WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Unas.

Bezweringen voor het binnengaan van de hemel.

(Gang, westelijke en oostelijke muren.)


Klik op het Oog van Horus om een afbeelding te zien van de hiëroglieven,
die bij de desbetreffende bezwering horen.

DE DEUR NAAR DE HEMEL OPENEN64
218
oog

De penis65 van de Baviaan is terug getrokken, de deur van de hemel is geopend. (ver)zegelaar open een pad over vruchtbaar (land) voor Unas inclusief de plek waar de goden (water) scheppen, welke Horus overvaart – tweemaal –. Unas zal daa in dit vruchtbare (land) zeilen inclusief de plek waar de goden (water) scheppen en zij zullen een pad voor Unas maken zodat Unas er op kan passeren: Unas is Horus.


BEZWERING TEGEN DE BEWAKER VAN DE DEUR
219

Recitatie
Terug. langhoornige stier die ramt, met de vingers van de horizon op zijn horens! val neer, kruip weg!


Afbeelding van de westelijke muur uit de gang van de piramide van Unas.

BINNENGAAN IN DE HEMEL
220

Unas is een krijsende, huilende baviaan, met Unas's anus op Unas's rug en de achterkant van Unas's rug op Unas's hoofd.66
Unas zal schreeuwen en hij zal zitten tussen jullie jongelingen in.


221

Ga terug, (gij) ster(ren)! Unas hoeft zijn magie niet aan jullie te geven. Unas heeft gezeten, met zijn rug gekeerd naar de Huiler in Heliopolis; breng Unas naar de hemel!


222

Recitatie
Unas is hier gekomen, de onderdompeling door de vloed vooruit gaand:
Unas is Sobek, groen van pluimage67, met een alert gezicht en een opgeheven voorste gedeelte, de opslokker die kwam als een lichtgevend wezen, de geweldige staart in het zonlicht.
Unas is naar zijn kanalen bij de oevers van de vloed in de Grote Onderdompeling, naar de plaats van rust met groene moerassen in het Akhet, zodat Unas de vegetatie op de oevrs van het Akhet groen kan maken, zodat Unas het faience van het geweldige oog in het midden van het moeras kan krijgen, zodat Unas zijn zetel kan ontvangen die in het Akhet is.
Unas is verschenen als Sobek, Neith's zoon. Unas zal eten met zijn mond, Unas zal urineren en Unas zal copuleren met zijn penis. Unas is degene die zaad heeft (en) vrouwen wegneemt van hun echtgenoten naar de plaats (wanneer) Unas wil, overeenstemmend met zijn voorkeur. (letterlijk: hoe zijn hart ontvangt)


Afbeelding van de oostelijke muur uit de gang van de piramide van Unas.


223

Recitatie
[Unas is Gevlochten-slang (Plait-snake), de leidende stier], die zijn zeven uraei opslokte en zijn zeven nekbotten kwamen tot leven, [die] zijn zeven Enneaden [bestuurd] en de zaak van de heerser aanhoort.
Unas zal mirre ontvangen en verfraaid worden met mirre, Unas's vingernagel vo met mirre.
Unas heeft de nek(ken) van uw stier(en) weggenomen, goden. Dien Unas, die jullie ka's aan jullie zal toewijzen.


224

Recitatie
Unas is een stier van het zonlicht, in het midden van zijn oog:
Unas's mond is krachtig met een vurige wind, Unas's hoofd heeft de horens van Horus, heer van de Nijlvallei.
Unas zal de god leiden, Unas zal de Enneade controleren, Unas zal lapis-lazuli68 cultiveren en Unas zal acacia uit de Nijlvallei planten, want Unas heeft de kruidkers-touwen samengebonden (aan zijn veerboot), Unas is geland (op) de hemelen en Unas heeft de controle overgenomen van de zuidelijke en noordelijke landen --- de god der voorvaderen, want Unas heeft god's stad gebouwd., om er te wonen.
Unas is de metgezel (letterlijk: de derde) tijdens zijn (d.w.z. de Zon's) opkomst.


225

Recitatie
Unas heeft de nacht verlicht en Unas heeft de uren-sterren weggezonden, de controlerende machten komen tevoorschijn en privilegiëren als baviaan.
Unas is de zoon van haar die (hem) niet kent: zij baarde Unas voor geelgezicht, heer van de nachtelijke hemelen.
(hij is) uw prominenste, heren! Verberg jullie zelf, ondergeschikten, voor Unas!
Unas is Baviaan, heer van de nachtelijke hemel, de stier van de bavianen, die leeft van degene die hij ontheiligt.


226

Recitatie
O gij (veerman) met de achterkant van zijn hoofd achter hem69, pak voor Unas (de ladder genaamd) "Zalf der Voldoening op Osiris's Rug", zodat Unas er op voort kan gaan naar de hemel en Unas de Zon in de hemel kan escorteren.


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
64 Gerestaureerd m.b.v kopieën uit het Middenrijk.
65 De grendel van de deur.
66 Het beeld is die van een baviaan met zijn achterste omhoog geheven en de schouders opgetrokken. Het huilen van de bavianen tijdens de dageraad wrd geinterpreteerd als het aanbidden van de rijzende zon.
67 Een verwijzing naar de huid van de krokodil.
68 Lapis-lazuli is een verwijzing naar de blauwe kleur van de hemel.
69 Dat wil zeggen, die naar voren is gericht.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar de PT van Teti

 

 

 
Rechts