WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi I.

Bezweringen voor het tevoorschijn komen in de hemel.
(Omhoog gaande gang, westmuur)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

VERSCHIJNEN BIJ DAGERAAD115
559
oog

(Zie bezwering 10 van Teti)


560
oog

Recitatie
Meryre heeft zijn zetel in bezit genomen [en Meryre heeft zijn] roeispaan [ontvangen]. [Zo, Meryre zal zitten in de neus] van de boot van de Tweevoudige Enneade [en Meryre zal de Zon roeien naar het westen. Hij zal Meryre aan het hoofd der levenden schrijven] en de troon van Meryre vestigen [aan het hoofd van de bezitters van ka's. Hij zal Meryre plaatsen op de oevers van het Kronkelende Kanaal] en Meryre plaatsen aan het hoofd van de blijvenden.
[De Luipaard-Ka deurin de Koele Wateren zal worden geopend voor Meryre], de metalen deur in de met sterren bezaaide hemel [zal worden opgetrokken voor] Meryre [en Meryre zal voortgaan van hen met zijn luipaard-huid op hem en zijn staf in zijn hand.
Meryre is gezond in zijn lichaam en] Meryre [zal] er in [leven] met zijn naam [en zijn ka. Hij zal het slechte verwijderen voor Meryre en het slechte verdrijven] achter [Meryre evenzo, d.m.v. de werpstokken van Belangrijkste van Letopolis, welke het slechte voor verdreef en] het slechte achter [hem verwijderde].
Meryre heeft gezien [wat de blijvenden doen en het zal bij hen goed zijn voor hem. Meryre is een blijvende, de naaste metgezel van een blijvende. Meryre zal volhouden] permanent en [voor eeuwig].


561

[....] Meryre. De geweldige is gekomen. Hij die zal zien [....]. Hij zal de ureaus op zijn voorhoofd ....] maken.
[....]: zij zijn hij wiens arm (respectvol) is gebogen en [....]. Meryre [....] de god uit wat hij heeft verborgen [....]. Haal uw touw!


562

[....] springend. [....] zal hem leiden [....]boot.116
Ongetwijfeld [....] tevreden [....] de onwikkeling van het water [....] hij zal lozen [....] om weg te gaan [....] hij [....].
.......


DE VEERBOOT OPROEPEN
563
oog

(Zie bezwering 226 van Unas)


ZEKERSTELLEN VAN HET OPSTIJGEN VAN DE GEEST
564

[....] elk van hun [....] dat op hen omhoog gaat. Meryre is [....]. De botten van deze Meryreb zijn gods' ledematen. Deze Meryre zal controle hebben in de hemel en machtig zijn in de wereld.


DE ZON GROETEN
565
oog

(Zie bezwering 404 van Pepi II)


566

[....] te midden van de hemel [....] zal hij koers zetten in de Koele Wateren [....]. [Meryre's .... zijn ] de twee geweldige [....] van Sjoe; zijn gelaat, degene gewichtig door [....].
[....] in de Nachtboot. [Meryre] zal roeien [....]. [....] Meryre, waar de heer van het seizoen is gekomen [....]. [Meryre zal .... naar degene die] niet heeft en spreekt tegen degene die heeft. [Meryre] zal leiden [....] de Onvergankelijke Sterren [....].
[....] de hemel. [....] kijk naar u [....] pluk [....] bovenop Meryre [....].


567
oog

Recitatie
[Deze Meryre is] omhoog gegaan [op Sjoe], deze Meryre is [op] de vleugel van 'Evolver' geklommen. Noet is degene die [de arm van deze Meryre] heeft ontvangen, Noet is degene [die] een pad [heeft aangelegd] voor deze Meryre.
Gegroet, jullie twee valken in de punt van die [boot] van [de Zon, die de Zon naar] het oosten [zeilen]! [Moge u] deze Meryre [optillen] en deze Meryre verheffen naar het Kronkelende Kanaal. Wanneer jullie deze Meryre plaatsen ¨tussen die* onvergankelijke ¨goden* en hij is geland tussen hen, zal hij niet vergaan, zal hij niet eindigen.
Deze Meryre zal zitten [tussen de twee geweldige goden en rechtspreken onder de goden]. Elk van de twee [zal] zijn broer Bedachtzaam [maken], [bedachtzaam] van hem als zijn broer.
Meryre is Defdji, die voortkomt [als de Zon, Meryre is Osiris, die voort is gekomen uit de nacht].


568

[....] de plaats gemaakt door Isis voor haar zoon [....]. Pepi zal er in passeren [....].
Deze Meryre [....] een lende [....] een stuk brood [....] Meryre [....].


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
115 Deze serie herhaald die van het middensuk van de westmuur van de vestibule, van bezwering 562 zijn 18 kolommen verloren gegaan, bezwering 560 (PT 328) is een variant van bezwering 319B (PT 469) en m.b.v. deze gerestaureerd.
116 De Dagboot of de Nachtboot.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts