WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi I.

Bezweringen voor het verlaten van de Duat.

(Grafkamer, oost muur.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiƫrogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

DE GEEST AANROEPEN ALS OSIRIS
048
Oog van Horus

(Zie bezwering 145 van Teti)


291
Oog van Horus

(Zie bezwering 146 van Teti)


DE GEEST KOMT SAMEN MET DE ZON27
292
Oog van Horus

Recitatie
Gegroet geweldige, zoon van een geweldige ---gij naar wie het offerplateay van het Geweldige Onderkomen beweegt, naar wie het Geliefde-onderkomen heen gaat, voor wie de "Looking (Waters)" grotten zijn geopend, voor wie de zonnestralen zijn vrijgelaten.
Gegroet unieke die het elke dag continue uithoudt! Horus is gekomen, "wide-strider" is gekomen, hij die het Akhet en de goden regeert is gekomen.
Gegroet Ram in zijn heerlijkheid, unieke van wie zijn vader zei, ervarene van wie de goden zeiden [hij zal ontvangen] zijn plek op de top van de hemel, waar [uw hart] tevreden is geworden. U zult schrijden over de hemel volgens uw (voorgaande) stappen en de Delta en Nijlvallei overbruggen door het innerlijke van uw [vorige] overbrugging.
Zal niet hij die, die deze bezwering over de Zon kent en ze gebruikt, deze magische bezweringen van Horus van de Akhet----zal hij niet familiair zijn voor de Zon en een bekende zijn van Horus van de Akhet? Ik zal deze kennen, deze bezwering over de Zon en zal ze gebruiken, deze magische bezweringen van Horus van de Akhet, zodat ik familiair ben voor de Zon en een bekende van Horus van de Akhet zal zijn.
Neem mij in de arm naar de hemel in het gevolg van de Zon!


293
Oog van Horus

(Zie bezwering 284 van Teti)


DE GEEST UITRUSTEN VOOR DE REIS
294
Oog van Horus

Recitatie
De moerassen zullen tevreden zijn, de irrigatie bassins zullen vollopen, voor dit Meryre op deze dag, wanner hem zijn akh-magie is gegeven, wanneer hem zijn macht is gegeven.
Verhef uzelf Meryre! Ontvang uw water, mijn bezwering heeft uw beenderen verzameld voor u. Dus kom in de benen akh ten overstaande van de akhs. Verhef uzelf naar voor dit brood wat niet vergaat en het bier dat niet zuur zal worden, [....] van wat u wat zult geven aan uw voorvaderen. [Hallo Pepi, u bent akh geworden en uw opvolger is akh geworden].


295
Oog van Horus

(Zie bezwering 70 van Pepi II)


296
Oog van Horus

Recitatie
Hallo Osiris Meryre! Ontvang dit schone water voor u, dat komt [uit Elephantine. U water komt uit] Elephantine; uw reinigende natron uit Iru; uw natronzout uit de Oxyrhynchite nome; uw wierook uit Bowland.
Gij zult zitten op een metalen zetel, waarbij uw voorkant er als een jakhals uitziet en uw achterkant als een valk en u serveert uzelf een lendestuk uit het slachthuis van Osiris en ribben uit het slachthuis van Seth; uw brood is gods brood en dat wat uit de grote hal komt. [U zult] slaan [met] de stok, wijzen met de scepter en de goden regeren.
Gij zult de arm nemen van de Onvergankelijke Sterren, omhoog gaan van het Geweldige Land en neerdalen in de Grote Wadi.
Sta op! Verhef uzelf!


297
Oog van Horus

Recitatie
Hallo Pepi! Uw water is de inundatie; uw koele water is de geweldige inundatie die van u komt.
Wordt nog steeds, (iedereen) en hoor het, deze speech dat deze Meryre houdt, dat hij akh wil worden ten overstaande van de akhs, de controle in handen nemen ten overstaande van de levenden en zitten aan de zijde van de Belangrijkste der Westerlingen.
Uw twee platte bier-broden komen uit de grote hal; uw twee ribben uit gods slachthuis.
Hallo Meryre! Verhef uzelf en ontvang [dit, uw warme] brood dat ik aan u geef [en] dit uw [warme bier] dat komt van uw huis.


298
Oog van Horus

(Zie bezwering 144 van Teti)


299
Oog van Horus

(Zie bezwering 284 van Merenre)


300
Oog van Horus

Recitatie
Zij in de tombes, wiens plaatsen ontoegankelijk zijn, hebben zichzelf ook verheven. Wordt wakker! Verhef uzelf! (Plaats) uw armen op uw maal!DE GEEST VAN UIT DE DUAT STUREN
301
Oog van Horus

(Zie bezwering 187 van Teti)


302
Oog van Horus

(Zie bezwering 284 van Merenre)


303
Oog van Horus

Recitatie
Verhef uzelf! Uw hoofd is weer vastgezet voor u, uw ledematen zijn voor u verzameld. Uw voeten zullen u dragen en [uw hart] zal [u] leiden.
uw gezanten [hebben gerend, uw herauten hebben] zich gehaast, [en het goede rapport over u is aangekomen bij Horus van het Akhet]. Anubis is gekomen om u te ontmoeten, de tevredene28 heeft zijn arm aan u gegeven.
De goden zullen zich verheugen, Horus z'n volgelingen zullen opgewonden geraken.
"Een akh is doorgekomen d.m.v. zijn akh-magie", zegt de Tweevoudige-Enneade, "het meer overgevaren en de Duat doorkruist. [Zijn tred kan niet worden onderbroken] en hij [kan niet] worden afgekeurd door de Macht-drager die zich voortzet [elke dag. Hij is gekomen opdat hij mogelijk de steden mag regeren, de nederzettingen leiden], en zij in Noen besturen.
Zo, zit op deze linkerzij (van u), niet meer zwetend en heerlijk gekoeld. U zult de Zon in zijn Papyrus [boot] volgen, komt voort met hem in [het oosten en ga onder van uit het leven met hem in het westen, te midden van de volgelingen van de Zon, die de bovenstaanden verheffen voor de dageraad].


304
Oog van Horus

(Zie bezwering 406 van Pepi II)


305
en
306
305 Oog van Horus 306 Oog van Horus

(Zie bezwering 357 van Pepi II)


BIJ DE POORT VAN DE DUAT29
307
Oog van Horus

Recitatie
U bent voortgegaan tot de doorgang, ogenschijnlijk als koning, hoogstaand als Paths-Parter en uw biceps en schouders/gehele arm zullen niet vermoeid geraken.


308

Recitatie
Ik ben bij u gekomen, ogenschijnlijk als koning, hoogstaand als Paths-Parter en mijn biceps en schouders/gehele arm zullen niet [vermoeid geraken].
[....] u [zult] uw water [drinken] en uw overvloedige voedsel eten. Zo, daal af naar [....].


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
27 Deze kopie van de bezweringen 292-293 behoud de originele eerste persoon.
28 Met de tevredene (The contented one) wordt vermoedelijk Geb bedoeld.
29 Bezwering 307 is gericht aan de overledene door een celebrant. Bezwering 308 is gericht aan de poort (of aan zijn poortwachter) door de overledene in stanza 1 en in stanza 2 aan de overledene, vermoedelijk door het individue aangesproken in stanza 1.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts