WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
De piramideteksten van Merenre.

Bezweringen voor het verschijnen bij dageraad.

(Vestibule.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

INVOCATIE VAN DE GEEST
375
oog

Recitatie
Ontwaak voor Horus, sta op voor Seth! Verhef u zelf, Gebs eerste zoon, bij wie de Tweevoudige Enneade beeft!
Het heiligdom zal u verwachten, de (festivals van de) eerste (dagen van de maand) zullen worden gehouden voor u, u zult verschijnen op de eerste van de maand en schoon worden op de dag van de nieuwe maan. De geweldige Aanmeer Post zal uitroepen, want u bent 'Hij Die Staat en Niet Vermoeid Raakt' te midden van Abydos.
Aarde, hoor dit wat de godden gezegd [hebben]! Horus zegt dat hij zijn vaden akh zal maken als Ha, als Min, als Sokar, belangrijkste van het Uitgestrekte-Meer.
[De aarde] heeft tot u gesproken, want de doorgang der horizon is geopend voor u en Gebs deur is opengetrokken voor u, zodat u tevoorschijn kunt komen bij de stem (der invocatie) en [hij] een akh van [u] zal maken als [Thoth], als Anubis, de ambenaar van het hof.
U zult oordelen, geassocieerd met de Tweevoudige Enneade, tussen de twee Controlerende Machten in uw akh, die de goden hebben bevolen om voor u te bestaan.
U zult gaan zoals Horus gaat [en] spreken [zoals] Seth spreekt. De beperkingen van uw voet zijn de beperkingen van de voet van de goden. U zult voortgaan [naar het meer, ga stroomopwaarts naar het Geweldige Land] en bereis Abydos in uw akh, die de goden hebben bevolen om voor u te bestaan.
Een trap naar de Doeat is voor u neer gelegd, naar de plaats waar Orion is en de 'Os van de Hemel' zal uw arm ontvangen.
U zult zich voeden met gods voedsel, want de geur van Dedwen, de jongen van de Nijl-vallei, die komt uit Boogland is op u, als hij u de wierook geeft waarmee de goden zijn bewierookt.
De twee dochters van de erfelijke koning---de roden van de twee boten, die zich op de Kroons Heer bevinden---hebben u gebaard. De Zon roepen om u van uit de Izken van de hemel---als de Jakhals, administrateur van de Tweevoudige Enneade; als Horus met prominente halsband---dat hij u moge plaatsen als de ochtend god in het midden van het Moeras van Riet.
De poort der hemel naar het Ahket zal geopend worden voor u, [het harten van] de goden zullen gastvrij zijn tijdens het ontmoeten van u als een ster die het Geweldige Groen overvaart, dat onder de onderkant van Noet is, in dit privilege van u dat komt uit de mond van de Zon, terwijl u zit op die metalen zetel van u als de geweldige in Heliopolis.
U zult de akhs leiden en de Onvergankelijke Sterren tevreden stellen, u zult tevreden zijn met het grasland, waarmee de goden tevreden zijn en waarmee de akhs zich voeden.
Uw ogen zijn geopend door de aarde, uw uit elkaar gehaalde delen zijn opgetild door de Heer van Rebellie-stad; Belangrijkste van Akhmin zal u optillen, heerlijk-brood en dit wijn-water gegeven hebbend; de jm3-boom zal u volgen, de sidderaar zal zijn hoofd naar u toekeren---(dit is) een konings-offer, aan u gegeven als wat Anubis voor u deed.


376
en
377

(Zie bezwering 554-555 van Pepi I)

376 oog 377 oog

DE GEEST AANSPREKEN ALS KONING
378

(Zie bezwering 546 van Pepi I)

oog

DE GEEST BEVOORRADEN
379

(Zie bezwering 615 van Pepi II)

oog

380

(Zie bezwering 595 van Pepi II)

oog

DE GODEN GROETEN
381

(Zie bezwering 544 van Pepi I)

oog

DE GEEST AANSPREKEN BIJ DAGERAAD
382

(Zie bezwering 523 van Pepi I)

oog

383

(Zie bezwering 557 van Pepi I)

oog

384

(Zie bezwering 527 van Pepi I)

oog

385

(Zie bezwering 536 van Pepi I)

oog

AANSLUITEN BIJ DE GODEN
386

(Zie bezwering 551 van Pepi I)

oog

387
oog

Recitatie
Oh, [Nemtiemzaf Merenre, ....]. Dus, u zult [gaan] naar dat portaals van het omsloten gebied van de Ram. U zult uw arm aan hem geven en zij zullen buigend naar u toekomen. U zult ze slaan met [de staf en hen dirigeren met de scepter], is overeenstemming met uw nieuwe status (als iemand) der bezitters van eer.


INVOCATIE DER GODEN BIJ DAGERAAD
388
oog

Recitatie
Nemtiemzaf Merenre kent uw naam: Nemtiemzaf Merenre is niet onwetend aangaande uw naam. "Hij van de Kroon" is de naam van uw vader. Uw moeder is "Vreedzaam", [die u baarde] ochtend na ochtend.
Eindeloze geboren worden zal niet worden verboden in het Akhet, tenzij u Nemtiemzaf Merenre verbied om te komen naar de plaats waar u bent.
De geboorte van Selket zal niet worden verboden, [tenzij u] Nemtiemzaf Merenre verbied om te komen naar de plaats waar u bent.
De twee kusten zullen niet verboden worden voor Horus, tenzij u Nemtiemzaf Merenre verbied om te komen naar de plaats waar u bent.
De geboorte van Orion zal niet verboden worden, tenzij u Nemtiemzaf Merenre verbied om te komen naar de plaats waar u bent.
De geboorte van Sothis zal niet verboden worden, tenzij u Nemtiemzaf Merenre verbied om te komen naar de plaats waar u bent.
De twee bronstige goden---de zonen van de Zon, die hij heeft verlangd---zullen niet verboden worden voor hem, tenzij u Nemtiemzaf Merenre verbied om te komen naar de plaats waar u bent.
De geboorte van Paden-Opdeler zal niet verboden worden in de Kroeg, tenzij u Nemtiemzaf Merenre verbied om te komen naar de plaats waar u bent.
Mensen zaullen niet gehinderd worden door de koning, de zoon van god, tenzij u Nemtiemzaf Merenre verbied om te komen naar de plaats waar u bent.
Uw bemaaning van Onvergankelijke Sterren zullen niet gehinderd worden om u te roeien, tenzij u Nemtiemzaf Merenre verbied om af te dalen in die boot van u.
Mensen worden niet uitgesloten van de dood, tenzij u Nemtiemzaf Merenre verbied om af te dalen in die boot van u.
Mensen zullen niet verboden worden om brood te eten, tenzij u Nemtiemzaf Merenre verbied om af te dalen in die boot van u.
Nemtiemzaf Merenre is 'Vernietigt-Hen', de boodschapper van de Zon en Nemtiemzaf Merenre kan niet worden uitgesloten voor de hemel: het zwaluwwortel bos, poortwachter van de hemel, heeft haar armen gegeven richting Nemtiemzaf Merenre; 'Gezicht-Achter-Hem', veerman van het Kronkelende Kanaal, is geland voor hem. Wegversperringen zullen niet worden verboden en zullen niet worden gemaakt tegen Nemtiemzaf Merenre.
Hij is één van jullie, goden. Nemtiemzaf Merenre is bij u gekomen, Zon; Nemtiemzaf Merenre is bij u gekomen, Grenzeloos, dat hij u moge roeien en bescherming uitstrekken naar u. Nemtiemzaf Merenre houd van u in zijn buik, Nemtiemzaf Merenre houd van u in zijn hart.


389
en
390

(Zie bezwering 509-510 van Pepi I)

389 oog 390 oog

391
oog

Recitatie
"Hoe prachtig is de aanblik, hoe tevredenstellend om te zien", zegt Isis, "hoe deze god opstijgt naar de hemel, met zijn ba op hem, zijn woestheid aan zijn zijden, zijn magie aan zijn voeten!"
Het zal voor hem gedaan worden door Atoem net zoals dat wat voor hem is gedaan. Hij zal voor un de goden halen die behoren tot de hemel, de goden behorend tot de aarde voor te hebben samengevoegd en zij zullen hun armen onder u plaatsen, een ladder gemaakt hebbend zodat u er op omhoog kunt gaan naar de hemel. De deur van de met sterren bezaaide hemel zal geopend worden voor u. Atoem zal de regio's verenigen voor u en de steden van Geb aan u geven, die er voor heeft gepleit, de heuvels---Horus's heuvels en Seth's heuvels---en het Moeras van Riet.
Gij bent Iahes, belangrijkste van het land der Nijl-Vallei. Gij bent Dedwen, belangrijkste van Boogland. Gij bent Sopdu onder zijn mangroves.
Hebben zij u gedood of gezegd dat u voor hen moest sterven? U bent de meest permanente der wilde stieren tegen hen geworden en u zult op hun voorgrond zijn, levend en voor eeuwig volhoudend.


392

(Zie bezwering 528 van Pepi I)

oog

393
oog

Recitatie
Plaats het oog van Horus op de vleugel van zijn broer Seth!19 Bind de touwen, verenigt de veerboten, voor een zoon van Atoem!
Atoem's zoon is niet achtergelaten. Thans is Nemtiemzaf Merenre de zoon van Atoem en Atoem's zoon is niet achtergelaten.


394
oog

Recitatie
Oh gij met de vuist, veerman van het Kronkelende Kanaal! Breng die (veerboot) voor Nemtiemzaf Merenre en vaar Nemtiemzaf Merenre.


DE UREAUS VAN DE ZON WORDEN
395

(Zie bezwering 525 van Pepi I)

oog

DE GEEST NAAR DE GODEN STUREN
396

(Zie bezwering 587 van Pepi II)

oog

DE LEVENDEN TOE SPREKEN
397
oog

Recitatie
Alstublieft wees stil mensen [en] luister [....] met Belangrijkste der Westerlingen.


DE GEEST TOE SPREKEN BIJ DAGERAAD
398

(Zie bezwering 211 van Unas)

oog

399
oog

Recitatie
Verhef u zelf, Nemtiemzaf Merenre! Verhef u zelf, gij van de grote houw! Verhef u zelf van uw linkerzij, plaats u zelf op uw rechterzij. Was [uw] armen [met] dit verse [water] dat uw vader Osiris aan u heeft gegeven.
Ik heb gerst verbouwd, ik heb emerkoren geoogst en ik heb met hen (offers) gemaakt voor uw festivals die de Belangrijkste der Westerlingen voor u heeft verzorgd.
Uw gezicht is die van een jakhals, uw middel is die van Qebehut, uw achterkant is een brede hal.
Een trap naar de hemel zal worden neergelegd zodat u er op omhoog kunt gaan. U zult rechtspreken tussen de twee geweldige goden aan de zij van Tweevoudige Enneade. Isis zal het voor u uitschreeuwen, Nephthys zal voor u krijsen en zij van Buto zal zitten aan de voet van uw zetel.
U zult uw twee roeispanen pakken---één van jeneverbes, de tweede van pijnboom---en het meer oversteken naar uw huis, het Geweldige Groen en u zelf uit de nood helpen jegens degene die dit zou willen aandoen.
Aha! Pas op voor het geweldige meer!


Tot slot nog even dit:
Slechts één niet geplaatst fragment van Merenre's piramide teksten is gepubliceerd tot op heden, met 7 kolommen en een paar woorden van een niet geïdentificeerde bezwering die tevens voorkomt op een kleine niet geplaatste fragment uit Pepi II's piramide.
Voorlopige publicaties referen ook naar 5 andere fragmenten, tot nu toe nog niet geplaatst, met delen van de volgende bezweringen: PT 458 (zie bezwering 70 van Pepi II), PT 508 (zie bezwering 357 van Pepi I), PT 658A (zie bezwering 22 van Pepi II), PT 658B (zie bezwering 23 van Pepi II), PT 659 (zie bezwering 357 van Pepi II) en bezwering 444 van Pepi.

Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
19 Deze commando's zijn gericht aan de goden aangeroepen in bezwering 392.


Terug het vorige blad Naar de inhoudsopgave Naar PT van Pepi II

 

 

 
Rechts