WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Unas.

Bezweringen voor de reis door het Akhet.

(Voorkamer, west- en zuidmuur.)


Klik op het Oog van Horus om een afbeelding te zien van de hiëroglieven,
die bij de desbetreffende bezwering horen.


BIJ DE INGANG NAAR HET AKHET
165

De geweldige (Akhet) zal worden bewierookt voor de Stier van Nekhem en de vlam van de explosie zal richting jullie gaan, die zich rondom de schrijn bevinden.40
O Eerbiedwaardige god wiens naam onbekend zal blijven, een passende maatijd voor de enige heer! O heer van het Akhet, maak een verblijfplaats voor Unas.
Indien u geen verblijfplaats maakt voor Unas, dan zal Unas een vloek opstellen op Vader Geb, (zeggend) "De aarde kan niet spreken, Geb kan niet vechten" en Unas zal iedereen die hij tegenkomt op zijn weg verslinden. De wijfjes-pelikaan zal proclameren, de zonneschijn-vogel zal voortgaan, de Geweldige zal opstaan en de Enneade's zullen spreken, (zeggend): "De aarde is volledig afgedamd, want de bergketens aan de ene kant van de rivier zijn samengevoegd en de twee over zijn verenigd, de wegen zijn ontoegankelijk gemaakt voor hen die wilden passeren en de terrassen zijn vernietigd voor hen die omhoog wilden gaan."
Aan het boottouw is getrokken, het Veel-Betreden Pad gekruisd, een gong(?) verslagen in de bedding van Apis 's kanaal.
"Uw moerassen zullen angstig zijn, O Klimmende Ster voor de Ster's Pilaar, Kenzet's pilaar gezien hebbend, de stier van de hemel; de (constellatie van) Herder der Ossen is vol met water geworden; angst en beven zal neerdalen op de Messendragers voor de storm van de hemel, want hij heeft de aarde gescheiden d.m.v. wat hij heeft geleerd op de dag dat hij wilde komen"41 ---zo zegt de geweldige van de cultivatie die zich in het midden van de Duat bevindt.
Kijk, zij is komende, het prachtige Westen om u te ontmoeten, om u te ontmoeten met haar prachtige haar en zij zegt: "Welkom, gij die ik gebaard heb, met opkomende hoorn, oog-beschilderde pilaar, stier van de hemel: uw vorm is eminent; passeer in vrede, want ik heb u afgeschermd" --- zo praat het prachtige Westen over Unas.
"Gaat en roei naar het Moeras van de Offergaven, zet koers naar de god hoog gezeten op zijn grote boom" --- zo zegt Dijen-Vooruit (Thighs-Forward) --- "en ploeg in de aarde naar uw dikte, naar uw middel, naar uw schouders. Gij zult de Zon in zijn ketenen zien, gij zult de Zon aanbidden bij zijn ontsnapping aan de ketenen d.m.v. de aegis van de Geweldige,, welke zijn rode linnen is.42 De heer der altaren geeft u uw titel."
Gij apen die hoofden afhakken, Unas zal jullie in vrede passeren, want Unas heeft zijn hoofd vastgebonden aan zijn nek --- en Unas zijn nek zit op zijn romp --- in zijn identiteit als Hoofd-Binder (Head-Tier), waarin hij het hoofd van de Apis op hem bond op de dag van het vastbinden van de langhoornige stier (voor het slachten).
Sinds Unas hen heeft toegestaan om te eten van hun schalen en drinken van hun inundatie, zo zal Unas worden beschermd tegen (hen), door hen die hem zien.
Het jubelfeest uraeus, Tefnoet van Unas, die Shu ondersteund, is op haar staf, zijn plaats verbredend in Busiris, in Mendes, in Djedut; tweevoudige standaarden oprichtend op de voorgrond van de geweldigen; een perceel graven voor Unas in het Moeras van Riet; en zijn landbouwgrond vestigen in het Moeras van de Offergaven.
Unas zal zaken beoordelen in het Grote Moeras dat in beroering is, want zijn kracht is de kracht van Tebi's oog en zijn macht is de macht van Tebi's oog.
Unas heeft zichzelf gered van hen die dit tegen [hem] wilden doen: die zijn voedsel wilden afpakken als het aanwezig is, die lucht van [zijn neus] willen pakken, die zijn levensdagen dichter (naar het einde) willen brengen.
Unas macht zal tegen hen zijn, wanneer hij duidelijk op zijn oever is en hun harten zullen vallen tot zijn vingers, hun ingewanden aan [zij die behoren bij de hemel], hun bloed aan hun die tot de aarde behoren, hun erven aan de armoede, hun huizen beschadigend, hun (valse) deuren aan een hoge inundatie.
Unas 's hart is gelukkig, [TWEEMAAL]. Unas is de unieke, stier van de hemel, want hij heeft hen verwijderd die dat tegen hem wilden doen, want hij heeft de overlevenden vernietigd.
[Dat is] de zetel die hij heeft, de ene die hij nam, de ene die hij hief, [welke] zij vader Shu [aan hem gaf] naast Seth.


Afbeelding van de westmuur uit de voorkamer van de piramide van Unas.

166

Recitatie
Het Akhet zal worden bewierookt voor Horus van Nekhen. Een maaltijd voor mij, heren!
Het Akhet zal worden bewierookt voor Horus van Nekhen en de vlam van [zijn] ontploffing zal [richting jullie] zijn, die zicht rondom de schrijn bevinden, de vloed van zijn vurige adem zal tegen u, die de geweldige draagt zijn.
Het khet zal worden bewierookt voor Horus van Nekhen. Een maaltijd voor mij, heren!
[O verschrikkelijke] , verschrikkelijk qua karakter, verschrikkelijk qua vorm, verwijder uzelf van uw plaats, leg uw insignes neer voor Unas.
Indien u zichzelf niet verwijderd van uw plaats [en uw insignes neerlegt], dan zal Unas met zijn gezicht van de grote god (Horus), die de heer van de woede is komen, die machtig is gegroeid middels de verwonding in hem; [hij] zal [de vlam aan zijn oog] geven, zodat het u omringd en zodat het oproer veroorzaakt tegen hen die orders uitvoeren en de uitvloeiing daarvan tegen die orginele goden.[hij] zal [Shu's armen] weg [onder Noet] slaan; en Unas zal de fortificatie afbreken waar u vertrouwd.
Zo, (zelfs) de geweldige zal op[staan uit zijn palankijn [en zijn insignes neerleggen voor] Unas, want hij heeft de Gezaghebbende Uittingen verkregen en heeft controle over de Perceptie.


167

Recitatie
Unas heeft geerfd van Geb, Unas heeft geerfd van Geb.
Want hij heeft geerfd van Atoem; want hij bevindt zich op de troon van Senior Horus; want zijn oog is zijn macht; hij is beschermd tegen wat er tegen hem gedaan zou kunnen worden; want de vlam van de ontploffing van zijn effectieve uraeus, is Renenutet op zijn hoofd; want Unas heeft angst voor hem in hun harten geplaatst door onenigheid onder hen te veroorzaken; er is een overzicht van dat de goden naakt zijn terwijl zij buigend Unas aanbidden.
Roei hem, zijn moeder! Trek hen (in zijn boot), zijn haven: trek uw touw!


168

Recitatie
Opschudding in de hemel! "Wij zagen iets nieuws," zeiden de origenele goden.
Enneade, Horus is in het zonlicht. Laat hen die vormen hebben voor hem terroriseren, laat Atoems tweevoudige Enneade hem dienen als hij zit op de zetel van de Heer van Allen.
Unas heeft de hemel verworven (en) rimpelt het gladde oppervlakte van het water (d.w.z. zeilde er op); Unas zal de paden banen voor de Ontwikkelde (Khepri) (d.w.z. zal hem leiden).
(Wanneer) Unas verzadigd is met genoeg leven (d.w.z. ondergaat) (en aangetroffen wordt) in het westen, zij van de Duat zullen hem volgen (d.w.z. dienen); wanneer Unas opnieuw schijnt in het oosten, hij die de opschudding tot rust brengt (d.w.z. er een einde aan maakt) zal buigend naar hem toekomen.
Wees bang voor Unas goden, ouder zijnde dan de grote (god) --- zegt hij (d.w.z. hij die de opschudding tot rust brengt) --- (en) die de controle heeft over zijn plaats.
Unas zal de Gezaghebbende Uittingen verkrijgen, Continuïteit zal worden gebracht voor hem en Perceptie zal voor hem aan zijn voeten worden geplaatst.43
Trek (de hemelboot) voor Unas, want hij heeft het Akhet verkregen!


TEVOORSCHIJN KOMEN IN HET AKHET
169

Recitatie
Unas is zijn z(j)z(j)w. De grond is zijn gruwel: hij zal niet binnentreden in Geb.
Hij vernietigd zijn slaap in zijn (d.w.z. de slaap van) omheining op aarde, zijn (d.w.z. de slaap van) botten zijn gebroken, zijn (d.w.z. gemaakt door slaap) obstakels verwijderd.
Unas is schoon geworden door Horus 's oog, zijn obstructie is verwijderd middels Osiris 's schreeuwer en vlieger44 en Unas heeft de uitloop vrijgemaakt naar de aarde in Qus.
Zijn zuster (Wadjet), de Vrouwe van Pe, is degene die voor hem huilde, (zeggend): "Unas is weg naar de hemel, Unas is weg naar de hemel, als de wind, als de wind."
Er is niemand die hij (d.w.z. Unas) zal ontheiligen, zodoende is er niemand die hem zal ontheiligen. Hij zal niet zitten (om te worden berecht) in het gerecht van de god.
Unas is degene die op zichzelf is, senior der goden: zijn broodcake is (in rekening te brengen) aan boven en (gevorderd) van de Zon, zijn feest is van Noen.
Unas is degene die omdraait, gaat en komt met de Zon en zijn insluitingen omhelst. Unas zal kas toewijzen en kas wegnemen, obstructies plaatsen en obstructies verwijderen. Unas zal de dag en de nacht doorbrengen, hij heeft vijandelijkheden45 tot rust gebracht in Hermopolis.
Zijn voet kan niet worden gekruisd, zijn hart kan niet worden opgesloten.


170

Recitatie
O Geb, Noet's stier, Unas is Horus, erfgenaam van zijn vader.
Unas is iemand sie is gegaan en is teruggekeerd; de vierde van deze vier goden die water halen, inspireer opwinding en maak gejubel omwille van de voorbenen van hun vaders; iemand die gerechtvaardigd wil worden m.b.t. wat hij heeft gedaan.
Want rechtspraak tussen wees en wezen is uitgevoerd voor Unas, de Tweevoudige Maat Heeft (de zaak) aangehoord, Shu was getuige en de Tweevoudige Maat heeft verordend dat Gebs tronen hem dienen, dat hij zichzelf verrijst tot wat hij wil, dat zijn ledematen die in het geheim zijn verenigd, dat hij die in Noen samenvoegd en dat hij een einde maakt aan de rivaliteit in Heliopolis.
Nu dat Unas vandaag tevoorschijn is gekomen in de ware vorm van een levende akh, zal Unas het vechten beëindigen en de oproer beteugelen. Unas is tevoorschijn gekomen voor Maat, dat hij haar moge krijgen en zij is bij hem. De Razenden hebben zich naar hem toegesneld (gehoorzamend), zijn in Noen hebben hem levend gediend, want Unas 's redding is zijn oog, want Unas 's bescherming is <zijn> oog, want Unas 's macht is zijn oog, want unas 's kracht is zijn oog.
O zuidelijke, noordelijke, westelijke en oostelijke goden, bescherm Unas, wees bang voor hem, zit voor hem in de luifel van het tweevoudige binnenhof. Deze effectieve (en) goed waarneembare uraeus zal voor jullie (uw opponenten, goden) branden en druk uitoefenen op jullie harten, jullie die willen opkomen tegen Unas als een beletsel, kom naar hem, kom naar hem --- Unas is een persoonlijkheid van zijn vader, de Nekhbite van zijn moeder.
Reizend in de duisternis is de gruwel van Unas: hij zal hen die ondersteboven zijn niet zien46. Unas is vandaag tevoorschijn gekomen zodat hij Maat kan krijgen en zij is bij hem. Unas zal niet aan jullie vuur worden gegeven, O goden.


171

Recitatie
Unas is wee over het hart, de zoon van Shu's hart, uitvoerig uitgebreid, met verzengend licht.
Unas het het vuur in de top van de wind, naar de grenzen van de hemel, naar de grenzen van de aarde, sinds de arm van zonlichtstralen leeg is geworden voor Unas.
Unas zal Shu doorkruisen, reizen door de Horizon en het Waterige gebied (d.w.z. de hemel) kussen (d.w.z. bereiken), (zijnde) iemand die door de god is uitgekozen en zij die in beweging zijn zullen hun armen voor hem openen. Unas zal opstaan op de oostelijke zijde van de begroeting47, hij heeft het opstijgende pad bereikt naar de (Goddelijke) Ruimte.
Unas is degene die de missie van de storm uitvoerd.


172

Recitatie
Wees niet onkundig van Unas, sinds jullie hem kennen en hij kent jullie en hij kent jullie.
Wees niet onkundig van Unas, Zon, sinds u hem kent en hij kent u.
Wees niet onkundig van Unas, Zon, die u Groot qua Voorraad noemt, Heer van Allen.
Wees niet onkundig van Unas, Thoth, sinds u hem kent en hij kent u.
Wees niet onkundig van Unas, Thoth, wie noemt u 'Hij Die Alleen Ondergaat'.
Wees niet onkundig van Unas, Horus-Sopdu, sinds u hem kent en hij kent u.
Wees niet onkundig van Unas, Horus-Sopdu, wie noemt u Moeilijk''.
Wees niet onkundig van Unas, gij van de Duat48, sinds u hem kent en hij kent u. Wees niet onkundig van Unas, gij van de Duat, wie noemt u 'Hij Die Krachtig Waakt'.
Wees niet onkundig van Unas, Hemel Stier, sinds u hem kent en hij kent u.
Wees niet onkundig van Unas, Hemel Stier, wie noemt u 'Diegene Die Het Uithoudt'.
Ziet, Unas is gekomen, Ziet, Unas is gekomen. Ziet, Unas is tevoorschijn gekomen.
Unas is niet uit eigen beweging gekomen, een bericht is voor hem gekomen. Unas is dat (gevaarlijke) Slachters huis gepasseerd; de toorn van het Grote Meer heeft hem gemist.
Er is niemand die zijn vervoersprijs benodigd voor de geweldige veerboot: hij kan niet voortgaan (letterlijk, zichzelf voortbewegen) tegen het Witte Paleis van de groten op de Veel Betreden Paden van de Sterren --- want kijk, Unas heeft de sterrenhoogte bereikt.
Unas heeft zijn cobra gezien in de Nachtboot: Unas is degene die er in roeit. Hij heeft de uraeus herkent in de dagboot: Unas is degene die het vrijlaat. Het gewone volk is zijn getuige geweest. De hagelwolken van de hemel hebben hem gepakt, dat zij Unas mogen opheffen naar de Zon.


173

Recitatie
De twee rieten drijvers van de hemel zijn geplaatst voor de Zon, dat hij erop moge reizen naar het Akhet;
De twee rieten drijvers van de hemel zijn geplaatst voor Horus van het Akhet, dat Horus van het Akhet erop moge reizen naar waar de Zon is;
De twee rieten drijvers van de hemel zijn geplaatst voor Unas, dat hij erop moge reizen naar het Akhet, waar de Zon is;
De twee rieten drijvers van de hemel zijn geplaatst voor Unas, dat hij erop moge reizen naar waar Horus van het Akhet is, naar waar de Zon is.
Fair is de reputatie (letterlijk: naam) met (d.w.z. dankzij) zijn ka, levend is Unas met zijn ka, met zijn luipaardhuid op hem, zijn staf in zijn arm, zijn wapenstok in zijn hand.
Zij die zijn weggegaan hebben hem gemist. Zij zullen hem de vier senior akhs brengen op de voorgrond van de vlecht-dragers, die staan in het oostelijke kant van de hemel en wie zijn opgeheven d.m.v. hun elektrum staven en zij zullen de Zon vertellen over de faire reputatie van deze Unas en deze Unas aankondigen bij de Kas-Toewijzer, (zeggend):
"Groet de binnenkomst van deze Unas in het noorden van het Moeras van Riet. Laat deze Unas varen op het Kronkel Kanaal. Deze Unas is compleet getransporteerd naar de oostelijke kant van het Akhet, dze Unas is volledig getransporteers naar de oostelijke kant van de hemel.
Zijn zuster is Sothis, zijn vrouwelijke zuster in de ochtend
."


Afbeelding van de zuidmuur uit de voorkamer van de piramide van Unas.

DOORREIZEN VAN HET AKHET
174

Recitatie
U hebt uw hart, Osiris; u hebt uw benen, osiris; u hebt uw armen, Osiris:
Unas heeft zijn eigen hart, Unas heeft zijn eigen benen, Unas heeft zijn eigen armen.
Een berg naar de hemel zal er voor hem worden neergelegd, dat hij er op omhoog moge gaan naar de hemel. Hij zal omhoog gaan op de rook van een gewelding bewieroking, Unas zal vliegen als een vogel en neerstrijken als een kever. Als hij vliegt als een vogel en neerstrijkt als een kever, dan zal het in de lege zetel van uw boot zijn, Zon.
Sta op, verwijder uzelf, (jongen) die het riet niet kent, zodat deze Unas i.p.v. u kan zitten.
Hij zal roeien in de hemel in uw boot, Zon; Unas zal uitvaren van het land in uw boot, Zon. Wanneer u tevoorschijn komt uit het Akhet, hij met zijn wapenstok in zijn arm zal degene zijn die uw boot zeilt, Zon, dat u moge opstijgen naar de hemel en weggaat van het land, weg van een vrouwenrok.


175

Recitatie
Deze Unas zal zichzelf wassen als de Zon verschijnt en de Eerbiedwaardige Enneade schijnt.
De Ombite (d.w.z. Seth) op de voorgrond van de schrijn is hemelwaarts gegaan --- (d.w.z.) Unas heeft de elite van het leven beroofd als een ledemaat van hem (letterlijk: in hem) en deze Unas heeft de kroon gegrepen van de arm van de tweevoudige Enneade.
Isis zal hem opvoeden, Nephthys zal hem grootbrengen. Horus zal hem aan zijn twee vingers ontvangen, reinig deze Unas in het Jakhals Meer, hij zal de ka van deze Unas zuiveren in het Ochtend Meer. Hij zal het vlees afvegen van de eigen ka van deze Unas en dat van zijn lichaam met dat wat op de Zons schouders is in het Akhet, wat hij ontvangt als de Twee landen schijnen en hij de gezichten der goden opent.
Hij zal de eigen ka van deze Unas begeleiden naar het Grote Afgesloten Gedeelte (d.w.z. naar de zontempel te heliopolis).
(Valse) deuren zullen voor hem gemaakt worden (d.w.z. voor de ka van Unas), het HmATT49 zal aaneen gebonden worden voor hem en deze Unas zal de Onvergankelijke Sterren leiden.
Hij zal varen naar de Moerassen van het Riet, met hen die hem roeien in het Akhet en zij die hem zeilen in de Koele wateren.
Deze Unas zal werkelijk functioneel worden en zijn arm kann niet worden vastgehouden.
Deze Unas zal echt belangrijk worden en zijn ka zal hem bereiken.


176

Recitatie
Het vuur is aangestoken, het vuur is ontstaan. De wierook is op het vuur geplaatst, de wierook is opgestegen.
Uw geur is bij Unas gekomen, wierook: Unas 's geur is bij u gekomen, wierook.
Uw geur is bij Unas gekomen, goden; Unas 's geur is bij jullie gekomen, goden.
Unas zal bij jullie zijn, goden; jullie zullen bij Unas zijn, goden.
Unas zal bij jullie leven, goden; jullie zullen bij Unas leven, goden.
Unas zal jullie begeren, goden; begeer hem, goden.
Het platte brood (van wierook) is gekomen, het brood (van incense) dat verschijn uit de knie van Horus is gekomen:
de opduker is gekomen, de opduker is gekomen;
de klimmer is gekomen, de klimmer is gekomen;
de opstijger is gekomen, de opstijger is gekomen.
Unas zal omhoog gaan op de dijen van Isis, Unas zal op de dijen van Nephthys klimmen. Atoem de vader van Unas zal de arm pakken van Unas en Unas toewijzen aan die goden die helder en ervaren zijn, de Onvergankelijke Sterren.
Unas 's moeder Ipy, geef deze Unas die borst van u, zodat deze Unas het moge brengen naar zijn mond en deze Unas dat witte, schitterende, zoete melk van u moge opzuigen.
Het gindse land waarheen Unas gaat, Unas zal er geen dorst hebben, Unas zal er geen honger hebben, voor eeuwig.


177

Recitatie
Moge u ontwaken in vrede: 'Gezicht Achter Hem', in vrede; 'Ziet Achter Hem', in vrede; de veerman van de hemel, in vrede; Noets veerman, in vrede; de veerman van de goden, in vrede.
Unas is bij u gekomen zodat u hem kunt transporteren in de veerboot, waarin u de goden transporteerd.
Unas is gekomen voor zijn ondersteuning zoals een god komt voor zijn ondersteuning, Unas is gekomen voor zijn ruggesteun, zoals een god komt voor zijn ruggesteun.
(Denk) dat er geen beschuldigingen zijn van een levend iemand tegen Unas, er is geen beschuldiging van een dood iemand tegen Unas, er is geen beschuldiging van een eend tegen Unas, er is geen beschuldiging van een langhoornige stier tegen Unas.
Zo, moet u Unas niet transporteren, hij zal opsrpingen en zichzelf op een vleugel van Thoth plaatsen en hij is degene die Unas zal transporteren naar gindse kant.


178

Recitatie
Unas is de land-zwemmer dat tevoorschijn kwam uit het Meer: Unas is degene die papyrus eruit trekt, het is (zo dat) Unas content is, Twee Landen, het is (zo dat) Unas verenigd is, Twee landen, het is (zo dat) Unas samengevoegd is, zijn moeder, de vrouwelijke wilde koe op de grasheuvel en de moeder van Unas, de vrouwelijke wilde koe op de ooievaarsheuvel.
Sta op, gij twee staanders en daal af, gij dwarsbalken, dat Unas omhoog kan gaan op de ladder die zijn vader de Zon voor hem heeft gemaakt.
Horus en Seth zullen de arm van Unas vastpakken (en) hem naar de Duat meenemen. Gij met de oogwond, pas op voor hem met de opdracht; gij met de opdracht, pas op voor hem met de oogwond.50
Open het gezicht van god voor Unas, want deze Unas zal zitten op de geweldige zetel naast de god.


179

Recitatie
Hoogte die niet zal worden gepenetreerd, portaal van Noen! Unas is naar u gekomen; zorg dat deze geopend is voor hem; Unas is de jongste.
Deze Unas is aan het hoofd van de volgelingen van de Zon, deze Unas is niet aan het hoofd van de verstoten goden.
Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
40 Een metafoor voor de eerste zonnestralen (“de Stier van Nekhen”).
41 De "Klimmende Ster", "Ossenherder" en "Messendragers" zijn sterren die tevoorschijn komen in het licht van de dageraad.
42 Een verwijzing naar de rijzende zon en de kleur van de hemel tijdens de dageraad.
43 Deze drie goden vergezellen de zon in zijn boot.
44 Isis en Nephthys.
45 Tussen Horus en Seth.
46 De bewoners van de Onderwereld.
47 Letterlijk, "kwarts van de regen."
48 Osiris.
49 De betekenis van het woord HmATT is onbekend en we kunnen ons alleen richten op de determinant van het woord, wat een {touw} is.
50 Verwijzing naar Horus, wiens oog was verwond door Seth en Seth, die was bevolen om de god te dragen.Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts