdens de eerste (maanmaand) van het jaar, (welke) het jaar van de heer (is).
Tevreden is Atoem, gods vader; tevreden zijn Sjoe en Tefnoet; tevreden zijn Geb en Noet; tevreden zijn Osiris en [Isis]; tevreden zijn Seth en Neith; tevreden zijn alle goden in de hemel; tevreden zijn alle goden in de aarde en in het water; tevreden zijn alle zuidelijke en noordelijke goden; tevreden zijn alle westelijke en oostelijke goden; tevreden zijn alle goden van het platteland; tevreden zijn alle goden van de steden---tijdens deze geweldige en belangrijke speech96 die komt uit de mond van Thoth voor Osiris, de zegeldrager van het leven, de zegelaar der goden.
Anoebis, die harten ondergeschikt maakt, onttrekt Osiris Pepi aan de goden die behoren tot de aarde naar de goden [in] de hemel. De heer van de wijn is aan het overstromen, zijn seizoen heeft hem herkent en zijn periodes hebben hem opgeroepen. (Ook) deze pepi is herkent door zijn seizoen met hem en zijn periodes hebben hem opgeroepen met hem: met deze Pepi is rekening gehouden door zijn jaar met hem en zijn tijden hebben hem herinnert met hem.
"Welkom mijn ene van Noen", zegt Atoem. "Welkom bij ons", zeggen de goden over jou, Osiris. "Welkom, onze oudste broer, eerste van zijn vader, eerstgeborene van zijn moeder", zeggen de goden.
De hemel heeft hem ontvangen en de ochtend heeft hem gebaard en (ook) deze Pepi is met hem ontvangen door de hemel en is gebaard met hem door de ochtend.
Gij zult de hemel ondersteunen met uw rechterzijde dat een (symbool) van leven draagt, dat u moge leven zoals de goden het hebben beschikt, Pepi zal de hemel ondersteunen op zijn westelijke zijde het leven dragend als hij leeft en zal leven omdat de goden geregeld hebben dat hij leeft.
Gij zult leunen op de aarde met uw linkerzijde dat een wAs-staf draagt, dat gij uw leven moge leven zoals de goden het hebben beschikt. Pepi zal leunen op de aarde met zijn linkerzijde een wAs-staf dragend als hij leeft en zal leven omdat de goden geregeld hebben dat hij leeft.
Deze Pepi is omhoog gegaan in de oostelijke kant van de hemel en zal omlaag gaan als een groene vogel. Dus de heer van de Doeat Meren is afgedaald naar hem en deze Pepi is gereinigd in de ganzen meren van de Nijl.


520
oog

Recitatie
Osiris Pepi, gij moet niet weggaan in die oostelijke landen, maar gij moet gaan naar die westelijke landen, in het voetspoor van de volgelingen van de Zon.97
Uw gezanten zijn gegaan, uw lopers hebben gerend, degenen voor u hebben zich gehaast en zij zullen u aankondigen bij de Zonals iemand met een adembenemende linker schouder. U kent ze niet, maar u zult functioneel worden door hen, hun in uw armen geplaatst hebbend als herders van uw kalveren.
Aangezien u degene bent die voorkomt dat ze zich in uw armen omdraaien, zult gij voort moeten gaan richting hen, indrukwekkend [en] mst zijnd, scherp en mst zijnd, in uw hoedanigheid van Sopdu, uw vlegel in uw (ene) arm, uw scepter achter uw (andere) arm en zij van de navhttijd zullen voor u op hun gezicht vallen en de Onvergankelijke Sterren zullen voor u knielen.
Aangezien u degene bent die voorkomt dat zij uit uw armen slippen, kom over hen in uw hoedanigheid van de noordenwind, dat zij u mogen herkennen in uw hoedanigheid van Anoebis en de goden zullen niet naar u afdalen in uw hoedanigheid van Igau.
Dus zult u komen om te staan op de voorgrond van de goden als de oudste zoon als de erfgenaam als degene op de troon van Geb.


521
oog

Recitatie
Dit tevoorschijn komen door u uit uw huis Osiris Meryre, het tevoorschijn komen van Horus op zoek naar u, Osiris Pepi. Uw gezanten zijn gegaan, uw lopers hebben gerend, uw aankondigers hebben zich gehaast en zij zullen tegen de Zon zeggen dat u bent gekomen Pepi als Gebs zoon, degene op de troon van Atoem.
Gij zult het Kronkelende Kanaal overvaren, het Kenzet Kanaal overvaren, een landingsplaats maken in het oostelijk deel van de hemel en zitten in de Tweevoudige Heiligdommen van het Akhet.
U zult uw arm aan hen geven; u zult uw arm geven aan de goden en zij zullen u eerbiedigen en vol respect bij u komen, net zoals zij de Zon eerbiedigen en hun komst bij hem vol respect is.


522
oog

Recitatie
Vader-aanvaller! Doder van iemand groter dan u! U heeft mijn vader geslagen, u heeft iemand gedood groter dan u.
Vader Osiris Pepi, ik heb geslagen voor u als een os degee die u geslagen heeft, ik heb voor u gedood als een wilde stier degene die u gedood heeft, Ik heb voor u gestoten als een stier met lange hoorns degene die u gestoten heeft, degene op wiens rug u zat, (ik heb gestoten) als een stier op zijn rug, degene die u heeft doorgehakt als een stier op de pijnbank, degene die u gesneden heeft als een gemolken98 stier, degene die u verslagen heeft is een kudde-stier.
Ik heb zijn hoofd afgehakt, ik heb zijn staart afgehakt, ik heb zijn armen afgehakt, ik heb zijn benen afgehakt. Zijn bovenste voorpoot is voor de Kever; zijn onderste voorpoot is voor Atoem, vader der goden; zijn twee (voor)-zijden zijn voor Sjoe en Tefnoet; zijn twee achter-zijden zijn voor Geb en Noet; zijn twee (achter) dijen zijn voor Isis en Nephthys; zijn twee (achter) hakken zijn voor Ogen-Voorwaarts en Kherti; zijn rug is voor Neith en Selket; zijn borst is voor geweldige Sechmet; wat zich in zijn scrotum bevind is voor de vier goden door Horus gebaard en verlangd, Hapi, Imset, Duamutef en Qebehsenuef; zijn hoofd, zijn staart, zijn armen en zijn benen zijn voor de twee uit Anoebis-stad, Osiris en Dijen-Voorwaarts; en dat wat de goden van hem overlaten is voor de ba's van Nekhen en de ba's van Pe.
De opgegetene om gegeten te worden, de rode os, is voor de reis over het meer die Horus heeft gemaakt voor zijn vader, deze Osiris Pepi.


523
oog

Recitatie
Dit, uw grot---Osiris's uitgestrekte hal, Pepi dat de wind haalt---het (d.w.z. de grot) zal de noordenwind versterken en u dragen als Osiris, Pepi.
Shesmu zal bij u komen met wijn-water en Dijen-Voorwaarts met de bekers van hen op de voorgrond van de Tweevoudige Heiligdommen. Gij zult opstaan en gaan zitten als Anoebis op de voorgrond van het 'Swept Land' en de horizon zal voor u opstaan, Sjoe zal u voorgaan, zij die zien dat de inundatie opkomt zullen beven, de moerassen zullen glimlachen, de oevers zullen overstromen, de tveredenheid van god zal neerdalen, de gezichten van mensen zullen ophelderen en het hart van de god zal in vervoering raken.
"Dat u Pepi moge behoeden voor de uitspraak van hen die het leven belemmeren, de schidpadden van de goden" in de mond van hen die zijn weggegaan naar hen voor deze feestelijke dag van het rennen.
"Seth is voorbereid om geslacht te worden; hoe correct is Osiris!" zit in de mond van de god op die laatste dag van het naar de top gaan van de berg.
Zij op de aarde zullen overvloed hebben, want hij die weggerend is in zijn ba is teruggekeerd naar zijn grot. U zult gaan nadat u akh bent geworden (en) het land als gast bezoeken. Als de arm van Kherti, belangrijkste van Nezat.


524
oog

Recitatie
Meryre is bij u gekomen Horus, opdat u het zult doen voor hem, deze belangrijke en perfecte speech die u aan Osiris hebt gegeven, waardoor Meryre belangrijk zal worden, waardoor hij geweldig zal worden.
Zijn controle zit binnenin hem; zijn ba is over hem; zijn scherpzinnigheid, welke Horus aan Osiris heeft gegeven, zit bovenop hem. Hij zal in de hemel blijven net zoals een berg, zoals een paal. Aldus zal hij gaan naar de hemel als een reiger en de vlechtendragers van de hemel passeren, de pluimage op zijn armen als uiteinden. Orion zal hem zijn arm geven, Sothis zal zijn hand ontvangen.
De aarde is opengehakt voor Pepi en een aangeboden offer is neergelgd voor hem en de twee regio's zullen voor hem schreeuwen. Aldus zal hij voortgaan naar de voorgrond van de Twwevoudige Enneade en gaan zitten op zijn metalen zetel, zijn metalen staf in zijn arm. Hij zal zijn arm omhoog heffen naar de kinderen van hun vaders en zij zullen opstaan; hij [zal zijn] arm [omlaag doen] naar hen en zij zullen gaan zitten. Zijn gezicht is dat van een jakhals, zijn middel is die van Qebehut: hij zal rechtspreken las Sobek in Shedit en als Anoebis in Takhbit. Pepi zal er duizend bijeen roepen en het volk zal vol eerbied naar hem toe komen.
Wat betreft dat zij over hem zeggen, "Wie heeft dit voor u gedaan?" Het is de moeder van Pepi, de grote wilde koe met lange horens, oogverblindende hoofddoek en bungelende borsten. Zij heeft hem opgetild naar de hemel---en breng hem niet omlaag naar de aarde---tussen de akh goden. [Pepi] zal zien [hoe zij akh worden] en hij zal akh worden op dezelfde wijze. Pepi [is geweest ....] bij zijn vader Osiris en het volk heeft hem verdedigd.


DE URAEUS VAN DE ZON WORDEND
525
oog

Recitatie
Zon, draai om: zie deze Pepi! Beveel deze Pepi aan [bij uzelf]: deze Pepi is uw rode; Pepi is [....], Zon de uraeus op de wenkbrauw van de Zon.
"Gij bent een opstijger, gij bent mijn opstijger", zegt zij. "Gij bent druppels (van vuur), gij bent druppels, gij bent [....]. [Voor u is] Horus's arm, achter u is Thoths arm, u ondersteunend. De twee geweldige goden zijn u plaats aan het bereiden in [....]. [.... mijn opstijger, mijn opstijger, met uw benen ....]".


DE TOMBE TIJDENS DE NACHT BETREDEN
526
oog

Recitatie
Verhef u zelf Geb, dat uw kruik99 moge blijven! Ontwaak voor u zelf deze akh van u,100 dat uw kruik moge blijven!
Zij die tegen Sjoe en Tefnoet zijn zullen worden weggevaagd van het omsloten gebied van de Ender Pepi, voor u is de akh die Nephthys heeft gezoogd met haar linker borst. Osiris heeft de akhs aan u gegeven en u hebt het oog van Horus gepakt.
Die vier wandelpaden van u, voor de mastaba van Horus, u heeft er op gewandeld en gewandeld naar de god zodra de Zon ondeging en hij zal uw arm pakken---nadat Sokar, belangrijkste van Het Uitgestrekte Meer (Spread-Lake) u gereinigd heeft---richting de troon in de Koele Wateren.
Verhef u zelf, akh van deze Pepi! Ga zitten en eet en uw ka zal gaan zitten en brood eten en bier dreinken met u zonder onderbreking voor de duur der eeuwigheid.
Dit is (de wijze waarop) u gaat als Osiris's vervanger: uw voeten zijn gaan liggen (en) <uw> arm(en) brengen uw vangsten bij u, voor uw witte tanden (en) uw klauwen (letterlijk: vingernagels van Hem uit Atfet101). Gij zult overvaren geweldige stier, naar de groene moerassen, naar de schone plaatsen van de Zon.
Verhef u zelf, akh van deze Pepi! Gij hebt uw water, gij hebt uw inundatie, uw uitstroom die als rottende vloeistof van Osiris kwam, is voor u.
De deur van de hemel is geopend voor u, de deur van de Koele Wateren is voor u opengetrokken: de deur van de mastaba zal geopend worden voor u en de deur102 van Noet zal worden terug getrokken voor u. "Naar mij! Naar mij!"zegt Isis; "gaat voort in vrede", zegt Nephthys toen zij uw vader Osiris zagen op de dag van het riet-festival. Hoog zijn de heiligdommen van de nederzetting van jullie ba's.
Verhef u zelf, verwijder het stof van u, verwijder de lijkwade van uw gezicht. Knoop uw banden los: het zijn geen banden; het zijn de vlechten van Nephthys.
U zult de zuidelijke heuvels bewandelen, u zult de noordelijke heuvels bewandelen, gezeten op uw metalen zetel. Anoebis op de voorgrond van de goden, zal uw akh bevelen om bij u en uw controle binnenin u te zijn als u blijft op de voorgrond van de controlerende machten.
U zult schoon worden m.b.v. die vier waterkruiken van u, de kan en de waskruik die voor u voortkwamen van de kraam van god opdat u gewaasen kunt worden met natron.
De hemel zal voor u huilen en de aarde zal beven voor u, de 'Aanmeerder' zal schreeuwen voor u en de geweldige 'Aanmeer-Paal' zal roepen voor u, voeten zullen stampen voor u en armen zullen zwaaien voor u, wanneer u voortgaat naar de hemel als een ster, als de ochtend god.
Pepi is bij zijn vader gekomen; hij is bij u gekomen, Geb. Hij is geland op jullie verhoogde weg, goden. Laat hem zitten op de geweldige zetel, op de dijen van zijn vader Ogen-Voorwaarts. Zijn mond is gereinigd met natron en natronzout, zijn vingernagels en teennagels zijn gereinigd. Er is gedaan voor hem wat is gedaan voor zijn vader Osiris, op de dag van het samenbinden van de botten, van het functioneel maken van de voeten, van het oversteken van de verhoogde weg.
Zij van muur van het omsloten gebied zullen gebogen afdalen naar u, (Pepi); het Nijlvallei heiligdom zal afdalen naar u en het Delta heiligdom zal naar u komen, (beiden) zeer respectvol, terwijl u voor eeuwig stabiel bent op de voorgrond van de controlerende machten.


527
oog

Recitatie
Deze Pepi is de zoon van de wilde koe. De geweldige koe is in verwachting geraakt en zal hem baren en elk van hen zullen hem plaatsen binnenin haar vleugel.
Zij zal het meer overvaren met u (Pepi) en het Kanaal van de Aankondiging overvaren met u. Belangrijkste van het omsloten gebied, (plaats) uw gefranjerde mantel op uw rugzijde en uw papyrus staf in uw hand, dat u kunt toeslaan en leidt in overeenstemming met uw nieuwe status (als iemand) van de bezitters van eer.
U behoort tot hen die de Zon omringen, die rondom de ochtend god zijn. U kunt niet slecht worden noch kan uw naam op aarde slecht worden.


528
oog

Recitatie
Pepi is tevoorschijn gekomen in Pe gebonden (met borstbanden) als Horus, uitgedost als één van de Tweevoudige Enneade. Pepi zal verschijnen als koning en naar de hemel gaan als 'Wegen-Scheider' (Paths-Parter), want hij heeft de Witte Kroon en de Rode Kroon ontvangen, zijn scepter in zijn arm, zijn 3ms-staf in [zijn] hand.
Moeder van Pepi, Isis! Zijn verpleegster, Nephthys! Gij die hem gezoogd heeft, Zij Die Horus Herinnerd! Neith, achter hem! Selket, voor hem! Knoop de touwen, breng zijn veerboten, [voor een zoon van Atoem] die hongerig en dorstig is, dorstig en hongerig op deze zuidelijke kant van het Kronkelende Kanaal. Thoth, aan de rand van de schaduw van uw struik, plaats Pepi die zich op uw vleugeltip bevindt in gindse noordelijke kant van het Kronkelende Kanaal.
Pepi is krachtig, zijn vlees is krachtig; Pepi is krachtig, zijn kledij is gaaf. Hij is omhoog gegaan naar de hemel als Montoe, hij is naar beneden gegaan als de ba die hij in een net heeft gevangen.


529
oog

Recitatie
Vertrek is vertrokken, wat goed is, is overgekomen. Aldus is mijn vader geleid naar wat goed is, zijn arm is meegenomen naar gods' plaatsen bij hen van de geweldigen en vader Osiris Pepi zal naar de hemel gaan als 'Wegen-Scheider' op de voorgrond van de Tweevoudige Heiligdommen.
Verhef u zelf, vader Osiris Pepi zoals Anoebis van het heiligdom zichzelf verheft. Uw voeten zijn die van de Jakhals: dus, gij zult opstaan. Uw armen zijn die van de Jakhals: dus, gij zult opstaan bij de geweldige post, meesteres van de gezegenden, zij in het midden van Hermopolis, die door Geb en Noet is gezegend. Gij moet degene oproepen die over hem103 roeit, opdat hij de enige Tweevoudige Kroon voor u kan verkrijgen en gij er in moge reizen op het kanaal en de heuvels.
Vader Osiris Pepi's oversteek-kanaal is geopend, het Kronkelende Kanaal is gevuld. Dus, vader Osiris Pepi zal de 'Kenteraar' (Turner) en de 'Afluisteraar' (Overhearer) oproepen en zij zullen vader Osiris Pepi overvaren naar gindse oostelijke kant van de hemel. Dus, vader Osiris Pepi zal naar de gindse kant van de hemel gaan, naar [gindse] kant [waar de goden zijn geboren] en vader Osiris [Pepi] zal echt worden geboren [in gindse oostelijke kant van de hemel], in gindse plaats waar de goden zijn geboren.
Wanneer deze tijd morgen komt en de tijd van de derde dag (vanaf nu) en vader Osiris Pepi is de enige ster in gindse oostelijke kant van de hemel, zal hij regeren als een god en zaken aanhoren net zoals Horus van het Akhet.
[O gij wiens gedaante mysterieus is en gij .... van de hemel]! Vader Osiris Pepi [ kan niet] echt [sterven]. Het is zo dat vader Osiris Pepi echt akh is geworden; het is zo dat vader Osiris Pepi bij u is gekomen, zijn bindeingen heeft ontknoopt en zijn [...] heeft losgemaakt. Hij heeft zichzelf gered van de Vijandige en hij zal niet worden gegeven aan het schimmenrijk. [Vader Osiris Pepi] zal blijven [....].


530
oog

Recitatie
Hallo Pepi! Verhef u zelf en gaat zitten op uw [metalen] zetel. Hij van uw huis zal u dienen, uw erfgenaam op uw troon zal u dienen, ploegen met gerst zo dat duizenden overleven, ploegen met emerkoren [....] en uw jaarlijkse voorraden met hen [maken].
U zult schoon worden met het b3Dw104 van het geopende kanaal.
Ho, pas op voor [....]!


531
oog

(Zie bezwering 178 van Unas)


532
t/m
534

(Zie bezweringen 366-368 van Merenre)
Pepi zal leven dragen bij uw ontwaken, in leven zijnd.

532 oog 533 oog 534 oog

535
oog

Recitatie
De hemelpoort is geopend, de Koele Wateren poort is opgetrokken [....].
[....] Horus zal u prijzen.105 Prijs Horus bij Geb [....] de moerassen, dat hij bronnen moge maken zonder te stoppen [voor eeuwig].
[....] deze zal op u sidderen106 [....] nu, net zoals deze Pepi het doorstaat, net zoals u het doorstaat [....].
[....] in het oosten, dan zal ze u toewijzen an de Nachtboot in het westen [....] uw arm zal worden meegenomen door [....] uit uw huis. Ga niet naar buiten: gaat zitten als Horus. [....] zal worden belet om op te staan [....] gij [....] de bergen en rondtrekken door de woestijn heuvels, uw gezicht [....] hand [....].


ONTWAKEN BIJ DAGERAAD
536
oog

Recitatie
Horus is gekomen [....] Pepi. Noet opgewekt geworden toen de god ontwaakte en schonk het leven aan [....].
[....] Geb [heeft] u gebaard, Noet heeft haar armen aan u gegeven. Ontwaak! Ontwaak, [vader] Osiris Pepi, [....] als [....] van die vier [....].
[....] als vogels, de geweldige roeiend die aan land is gekomen op zijn [oostelijke] kant [... Aldus, zal hij gaan naar] gindse oostelijke [kant] van de hemel en zich [....] tevredenheid zal verwerven. Het hart van [....] hun vaders.
Uw zuster Isis [en uw zuster Nephthys zullen uw arm meenemen] naar het Akhet, naar de schone plaatsen van de Zon en hij zal u plaatsen als de ochtendgod te midden van het Moeras van [....].
"Osiris Pepi", heeft de Zon gezegd,107 "gij zult niet sterven, uw naam zal niet sterven". "Osiris Pepi", heeft [de Zon] gezegd, "gij zult niet geëindigt worden, [uw] naam zal niet eindigen. [Osiris] Pepi [....]. Osiris Pepi, [gij] zult u zelf reddden [....]."
Dus, wie dan ook Osiris zal [aanbidden] en deze magische [bezwering] voor hem zal doen, hij zal voor eeuwig leven. Pepi is degene die u aanbidt Osiris, [Pepi] is degene die [deze] magische bezwering doet voor u: [ dus, zal hij voor] eeuwig leven.


537
oog

(Zie bezwering 216 van Unas)


538

[....] Pepi [....] gij zult schoon worden met haar in de hemel [en in] de Doeat met Horus van de Doeat. De grot van de 'Kijkende (Wateren)' is geopend voor u; Zonlicht uw ontplooiing is verruimd voor u. Iemand [....].


539

[....] Sjoe's ladder, [... zal] dragen [....].
Ziet, Pepi is gekomen, het oog van Horus voor u verkregen die was samengebonden, degene in het Moeras der Beroering. Pepi is gekomen [....] de hemel [....] en regeert met de Kever.


540

Recitatie
De hemel is opgestaan, [....].
[Pepi] is Horus [....] een ladder [bij] de schouder van de Enneade [....] Pepi in het Moeras [....] voedende koe en Pepi zal haar, afgekoeld plaatsen op de plek [....] zijn rode bloed [....]. Bereid een weg voor hem, dat hij schoon moge worden als ka['s....].


541

Recitatie
Het geweldige meer [....]. [Om het even wanneer] het geweldige [meer .... u], het Schommelende kanaal van het bassin van de (hemel) zal u beschermen. Pas op voor [....].
De hemelpoort is voor u geopend, de Koele Wateren poort is opengetrokken voor u, in overeenstemming met uw [nieuwe status] (als iemand) van de bezitters [van eer]. [....] van het oosten.
Aldus zult u gaan naar de oostelijke meren, naar de plaats [....] met het op de voorgrond van de westerlingen. Feneku's deur die versperd [....] zal voor u geopend worden [....]. Alles wat u zegt, het is wat het zal zijn.


542
oog

(Zie bezwering 387 van Merenre)


DE GODEN GROETEN
543
oog

(Zie bezwering 614 van Pepi II)


544

Recitatie
Gegroet ladder van god! Sta op, ladder van Horus!; sta op, ladder van [Seth en] bewaak hem, de god waarmee 'Stier van [Zijn] Moeder' content is. Wie dan ook Pepi zal zien [....] 'Stier van [Zijn] Moeder' [....].
Zijn [vader] Osiris, deze Pepi is bij u gekomen. [Pepi is uw zoon, aan wie u het leven hebt geschonken als] uw [zoon], belangrijkste van het Moeras van de Ladder. Dat u de ladder [aan] Pepi moge geven die door uw [zoon] Horus, belangrijkste van het Moeras van de Ladders, voor u heeft gemaakt, waarop u omhoog naar de hemel gaat, dat Pepi [er op] omhoog moge gaan [naar de hemel en hen escorteerd die naar [hun] ka's zijn gegaan.
[Gij goden die] het oog van Horus bovenop de vleugel van Thoth [plaatsen], Pepi [....] hem in gindse oostelijke kant van de hemel. Vaar die (veerboot) naar hem, neem hem [met u mee. Pepi] is één van jullie en hij zal de Zon escorteren, de god van hen die naar [hun] ka's zijn gegaan.
[Gij goden .... een ladder voor] Pepi, kom [en zet deze rechtop voor hem], dat hij er op omhoog kan gaan naar de hemel [ en .... escorteert]. [Deze Pepi zal] er op [omhoog gaan], gebonden (met borstbanden) als Horus, uitgedost als Thoth en deze Pepi zal verschijnen als iemand die opstijgt naar [....].
[Iedere god] of elke akh die hem zal belemmeren op [zijn] pad, [zal niet geweldig worden en hij zal geen] wafel [ruiken]. [Iedere god of] elke [akh] die hem niet [belemmeren op] Pepi's [pad], hij zal geweldig worden, hij zal een wafel ruiken.
[Deze Pepi] zal er op omhoog gaan met zijn vlees geplaatst op zijn ledematen en zijn botten vastgebonden aan zijn hoofd en ZIJN schedel. De ka van [deze] Pepi [....] Horus, belangrijkste van het Moeras [van de Ladders].


545

Recitatie
[Gij (goden) ...] kom tevoorschijn voor Pepi. Gij boven de hemel, open [voor] hem [....] is opgedoken voor deze Pepi [....] moeilijk.
De poorten van het Akhet zijn geopend voor hem; zijn die de machtigen hinderen die zich in de grenzen van de Onvergankelijke Sterren bevinden, zijn voor hem weggegaan. [....] Pepi op de staven van de Zon. De meest machtigste van de meren van de Onvergankelijke Sterren zijn gevat door de hand. Hij die boven het volk is [....], hij die de Tweevoudige Enneade zegent [....] het zonlicht.
[....] goed [....] op de dag van het reinigen met natron. [Deze Pepi] is schoon geworden en de ka [van deze Pepi] is op de voorgrond van de goden. De gezegende [heeft gezegd] dat hij zal optillen [....] de goden.
Horus is verschenen, zijn oog gegeven hebbend [....] Geb zal hem ondersteunen. Pepi [....] de Zon als iemand met grijs haar [....] op hem. Hij zal leunen op de arm van deze Pepi [....] blijven [....] het Akhet.


INVOCATIE VAN DE GEEST ALS KONING
546
oog

Hallo Pepi! U heeft uw kroon, uw kroon zit bovenop u. Als u de kroon hebt verworven [met] de Tweevoudige Enneade, dan zult u akh worden te midden van [uw] broeders, [....].
Hallo Pepi! [....] tegen de akhs.
[Hallo Pepi! Sta op, gaat zitten] en laat uw hart naar voren gaan als Anoebis op de voorgrond van de westerlingen. U bent gekomen tot uw juiste positie, want ik heb u uitgerust Pepi, met dat wat de uwe is. Uw [hart] zal aangenaam zijn (als die van) Horus, heer der woestheid, want u hebt zijn oog verworven [....].


547

(Zie bezweringen 46 en 47 van Pepi I)108


548
oog

(Zie bezwering 564 van Pepi II)


VERSCHIJNEN TIJDENS DE DAGERAAD
549
oog

Recitatie
[De arm achter de Horizon is uitgestoken naar Horus, dat hij moge worden toegelaten] d.m.v. (letterlijk: door het). Pepi is in feite Horus en hij zal erworden toegelaten.
De arm van de berg is uitgestoken [naar Horus], dat hij moge worden toegelaten door het te gebruiken. Pepi is in feite Horus en hij zal erworden toegelaten.
[De schouder van het Akhet is geopend voor] hem van het Akhet, dat hij er moge worden toegelaten. Pepi [is] in feite hij van het Akhet [en hij zal er worden toegelaten.
De schouder van de berg is geopend] voor hem van het Akhet, [dat hij er moge worden toegelaten. Pepi is in feite hij van het Akhet en hij zal er worden toegelaten].
[De schouder] van het Akhet [is geopend] voor hem van Shezmet, dat hij er moge worden toegelaten. Pepi [is] in feite hij van Shezmet en [hij] zal er worden [toegelaten].
De schouder van de berg is geopend voor hem van Shezmet, dat hij er moge worden toegelaten. Pepi is in feite hij van Shezmet en [hij] zal er worden [toegelaten].
[Oh] goden, jullie levenden en jullie doden!
[Pepi zal jullie missen ...] en hij zal [niet] sterven omwille van [jullie ...].
[Pepi zal jullie missen ...] en hij zal niet sterven omwille van wat komt uit jullie [....].
Pepi zal jullie staven missen en hij zal niet sterven omwille van jullie tuiers.
Pepi zal jullie snijders missen en hij zal niet sterven omwille van jullie snijders.
Pepi zal jullie cirkelen missen en hij zal niet sterven omwille van jullie omcirkeling.
[Pepi zal jullie bewaking missen en hij] zal niet sterven omwille van jullie ketens.
Pepi [zal] jullie beperkingen [missen] en hij zal niet sterven omwille van jullie gestrompel.
[....] onderwerpen [....] de Tweevoudige Enneade als Min als Anoebis. Jullie zullen jullie hoofden omlaag doen voor Pepi en uw schouder buigen naar hem [....] jullie [....].
[Angst voor] deze Pepi zal in [jullie] gedachten zijn en zijn woestheid in uw harten net zoals [de angst voor Horus zichtbaar in] de Witte Kroon.
Angst [voor deze Pepi zal in [jullie] gedachten zijn en zijn woestheid in] uw harten net zoals de angst voor de Zon zichtbaar in de Kronkelvormige Kroon.
Groot is de angst voor Horus, zichtbaar in de Witte Kroon [....], groot is de angst voor de Zon [zichtbaar in de Kronkelvormige Kroon.
Horus, zichtbaar in de Witte Kroon zal naar de hemel gaan, de Zon zichtbaar in] de Kronkelvormige Kroon [zal naar de hemel gaan].


550
oog

Recitatie
Deze Pepi is gekomen uit de Doeat [....], gods inundatie heeft hem gereinigd. [Zijn] gefranjerde mantel zal hen verbijsteren die tot u behoren, [mes van ...].
[ ... aan Pepi de plaatsen van] Ikhsesem en introduceer aan hem diegenen die [de Djenderu-Bark] passeren [... in ... Pepi ... diegenen in de heiligdommen] en deze Pepi [zal] hen [passeren]. Deze Pepi [....].
[....] toen hij de twee rivieren109 heeft gemaakt, toen Noet ver van Geb geraakte.
Pepi is tevoorschijn gekomen op de dij van Sjoe [..., Pepi is tevoorschijn gekomen ... ] tezamen met 'Duizenpoot-Gezicht', dat u [hem] moge verzorgen, [Thoth], wijze officiant van hen.
[....]hmut heeft haar armen gegeven richting hem tezamen met haar moeder Tjehsebet en deze Pepi is tevoorschijn gekomen op [....].


551
oog

Recitatie
[Oh goden die stichten ....] in het oosten [....], vind (een weg) voor [uw] godopdat hij kan gaan. In het geval dat [deze Pepi] is gestrand op hetzij de twee lippen van het Kronkelende Kanaal, de twee boten van de Zon gestrand zijn voor hem in het westen en hij niet terug kan naar het oosten, [de Zon kan niet] doorschijnen uit het Akhet en geen enkele [god] zal [hem] zien.
[....] het Kronkelende Kanaal [.... de veerboot] welke zijn vader Osiris roeit en welke nu is opgestegen, heeft een urgente taak en is daarheen gehaald.
Oh Hedjhedj, veerman van het Kronkelende Kanaal, breng die veerboot [voor] deze [Pepi], dat de overstekende sandaal van god moge stampen op de ladder naar het Moeras van Rust. Dus, Hedjhedj, veerman van het Kronkelende Kanaal, [kom] naar hem [en] breng die veerboot voor Pepi, dat hij er in moge overvaren naar het Moeras van Rust, [plaats] hemzelf op de westkant van het Moeras van Rust achter de twee geweldige goden en luister wat zij tegen hem zeggen.
Indien u het brengen [naar deze Pepi] vertraagt, [dan zal Sjoe u grijpen en] Tefnoet [zal] u [pakken], Tefnoet zal u pakken en Sjoe zal u grijpen en de Zon zal [niet] schijnen vanuit het Akhet zo dat elke god [hem] zien kan.


INVOCATIE VAN DE GEEST ALS OSIRIS
552
oog

Recitatie
"Ik vond, ik vond", zegt Isis; "Ik heb gevonden", zegt Nephthys, toen zij Osiris zagen op zijn zij in het moeras.
"[Hallo Osiris! Verhef] u zelf voor mij!" zegt Isis. "Sta op voor mij", zegt [Nephthys]. "[....] mijn broer, want [ik heb] naar u gezocht".
"Verhef u zelf akh! Spreek," zegt Geb, "want ik heb obstructies weggeslagen en de Tweevoudige Enneade zal luisteren, de goden zullen in broederschap naar u toekomen. De kroon zal aan u gegeven worden [door uw vader Atoem, dat hij u heeft moge toewijzen als één van de goden], als de Geweldige op de voorgrond van [....] uw [....] onder [....]. Uw seizoen zal gebeuren en [uw] verse proviand wordt gemaakt. Zij in Noen zijn naar u gekomen, het volk heeft zich naar u toe bewogen en u zult Horus zijn op de voorgrond van de akhs als Bogen-Spanner (Bow-Spreader) te midden van de uitgestrekte hal.
[U zult ... met hem tijdens uw seizoen en] uw verse proviand [zal worden bereidt] met hem tijdens [zijn tijd], in opdracht van Atoem, gods z'n vader
."
Vader Osiris Pepi, verhef u zelf! Ga naar [uw] akh en de volgelingen van Osiris [zullen] u [....].


553

Recitatie
Ontwaak! Ontwaak, vader Osiris---[als] Anubis die op zijn paviljoen is—met [uw] broden [....].
Ik heb uw oren losgemaakt, ik heb [uw] mond geopend, ik heb uw banden losgemaakt. U bent krachtig met hen die behoren tot de hemel, u bent krachtig met hen die behoren tot de aarde, u bent krachtig [met] uw controlerende krachten.
Met uw voeten zult u wandelen; uw armen zullen een vogelvangst [neerleggen].
"[Geur] voor u! Lof [voor u! .... Aangenaam voor de neus is de geur van] het Eerstgeborene [Ding] op u. Dus, verhef u zelf en ga zitten op de leegte.
[Ontwaak]! Ontwaak, vader Osiris en kijk naar uw vier akhs110 wiens identiteiten u heeft gemaakt, opdat zij u kunnen behoeden voor degene die u dit heeft aangedaan.
Zij zullen hem bij u brengen [gestoten als een langgehoornde stier, uitgespreid] als een stier op het rek, gesneden als een gemolken stier, zijn kop is voor Hapi, zijn voorpoot is voor Duamutef, zijn bundel (ribben) is voor Qebehsenuef en dat wat in zijn scrotum zit is voor Imseti.
De twee oudste godinnen zullen spreken, de twee geweldige godinnen zullen schreeuwen---zij zijn Isis en Nephthys die u zochten en u vonden---[en uw mond zal worden gewassen met hun] metalen [vingers].
Dus, verhef u zelf! Uw hoofd is op uw schouders geplaatst, dat moge drinken van het overvloedige water in het cirkelvormige kanaal op de lippen van het Kronkelende Kanaal en een lende ontvangt van het slachtblok van Horus en ribben van het slachtblok van Thoth. Ik heb gerst geteeld, Ik heb emerkoren geoogst [waarvan ik uw verse voorraden heb bereidt ....].


554
oog

Recitatie
Leef! Wees levend, vader Osiris Pepi, in uw hoedanigheid die van de goden is. Wees duidelijk als 'Verdeler', de Ram op de voorgrond van de levenden.
Hier is de controlerende macht op de voorgrond van de akhs: deze vader Oriris Meryre is de stafdrager van de geweldigen op jullie voorgrond, akhs. Vader Osiris [Pepi is de geweldige] controlerende macht [op jullie voorgrond, akhs. Vader Osiris] Pepi [is] Thoth onder jullie, goden.
De vergrendelde poorten die onderdanen tegenhouden zijn geopend voor u en u zult hen van de nachttijd opnoemen en [de arm van] de Onvergankelijke Sterren ontvangen.
Uw ogen zijn geopend, uw orden zijn losgemaakt en zult binnentreden in het huis der verdediging, [want] uw vader Geb [heeft u] verdedigd. De grote bassins zijn samengevoegd voor u, de thuislanden zijn verzameld voor u---voor Horus, sinds hij de vader heeft verzorgd en voor zijn vader sinds hij zichzelf heeft verzorgd.
Lof voor u! Veel lof voor u! U bent blij met [uw] neus [op] de geur van het Eerstgeborene [Ding].


555
oog

Recitatie zonder pauze.
[Zie het, dit gaan van u vader] Pepi, net zoals [het gaan van Horus] naar zijn vader Osiris, waardoor hij akh is geworden, [waardoor hij indrukwekkend is geworden, waardoor hij gerespecteerd wordt, waardoor hij de controle in handen nam].
Uw akh is over [u, vader Osiris Pepi] als een gegeven koningsoffer dat voor u zal bestaan als één dat Anubis voor u heeft gemaakt.
Sta op, verhef u zelf vader Osiris Pepi! Uw botten zijn voor u samengevoegd, [u hebt] uw ledematen ontvangen [en de aarde] dat zich op uw vlees bevond is weggehaald! Ontvang deze vier waterkruiken van u [die voor u zijn gevuld] uit het [Kronkelende] Kanaal, opdat u er door gereinigd kunt worden als Horus.
Dus, u zult opstijgen naar het oog van de Zon op basis van uw identiteit die de goden hebben gemaakt, (namelijk die) van Horus van de Doeat, van [Horus die hen vernietigd, van] Horus die hen neer slaat, van Horus die hen uitspuugd [en u zult hen neerslaan, hen vernietigen] en [hen] uitspugen [op het meer, bij het Geweldige Groen].
Verhef u zelf, zit op [die] metalen zetel van u, [met uw nagels het omsloten gebied open hakkend] en ga rond uw Horus Heuvels, ga rond de Seth Heuvels, als Min op de voorgrond van de Enneade.


DE VEERBOOT ONTBIEDEN111
556

Recitatie
Veerman [....], de die (veerboot) brengt [voor Horus van het Akhet dat hij omhoog kan vliegen en neerstrijken] in het oostelijk deel van de hemel, wie dat brengt [voor] zijn [....] daar, de [goden], dat zij omhoog kunnen vliegen en neerstrijken in het oostelijk deel van de hemel, breng dat voor Pepi, dat hij omhoog kan vliegen en neerstrijken in het oostelijk deel van de hemel voor de goden [...].
[Jullie goden ...], hij zal met u overvaren. Beveel me aan bij hem wiens ka is gezien:
Ik zal met u overvaren. Beveel me aan bij de Zon: Ik open echt mijn gezicht, ik was echt zijn gezicht, ik weet [echt] het nummer van [mijn] vingers.112 Mijn zus is [....].
[....] allen [....] er toe behorend---Imseti, Hapi, Duamutef en Qebehsenuef---en Pepi zullen geweeklaag na geweeklaag uiten tussen jullie en hij zal worden teruggeroepen naar degene die de Twee Landen managed, naar het lid van de elite van god in [....].


557

Recitatie
De lagere [hemel] heeft [u] toegewezen, Noen heeft u toegewezen [aan ....], toen de hemel nog [niet] was ontstaan, toen de aarde nog niet was ontstaan, toen de kanalen nog niet waren gegraven, toen er nog geen plaatsen waren gesticht. Zij113 zijn Imseti en Qebehsenuef, die zijn moeder heeft gewenst; [zij zijn] Duamutef [en Hapi, die] zijn [moeder heeft gewenst]. Zij zullen u leiden [.... naar dat oostelijk deel [....] met Ogen-Voorwaarts en hij zal u leiden naar het moeras van Geb [en] de voeding van Noet.
Aangezien u klein bent, zou u uw arm aan de Zon moeten geven en met uw arm gaan zitten bij de Melk-Godin. Gij zult het zonlicht beheren en 'Zijn Moeders Pilaar' ondersteunen [....] schenker [....] met vloeistof. Gij zult wandelen in het kielzog van uw akh (en) het land bezoeken als windvlagen. Gij zult opstaan, overleefd hebbend, een assistent zijnde (letterlijk: arm) van die Ene prachtig van keel.
u zult worden aangeroepen en zult een wafel eten. Die twee die hun vader aanbidden [....] zijn degenen die zullen kijken naar [....]. De graanschuren zullen uw [....] ontmoeten.
Hallo Pepi! [....], verhef [... jullie overlevenden ...] hun eerstgeborene, de danser op de voorgrond van Edfu.114


DE BEWAKERS VAN DE VESTIBULE DEUR AANSPREKEN
558

Recitatie
[....] Hij [....]. Oho, gij valken, [....]!


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
90 Een metafoor voor impregnatie.
91 Een gesloten draagstoel, zo genoemd vanwege zijn vele dragende voeten.
92 De twee kronen.
93 Seth en Horus.
94 D.w.z. sta rechtop. Deze bezwering verwijst naar een ceremonie van het recht overeind zetten van de djed-pilaar. Osiris's cultus-icoon.
95 D.w.z. verplaats de overledene van dag naar nacht en van nacht naar dag.
96 D.w.z. de eerste stanza van deze bezwering.
97 Deze opvatting op de westelijke muur is het tegenovergestelde van die in bezwering 548 (PT 697) op de oostelijke muur.
98 Gemolken is een metafoor voor aderlating.
99 Wellicht een verwijzing naar de overledene als Gebs creatie.
100 Osiris, de overledene zelf.
101 "Hij uit Aftet" is waarschijnlijk de god Nemty.
102 Het deksel van de sarcofaag.
103 Geb.
104 Een ongeïdentificeerde substantie gebruikt voor het reinigen.
105 Een godin wordt toegesproken.
106 Een god wordt toegesproken.
107 Letterlijk: "is uit de mond van de Zon gekomen".
108 In deze kopie worden de bezweringen 46-47 (PT 452-453) als één bezwering behandeld.
109 De Nijl en zijn equivalent in de Doeat.
110 De vier zonen van Horus.
111 Bezwering 557 is de reactie van de goden geadresseerd in bezwering 556.
112 Deze kennis was een competentie test, vereist als een voorwaarde om aan boord van de veerboot te mogen gaan.
113 De goden aan wie de overledene is aanbevolen.
114 Waarschijnlijk een verwijzing naar Horus als Ihy, de zoon van Hathor.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts