WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Neith.

Bezweringen voor het voortgaan richting de hemel.

(Gallerij, westmuur.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

RICHTING DE HEMEL GAAN
271
Horus

Recitatie
Geb zal lachen, Noet zal gniffelen, [voor] mij als ik omhoog ga naar de hemel. De hemel zal naar mij roepen, de aarde zal voor mij beven.
Ik heb de stormwolken verjaagd, schreeuwend als Seth en zij bij de ledematen van de hemel zullen de hemelpoorten openen. Ik zal staan op Sjoe, met de sterren voor hem gedimd, met de fan voor (het afkoelen) van de waterkruiken van de god. I zal de hemel doorkruizen als Zewentju, de derde (metgezel) van Sothis van de pure plaatsen, schoon zijn geworden in de meren van de Doeat.
Lake-strider27 is mijn perfecte paden aan het maken en leidt mij naar de geweldige zetel, gemaakt door de goden, maakte Horus en verwekte Thoth, zodat Isis mij kan ontvangen en Nephthys mij kan verwekken. Dus, ik zal zitten op de geweldige zetel gemaakt door de goden en de Ochtend God zal opgewonden bij mij komen en de goden in broederschap; zij van het Akhet zullen op hun gezicht bij mij komen en de Onvergankelijke Sterren betuigen hun respect.
ik zal de offer plaat ontvangen en en het "gods-mond" altaar beheren. Ik zal de hemel schouderen met leven en de aarde ondersteunen met blijdschap: deze rechter arm van mij zal de hemel schouderen met een staf, deze linker arm van mij zal de aarde ondersteunen met blijdschap. Omdat de gruwel van "Gebieder", de poortwachter van Osiris (iemand) overvaart zonder dat er tol is betaald aan hem, zal ik een tarief vinden voor mij zelf en dus voor mij zelf de lucht van het leven ont-vangen. Ik zal blijdschap inhaleren en verzadigd worden door gods offers: wanneer ik de lucht van mijn overvloed, de noorderwind heb geademd, zal ik verzadigd zijn tussen de goden.
Dus, ik zal scherp worden als de grote scherpe en voorwaarts gaan naar de voorgrond van de Tweevoudige Schrijnen. Ik zal slaan met de stok en regelen met de papyrus-scepter. Ik zal mijn annalen plaatsen tussen mensen en liefde van mij tussen de goden (zeggend): "Spreker28, zeg wat is en zeg niet wat niet is want elisie is een gods gruwel. Laat me verzorgd worden en rapporteer mij niet (verkeerd). Ik ben uw zoon, ik ben [uw erfgenaam]".


272
A
Horus

Recitatie29
"De hemel is geopend, de aarde is geopend, de "Kijkende (Wateren)" grotten zijn geopend, de vlakten van Nun zijn geopend, de stralen van het zonlicht zijn losgelaten door deze enige die stabiel is elke dag": zeg dit voor mij als ik omhoog ga naar de hemel.
Ik zal worden ingesmeerd met eerste klas olie en gekleed in top-linnen en ik zal zitten op dat wat Maat laat leven, met mijn rug naar de rug van die goden in het noorden van de hemel----de Onvergankelijke Sterren en ik zal niet vergaan; de niet passerenden en ik zal niet passeren; de niet vervallenden en ik zal niet vervallen.
Als Montoe omhoog gaat, dan gaat hij mee omhoog; als Montoe rent dan zal hij mee rennen met hem.

B
Horus

Ik ben omhoog gegaan met de staf van "Zijn Ba's Onderkomen" en afgedaald (als een reiger) op de pool; ik ben omhoog gegaan als (één van0 de geweldigen en afgedaald in de lekkende bekken. Ik ben omhoog gegaan op de ladder, met mijn voet op Orion en mijn arm is in de hoogte. Ik heb het touw van "Dijen-Voorwaarts" gegrepen en mijn arm is ontvangen bij de geweldige plaats.
Ik zal mijn troon krijgen die in de boot van de god is en het zal mij niet onttronen; ik zal bezit nemen van mijn troon die in de boot van de god is en het zal mij niet onttronen.


273

(Zie bezwering 210 van Unas)

Horus

HORUS EN SETH GROETEN
274

(Zie bezwering 213 van Unas)

Horus

DE POORTWACHTER TOESPREKEN
275

(Zie bezwering 9 van Teti)

Horus

Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
27 Een koe-godin. (Lake-strider, zou je letterlijk kunnen vertalen naar "Meerloper" of "Stapt over het Meer", maar dat vind ik niet passend, mocht iemand een goede vertaling weten, dan houd ik me aanbevolen).
28 De god die de annalen van de overledene leest (spreekt).
29 Bezwering 253 bestaat uit bezwering 457 van Pepi I plus PT 625A.

Terug naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts