WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi I.

Bezweringen voor de betreden van de schoot van Noet.

(Grafkamer, sarcofaag en west einde.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

TITULATUUR VAN DE KONING
001

[.... Horus] wie de Twee Landen wensen, Pepi voor altijd levend. De levende, de Tweevoudige Koning, Merira, voor altijd levend.
[.... Pepi], leven gegeven, stabiliteit, autoriteit en alle blijdschap, [net zoals] de Zon [voor eeuwig voortdurend].

[ .... ] Pepi, Gouden Iemand van de dubbele Valk [ ... ].


002

[De levende, Horus gewenst door de Twee Landen, ... ], De Goudene der Tweevoudige Valken, Pepi gaat deelnemen [aan] het leven met de buik [ van zijn moeder Noet], stabiliteit, [ ... ] voor altijd.
Recitatie
[ ... ] voor Horus gewenst door de Twee Landen, Pepi; de Tweevoudige Koning.
Pepi; degene die door de buik van de Twee Dames gewenst wordt, Pepi;
de Goudene der Tweevoudige Valken, Pepi; Gebs erfgenaam, die hij wenst, Pepi; degene door alle goden begeert, Pepi, leven gegeven, stabiliteit, autoriteit en alle vreugde gelijk aan de Zon, voor eeuwig levend.


003

[ ... ] deze Pepi [ ... ] deze Pepi, ba [ ... ].


DE GEEST NAAR NOET STUREN
HET OPROEPEN VAN DE GEEST ALS OSIRIS
004

Recitatie
Hallo Pepi! Gij bent gegaan opdat gij akh moge worden en als een god de controle overneemt, als Osiris' vervanger. Gij hebt uw ba in u, uw controle over u, uw kroom bovenop u, uw Witte Kroon bovenop uw schouders.
Gezicht voorwaarts, want lof voor u bevindt zich voor u. De volgelingen van god bevinden zich achter u, de regalia van gods waardigheid bevinden zich voor u, (het ritueel) uitvoerend, "De god is gekomen, de god is gekomen! Deze Pepi is op de troon van Osiris gekomen! De akh van Nedit is gekomen, de controlerende macht van het Geweldige-Land!"
Isis zal tegen u spreken, Nephthys zal naar u roepen. De akhs zullen respectvol naar u toekomen, de aarde bij uw voeten kussend, omwille van uw geweldadigheid, oh Pei uit de steden van 'Perception'.
Dus dient u voort te gaan naar waar uw moeder Noet zich bevindt en zij zal uw arm vastpakken en u de weg naar het Akhet geven, naar de plaats waar de Zon zich bevindt.
De hemelpoort is voor u geopend, er is voor gezorgd dat de deur der Koele Wateren is opengetrokken voor u en u zult de Zon staand aantreffen, wachtend op u. Hij zal u bij de arm vastpakken en u in de tweevoudige heiligdommen leiden en u op de troon van Osiris plaatsen.
Hallo, die Pepi! Horus’s oog is naar u toegekomen, dat het u moge voorstellen – uw impressie/invloed op de goden is naar u toegekomen, uw controle over de akhs is naar u toegekomen. De zoon heeft zijn vader verzorgd: Horus heeft Osiris verzorgd, Horus heeft deze Pepi verzorgd (d.w.z. geholpen) uit de arm van zijn opponenten.
U zult uw positie innemen Pepi, .... op de troon van de Belangrijkste der Westerlingen, verzorgd, voorzien als een god en geoutilleerd met gedaante van Osiris op de troon van de Belangrijkste Westerling en doen wat hij gewend is te doen temidden van de akhs en de Onvergankelijke Sterren.
Uw zoon zal zijn positie innemen op uw troon, geoutilleerd met uw gestalte en doen wat u vroeger gewend bent om te doen ten overstaande van de levenden, op bevel van de Zon, de geweldige god. Hij zal gerst telen, emerkoren telen en dit aan u schenken.
Hallo, Pepi! Uw mond is door de Zon aan u gegeven, opdat u uzelf (letterlijk: uw persoon) moge presenteren. Ontvang een goddelijke gedaante (tevens), dat uw er ouderling (door) moge worden – zeggen de goden op de voorgrond van het meer.
Hallo, die Pepi, dat uw ba verblijft temidden van de goden (en) tussen de akhs is omwille van het respect voor u (letterlijk: uw respect) in (letterlijk: aan) hun harten.
Hallo, die Pepi, dat (uw zoon) op uw troon zit ten overstaande van de levenden is i.v.m. de verering voor u (letterlijk: uw verering) in (letterlijk: aan) hun harten.
Hallo Pepi! Neem uw positie in, oh Pepi op uw troon ten overstaande van de levenden: het is uw gewelddadigheid tegen hun harten.
Uw identiteit op aarde zal leven, uw identiteit op aarde zal zich handhaven.
U zult niet vergaan, u zult niet tot een einde komen, voor de duur der eeuwigheid.


005 en 006
005 006


(Zie Teti's bezweringen 197 - 198)


007

Recitatie
Hallo, Osiris Pepi! Accepteer dit, uw gekoelde water, welke ik voor u gekoeld heb, zei Horus, in uw hoedanigheid van degene die in de koele wateren komt. Accepteer uw natron, dat u goddelijk moge worden. Uw moeder Noet heeft van u een god gemaakt t.a.v. uw opponent, in uw hoedanigheid als god.
Accepteer de uitstroming die van u komt. Horus heeft er voor gezorgd dat de goden samenkomen in elke plaats waar u bent heen gegaan.
Accepteer de uitstroming die van u komt. Horus heeft zijn kinderen ondergeschikt aan u gemaakt op de plek waar u wilt gaan zwemmen.
Horus zal jaar in jaar uit rekening houden met u, verjongd in uw hoedanigheid van de verjongende wateren (der inundatie). Aldus is Horus indrukwekkend geworden, dat hij zijn vader in u moge herkennen/herinneren, in zijn hoedanigheid van de "Soevereins-Ba" palankijn (ark?) van Horus.


008 en 009
008 009


(Zie Teti's bezweringen 202 - 203)


010

Recitatie
Hallo, Pepi! Deze toestand van u en dit uw reilen en zeilen, zijn het gaan van Horus in deze toestand van hem en zijn reilen en zeilen. Zij die zich haasten voor hem zullen rennen, zijn herauten zullen zich haasten en zij kondigen hem aan bij 'Hem Die Leunt op het Oosten'.
Aha Pepi! Uw schouders zijn die van Splitser (Parter), uw gezicht die van Wegen-Splitser1 (Paths-Parter).
Hallo Pepi! Een offer gegeven door een koning: dat u bezit neemt van uw Horus-Heuvelen en verplaatst over uw Seth-Heuvelen; dat u zit op de koperen zetel en een oordeel velt over hen, op de voorgrond van de Grote Enneade in Heliopolis.
Hallo Pepi! Ogen-Voorwaarts, uw herder die zorgt voor uw kalveren, zal u beschermen2. Hallo Pepi! Pas op voor de Pebble Pool (Poel met kiezelstenen) (dat leidt) naar de akhs.
Hallo Pepi! Weet dat u deze offergaven der goden zult ontvangen en er elke dag content door zult zijn: duizend broden, duizend bier, duizend stuks vee, een duizendtal gevogelte, duizend zoete dingen, een duizendtal van alle soorten kleding.
Hallo Pepi! U heeft uw water, u heeft uw inundatie, uw steenzout is voor u, welke ik naar u gebracht heb van uw broeder, de Blijvende (the Enduring One).


011

(Zie Teti's bezweringen 201)


012

Recitatie
Osiris Pepi, er is voor u gezorgd, want ik heb u alle goden en hun nalatenschap gegeven, hun voeding en ook al hun dingen. U zult niet sterven.


013

(Zie Teti's bezweringen 200)


014

Recitatie door Isis en Nephthys
De schreeuwer is gekomen, de vlieger is gekomen: het zijn Isis en Nephthys. Zij zijn gekomen op zoek naar hun broer Osiris, op zoek naar hun broer, deze Pepi.
Schiet op, schiet op! Rouw voor uw broer, Isis! Rouw voor uw broer, Nephthys! Rouw voor uw broer.
Isis is gaan zitten met haar handen bovenop haar en Nephthys heeft de toppen van haar borsten vastgepakt,3 voor hun broer Pepi als een baby liggend op zijn buik, Osiris is in gevaar, Anubis zal voorwaarts grijpen.4
U heeft geen last van ontbinding, Pepi; u transpireert niet, Pepi; er vloeit niets uit u, Pepi; er zit geen stof op u, Pepi --- gij van de Schreeuwer, de Schreeuwers zoon; gij van het afmeren, die kwam van de Meerpaal (Mooring Post); gij van de separatie in drieën --- in deze uw vier dagen en uw acht nachten.5
Volg Haar van Duizend Ba's, u bent er één van de Koele Wateren, die u zou moeten willen en uw wees zal naar voren komen als u komt naar het voorste deel van de belangrijkste, de wezen die u hebt verweesd in wezen.6
Horus is losgemaakt van zijn borstband voor u, dat hij zij in het gevolg van Seth te pakken kan krijgen. Grijp hen, verwijder hun hoofden, hak hun voorpoten af en hol ze uit, dat je hun harten eruit kan halen en dolblij zult zijn met hun bloed. Maak hun harten ondergeschikt in deze uw hoedanigheid van Anubis die harten ondergeschikt maakt.
U ogen zijn aan u gegeven als uw twee uraei, want u bent Wegen-Splitser1 op zijn standaard, Anubis op het voorste deel van gods kraam.
Hallo Pepi! U bevindt zich op het voorste deel van de huisen van de groten in Heliopolis. Zowel de akhs als de Onvergankelijke Sterren zullen bang voor u zijn en de doden zullen voor u op hun gezicht vallen, want u heeft (de macht over) de bevolking in handen gekregen.
"(De status van) geëerde eerstgeborenen verband houdend met Pepi," zeggen de ba's van Heliopolis als zij u voorzien van leven en autoriteit. "Hij zal leven met de levenden zoals Sokar leeft met de levenden: als hij leeft met de levenden, deze Pepi zal leven met de levenden."
Hallo Pepi! Kom! Kom levend en leef hier van één van uw seizoenen naar de andere in deze jaren, tevreden met de liefde van uw warmte.


015

(Zie Teti's bezweringen 199)


DE GEEST TOEVERTROUWEN AAN NOET
HET OPROEPEN VAN DE GEEST EN NOET7
16a

Recitatie
Osiris Pepi, u bent gekomen als de Tweevoudige Koning, want u beheerst zowel de goden als hun ka's.


16b

Noet spreidt uzelf uit over uw zoon, Osiris Pepi en verberg hem voor Seth. Bescherm hem Noet, die bij u komt, zorg dat uw zoon akh wordt als hij bij u komt, u moet deze geweldige beschermen.


16C

Noet val over uw zoon, Osiris Pepi. Vergezel hem, Grote Zeef (Great Sieve) ---- deze oudste van uw kinderen.


GEB BEVEELT DE GEEST AAN BIJ NOET8
017

Recitatie door Geb:
Noet toen u effectief werd en de controle overnam in de buik van uw moeder Tefnoet voordat u geboren werd, moge u zich verenigen met Pepi en hij zal niet sterven.


018

Recitatie
Uw hart nam het over toen u bewoog in uw moeder buik in uw hoedanigheid als Noet.


019

Recitatie
Uw bent de dochter die de controle nam in haar moeder, tevoorschijn gekomen als een bij. Zorg dat deze Pepi akh wordt binnen in u en hij zal niet sterven.


020

Recitatie
Er heeft zich een geweldig iets voorgedaan in de hemel, want u heeft de controle genomen, bent machtig geworden en hebt elke plaats met uw schoonheid gevuld. Het gehele land bevindt zich onder u, want u heeft het verworven. U heeft het land met alles wat er in is omhelst met uw armen en deze Pepi een positie toegekend als een onvergankelijke ster die zich in u bevindt.


021

Recitatie
Als Geb heb ik u bevrucht in uw hoedanigheid als de hemel. Ik heb het gehele land voor u verenigd op elke plek.


022

Recitatie
U bevindt zich boven het land, echter u heeft het hoofd van uw vader Shu en controleert het,9 want hij heeft u gewenst en zichzelf aan u ondergeschikt gemaakt alsmede al het andere ook. Als u [elke god] hebt verworven bij u in zijn Zee-Mul-boot (Sea-Mullet) zodat u (elk van) hen een ster kunt maken, zoals 'Zij van een Duizend Ba's' en zij mogen niet als sterren van u weg gaan, u mag Pepi niet van u weg laten gaan, in uw hoedanigheid als de hemel.


023

Recitatie
Ik ben Noet, de Graanzolder. Ik zal de mond vegen van Osiris Pepi.10


DE GEEST AANROEPEN ALS OSIRIS
024

[ ... ] On[vergankelijke ... ] deze Pepi en [hij] zal niet sterven.


DE GEEST NAAR HET WESTEN STUREN
DE GEEST AANBEVELEN BIJ DE GODEN
025

(Zie bezwering 241A van Neith)


DE GEEST NAAR HET WESTEN STUREN
026

(Zie bezwering 241B van Neith)


027

[ ... ] ontmoeten [ ... ] tussen [ ... ] bij de opening [ ... ] dat hij moge geven [ ... ] zal niet voortgaan [ ... ] zit [ ... ].


028

(Zie bezwering 68 van Pepi II)


029

[ ... ] Pepi, Nephthys [ ... ] Oh Koele Wateren, gij zult geven [ ... ] het Moeras van Rust [ ... ].


030

Recitatie
Uw water --- de uitstroom die afkomstig is van de god --- is voor u, uw inundatie --- de rottende vloeistof die afkomstig is van Osiris --- is voor u. Ik heb uw armen gewassen en uw oren geopend: ik heb van deze macht-drager voor zijn ba een akh gemaakt. Was uzelf en uw ka zal zichzelf wassen, uw ka zal bij u zitten en met u brood eten zonder onbestendig(?)/onveranderlijk te zijn voor de loop van de Dt -tijd..
Dat u gaat, Osiris's vervanger, (plaats) uw gezicht aan de voorkant (als) uw lof zich voor u bevindt.
Het is aangenaam voor uw neus i.v.m. de geur van van het Schepsel van de Eerstgeborene (Firstborn's Thing), voor uw voeten omdat zij uw (vogel)vangst neerleggen voor uw tanden, uw vingernagels, (uw) vogel boerderijen. U zult oversteken als de geweldige stier, de zuil van de Wadjet-nome, naar de moerassen van de Zon die hij lief heeft.
Verhef uzelf, Pepi! U bent niet gestorven.


031

Recitatie
Ontwaak voor Horus en kom inhet verzet tegen Seth! Verhef uzelf als Osiris als de akh die Geb's eerste zoon is en sta overeind als Anubis op het paviljoen en de Negen (bogen van de hemel) zullen voor u beven, (het festivalvan) de eerste (dagen) zullen worden gehouden (letterlijk: gemaakt) voor u, u zult gereinigd zijn op de dag van de nieuwe maan, kom tevoorschijn op de eerste (dag) van de maand en de Geweldige Ankeraar (Great Moorer) zal om u roepen als 'Hij Die Staat en Niet Moe Wordt' in het midden van Abydos.
Hoor dit wat de goden hebben gezegd! De Zon zegt dat hij deze Pepi akh zal maken zodat hij zijn (status als akh) moge ontvangen als Horus, de zoon van Osiris ten voorstaande van de goden, zijn akh-magie gevend aan hem de (leiding hebbend over) de bewakers van Pe en de waardigheid gevend van een god die (de leiding heeft over) de bewakers van Nekhen.
De Aarde spreekt: De deur van de horizon is voor u geopend, Geb's deur is voor u opengetrokken. U zult tevoorschijn treden bij Anubis' stem en hij zal u veranderen (letterlijk: akh maken van) in Thoth, dat us de goden mag scheiden en de (hemel) bogen mag begrenzen, (gij) de bemiddelaar van de 'Twee-Krachten-dragers' (Two Power-bearers), op grond van deze draaiende magie van u welke Anubis heeft overhandigt (letterlijk verordonneerd). Gij moet gaan wanneer Horus gaat, gij moet spreken wanneer Seth spreekt. U zult doorgaan naar het Meer, ga stroomopwaarts naar Geweldig Land en richting Abydos.
Een doorgang naar het Akhet zal voor u geopend worden in de hemel, de harten der goden zullen u verwelkomen als ze u ontmoeten en zij zullen u omwille van uw ba naar de hemel brengen, (want) u heeft indruk op hen gemaakt. Als Horus op het kussen van dehemelstandaard zult u omhoog gaan naar de hemel --- in dit privelege van u als Horus, belangrijkste der akhs, dat uit de mond van de Zon komt --- gezeten op uw metalen stoel.
Aldus dient u op weg te gaan naar de hemel, want de paden van de (hemel) bogen die opstijgen naar Horus zijn voor u gebaand. Het hart van Seth zal als een broeder voor u zijn als de geweldige van Heliopolis, wanneer u het Bochtige Kanaal hebt bereisd in het Noorden van Noet als een ster die het Geweldige Groen (Great Green) oversteekt dat zich onder Noets buik bevindt. Hij van de Duat zal u bij de hand nemen naar de plaats waar Orion is (letterlijk: onder Orion), nadat de Stier van de hemel zijn arm aan u heeft gegeven.
U zult zich voeden met het voedsel der goden, waarmee zij zich voeden. De geur van Dedwen, de ladanum van de Nijlvallei, die komt uit Bowland, zal zich op u bevinden, de wierookgeur aan u gevend waarmee de goden zijn bewierookt.
De zoon (en) dochter van de Koning van het Noorden, ---de twee op hem, de twee geweldige vrouwen--- hebben u gebaard. De Zon heeft u opgeroepen van de Izken van de hemel --- als Horus, Dijen-Voorwaarts (Thighs-Forward), hij van het strompelen, heer van de Rebellen-stad; als de jakhals, administrateur van de (hemel) bogen; als Anubis op de voorgrond van het schone land --- dat hij u moge plaatsen als een ochtend god temidden van het Moeras van Riet, gezeten op uw stoel, uw uit elkaar genomen delen zijn opgeheven door de Tweevoudige Kroon van de heer van de bogen (van de hemel).
U zult gaan zitten bij het godenmoeras, waaruit zij zich voeden, uw akh-magie is voor u, uw brengers zijn voor u, uw heeft uw perceptie, u heeft uw aarde-hakkers (earth-choppers).11
Een gegeven koningsoffer, een gegeven Anubis offer: duizend stuks spiesbokken voor u uit de woestijnen die eerbiedig bij u komen. Een gegeven koningsoffer, een gegeven Anubis offer:duizend broden voor u, duizend bier voor u, duizend geweldige-broden (great-bread) voor u die komen uit de brede hal, duizend van al het zoete voor u, duizend van al het vee voor u, duizend van alles wat u kan eten of van wat uw hart begeert voor u.
De jmA/jAm-boom zal u volgen, de nbs-boom zal zijn hoofd naar u draaien, zoals dat wat Anubis voor u heeft gedaan.


032

Recitatie
O! O! Ik heb het gemaakt voor u --- dit "O!"--- mijn vader, omdat u geen menselijke vader hebt, omdat u geen menselijke moeder hebt. Uw vader is de geweldige wilde stier; uw moeder is het meisje.
Leef! Leef --- uw bent niet echt gestorven --- zoals Horus, belangrijkste van Letopolis leeft: hij voor wie de grote grot van Heliopolis is geopend, de geweldige van de staf, de draagstoel van de Belangrijkste der Westerlingen. Zij12 zal u water geven…op de eerste (dag) van de halfmaandelijkse festivallen, dat u moge geven aan de groten en de kleineren zult leiden. Twee pakketten (ribben) zijn voor u van het slagersblok van de Belangrijkste der Westerlingen in overeenstemming met u nieuwe status (als iemand) dit in het bezit is van eer.


DE GEEST LOVEN AAN DE GODEN
033

(Zie bezwering 21 van Teti)


034

(Zie bezwering 20 van Teti)


035

Recitatie
Het is Pepi, O Satis, die de Twee Landen heeft verworven, O brandende die de Twee Kusten heeft ontvangen.
Pepi is voortgegaan naar de hemel en vond de Zon die op hem aan het wachten was om hem te ontmoeten. Hij zal op zijn schouders zitten en de Zon zal hem niet zelf laten zitten, wetende dat hij is ouder dan hem. Pepi zal meer akh zijn dan de akhs en meer vaardig zijn dan de vaardigen; Pepi zal meer blijvend zijn dan de blijvenden.
(Geef) een vogel(vangst) voor Pepi, meesteres der voeding, want Pepi is gekomen om op het noorden van de hemel met hem te staan en Pepi heeft de Twee Landen verworven net zoals de koning der goden.


036

Recitatie
Wens je om te leven, Horus bovenop zijn ankh van Maat? Dan moet je de deur van de hemel niet sluiten, je moet haar barrières (deurposten) niet belemmeren (d.w.z. ze niet blokkeren zodat ze niet geopend kunnen worden), totdat u de ka van Pepi hebt meegenomen naar de hemel, de ene (d.w.z. de ka) die de edelen van de goden kent, naar de geliefden van god (letterlijk: degenen waarvan de god houdt), zij die leunen op hun staf, de wakkeren (d.wz. bewakers) van het Land der Nijlvallei, die gekleed zijn in soeverein linnen, leven van vijgen, wijn drinken en zijn gezalfd met eerste klas olie -- weet, aan hem die de god begeert, zodat hij (d.w.z. Pepi's ka) Pepi's hoofd kan overdragen aan de Eerbiedwaardige God en Pepi kan verheffen naar de Eerbiedwaardige God.


DE GEEST AANSPREKEN ALS OSIRIS IN DE DUAT
037

Recitatie
De aarde is opengemaakt voor u en een offergave ligt er gepresenteerd voor u en u zult gaan op gindse paden op welke de goden gaan.
Draai uzelf om en aanschouw dit voedselaanbod, dat de koning voor u heeft bereidt, dat de Belangrijkste der Westerlingen voor u heeft bereidt, dat u moge gaan naar de goden daarginds, de noordelijke Onvergankelijke Sterren.


038

Recitatie
Dus, is die geweldige op zijn zij gevallen en hij in Nedit neder gegooid? Uw arm is ontvangen door de Zon, uw hoofd is opgeheven door de Tweevoudige Enneade.
"Kijk hij is als Orion teruggekomen", (zeggen zij). "Kijk hij is als Orion teruggekomen: eigenaar van de wijnkleurige (vloeistof) (d.w.z. bloed van de geslachte dieren) op het Festival van het Geven van Cadeaus, de Jongere over wie zijn moeder heeft gesproken, de erfgenaam over wie zijn vader heeft gesproken, wie de hemel heeft ontvangen en de ochtend heeft gebaard."
De hemel zal u samen met Orion ontvangen, de ochtend zal u samen met Orion baren. Leef! Leef, zoals de goden verordend hebben hoe u moet leven.
Met Orion in de oostelijke arm van de hemel zult u opkomen, met Orion in de westelijke arm van de hemel zult u nedergaan. Sothis, wiens plaatsen schoon zijn, is de derde van jullie twee: zij is degene die jullie twee zal leiden door het Moeras van Riet naar de juiste/rechte paden in de hemel.


DE GEEST AANPRIJZEN BIJ NOET
039

Recitatie
Noet de twee ogen komen tevoorschijn in uw hoofd wanneer u ook Horus en zijn Geweldige Magie verkrijgt, als u ook Seth en zijn Geweldige Magie verkrijgt.
Noet, herken degene die u hebt gebaard in uw hoedanigheid van de gesloten draagstoel (sedan-chair) van Heliopolis, dat u deze Pepi moge herkennen terwille van het leven, opdat hij niet moge vergaan.


040a

Recitatie
Noet u bent verschenen als een bij, want u beheerst zo wel de goden als hun ka's, alsmede hun erfgoed, hun voeding en al hun zaken.
Noet als u hem doet herleven , zal hij leven.


040B

Noet als u leeft , zal Pepi leven.


041a

Recitatie
Osiris Pepi, uw moeder Noet heeft zich over u verspreidt zodat zij u kan verbergen voor al het kwade. Noet heeft u van al het kwade weggehouden: u bent de oudste van haar kinderen.
Noet struikel over uw zoon Osiris Pepi. Vergezel hem, Geweldige Zeef(?) (Great Sieve)----dez oudste van uw kinderen.


041B

Iemand is naar zijn ka gegaan:
Osiris is naar zijn ka gegaan;
Seth is naar zijn ka gegaan;
Ogen-Voorwaarts is naar zijn ka gegaan;
ook u ben naar uw ka gegaan.
Hallo Pepi! Iemand is gekomen en u heeft geen behoefte:
uw moeder is gekomen en u heeft geen behoefte ----
Noet en u hebben geen behoeften:
zij die de geweldige vergezelt en u heeft geen behoefte;
zij die de gevreesden vergezelt en u heeft geen behoefte.
Zij zal u vergezellen en u verdedigen tegen de behoeften: zij zal u hoofd voor u plaatsen, uw beenderen verzamelen en uw hart voor u in uw lichaam plaatsen.
U zult op de voorgrond zijn van hen voor u (letterlijk, op uw voeten) en hen in uw kielzog besturen, want ik heb uw huis net versterkt, ik heb uw kinderen beschermd tegen het rouwen.
Uw zuiverheid is de zuiverheid van de goden die zijn gegaan opdat zij kunnen stoppen met overlijden.


REINIGEN EN KLEDEN VAN DE NIEUWGEBOREN GEEST13
042

Recitatie
Thoth verenigd Pepi,14 opdat hij moge leven en dat wat tegen hem is tot een einde komt. Thoth plaats het Oog van Horus voor hem.


043

Recitatie
Horus in Osiris Pepi, accepteer het Oog van Horus bij u.


044

Recitatie
Iemand is heengegaan om bij z'n ka te zijn:
Osiris is gegaan om bij z'n ka te zijn;
Seth is gegaan om bij z'n ka te zijn;
Ogen-Voorwaarts, is gegaan om bij z'n ka te zijn;
Pepi, is gegaan om bij z'n ka te zijn;
Hallo Pepi! U bent heengegaan, dat u moge leven; u bent niet heengegaan opdat u moge sterven.
U bent heengegaan opdat u een akh moge worden ten overstaan van de akhs, de controle in handen nemen in het bijzijn van de levenden, ba worden en ba zijn, een gerespecteerde worden en gerespecteerd zijn.
Iemand is gekomen en u hoeft niet:
uw moeder is bij u gekomen en u hoeft niet;
Noet is bij u gekomen en u hoeft niet:
zij die de geweldige vergezelt is bij u gekomen en u hoeft niet.
Zij zal u vergezellen en beschermen tegen behoeften: zij zal uw hoofd voor u plaatsen, uw beenderen verzamelen voor u, uw ledematen voor u samenvoegen en uw hart voor u in uw lichaam plaatsen.
U zult zich bevinden voor hen aan uw voeten, regeren over hen in uw aanwezigheid en uw kinderen beschermen tegen het rouwen.
Uw reiniging is de reiniging der goden, de heren van bezittingen die zijn heengegaan om bij hun ka's te zijn.


045

Recitatie
Hallo Pepi! Wordt wakker, verhef uzelf! Sta op en wordt zuiver: laat uw ka gereinigd worden, uw ba gereinigd worden en uw controlerende macht gereinigd worden. Uw moeder is bij u gekomen: Noet, the Great Sieve, is bij u gekomen en zij zal u reinigen Pepi en u vergezellen Pepi en u behouden voor behoeften.
Hallo Pepi! U bent zuiver, uw ka is zuiver, zuiver is uw controle over de akhs, zuiver is uw impressie/indruk op de goden.
Hallo Pepi! "Ik heb uw beenderen voor u verzameld, ik heb uw hoofd voor u ontvangen", zegt Geb. "Het (d.w.z. soda of een soda-oplossing) heeft het slechte wat op deze Pepi zat van u verwijderd", zegt Atoem.


046

Recitatie
Hallo Pepi! Sta op een wordt zuiver en laat uw ka zuiver worden. Horus zal u reinigen met koel water.
Uw reiniging is de reiniging van Sjoe, uw reiniging is de reiniging van Tefnoet, uw reiniging is de reiniging van de vier akhs die knielend te voorschijn komen in Pe.
Dus wordt zuiver, want uw moeder Noet, the Great Sieve, zal u reinigen en u vergezellen.
"U heeft uw hoofd ontvangen en uw beenderen zijn voor u verzameld", zegt Geb. "Het slechte dat tegen deze Pepi was is verwijderd en het slechte dat tegen hem is zal eindigen", zegt Atoem.


047

Recitatie
Hallo Pepi! Sta op, draag het Oog van Horus, ontvang het op u en het zal zich aan u hechten en hechten aan uw lichaam. U zult er in voort gaan en de goden zullen u er mee bedekt zien, want u heeft de grote kroon van de [Eerbiedwaardige] Enneade in Heliopolis verworven.
Hallo Pepi! Leef, want het oog van Horus is verkregen voor u en het zal niet ver van u zijn gedurende de loop der eeuwigheid.


048

(Zie bezwering 145 van Teti)


049

Recitatie
Osiris Pepi, u heeft elke god omarmd met uw armen alsmede hun landen en al hun andere zaken.
Osiris Pepi, u bent groot en oprecht geworden, als de omloop die om de Eeuwige Eilanden rond gaat.15


050

Recitatie
De kanalen zijn gevuld, de rivieren zijn buiten hunoevers getreden, met de reiniging die van Osiris komt.
Gij sem-priester, gij lid van de elite, jullie geweldige tien van het paleis, jullie geweldige tien van Heliopolis en jullie Eerbiedwaardige Enneade! Gaat zitten en aanschouw deze reiniging van vader Osiris, deze Pepi met natron, met gecondenseerde melk, met zuiverende natron.
Het speeksel dat uit Horus' z'n mond komt, het speeksel dat uit Seths z'n mond komt --- waardoor Horus gereinigd is geworden, waardoor het slechte dat tegen hem was sinds Seth wat tegen hem gedaan had, in de grond is verdreven; waardoor Seth gereinigd is geworden, waardoor het slechte dat tegen hem was sinds Horus wat tegen hem gedaan had, in de grond is verdreven---deze Pepi is hierdoor gereinigd geworden.
Verdreven in de grond is het slechte dat tegen hem was --- wat uw vijand tegen u deed temidden van uw akhs, (Pepi).


DE GEEST AANBEVELEN BIJ DE GODEN
051

(Zie bezwering 11 van Teti)


052

(Zie bezwering 78 van Pepi II)


DE GEEST AANBEVELEN BIJ ISIS EN NEPHTHYS
053

(Zie bezwering 348 van Pepi II)


054 t/m 057
054 055 056 057


(Zie Pepi II's bezweringen 72 t/m 75)


DE GEEST KLEDEN
058

(Zie bezwering 54 van Unas)


OMHOOG GAAN NAAR DE HEMEL
059

(Zie bezwering 175 van Unas)


060

(Zie bezwering 228 van Teti)


061

(Zie bezwering 272B van Neith)


BEZWERINGEN VOOR DE SARCOFAAG
GEB AANSPREKEN
062

(Zie bezwering 52 van Merenre)


DE GEEST IN DE SARCOFAAG AANSPREKEN
063

(Zie bezwering 196 van Teti)


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
1 De woorden Parter en Paths-Parter heb ik vertaald als respectievelijk Splitser en Wegen-Splitser. Mocht iemand een betere vertaling weten, dan houd ik me aanbevolen.
2 Horus als de koning der levenden.
3 Twee houdingen van rouw.
4 Dit epitheton verwijst naar Anubis als een jakhals in rust, met zijn poten uitgestrekt voor hem.
5 Afmeren is een eufemisme voor dood. De 'separatie in drieën' zou kunnen refereren naar de uiteenrijting van Horus z'n lichaam (zie de inleiding notitie 16). In de laatste zin wordt de overledene geaddresseerd in de meervoudsvorm, zijn uiteenrijting weergevend.
6 De wees van de overleden koning is Horus, de levende koning. De laatste verwijzing is naar de levenden, ook verweesd door de dood van de koning.
7 Bezwering 16 (PT 426 - 428) is een enkelvoudige bezwering in de piramiden van Pepi I en Menrenre; de drie secties er van zijn verschillende bezweringen in de piramide van Pepi II.
8 De bezweringen 17 - 22 zijn geaddresseerd aan Noet door haar echtgenoot, Geb namens de overledene. Bezwering 23 is het antwoord van Noet.
9 Het land.
10 Noet zal de overledene behandelen als zijnde haar baby. Men vergelijke bezwering 152 van Unas stanza 13.
11 Zij die het voedsel van de overledene verbouwen.
12 De grot.
13 Deze collectie van bezweringen beschouwd deels het begin van het Offer Ritueel; zie de bezweringen 20 en 22 van Unas.
14 Deze kopie bevat deels iets van het orginele eerste-persoons object "mij", voor de naam van de koning.
15 De geest, als Osiris, wordt hier geïdentificeerd met de wateren van de Middelandse Zee.

Naar de startpagina Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts