WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi II.

Bezweringen voor het voortgaan richting de hemel.

(Galerij, midden.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiƫrogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

DE VEERBOOT OPROEPEN
543
t/m
547

(Zie bezweringen 463-467 van Pepi I)

543 Horus 544 Horus 545 Horus 546 Horus 547 Horus

DE GEEST AANBEVELEN BIJ DE GODEN
548
Horus

Recitatie
Gegroet, wateren door Sjoe gehaald en "Hij van het Stroompje" (He of the Trickle) baarde, waarin Geb zijn ledematen reinigde toen de gemoedren waren doordrongen met angst en harten waren doordrongen met woestheid, die zijn geboren in Nun toen de hemel nog niet was ontstaan, toen de aarde nog niet was ontstaan, toen het etablissement (van de wereld) nog niet was ontstaan, toen opschudding nog niet was ontstaan, toen de angst ontstond omdat Horus's oog nog niet tot ontstaan was gekomen!
Pepi Neferkare is iemand van dat geweldige lichaam dat voorheen was geboren in Heliopolis, die niet voor de koning zijn gearresteerd of naar beambten zijn gebracht (om te worden berecht), die niet zijn beschuldigd, die niet schuldig zijn bevonden. Dat is (de waarheid over) Pepi Neferkare; Pepi Neferkare kan niet worden beschuldigd, Pepi Neferkare zal niet worden gearresteerd voor de koning, Pepi Neferkare zal niet naar beambten worden gebracht en zijn opponenten zullen niet worden gerechtvaardigd jegens hem. Pepi Neferkare zal niet behoeftig zijn, zijn vingernagels zullen niet lang groeien, geen enkele bot in Pepi Neferkare kan worden gebroken.
Wanneer Pepi Neferkare het water in gaat, Osiris zal hem optillen, de Tweevoudige Enneade zal hem schouderen en de Zon zal zijn arm geven voor Pepi Neferkare richting de plaats waar zich de god bevind. Wanneer Pepi Neferkare de aarde in gaat, Geb zal hem optillen, de Tweevoudige Enneade zal hem schouderen en de Zon zal zijn arm geven voor Pepi Neferkare richting de plaats waar zich de god bevind.


448

(Zie bezwering 504 van Pepi I)

Horus

549

(Zie bezwering 501 van Pepi I)

Horus

INTRODUCTIE VAN DE GEEST BIJ DE ZON
550

(Zie bezwering 342 van Merenre)

Horus

551

(Zie bezwering 461 van Pepi I)

Horus

DE GEEST AANBEVELEN BIJ DE GODEN
552 t/m
554, 450 en 555

(Zie bezweringen 475-479 van Pepi I)

552 Horus 553 Horus 554 Horus 450 Horus 555 Horus

556

(Zie bezwering 344 van Merenre)

Horus

557

(Zie bezwering 350 van Merenre)

Horus

DE VEERBOOT OPROEPEN
558

(Zie bezwering 351 van Merenre)

Horus

559

(Zie bezwering 354 van Merenre)

Horus

560

(Zie bezwering 353 van Merenre)

Horus

561

(Zie bezwering 352 van Merenre)

Horus

562

(Zie bezwering 528 van Pepi I)

Horus

DE VERTREKKENDE GEEST AANSPREKEN
563

(Zie bezwering 452 van Pepi I)

Horus

564
Horus

Recitatie
Hallo, Pepi Neferkare! De mond van de aarde is geopend voor u, Geb heeft tegen u gesproken, (zeggend): "U bent groots geworden als een koning, u bent eerstgeboren gemaakt net zoals de Zon".
U zult schoon worden in het Jakhals Meer en worden gezuiverd (van onzuiverheid) in het Tweevoudige Meer. Komt in vrede naar de Tweevoudige Enneade! Het ooste-lijke deurblad van de hemel is geopend voor u door "Voorzien van Ka's" (Fixed of Kas)
Noet, met lang haar en neerhangende borsten, heeft haar armen gegeven richting u. Wanneer zij u schoudert naar de hemel, kan zij (u) niet laten vallen naar de aarde Pepi Neferkare. Wanneer ze u baart Pepi Neferkare, net zoals Orion, dan zal zij u een verblijf maken op de voorgrond van de Tweevoudige Schrijnen.
Pepi Neferkare zal neerdalen in een boot net zoals de Zon op de oevers van het Kronkelende Kanaal, zodat Pepi Neferkare geroeid kan worden door de onver-moeibaren. Pepi Neferkare zal de Onvergankelijke Sterren leiden, zodat Pepi Neferkare geroeid kan worden in de grenzen (van de hemel) en koers kan zetten naar de Moerassen van de Zuivering.
Uw afgezanten hebben gerend, uw renners hebben zich gehaast, dat ze tegen de Zon mogen zeggen: "Ziet, Pepi Neferkare is gekomen. Ziet, Pepi Neferkare is gekomen in vrede".
Gij moet niet gaan [op] die westelijke wandelwegen: zij die daar heengaan keren niet terug. Dus, u moet gaan Pepi Neferkare op de oostelijke wandelwegen, tussen [de Zon's] volgelingen [en .... hem wiens] schouder [zwaait] in het oosten [....].


Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts