WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Unas.

Bezweringen voor het verlaten van het Akhet.

(Voorkamer, oostelijke en noordelijke muren.)


Klik op het Oog van Horus om een afbeelding te zien van de hiëroglieven,
die bij de desbetreffende bezwering horen.

RICHTEN TOT DE VEERMAN

205

 

Recitatie
O Kherti van Nezat en gij veerman van de jqht die Chnoem heeft gemaakt! Pak die (veerboot) voor Unas.
Unas is Sokar van Rosetau: Unas is gegaan naar waar Sokar, heer van het Uitgestrekte Meer zich bevindt.
Deze broers nemen deze (veerboot) voor (het oversteken) van de uitgestrektheid van de woestijn.


DE ZON BRENGEND

206

 

Recitatie
Gij hebt uw brood, Noen en Onderhemel, gij paar van de goden, scheppers, die zich aansloten bij de goden met hun schaduw;
gij hebt uw brood, Amon en Amaunet, gij paar van de goden, scheppers, die zich aansloten bij de goden met hun schaduw;
gij hebt uw brood, Atoem en Tweevoudige-Leeuw, die hun twee goden en lichamen zelf hebben gemaakt --- dat zijn Shu en Tefnoet, die de goden gemaakt hebben, de goden verwekten en de goden vestigden.
Gij zou tegen uw vader moeten zeggen dat Unas aan u uw broden heeft gegeven en Unas heeft u tevredengesteld met dat wat van u is en gij zou Unas niet de weg moeten versperren bij het oversteken naar hem in het Akhet.
Want Unas kent hem en kent zijn naam: Idool is zijn naam, Idool, het jaar van de heer, is zijn naam.
Een vechtarm van Horus, die zich in de sterrenhemel bevindt, die elke dag de zon animeert: Het (d.w.z. de arm) zal Unas modelleren, het zal Unas elke dag animeren.
Unas is naar u gekomen, Horus van Shat; Unas is naar u gekomen, Horus van Shezmet; Unas is naar u gekomen, oostelijke Horus.
Kijk, Unas heeft uw grote oostelijke oog als dat van een rwxt naar u gebracht.
Ontvang het van Unas en wees krachtig, (ontvang) zijn water er in en wees krachtig, zijn geronnen bloed er in en wees krachtig, zijn (geneeskrachtige) damp er in en wees krachtig.
Beklim het, verwerf het voor uzelf, in zijn identiteit van de sjaal van de god.
Gij moet er naar toe opstijgen, in zijn identiteit van de Zon. Plaats het op uw voorhoofd, in zijn identiteit van eerste-klas olie. U moet er rood mee worden, in zijn identiteit van een wilg; u moet er door lachen onder de goden, in zijn identiteit van faience; u zou het gebruik er van moeten hebben, in zijn identiteit van jubelfeest-olie. Opvoedster begeert u.
Sta op, Onderzoeker, als Paden-Waarnemer, gevuld met uw effectiviteit en verrijzend uit het Akhet. De kroon verworven hebbend van de twwe grote en oudere verkenners, belangrijkste van Libië, (als) Sobek heer van Bakhu.
Waanneer u reist naar uw moerassen en koerst door het binnenste van uw mangroves en uw neus de dampen van Shezmet ruikt, gij moet er voor zorgen dat de ka van Unas opstijgt naar hem (om bij) hem te zijn net zoals die koersen van u opstijgen naar u --- reinig Unas, maak Unas helder—in dat meer van u dat de Jakhals vol heeft gestort, waarin u de goden reinigt. U bent indrukwekkend geworden, u bent scherpzinnig geworden, Horus heer van de malachieten.
RECITATIE 4 KEER: EEN PAAR GROENE HOERUSSEN.


OPSTIJGEN RICHTING DE HEMEL

207

 

De hemel heeft gebloed59 en Sothis leeft, want Unas is de Levende, de zoon van Sothis, voor wie de Tweevoudige Enneade de onvergankelijke Strijder hebben gereinigd. Het huis van Unas bestemd voor de hemel zal niet vergaan, de zetel van Unas bestemd voor de aarde zal niet eindigen.
mensen hebben zich verstopt, de goden zijn weggevlogen, want Sothis heeft Unas naar de hemel gevlogen, te midden van zijn broeders de goden. De geweldige Noet heeft haar armen gebogen voor Unas (hem verwelkomend); de twee belangrijkste ba's van de ba's in Heliopolis, die de avond doorbrengen met het bewenen van die god, hebben zichzelg gebogen aan het hoofd van de liggende Zon.
Unas's zetel is van u Zon en hij zal deze aan nieman anders geven. Zo, Unas zal omhoog gaan naar de hemel, naar u, Zon., het gezicht van Unas als dat van de valken, de vleugels van Unas als die van vogels, zijn nagels als de klauwen van Hem uit Atfet.
Er is geen (mis)daad m.b.t. Unas aangaande de aarde (en) de mensen, er is geen schuld van hem aangaande de hemel 9en) de goden, want Unas heeft de zaak waar hij bij betrokken was verwijderd en Unas heeft degene tegen (zijn) opstijgen naar de hemel vernietigd.
Paden-Waarnemer heeft Unas naar de hemel gevlogen onder zijn broeders de goden. Unas heeft armen verworven als een Nijlgans, Unas heeft platgeslagen vleugels als een vlieger.
Een vlieger heeft gevlogen mensen: Unas heeft gevlogen, weg van jullie.


208

 

Recitatie
Westelijke goden, oostelijke goden, zuidelijke goden, noordelijke goden! Die vier rieten drijvende voorwerpen die jullie geplaatst hebben voor Osiris toen hij weg ging naar de hemel en overstak naar de Koele Wateren met zijn zoon Horus aan zijn vingers, dat hij hem moge opvoeden en er voor zorgt dat hij verschijnt als de geweldige god in de Koele wateren --- plaatst ze voor Unas.
"Gij bent Horus, de zoon van osiris; gij Unas, ben de senior god, de zoon van hathor; gij bent Gebs zaad," (zeggen de goden), want Osiris heeft bevolen dat Unas verschijnt als een tweede Horus en die vier akhs die in heliopolis zijn, hebben (het) geschreven op een opschrift van twee grote goden in de Koele wateren.


209

 

Recitatie
Gegroet, (Qebehut) dochter van Anubis, verantwoordelijk voor de Kijkende (Wateren) van de hemel, gij die Thoth begiftigd, bij de staanders van de ladder!60
Open het pad van Unas, zodat Unas kan passeren.
Gegroet struisvogel bij de monding van het Bochtige Kanaal! Open een weg voor Unas, zodat Unas kan passeren.
Gegroet, stier van de Zon met vier horens --- uw horen in het westen, uw horen in het oosten, uw zuidelijke horen, [uw noordelijke horen! Buig omlaag] die westelijke [horen] van u voor unas, zodat Unas kan passeren. "Gij bent een schone westerling,"(zeggen zij), "want gij bent gekomen uit Valk-Stad."
Gegroet Moeras van de Rust! Groeten aan de vegetatie [die in u is! Groeten aan] Unas's [vegetatie] die in u is, de reine groei daarin!Afbeelding van de oostelijke muur uit de voorkamer van de piramide van Unas.

210

 

Recitatie
Een ladder is samengebonden door de Zon in aanwezigheid van osiris, een ladder is samengebonden door horus in aanwezigheid van zijn vader Osiris toen hij naar zijn akh ging, één van hen aan de ene kant en één van hen aan de andere kant. Nu bevindt Unas zich tussen hen in.
"Bent u een god wiens plaatsen schoon zijn en die is gekomen van een schone plaats?" (vragen ze)
"Sta op Unas," zegt Horus; "ga zitten, Unas," zegt Seth; "ontvang zijn arm," zegt de Zon.
Akh, naar de hemel! Lijk, naar de aarde!
Wat mensen ontvangen wanneer zij begraven zijn, zijn hun duizend stukken brood, hun duizend bier van het offerrantsoen van de Belangrijkste der Westerlingen.
Behoeftig is een erfgenaam die geen lijst heeft:
Unas’s lijst is (gemaakt) met de grote maatlat (? letterlijk: vinger); zijn lijst is niet (gemaakt) met de kleine maatlat (? letterlijk: vinger)


211

 

Recitatie
"Hoe prachtig is de nacht, hoe tevredenstellend het beeld," zeggen de goden, "van het voortgaan van deze god naar de hemel, van het voortgaan van Unas naar de hemel, met zijn ba's bovenop hem, zijn gewelddadigheid naast hem, zijn magie aan zijn voeten."
Geb heeft voor hem gehandeld net zoals voor hem is gehandeld bij dezelfde gebeurtenis.
Naar hem zijn gekomen, de ba's van Pe en de ba's van Nekhen, de goden die behoren tot de hemel en de goden die behoren tot de aarde, dat zij overdracht voor hem mogen maken voor hem op hun armen.
Zo, gij zult voortgaan Unas naar de hemel en er opklimmen in deze zijn identiteit van de ladder.
"De hemel zal worden gegeven aan Unas en de aarde zal aan hem gegeven worden," zegt Atoem.
Geb is degene die er voor argumenteert, (zeggend): "De (graf)heuvels die worden verheerlijkt --- die Horus verheerlijkt, die Seth verheerlijkt --- en de Moerassen van Riet zullen u aanbidden in uw identiteit van de Ochtend God, zijnde Sopdu onder zijn mangroves."
"Heeft hij61 u gedood, zijn hart heeft gezegd dat u voor hem wilt sterven?
Moge u uzelf zien, een meer permanentestier geworden zijnd dan hij.
Wordt gevestigd, wordt gevestigd, gevestigde stier en wees Unas, gevestigd bij hun voor, op de voorgrond van de akhs voor eeuwig
."


212

 

Recitatie
Er is een Heliopolitaan in Unas, god: uw Heliopolitaan is in Unas, god. Er is een Heliopolitaan in Unas, Zon: uw Heliopolitaan is in Unas, Zon.
De moeder van Unas is een Heliopolitaanse, de vader van Unas is een Heliopolitaan en Unas zelf is een heliopolitaan, geboren in Heliopolis toe de Zon boven de Tweevoudige Enneade was en boven alle onderdanen, Nefertem zonder gelijke, erfgenaam van zijn vader Geb.
Elke god die zijn arm (in oppositie) zal vooruitsteken, wanneer het gezicht van Unas is gedraaid tijdens het aanbidden van u en om te roepen naar u over het lichaam van Unas, god en over zijn neus, god --- hij zal geen brood hebben, hij zal geen wafel hebben te midden van zijn broeders de goden; hij zal geen (agenten) uitzenden, hij zal niet springen over de barriere te midden van zijn broeders; de deur van de Nachtboot zal voor hem niet worden geopend, de deur van de Dagboot zal voor hem niet worden geopend; zijn zaak zal niet worden beoordeeld als één van zijn stad, de (vergrendelde) deurvleugels van het Htmwt-kanaal zullen niet worden geopend voor hem.
Unas is gekomen in oppositie tegen u; het is Unas, wilde stier van de savanne, een voornaam-kijkende stier die komt van heliopolis.
Unas is gekomen in oppositie tegen u, wilde stier van de savanne. Unas is zowel degene die van u is bevallen als degene die kan doorgaan met van u te bevallen.


213

 

Recitatie
Gegroet Horus, in de Horus-Heuvels! Gegroet Seth, in de Seth-Heuvels!
Gegroet Riet, in het Moeras van Riet! Gegroet, jullie twee verzoende goden,62 tweelingen van de vier belangrijkste goden van het Grote Verblijf, die Unas naakt aanroepen!
Unas heeft naar u gekeken net zoals Horus kijkt naar Isis, Unas heeft naar u gekeken net zolas de Ka's-Toewijzer kijkt naar Selket, Unas heeft naar u gekeken net zoals Sobek kijkt naar Neith, Unas heeft naar u gekeken net zolas de Seth kijkt naar de twee verzoende goden.


Afbeelding van de noordelijke muur uit de voorkamer van de piramide van Unas.

214

 

Recitatie
Unas is de gerst-schiller(?) van god, verantwoordelijk voor het verblijf van de Zon, van wie, zij die de goden smeekt, die zich op de voorsteven bevindt van de Zonneboot, bevallen is.
Unas zal voor hem zitten, (de Zon), Unas zal zijn kisten openen, Unas zal (de zegels op) zijn decreten breken, Unas zal zijn documenten verzegelen, Unas zal zijn onvermoeibare boodschappers zenden en Unas zal doen wat hij zegt tegen Unas.


215

 

Recitatie
Indien Unas wordt vervloekt, dan zal Atoem worden vervloekt; indien Unas wordt beschimpt, dan zal Atoem worden beschimpt; indien Unas wordt geslagen, dan zal Atoem worden geslagen; indien het pad van Unas wordt geblokkeerd, dan zal het pad van Atoem worden geblokkeerd.
Unas is Horus: Unas is in het kielzog van zijn vader gekomen, Unas is in het kielzog van osiris gekomen.
Gij (veerman) die voor- en achteruit kijkt, breng die (veerboot) voor Unas!
"Welke veerboot moet ik naar u brengen Unas?" (zegt de veerman).
Breng voor Unas (degene genaamd) "Telkens Wanneer Het Vliegt Zal Het Landen".


216

Recitatie
Zie de Zon, Unas! Herken de Zon, Unas! Hij behoort aan hen die jou kennen, dus (Unas) ken hem (ook)! Wanneer (letterlijk: Wat betreft) zijn heer tevoorschijn komt, gegeven offers zal hij niet vergeten, zodat zij die isoleert wie ze wil isoleren, de deur zal openen van het Akhet voor het tevoorschijn komen van de dagboot.
Ik ken de kraam van het paviljoen in het midden van het terras van Izken, van welke gij tevoorschijn komt als gij aanboord gaat van de Nachtboot.
Zo, wijs toe Unas, wijs hem toe, wijs hem toe --- RECITATIE 4 KEER MET PAUZE(S) -– aan die vier schepsels die rond u grommen (khAw), die met twee gezichten63 zien (en) spreken tegen de eerstgeborenen, die pijnlijk (mr(.w)) zijn tegen (letterlijk: met) hen die zij martelen en tegen (letterlijk: met) hen die zij vernietigen, zodat zij (hem met) hun arm niet zullen kruisen wanneer Unas zich tot u wendt en Unas naar u komt, dat ik u uw identiteit van de Geweldige danser moge vertellen die tevoorschijn kwam uit de Geweldige.
Unas zal niet blind worden als u hem in het duister plaatst, hij zal niet doof worden als hij uw stem niet hoort.
U zou Unas met u mee moeten nemen, hij die de watervloed voor u zal wegblazen, de wolken voor u verdrijft en de hagelstorm ten einde laat komen.
Unas zal kniebuiging na kniebuiging voor u maken, hij zal u loven en loven, wanneer u Unas plaats op het lichaam van de gier.


217

Recitatie
Het brood heeft gevlogen, het brood heeft inderdaad gevlogen, richting de dienaar van de verblijfplaatsen van de verblijfplaatsen van het Waterige Gebied.


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
59 Een verwijzing naar de rode kleur van de hemel tijdens de dageraad.
60 Een kopie uit het Middenrijk van deze bezwering en de volgende zijn getiteld “Bezwering van het samenbinden van een ladder in de necropolis.”
61 Seth.
62 Horus en Seth.
63 D.w.z., wie achterwaarts en voorwaarts kijkt terwijl die aan het loodsen is: men vergelijkde de voorgaande bezwering.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts