WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi I.

Bezweringen voor het openen van de deur
naar de hemel.
(Vestibule, zuidelijke hal)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

DE TOEWIJDING VAN HET VESTIBULE STANDBEELD84
486
oog van horus

Recitatie
Het hoofd van deze Meryre is dat van een gier als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
De zijden van het hoofd van deze Pepi zijn die van 'Haar van een Duizend Ba's van een God' als [hij] tevoorschijn komt en [opstijgt] naar de hemel.
De oren van deze pepi zijn die van de 'Waterige' en Noen als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
Het gezicht van deze Pepi is dat van "Paths-Parter" als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
Meryre's ogen zijn de geweldige godin op de voorgrond van de ba's van Heliopolis als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
De neus van deze Pepi is die van Thoth als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
De mond van deze Meryre is die van het geweldige 'Heen-en-Weer' kanaal als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
De tong van deze Pepi is die van de gids van de Maat-boot als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
De tanden van deze Pepi zijn ba's als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
De lippen van [deze Meryre zijn Shu] en Tefnoet als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
De kin van deze Pepi is die van Kherti, belangrijkste van Letopolis als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
De nekwervels van deze Pepi zijn die van een wilde stier als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
De schouders en boven-armen85 van deze Pepi zijn die van Seth als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar [de hemel].
De [rechter arm en hand]86 van deze Meryre is die van de westelijke [ba als] hij tevoorschijn komt [en opstijgt naar de hemel.
De linker arm en hand] van Pepi is die van de oostelijke ba als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
De borst van deze Meryre is die van Bastet als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
De buik van deze Meryre is die van Noet als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
De rug van deze Pepi is die van Geb als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
[De ruggegraat] van deze [Pepi] is die van de Tweevoudige Enneade als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
De rugzijde van deze Pepi is die van Heqet als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
De billen van deze Meryre zijn die van de Nachtboot en de Dagboot als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
De penis van deze Pepi is die van de Apis als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
Meryre's dijen zijn die van Neith en Selket als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
De onderbenen87 van deze Meryre zijn die van de twee ba's op de voorgrond van het Moeras van de Grens als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
De voeten van deze Meryre zijn die van de twee Maat-boten als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
Pepi's tenen zijn die van de ba's van Heliopolis als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
Pepi is iemand die behoort tot een god, een godenzoon als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
Meryre is de zoon van de Zon, die hij begeert als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
Meryre is voortgebracht om de Zon als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
Pepi is bezwangerd om de Zon als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
Pepi is geboren om de Zon als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
Deze magie in de buik van Meryre behhort hem toe als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
Meryre is de geweldige controleur in het geweldige gerecht te Heliopolis als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
Er is beroeringmel.
Horus is een jongen als hij tevoorschijn komt en deze Meryre opstijgt naar de hemel.
Noet kan niet copuleren noch haar armen geven als hij tevoorschijn komt en Pepi opstijgt naar de hemel.
Geb kan niet springen over zijn barriere als hij tevoorschijn komt en Pepi opstijgt naar de hemel.
Elke god die geen trap wil neerleggen voor deze Meryre als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel, hij heeft geen wafel, hij heeft geen waaier, hij zal zichzelf niet wassen uit een kop, hij zal geen voorpoot ruiken, hij zal zichzelf geen lende serveren noch zal de aarde voor hem worden opengehakt noch zal er een gedane offerande voor hem worden neergelgd als hij tevoorschijn komt en deze Meryre opstijgt naar de hemel.
Deze Pepi is niet degene die dit tegen jullie goden zegt: magie is het die dit tegen jullie goden zegt. Meryre is degene die behoort tot de heuvel die magisch is als hij tevoorschijn komt en opstijgt naar de hemel.
Elke god die wel een trap neerlegt voor Pepi als hij tevoorschijn komt en Meryre opstijgt naar de hemel en elke god die zijn zetel klaar maakt in de geweldige boot als hij tevoorschijn komt en deze Pepi opstijgt naar de hemel, de aarde zal voor hem worden opengehakt, een gedane offerande zal voor hem worden neergelegd, een schaal zal voor hem gemaakt worden, [hij] zal de voorpoot ruiken en zichzelf een lende serveren als hij tevoorschijn komt en deze pepi opstijgt naar de hemel.
Elke god die de arm ontvangt van deze Meryre naar de hemel wanneer hij is heegegaan naar Horus's omheinde domein in de Koele Wateren, zijn ka zal gerechtvaardigd worden ten overstaande van Geb.


HET OPENEN VAN DE MOND VAN HET STANDBEELD
487
oog van horus

Recitatie
Deze Pepi is bij zijn vader gekomen. [Hij is] bij u gekomen, Osiris, het ka van u dat weg was bij zich hebbend voor u. U, die zijn moeder heeft gevangen, gespreind in haar hoorns, Voorziening heeft u opgevoed.
Uw mond is gescheiden door 'Ervaren', belangrijkste van de stad Shnat.
Uw mond is gescheiden door 'de geweldige van de ochtend',88 in het omheinde Domein van Goud.
[Uw mond] is gescheiden door 'een paar eerstgeborenen', belangrijkste van het omheinde Domein van Natron.
Uw mond is gescheiden door Horus met zijn kleine vinger waarmee [hij] de mond van zijn vader gescheiden heeft, waarmee hij de mond van Osiris gescheiden heeft.
Pepi is uw zoon: Meryre is Horus. Pepi is een zoon die hij, zijn vader lief heeft in zijn hoedanigheid (letterlijk: naam) als de Geliefde Zoon. (letterlijk: de Zoon die hij lief heeft)
Jow reiniging, jouw afvegen, het geven van jouw kleding, jouw duizend stuks linnen en jouw duizend stuks kleren dat [deze] Meryre voor u heeft verkregen----hij zal u vestigen ten aanzien van hen.


PROCESSIE MET HET STANDBEELD
488
oog van horus

Recitatie
"Jullie, kroost van Horus—Hapi, Duamutef, Imseti, Qebehsenuef—begeleidt jullie vader Osiris Meryre alvorens hij zijn wederopstanding zal worden gegeven", zeggen de goden, “sla Seth (en) bescherm deze Osiris Pepi tegen hem voor de aarde daagt."
Horus heeft de controle verworven en zal zijn vader redden, deze Osiris Meryre zelf.
Wie dan ook optreedt voor mijn vader, jullie (allen) moeten hem loven.


489
oog van horus

Recitatie
Het is Horus (die spreekt). Hij gekomen opdat hij rekening kan houden met zijn vader, Osiris Pepi.
"Jullie die gevaarlijk zijn voor hem als de koning reist over Anubis's plaatsen!"----iedereen die dit hoort zal niet leven.
Thoth, hebt geen genade met alle die mijn vader haten.
Thoth, ga naar hem toe die mijn vader wil pakken als hij reist, degene die gevaarlijk is voor hem.


490
oog van horus

Recitatie
"Osiris Meryre, ik heb voor u degene te pakken gekregen die u gedood heeft", (zegt Thoth): "Laat hem niet ontsnappen".
Osiris Meryre, ik heb degene die u gedood heeft met gebruik van zijn mes, bij u gebracht.
Osiris Pepi, ik heb degene die u gedood heeft bij u gebracht, gecombineerd uit drie stukken.


491
oog van horus

Recitatie
Kinderen van Horus, ga naar deze Osiris Pepi.
Kindren van Horus, ga en plaats jullie zelf onder deze Osiris Meryre: Zorg dat er niemand van jullie weg blijft. Draag hem!


492
oog van horus

Recitatie
Osiris Pepi, ik heb degene die u gedood heeft gecombineerd (d.w.z. als een bundel van afgehakte delen) bij u gebracht, gebruikmakend van zijn mes.
Kroost van Horus----Hapi, Duamutef, Imseti, Qebehsenuef----draag jullie vader, deze osiris Pepi; leidt hem.
Osiris Meryre, uw wedergeboorte is uitgevoerd en uw mond is gescheiden: dus, sta op!


493
oog van horus

Recitatie
Ik ben Noet. Verhef deze Osiris Meryre naar mij toe! Geef hem aan mij, opdat ik hem kan verzamelen.


494
oog van horus

Recitatie
"Hallo, vader Osiris Pepi!" (zegt Noet). Verhef uzelf naar mij toe!
Osiris Meryre, breng uzelf bij mij!


HET OPENEN VAN DE HEMELDEUR
495
oog van horus

Recitatie
De mond van de aarde is geopend voor deze Osiris Pepi, Geb heeft tegen hem gesproken: "Deze Pepi is net zo geweldig als de koning, hij is een eerstgeboerene/senior gemaakt zoals de zon. Dus Pepi gaat voort in vrede, naar de Tweevoudige Enneade!"
De oostelijk deur van de hemel, degene van "Voorzien van Ka's", is geopend voor hem en Noet zal haar armen begeven richting hem. 'Zij van lage hoorns en bungelende uier', zal deze Meryre zogen en hem niet spenen.
Wanneer ze hem heeft meegenomen naar de hemel, zal ze hem niet laten vallen naar de aarde, maar voor deze Pepi een verblijf maken op de voorgrond van de Tweevoudige Heiligdommen.
Hij zal nerdalen in de boot net als de Zon, op de oevers van het Kronkelende Kanaal. Deze Pepi zal roeien in de bliksem-boot en koers zetten naar het moeras van de twee onderhemelen,89 naar de voorgrond van dat land van het Moeras van Riet.Zijn arm zal worden ontvangen door de Zon, zijn hoofd zal worden verheven door Atoem. Zijn voorstuk zal worden ontvangen door Isis, zijn achterstuk zal worden overgelaten aan Nephthys. Wanner Qebehut hem vlakbij haar (letterlijk: op haar tempel) heeft geplaatst, zal ze hem neerzetten tussen hen die zich op de voorgrond bevinden van het meer als herder van kalveren.


BEZWERINGEN TEGEN DE BEWAKERS VAN DE HEMELDEUR
496
oog van horus

Recitatie
Terug, baviaan met rood oor en scharlaken anus! U bent gevaren naar uw mond, de lende behorend aan uw godin van de gesloten draagstoel (i.p.v. één die u toebehoort).


497
oog van horus

Recitatie
Terug, grote zwarte stier! Kruip in het Slagveld, in de plaats waar zij (d.w.z. Horus en Seth) hebben gekropen!


498
oog van horus

Recitatie
Gij, wnDr van de vrouwelijke jakhals, die springt bij haar grens! Terug, voorste deel van de leeuw! Terug, achterste deel van een nleeuw en passeer de gods passage!


499
oog van horus

Recitatie
Al het leven naar deze Meryre voor eeuwig!


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
84 De bezweringen 486-494 hebben betrekking op een stanbeeld geplaatst in de vestibule, waarin de geest van de overledene binnen gaat als het tevoorschijn komt uit de gallerij.
85 De Egyptische term (nnn) verwijst naar de schouders en biceps als een eenheid.
86 De Egyptische term (a) verwijst naar de arm onder de biceps tezamen met de hand als een eenheid.
87 De Egyptische term (sbo) verwijst naar het been onder de knie tezamen met de voet als een eenheid.
88 De houw gebruikt tijdens het Openen-van-de-Mond Ritueel.
89 De noordelijke en zuidelijke helft, overeenkomstig met de "twee hemelen".

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts