WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi II.

Bezweringen voor de betreden van de schoot van Noet.

(Grafkamer, sarcofaag en west einde.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

TITULATUUR VAN DE KONING1
001a

De levende, de Tweevoudige Koning, de goddelijke van de verschijning der Twee Vrouwen, Pepi, voor eeuwig levend..
De levende, de goddelijke van Horus's verschijning, de Tweevoudige Koning, [Neferkare], de Zons lijfelijke zoon, voor eeuwig levend.
De levende, de goddelijke van Horus's verschijning, de Tweevoudige Koning, [Neferkare], de goddelijke van de verschijning der Twee Vrouwen, Pepi; zoon van de Zon en Gebs erfgenaam, Neferkare voor eeuwig het leven gegeven net zoals de Zon.
De levende, de goddelijke van Horus's verschijning, de Tweevoudige Koning, Neferkare, de goddelijke van de verschijning der Twee Vrouwen, Neferkare de controlerende valk van goud, Pepi zoon van de Zon, Gebs erfgenaam en kind van Noet, voor eeuwig levend.


001B

[De levende, de goddelijke van Horus's verschijning], de Tweevoudige Koning, de goddelijke van de verschijning der Twee Vrouwen, de controlerende valk van goud, Pepi Neferkare, Gebs erfgenaam, levend voor eeuwig net als de Zon.
De levende, de goddelijke van Horus's verschijning, de Tweevoudige Koning, Pepi Neferkare; de controlerende valk van goud, Pepi Neferkare; de zoon van de Zon, [Gebs] erfgenaam, [....] Pepi Neferkare, het leven gegeven, stabiliteit, autoriteit en alle blijdschap voor eeuwig.
De levende, de goddelijke van Horus's verschijning, de Tweevoudige Koning, Pepi Neferkare; [....] Neferkare; [....] Pepi Neferkare, voor eeuwig levend.DE GEEST WEKKEN
DE GEEST WEKKEN ALS OSIRIS
002

(Zie bezwering 31 van Pepi I)


DE GEEST REINIGEN EN KLEDEN
003

(Zie bezwering 10 van Pepi I)


004

(Zie bezwering 30 van Pepi I)


005

(Zie bezwering 20 van Teti)


006

(Zie bezwering 7 van Pepi I)


OFFEREN AAN DE GEEST
007

(Zie bezwering 37 van Pepi I)


008

(Zie bezwering 32 van Pepi I)


DE GEEST AANSPREKEN ALS OSIRIS IN DE DOEAT
009

(Zie bezwering 38 van Pepi I)


INVOCATIE VAN HORUS OMWILLE VAN DE GEEST
010

(Zie bezwering 36 van Pepi I)


HORUS ROEPT DE GEEST OP
011

Recitatie
Ik ben Horus, Osiris Pepi Neferkare; ik wil u niet laten lijden.
Gaat voort! Ontwaak bij mij, opdat ik u kan verzorgen.


DE GEEST NAAR NOET STUREN
OPSTIJGEN ALS EEN VALK
012

Recitatie
Hallo, Pepi Neferkare! [....] met geopende mond, [....].
Gij [....] met vlechten, kom bij hem! Kom bij hem!


013

(Zie bezwering 6 van Neith)


014

Recitatie
Opwellingen naar de hemel, opwellingen naar de aarde! De pluimage van [deze] Pepi Neferkare is [die van] een vogel en hij zal de hemel bereiken als twee valken, als de god [....] het Moeras van Riet, [als] een ster die het Geweldige Groen oversteekt.


015

Recitatie
[....]. Pepi Neferkare’s ontmoeting is de Sokar-boot’s ontmoeting, [zijn] reilen en zeilen zijn Anubis’s [reilen en zeilen.] Pepi Neferkare is weggereden van jullie [allen].


INVOCATIE DER GODEN
016

(Zie bezwering 7 van Neith)


HET AANSPREKEN VAN DE GEEST
017
t/m
018

(Zie bezwering 201-202 van Teti)

017 018

019

(Zie bezwering 198 van Teti)


INVOCATIE VAN DE ZON
020

(Zie bezwering 21 van Teti)


BEWIEROKING
021

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare! Hier is de lucht van Horus's oog op u. Hier is Horus's oog, welke hij uitspreidde in zijn geur.


DE GEEST AANSPREKEN ALS OSIRIS
022

Recitatie
[Hallo, Osiris Pepi Neferkare! Thoth heeft Horus voor u gehaald in zijn hoedanigheid van .... Horus is gekomen en zal u toebedelen onder de goden]. De goden hebben u gezond gemaakt, want zij houden van u. De goden hebben u getoond aan Horus, in uw hoedanigheid als die ene uit Elephantine. De goden hebben u gemaakt [voor] Horus, in [uw hoedanigheid van het oog.
Horus heeft Seth neergeslagen voor u en hem onder u geplaatst, opdat hij u zal dragen en zal beven onder u] bij het beven der aarde: laat hem niet van u weg gaan. Ho, u bent van heb afgeveegd. Verschijn, neem uw positie in op hem. Retouneer hem naar u zelf, spring op hem [....] leef. Klem [uw armen om hem heen in uw hoedanigheid als zachtaardig persoon .... Laat hem niet los]; laat het niet van u weg gaan.
Horus heeft uw opponent onder u geplaatst, getransporteerd en begeleid.
Thoth heeft hen aan u toebedeeld, hen naar u gesleurd, [hen] geveld voor [u onder u en heeft gegeven .... Horus's oog, opdat u er mee tevreden zult .... het voor u ....].
Horus heeft u compleet gevuld met zijn oog, in zijn hoedanigheid van een neergelegd offer. Horus heeft zijn oog gered van Seth en het aan [u] gegeven. Dit, zijn lieve oog, breng het terug naar u zelf: oh, [dat het moge voortduren met u .... uw ledematen .... zijn gezond gemaakt ....]. U bent opgestegen [.... Hallo, Osiris Pepi Neferkare]! Horus zal [niet] van u drinken, in uw hoedanigheid van de inundatie. Horus heeft u doen opstaan: [wankel niet. Draag uw hart, laat uw hart groeien (met blijdschap) ....].
Horus heeft [zijn kinderen] aan u [gegeven, opdat zij u kunnen dragen] en u volgen en u kunt hen controleren. Horus's [kinderen] hebben [u] opgetild, in [uw] hoedanigheid [van de Sokar-boot .... in uw hoedanigheid als Sokar.
Wees levend en reis rond elke dag in uw hoedanigheid van het Akhet] van waar [de zon tevoorschijn komt, geacht, scherp ..... voor de duur der eeuwigheid.


023

Recitatie
Osiris Pepi [Neferkare ....] met [Horus's] oog [....].


OPSTIJGEN NAAR NOET
AAN BOORD GAAN VAN DE ZONNEBOOT2
024

(Zie bezwering 567 van Pepi I)


025

(Zie bezwering 175 van Teti)


026

(Zie bezwering 272B van Neith)


027

Recitatie
Pepi Neferkare's [kilt] is die van een hemel-officiant en Pepi Neferkare's omsloten gebied is daar onder hen die een identiteit bezitten.
[.... de Zon in de Koele Wateren en] het gepeupel als ook zijn twee boten [zullen tegen hem spreken], want de identiteit van Pepi Neferkare is daar als degene van het Akhet, [bij wiens stem] de heilige personificaties angstig worden. Pepi Neferkare zal terugkeren binnen] in het geweldige circuit naast 'Him Who is in His Terrorizing'.3
Elke god die geeft aan Pepi Neferkare zal machtig genoeg worden om [zijn lichaam] te verkrijgen tegen zijn opponenten.
Pepi Neferkare ....] Maat en wek vrede op uit het vechten, naast "Hij Die Eist". Dat is Pepi Neferkare.


OPSTIJGEN NAAR NOET
028

(Zie bezwering 226 van Unas)


029

(Zie bezwering 179 van Unas)


030

(Zie bezwering 5 van Neith)


031

Recitatie
Pepi Neferkare is een akh die van het nodige is voorzien die verzoekt om te ontstaan.
De hemel schreeuwt, de aarde beweegt [....] Pepi Neferkare's geboorte in het begin van de maand en Pepi Neferkare's conceptie in het midden van de maand. Hij is tevoorschijn gekomen op een wervel van een sprinkhaan en onder die kinderen van een aanvaller (wesp). [Pepi Neferkare's] vleugels [die van ....] uraei. Pepi Neferkare is gaan slapen na het opstijgen naar de Zon elke dag en de schrijn (van de boot van de Zon) is voor hem geopend als de Zon schijnt.
Pepi Neferkare is omhoog gegaan op een wolk en afgedaald [in water. Pepi Neferkare is een akh die van het nodige is voorzien die verzoekt om te ontstaan.
Pepi Neferkare] zal Maat platsen voor de Zon op de dag van het Nieuwjaarsfestival. De hemel is tevreden en de aarde is blij, want zij hebben gehoord dat Pepi Neferkare Maat zal plaatsen [.... en zij zullen Pepi Neferkare's [entree] begroeten in zijn hof omwille van de correcte bewoordingen komend uit zijn mond. Pepi Neferkare heeft om zijn behoefte als heerser verzocht: twee arouras4 [land ....].
Pepi [Neferkare is] een grote valk die verzoekt om te ontstaan. Pepi Neferkare zal de hemel bereizen op de vier planken.5
Pepi Neferkare is omhoog gegaan op een wolk en afgedaald [in water. Pepi Neferkare is een akh] die van het nodige is voorzien.


032

Recitatie
Pepi Neferkare is een grote valk op de kantelen van het omsloten gebied van "Verborgen Identiteit", die zich het bezit van Atoem toe eigent die de hemel weg veegt van de aarde en Noen,6 [want de ogen van Pepi Neferkare zijn die van] de Heer [van het Zonlicht], zijn lippen zijn die van de stier der helige personificaties; want zijn nek is die van de meesteres van de vlam; want zijn klauwen zijn die van de stier van de avond; want [zijn vleugels zijn die van "Dijen Voorwaarts"] in [het midden van zijn schrijn]. Gebiedende Uitspraken [zijn gedaan] voor Pepi Neferkare net als voor "Hij Wiens Gezicht Heeft Geleden" naast hem die in Noen is: de anciënniteit van Pepi Neferkare als belangrijkste [van Heliopolis] zal een voortdurende titel zijn.
"Hij Die Rond Reist" [is degene die Pepi] Neferkare [in de richting van] het Moeras van Zonlicht heeft gestuurd; zijn handen zijn gevallen op "Hem Wiens Berichten Circuleren", ten noorden van het eiland van Elephantine; hij heeft de aarde bestrooid (met zonlicht) in zijn eerste heilige personificatie naast [.... "Ziet] Achter Zich"; [hij heeft het Akhet] bereikt met een leidende uraeus in zijn eerste hergeboorte; hij is weggegaan van de plek met de scherpe glans. Pepi Neferkare is effectief geworden in zijn ba van "Eerste van [Zijn} Grot"; [....] w.s-boom op de schouder van de nfr.s-boom.
De identiteit van Pepi Neferkare is gemaakt als een goddelijke valk voor wie die hij passeert bang zal zijn, want Pepi Neferkare is de eerstgeborene, hoger geplaatst dan de 'Terrorizer' [in de omgeving van hem van het omsloten gebied].
Pepi Neferkare is nu op weg naar zijn plaats van Malachiet7 en zijn voedsel is nu in het moerassen van rust en de meren van turquoise. Onmetelijke aantallen zullen om hem huilen wanneer [hij is geplaatst in de hemel] voor eeuwig en Pepi Neferkare zal de Zon leiden in zijn twee Maat-boten op de dag van het afsluiten van het jaar.


DE GEEST DECOREN ALS EEN KONING
033

(Zie bezwering 228 van Teti)


034

(Zie bezwering 43 van Pepi I)


DE GEEST AANBEVELEN BIJ NOET EN THOTH
035

(Zie bezwering 16C van Pepi I)


036

(Zie bezwering 41A van Pepi I)


037
en
038

(Zie bezwering 29A-29B van Merenre)

037 038

REINIGEN EN KLEDEN VAN DE GEEST
039
en
040

(Zie bezwering 44-45 van Pepi I)

039 040

041
en
042

(Zie bezwering 199A-199B van Teti)

041 042

043
en
044

(Zie bezwering 32 van Merenre)

043 044

INVOCATIE VAN DE GEEST EN NOET
045
en
046

(Zie bezwering 16 van Pepi I)

045 046

GEB BEVEEL DE GEEST AAN BIJ NOET
047
t/m
051

(Zie bezwering 17-22 van Pepi I)

047 048 049 050 051

052
en
053

(Zie bezwering 39-40A van Pepi I)

052 053

HET REINIGEN VAN DE HERBOREN GEEST
054

(Zie bezwering 49 van Pepi I)


055

(Zie bezwering 12 van Pepi I)


056

(Zie bezwering 50 van Pepi I)


057

(Zie bezwering 46 van Pepi I)


HET KRONEN VAN DE GEEST ALS KONING
058

(Zie bezwering 47 van Pepi I)


HET VERZORGEN VAN DE GEEST ALS OSIRIS
059

(Zie bezwering 145 van Teti)


060

(Zie bezwering 4 van Pepi I)


061

(Zie bezwering 197 van Teti)


062

(Zie bezwering 204 van Teti)


063

(Zie bezwering 200 van Teti)


064

(Zie bezwering 17 van Teti)


065

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, ik heb u uitgedost met het oog van Horus, deze Renenutet van wie de goden bang zijn, dat de goden bang voor u mogen zijn net zoals zij bang zijn voor het oog van Horus.


066

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, accepteer het oog van Horus dat ik heb gemaakt, want hij heeft geschoten.8


DE GEEST AANSPREKEN ALS OSIRIS IN DE DOEAT
067

Recitatie
[Hallo, vader Osiris Pepi Neferkare! Leef] Levend zijn in uw hoedanigheid die bij de goden is, klaarblijkelijk als Splitser, [als de Ram op de voorgrond van] de levenden, [als de controlerende op de voorgrond van de akhs.
Zo is deze Pepi Neferkare], die zich onder jullie goden bevindt!
Uw staf is in uw hand geplaatst, (Pepi Neferkare) opdat u de vergrendelde poorten kunt openen die de [Fenekhu buitensluiten. Gij zult hen van de nacht nummeren], de "Nine Bows" [sturen] en de hand der Onvergankelijke Sterren vastpakken.
De gweldigen zullen samenkomen bij u en de wachters zullen op u wachten, [voor Horus die zijn vader verzorgd.
Hallo, Pepi Neferkare! Hoeveel ouder is hij die slaapt}, hoe geweldig is hij die slaapt, want deze oudere heeft de nacht in bed doorgebracht. Ontwaak! Verhef u zelf, want [geweldig lof en geweldige geur is naar u]. Aangenaam voor uw neus is de geur van het Eerstgeborene Ding. Was u zelf, want u hebt deze vier was-kruiken ontvangen, [die zijn gevuld in het kanaal van god, opdat u schoon kunt worden] daarmee als een god en erdoor voortgaat als het oog van de Zon. Dus, sta op de voorgrond van de Onvergankelijke [Sterren, regerend op huvoorgrond als Geb op de voorgrond van] het [lichaam] der Enneade, een Heliopolitaans bestuur [in de sessie van de levende god]. Verkrijg de kroon [als een enkele ster die zijn opponenten wegvaagd.
Aanschouw (de manier van) uw gaan, Pepi Neferkare], welke Horus aan zijn vader Osiris beschreef, door [welke hij ba is geworden, door welke hij akh is geworden, door welke hij respectvo is geworden.
Hallo, Pepi Neferkare! Kom, dat ik het moge doen voor u, vader] Pepi Neferkare en dat u daardoor [ba moge worden], daardoor akh zal worden en erdoor rewspectvol wordt----dat u erdoor ba moge worden en daardoor de controle overneemt.
VaderPepi Neferkare, u bent ba, akh en respectvol geworden. U heeft uw ba rondom u, u heeft uw akh in u [en u heeft uw] hart [van] uw lichaam. Ik heb uw ketenen verbroken [als] Horus in zijn (koninklijke) huis, ik heb het losgemaakt voor u, vader Pepi Neferkare, uw boeien als Seth in Takhbit [en u bent binnengegaan in] het huis der verdediging, want [uw vader Geb] heeft u verdedigd. [Hij die u zal afwijzen] zal niet leven; hij die achter u roept "Één die terug gaat", dat [is niet] uw [naam.
Horus's oog] zal het uithouden voor u: [(plaats) uw hand op dit brood! Geef u zelf] dit brood net zoals Horus zichzelf zijn oog heeft gegeven: dit is (het, in) de gedistingeerde identiteit] van de geleverde offers.
Dus, stijgt op naar de hemel te midden van de goden, vanwege deze identiteit van u, [welke uw vader Osiris voor u heeft gemaakt als Horus van de Doeat, (de identiteit) die hen raakt], die hen vernietigt, die hen uitspuugt en u zult hen raken, hen vernietigen en hen uitspugen bij het meer, op het Geweldige Groen, [uw vingernagels, hakkers van de leefruimte van] de jacht van uw jager.9
Aanschouw dit wat ik voor u heb gedaan, vader Pepi Neferkare: ik heb u meegenomen van uw impediment [en kan u Pepi Neferkare niet geven aan] de jacht van uw jager----[welke de zij-duizendpoot is] die in uw zicht is, ahks!
De (deur)-grendels van de hemel zijn voor u geopend, [de Koele Wateren (deur)-grendels] zijn voor u teruggetrokken. De Verwesterner (The Westernizer) [zal u roepen] als Isis zijnde, de Aanmeerder (the Moorer) zal u roepen als Nephthys zijnde. Wees duidelijk op de geweldige verhoogde weg en ga rond [in de Horus Heuvels, ga rond in de] Seth [Heuvels].
Ik ben effectief geweest voor u, vader Pepi Neferkare; ik ben niet nutteloos geweest voor u, u onsterfelijk makend en uw kruik-rek stevig makend [ en uw brood. Uw brood is op de juiste tijd, uw ochtend brood is op] de juiste tijd, Pepi Neferkare. Uw brood komt van mij. Ik verzeker u dat degene over wie ik u heb verteld, zal blijven bestaan, de tombe welke zich bevindt in de limiet van [ het beeld van hem wiens identiteit is] gedistingeerd. U moet associëren met uw voorganger, Osiris.
Uw os [is voor u.... van het] rode [huis], uw duizenden vijgen, uw duizenden kruiken wijn, uw duizenden stukken brood, uw duizenden van Hbnnt, uw duizenden delen geroosterd graan, wie Geb heeft laten ontstaan voor u. U zult verwelkomen [water, u zult de uitstroming van Osiris verwelkomen]. Ah voor u, vader Pepi Neferkare! U hebt uw water, u hebt uw inundatie, u hebt uw melk dat komt uit de borsten van uw moeder Isis.


068

Recitatie
De hemel heeft geroepen, de aarde gebeefd [en de goden zijn nenthousiast geworden voor de geboorte van de god. Oh], Pepi Neferkare, Geb heeft u gegeven en Noet heeft u ontvangen.
Zo zult u voortgaan naar de hemel en de hemeldeur zal geopend zijn voor u. De aarde zal geploegd worden voor u, een offerande zal worden neergelegd voor u.
[Uw macht zal worden gepakt door het zonlicht] en de bevolking zal aan u worden gegeven. Seth zal u overvaren in het Kronkelende Kanaal als degene in de tombe. Gij zult de twee effectieve godinnen vinden, wachtende en zij zullen dat wat zich op hun hoofd bevindt, plaatsen [op uw hoofd, plaatsen wat zich in hun nek bevindt] in uw nek en u aanbevelen op de voorgrond van alle Enneades als de erfgenaam van Geb. Noen zal aan u worden gegeven onder uw voeten, [.... van Atoem] als [de oudste zoon] van de hemel.


AAN BOORD GAAN VAN DE NACHTBOOT EN DE DAGBOOT
069

Recitatie
Wees niet onwetend m.b.t. Pepi Neferkare god, inmiddles kent u hem. Maak Pepi Neferkare niet ontwetend m.b.t. u god, inmiddels [kent] Pepi Neferkare [u], die [Pepi Neferkare noemt "Hij Die Is] Vergaan".
[Wees niet onwetend m.b.t.] Pepi Neferkare Zon, inmiddles kent u [hem]. Maak Pepi Neferkare niet ontwetend m.b.t. u Zon, inmiddels [kent] Pepi Neferkare [u], die [Pepi Neferkare noemt] "Gerespecteerde", oudste van hen die zijn voorzien, heer van allen.
Wees niet [onwetend m.b.t. Pepi] Neferkare god, inmiddles kent u Pepi] Neferkare. Maak [Pepi Neferkare] niet ontwetend m.b.t. u Thoth, inmiddels [kent] Pepi Neferkare [u], die Pepi Neferkare noemt "Hij Die Alleen Bepaalt".
Wees niet onwetend m.b.t. Pepi Neferkare gij in de Duat, inmiddles kent u hem. Maak Pepi Neferkare niet ontwetend m.b.t. u gij in de Duat10, inmiddels kent hij u, die Pepi Neferkare noemt "Hij Die Gezond Waakt".
Wees niet onwetend m.b.t. Pepi Neferkare Sothic Horus, inmiddles kent u hem. Maak Pepi Neferkare niet ontwetend m.b.t. u Sothic Horus, inmiddels kent hij u, die Pepi Neferkare noemt "Moeilijk".
Wees niet onwetend m.b.t. Pepi Neferkare Hemel Stier, inmiddles kent u hem. Maak Pepi Neferkare niet ontwetend m.b.t. u Hemel Stier, inmiddels kent hij u, die Pepi Neferkare noemt "Die Blijvende Der Onderhemel".
Ziet, Pepi Neferkare is gekomen. Ziet, Pepi Neferkare is tevoorschijn gekomen, Pepi Neferkare is niet uit eigen beweging gekomen: wat kwam voor Pepi Neferkare was een gods bericht en gods woord verheft Pepi Neferkare naar het pad boven dat ba's huis en Pepi Neferkare heeft de toorn van het Grote Meer gemist.
Pepi Neferkare zal overvaren in de geweldige veerboot zonder een rit er in te hebben genomen; het Witte Paleis van de geweldigen kunnen hem niet tegen houden op het Geslagen Pad van Sterren----want ziet, Pepi Neferkare heeft de hoogte der hemel bereikt en het volk heeft hem gezien.
Pepi Neferkare zal de cobra roepen in de Nachtboot: Pepi Neferkare is degene die er in zal roeien.
Pepi Neferkare zal de Uraeus herkennen in de Dagboot: Pepi Neferkare is degene "who bails it"11.
Pepi Neferkare [....], op zijn beurt, in elk van de twee hoedanigheden die hij heeft. Pepi zal worden meegenomen door [.... en ....] Pepi Neferkare naar de Zon.


DE GEEST WEKKEN
070

Recitatie
Koel Natron-water [uit de Delta's en Nijl Vallei's keel] is gegeven. Was uw gezicht Osiris en uw tweede, Lange Vleugels en uw derde, Love-Commander.
Het heiligdom zal u verwachten, het festival van de nieuwe maan zal voor u worden uitgevoerd, de eerste-van-de-maand festivals zullen voor u worden uitgevoerd en de midden-van-de-maand festivals zullen plaatsvinden voor u, de zesde-dag maaltijd zal voor u worden bereidt 9en0 de zevende-dag maaltijd zal voor u gebeuren als de geweldige op de voorgrond van Heliopolis.
Beef hemel! Beef aarde!----voor de geweldige als hij opstaat. De hemeldeur is voor hem geopend en hij zal de Koele Wateren deur opentrekken.
De aarde is opengehakt voor u en een gepresenteerde offerande is voor u neergelegd. Armen zullen aan u geven, geroffel zal naar beneden gaan voor u.
De geweldige Afmeerder zal tegen u spreken als Isis, de Westelijke godin, zal naar u roepen als Nephthys----(naar u) als Horus die zijn vader Osiris heeft verzorgd.


071

(Zie bezwering 303 van Pepi I)


BEZWERINGEN VOOR DE SARCOFAAG
DOOR NEPHTHYS VERZORGD WORDEN
072

Recitatie
Hey, gij Pepi Neferkare! Draai om, gij Pepi Neferkare! Ik ben Nephthys, ik ben gekomen zodat ik u kan vastpakken om u uw eigen hart te geven. (letterlijk: uw hart van uw persoon)


073

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, ik ben gekomen, opgewonden door liefde voor u, Pepi Neferkare


074

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, hier is dat die voortkwam uit u: het stroomde uit, het is
schaduwrijk geweest.


075

Recitatie
Ik heb mijn broer bijeen verzameld en zijn ledematen samengevoegd.


076

Recitatie
Mijn hart is vol van de plaats waar u bent. Hoe gevaarlijk is uw geur! Hoe afwezig is uw geur! Hoe geweldig is uw geur!


077

Recitatie
Gij, (Nephthys) bent degene die over hem weekklaagd.


DE SCHOOT VAN NOET BETREDEN
078

Recitatie
Horus heeft Pepi Neferkare gebracht, hem gewenst omdat Pepi Neferkare zijn oog voor hem heeft gebracht.
Seth heeft Pepi Neferkare gebracht, hem gewenst omdat Pepi Neferkare zijn testikels voor hem heeft gebracht.
Thoth heeft Pepi Neferkare gebracht, hem gewenst omdat Pepi Neferkare zijn armen voor hem heeft gebracht.
De twee Enneades hebben (uit angst) gebeeft voor hen, want zij zijn de bijzondere brengers die verlangen naar Pepi Neferkare en brengen Pepi Neferkare voeding en zij zullen Pepi Neferkare voeding brengen.


079
en
080

(Zie bezwering 15-16 van Teti)

079 080

081

(Zie bezwering 11 van Teti)


DOOR ISIS EN HORUS VERZORGD WORDEN
082

Recitatie
Hey gij Pepi! Draai om, gij Pepi Neferkare! Ik ben Isis, ik ben gekomen zodat ik u kan vastpakken om u uw eigen harte te geven.


083

Recitatie
Hey gij Pepi! Draai om, gij Pepi Neferkare! Ik ben Isis, ik ben gekomen zodat ik u kan vastpakken om u uw eigen harte te geven.


084

Recitatie
Horus is hier in uw armen zodat hij u kan verzorgen. Hij is akh geworden, opnieuw met u, in uw hoedanigheid van het Akhet waaruit de Zon tevoorschijn komt. Omhul uw armen allen om hem en hij zal niet van u weggaan.


085

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, uw beenderen zijn samengebonden voor u, uw ledematen zijn samengevoegd voor u, uw hart is op zijn plaats gezet voor u.
Osiris Pepi Neferkare, niet kreunen, [niet zeuren].
Osiris Pepi Neferkare, ik heb uw hart in uw lichaam gekregen voor u, ik heb het op zijn plaats gezet voor u. Mocht het van u geeist worden, geef het niet.


086

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, ik ben Horus, ik ben gekomen om u te beschermen tegen uw opponent omwille van wat hij u heeft aangedaan.
Osiris Pepi Neferkare, ik heb u aanbevolen bij uw moeder Noet, opdat zij u kan verheffen.
Osiris Pepi Neferkare, ik ben gekomen om u te bescheremn. Noet verzamel hem bij u; Noet, verhef hem bij u.
Horus's kinderen, [....].


087

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, ik ben Noet, de Graanschuur. Ik zal uw mond schoon vegen, Osiris Pepi Neferkare.12


DOOR NOET EN GEB VERZORGD WORDEN
088

Recitatie by Noet
Ik zal uw perfectie beschermen binnen in dit mijn ba,13 voor al het leven, stabiliteit, autoriteit en gezondheid voor de goddelijke van Horus's verschijning, de Tweevoudige Koning, Pepi Neferkare, de goddelijke van de verschijning der Twee Dames, Neferkare; de controlerende valk van goud, Pepi Neferkare, voor eeuwig levend.


089

Recitatie by Geb
Al het leven, stabiliteit, gezondheid en blijdschap voor de goddelijke van Horus's verschijning, de Tweevoudige Koning, Pepi Neferkare [....] in mijn armen, levend, stabiel en gezond voor eeuwig.


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
1 De eerste 2 titularissen van bezwering 1A zijn genummerd PT 8 en de laatste 2 PT 9; deze bevinden zich respectievelijk op de noord, zuid, west en oost zijden van de sarcofaag. De 3 titularissen van bezwering 1B, tevens genummerd als PT 9 is in een horizontale lijn aan de onderkant van het west einde van de noordmuur, westmuur en het west einde van de zuidmuur.
2 Bezwering 27 is hersteld m.b.v. Ibi's kopie.
3 Het 'geweldige circuit' is dat van de zon, geïdentificeerd hier als "Him Who is in His Terrorizing".
4 Arouras, een oude Egyptische maat. 1 arouras = 100 cubit-areas. Een cubit = de oude el (met lengte van onderarm, 45-56 cm), een cubit-area ofwel een landstrip (d.w.z. een gebied van 1 cubit breed en 100 cubits lang)
5 Een verwijzing naar de vier hulpstukken om te zeilen naar de vier windstreken.
6 Sjoe, de atmosfeer.
7 Een verwijzing naar de moerassen in de volgende zin.
8 De vertaling van de laatste zin is niet zeker. Indien correct, dan is het klaarblijkelijk een stilzwijgend spel van woorden, tussen stj "schieten" en svA "weven", refererend aan de gepresenteerde kleding.
9 Dit was een lastige zin om te vertalen, dit is de oorspronkelijke zin:
[your fingernails hackers of the enclosure of] your hunter's hunt.
Indien iemand een betere vertaling weet, dan houd ik mij aanbevolen, b.v.d.
10 Osiris
11 "Who bails it", de context ontgaat mij hier, vandaar dat ik hier geen Nederlandse vertaling heb gebruikt. Mocht iemand een goed idee hebben, dan houd ik mij aanbevolen, b.v.d.
12 Noet zal de overledenen verzorgen als ware het haar baby.
13 De sarcofaag.

Terug naar de inleiding Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts