WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi II.

Bezweringen voor het verschijnen bij dageraad.

(Vestibule.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

BIJ DE INGANG VAN DE HEMEL
574

(Zie bezwering 529 van Pepi I)

Horus

575

(Zie bezwering 553 van Pepi I)

Horus

.......115

576

(Zie bezwering 284 van Pepi I)

Horus

577

(Zie bezwering 526 van Pepi I)

Horus

DE ZON BEGROETEN
578

(Zie bezwering 216 van Unas)

Horus

579
en
580

(Zie bezweringen 516-517 van Pepi I)

579 Horus 580 Horus

VERSCHIJNEN BIJ DAGERAAD
581
en
582

(Zie bezweringen 549-550 van Pepi I)

581 Horus 582 Horus

583
Horus

Recitatie
[.... Dit] is degene [door wie] Atoem de levenden van het Akhet leidde [....].
Pepi Neferkare [....] zijn moeder Isis [....], [Pepi Neferkare] zal beslag [....].
[.... Pepi Neferkare is door u tevoorschijn gekomen]116, u [bent tevoorschijn gekomen] door Pepi Neferkare. [Pepi Neferkare] is gekomen [.... Pepi Neferkare van hen in het gevolg van Seth. Hij heeft verlangd dat [zijn ...., hij heeft verlangd] de vlammende als de vlammen.
De goden binnen in [de ontoegankelijke plaatsen ....] de Tweevoudige Enneade. [Pepi Neferkare is geweest .... door .... Pepi] Neferkare [....] als hem van de horizon die opstijgt op [....]'s dijen [....].
[Hij die ....] tegen zijn beproeving [heeft gezegd]: "Gegroet! Pak wat van u is, verwijder [....] en verkrijg erdoor de kroon [met] de Tweevoudige Enneade".
Pepi Neferkare is Thoth, [die ....] en getuige van [....]. Hij die er muziek mee maakt zal bij hem komen [.... zijn ...., die het lichaam vrij laat dat is het vlees van ....].
[....] uw m! op de grond [en] wees voorzichtig met Pepi Neferkare. Pepi Neferkare is [....]. Pepi Neferkare is Thoth die [ka's] slaat, de mesdrager gods'.
Komt, [....]! [....]! Vlees-Vernietiger, pas op dat je niet omdraait achter Pepi Neferkare!


584

(Zie bezwering 505 van Pepi I)

Horus

585

(Zie bezwering 507 van Pepi I)

Horus

586

(Zie bezwering 506 van Pepi I)

Horus

DE GEEST NAAR DE HEMEL STUREN
587
Horus

Recitatie
Alstublieft ga en vang degene die Osiris's wijnstok heeft aangevallen. Ga [....] en verenigd met de goden in Heliopolis.
Een koningsoffer op al uw plaatsen, een koningsoffer van al uw insignia, u gaat in [uw rieten sandalen] naar de kant van hem die in zijn dienst is [....].


588

(Zie bezwering 399 van Merenre)

Horus

589

(Zie bezwering 375 van Merenre)

Horus

590
en
591

(Zie bezweringen 554-555 van Pepi I)

590 Horus 591 Horus

592

(Zie bezwering 211 van Unas)

Horus

593
Horus

Recitatie
[....] Anoebis grijpt uw arm, Noet geeft u uw hart. U zult verhullen als een valk en passeren als een reiger. Dus, u zult weggaan van het westen [....] de levenden [....].
[Leef]! Wees levend! Wordt jong! Wees jong!----aan uw vaders vingers, aan Orions vingers, aan de hemel. Wees levend! Leef [....] uw leven voor [uw] hart [....].


594
Horus

Recitatie
Vader Pepi Neferkare, verhef uzelf van uw rechterzijde, verplaats uzelf op uw linkerzijde!
Uw vlees is voor u verzameld, [....]. Was uzelf met [....] en wordt erdoor schoon als een god.
U bent verschenen d.m.v. de Zons ophalers en uw arm is ontvangen door de Onvergankelijke Sterren. [U zult] niet [vergaan, ....].
[....] dit [....] onder [.... als Seth] in Takhbit. U heeft brood gepresenteerd gekregen net zoals Horus zijn oog heeft gepresenteerd, in [zijn] hoedanigheid van de gepresenteerde gift. U bent begiftigd [net zoals Horus is begiftigd met zijn oog, in [zijn] hoedanigheid] van de begiftiging.
[....] dat vernietigd uw opponenten. Vernietig hen, spuug ze uit van u, stop ze in het meer, stop ze in het Geweldige Groen.
Het gepeupel is bij u gekomen [....]. Vader Pepi [Neferkare ....].


595
Horus

Recitatie
Toen de Geweldige is gevallen in Nedit, is de plaats (waar het is gebeurt) verstoten door zijn bergketen.
Zij in Iseum zal u verheffen, (Pepi Neferkare). [....] zal u verheffen [....].
[.... degene in uw buik.117 Het is Horus, belangrijkste van de Doeat, .... die de Rode Kroon heeft ....] laat de god vrij. Horus is tevoorschijn gekomen uit Akhbit. Pe heeft Horus opgewacht, zodat hij daar gereinigd kan worden. Schone Horus is gekomen, dat [hij zijn] vader Osiris kan verzorgen ....
"Ik heb rekening gehouden met u, Pepi Neferkare", zeiden uw twee zussen, die naar u verlangd hebben: zei Isis, zei Nephthys, u bewenend en wakker makend.
Hallo, Pepi Neferkare! Verhef [uzelf .... uw duizend broden, uw duizend bieren], uw duizend stuks vee, uw duizend stuks gevogelte, het gebraden vlees en ribben van het hakblok van god, uw geweldige-brood en ontweide-brood van de grote hal. Voorzie uzelf, Pepi [Neferkare, ....].


596

(Zie bezwering 546 van Pepi I)

Horus

VERSCHIJNEN TIJDENS DE DAGERAAD118
597

(Zie bezwering 388 van Merenre)

Horus

598

(Zie bezwering 509 van Pepi I)

Horus

599

Recitatie
[Pepi Neferkare is] uw derde, gij [onvergankelijke] goden van de onderhemel [die koersen door het land van Libya] en verwoesten met hun zilverhoudende staven. [Pepi Neferkare] zal met [jullie] verwoesten, [met zijn staf van autoriteit en zijn zilverhoudende staf.
Pepi Neferkare is uw vierde, gij] onvergankelijke [goden] van de onderhemel [die koersen door het land van Libya en verwoesten met] hun zilverhoudende staven. Pepi Neferkare zal verwoesten [met jullie met zijn staf van autoriteit en zijn zilverhoudende staf].


600

(Zie bezwering 544 van Pepi I)

Horus

601

(Zie bezwering 523 van Pepi I)

Horus

DE GEEST AANBEVELEN BIJ DE GODEN
602

(Zie bezwering 557 van Pepi I)

Horus

603

(Zie bezwering 536 van Pepi I)

Horus

604

Recitatie
O, oude man [....]. U hebt water, wat komt uit Osiris: was uw armen, open [uw] oren [....].
[Isis heeft .... voor u], Nephthys heeft geschreeuwd voor u, de geweldige Aanmeer-Paal heeft geplengofferd voor u. [....] uw achterste [....].
[....] heeft zich gebogen over zijn broer, Nephthys opent de [....], slaand [....] en zij zullen u geven aan [....] uw verzorgster [....].


605

(Zie bezwering 527 van Pepi I)

Horus

606

(Zie bezwering 521 van Pepi I)

Horus

DE GODEN ONTMOETEN
607

Recitatie
[....]. Sokar is gereinigd geworden binnen zijn vier wijnstokken(?) op de voorgrond van het [Ba]-huis. [....] is schoon geworden [....]. Dus, [Pepi Neferkare zal ....] naar de hemel tussen zijn broers de sterren en de Onvergankelijke Sterren.
"Dus komt, [....]", zeggen de ba's van [....], die ouder zijn dan hem.
"Welkom, [....]", zeggen de ba's van Heliopolis.
Pepi Neferkare is gekomen [....].
[Ontwaak, ...., veerman] van het Kronkelende Kanaal, in vrede! Ga en [....] Pepi Neferkare naar de plaats waar zijn eerste twee moeders [zijn]. [....], [en] zij zal [niet] wenen om Pepi Neferkare, want het (volledige) aantal van zijn dagen (als een kind) zijn niet gekomen en hij is scherp als Horus, heer der hemel [....].
Pepi Neferkare is [bij] u [gekomen] Zon, groots met een kroon als boodschapper van de Sjoe [....] die vier goden [....]. [Pepi] Neferkare [is] iemand die is voortgegaan als Horus. Pepi Neferkare is de wijze voor u. Pepi Neferkare is [....] zij [....] die niet beschadigd kunnen worden, [die niet] kunnen sterven, die niet beëindigd kunnen worden, die niet kunnen rotten, die niet kunnen vergaan, die niet kunnen worden gegeven [aan ....]. [.... is de naam van één] van hen; "Hij Die Schrijdend Komt" (He Who Comes Striding) is de naam van één van hen; "Komen" (Come) is de naam van één van hen; "Kom in Vrede" (Come in Peace) is de naam van één van hen.
"Onze [vader], welkom bij [....]", [zeggen ....].
[....]. Pepi Neferkare is [uw] boodschapper. [Neem] Pepi Neferkare met u mee [naar de hemel] als de wijze voor u. Pepi Neferkare [is] Wentju, [....]. Hij [.... van] de moeilijke wegen [....] de Onvergankelijke Sterren voor de akh [....] op [....] naar de Zon tussen [....] daar bij [hen] die [....].


608

(Zie bezwering 551 van Pepi I)

Horus

609

Recitatie
[....] en zij vonden hem, kruipend in zijn kruipen, [zijn broer Seth heeft] hem neer [gegooid ....]. [....] naar de verschansingen. [....] heeft gekust [....] van hen [....] heeft geplaatst [....] de smaak [....] Pepi Neferkare ontmoet tijdens de juiste tijd. [Pepi Neferkare is] gekomen [....].


610

(Zie bezwering 511 van Pepi I)

Horus

DE GODEN VERGEZELLEN
611

(Zie bezwering 524 van Pepi I)

Horus

612

(Zie bezwering 500 van Pepi I)

Horus

613

(Zie bezwering 502 van Pepi I)

Horus

614
Horus

Recitatie
Pepi Neferkare is gekomen naar jullie twee oudere en geweldige metgezellen die in het oostelijk deel van de hemel zijn, zodat jullie Pepi Neferkare kunnen optillen om hem te plaatsen in het oostelijk deel van de hemel.


LAATSTE AANROEPING VAN DE GEEST
615
Horus

Recitatie
Hallo, Pepi Neferkare! U hebt uw ba bij u. [U zult een ba zijn als een god en de controle ervaren] als Osiris.
Hallo, Pepi Neferkare! Leef! U bent niet dood gegaan. Horus is bij u gekomen en zal uw ketenen verbreken en uw belemmeringen afgooien. Horus heeft uw impediment verwijdert en de horizonnen zullen u niet grijpen.
Hallo, Pepi Neferkare! [Uw] ka zal controle [....]. U heeft geen menselijke vader, u hebt geen menselijke moeder. Uw moeder is de Geweldige Meid, met witte haardoek, open pluimage en neerhangende borsten. Pepi Neferkare zal niet worden gegrepen door [de horizonnen].


Tot slot nog even dit:
Van de gepubliceerde fragmenten uit Pepi II's piramide zijn er 32 niet geplaatst. Slechts één van deze bevat een tekst die elders ook voorkomt, in een klein niet geplaatst fragment van Merenre's piramide. Het restant, met één tot 23 kolommen met tekst en een paar tekens in elke kolom, behoren tot de fragmentarische bezweringen uit de voorkamer, gallerij en vestibule.

Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
115 Zes kolommen met tekst zijn verloren gegaan tussen bezweing 575 en 576.
116 Een godin wordt toegesproken.
117 Een godin wordt toegesproken.
118 Bezwering 599 is een verkorte versie van bezwering 510 (PT 701B) van Pepi I en is met behulp daarvan gerestaureerd.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar de PT van Neith

 

 

 
Rechts