WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi I.

Het Wederopstandings Ritueel.

(Grafkamer, zuid muur, oost einde.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

HET BASIS RITUEEL25
254

[....] tegen Pepi [....].


255 t/m 266

(Zie bezweringen 146-157 van Unas)


DE GEEST WEKKEN
267
Oog van Horus

Recitatie
Wordt wakker, [....]. Ga naar de voorzijde in [....] en vestig u ten overstaande van de Tweevoudige Enneade, de (hemels) bogen hebben Seth voor u neergelegd onder uw voeten. Leidt hen in [....].
De goden zullen feestvieren, De volgelingen van Horus zullen geprikkeld worden, [wanneer zij u hebben] gezien [...., zeggend:"....], de beste der goden, de erfenis verworven hebbend die [hem door Seth] was ontnomen."
[Hallo, Osiris] Pepi, [....] en voorzie uzelf van deze kroon. U zult uw brood eten van het godenbrood en uw bier van het feest [....].


268

[.... verhef uzelf] vanaf uw zij [....] sta [....]. U [zult zien] met uw ogen en horen met uw oren [en] verwijder [....].
Sta op en loop [....]. Mocht u weggaan, u zult terugkeren en offers verkrijgen [....].


269
Oog van Horus

Plaats hem (d.w.z. Seth) nedergebogen onder u.
(Zie bezwering 206 van Merenre)


270
Oog van Horus

(Zie bezwering 249 van Neith)


271 en 272
271 Oog van Horus 272 Oog van Horus

(Zie bezweringen 205-206 van Teti)


273
Oog van Horus

(Zie bezwering 615 van Pepi II)


DE HERREZEN GEEST VAN VOORRADEN VOORZIEN
274
Oog van Horus

{Zie bezwering 595 van Pepi II)


275

Recitatie
[Hallo], Pepi! U [zult] niet moe worden. U zult de avond doorbrengen op de plaats [....] Gebs kinderen.
Ga door, gij die verantwoordelijk is voor het water. Verhef uzelf naar [....]. [....] verhef uzelf naar dit schimmelloze brood [en niet zure bier] Horus, ik heb tweekoren geplukt [ik heb gerst gedorst], waarvan ik voor u vers proviand heb gemaakt. Uw [....] is neergezet voor u, uw stelen zijn neergezet [....].
U heeft uw staf en uw kromstaf ontvangen [....] de kinderen van Horus, u zult de Onvergankelijke Sterren leiden. Verwijder uzelf van de oevers [....].
Hoe permanent [ is dat wat gedaan is voor u! ....] voor u.
De koning zal komen en "Paths-Parter" (Wegen-Baner) zal in vervoering geraken met de koning op de dag van de nieuwe maan. [De Afmeer Paal zal uit aanspreken als Nephthys], de Aanmeerder zal u oproepen als Isis en u zult voortgaan naar de doorgang van de "Standard-Support". [".... Horus zijnde die zich bevindt in] zijn huis." Hoe permanent is [dat wat] ik heb gedaan [voor u]!"
Hoe pemanent is [dat wat] is gedaan [voor u]! Letsel en verwondingen [....]. Trommel zijn voor u gedrumd, [handen] hebben voor u gezwaaid [....]. Verdelen zult u de offergaven tafel [.... zal bij u komen in] eerbied, de heren van [....] als Min [....].
Hoe permanent is dat wat voor u gedaan is! De hemelpoort is geopend, Noets poort is open getrokken [....] Geweldige Land>

U hebt uw [gezicht] als Anubis, de Belanrijkste der Westerlingen ontvangen. U zult eten van de harten [....].


276
Oog van Horus

(Zie bezwering 250 van Neith)


277
Oog van Horus

(Zie bezwering 240 van Neith)


025 en 026

(Zie bezwering 241 van Neith)


278 t/m 280
278 Oog van Horus 279 Oog van Horus 280 Oog van Horus

(Zie bezweringen 242-244 van Neith)


HET VESTIGEN VAN DE GEEST BIJ DE GODEN26
281
Oog van Horus

Recitatie
Hallo, Pepi! Sta op [en] ga zitten [op de stoel van Osiris, uw vlees] compleet als Atoem, uw gezicht als die van een jakhals. Wanneer u uw speech richt tot de Zon, dan zal hij (elke) obstructie voor u neerslaan over wat u moge zeggen tegen hem, indien hij een obstructie heeft gegeven aan uw speech. Dus, sta op en u zult niet eindigen en u zult niet vergaan.
Leef Pepi! Uw moeder Noet zal u beschermen en vergezellen en Geb [zal] uw arm [ontvangen]. "leef in vrede", zeggen uw vaders. U zult uw [lichaam] beheersen en gekleed zijn in uw lichaam. U zult tevoorschijn komen als Horus van de Doeat ten overstaande van de Onvergankelijke [Sterren en zitten op de metalen stoel boven op uw kanaal der Koele Wateren], levend als de Kever leeft en stabiel als de djed-pilaar voor de duur der eeuwigheid.


282
Oog van Horus

(Zie bezwering 524 van Pepi II)


283

Recitatie
De geweldige is gevallen [....]. Kijk hem, gekomen zijnde, kijk [hem gekomen zijnde].
[Hoe .... is hij] over wie zijn vader [sprak], hoe perfect is hij over wie zijn moeder sprak, (zeggend): "De eigenaar van de wijnkleurige[([vloeistof) op het geschenken gevende festival] is gekomen. De hemel [heeft u ontvangen], Noet heeft u gebaard op de dijen van Nephthys. Sta op! Sta op, gij die [....] wenst voor [....] het seizoen van het jaar."
Pepi zal leven met [lege zitplaatsen ....] de goden meren, Pepi is de derde van Sothis afkomstig van prachtige plaatsen [en ....].
Hallo Pepi! Gebs zitplaatsen [herkennen u] en u zult [uw] gezag ontvangen in Heliopolis. Ontwaak voor Horus, sta op [tegen] Seth, [Osiris] zijnde, de akh zijnde, de zoon van Geb, bij [wie de Tweevoudige Enneade beeft]. [Sta op] gij van het heiligdom [ voor wie het nieuwe-maan festival zal worden gehouden, die tevoorschijn zal komen tijdens het maandelijkse festival], aan wie de geweldige Afmeer Paal [zal uitroepen] zoals (aan) Hem Die Staat en Niet Moe Wordt te midden van Abydos.


284

Recitatie
[De Kronkelende] Rivier [is overstroomd], het Moeras van Riet is gevuld [met] water----voor de Zon, opdat hij moge voortgaan op hen; voor Horus, opdat [hij] moge voortgaan [op hen; voor] deze Pepi, opdat Pepi moge voortgaan op hen.
Uw persoon is hij, goden, [uw ....] is Pepi. Pepi [zal .... en zichzelf plaatsen op de heup van] de geweldige [hemel]; hij zal zicht verplaatsen in uw voeding, goden.
Pepi zal gebaard worden [....] vrede aangaande Pepi naar Osiris, want zijn [ka] heeft hem verdedigd. De plaatselijke god van Pepi zal opnieuw achter hem staan. Penissen zullen bewegen in vagina's en vulva's die in positie zijn. [Dit is] Ogen-Voorwaarts, (goden), [die is voorbestemd om .... elke dag].


285

Recitatie
[....] met [....] in Nekhen, zij die wortelen(?) in de Necropolis en jongeren in Abydos.
kijk, uw knots heeft gezwaaid in uw hand en u zult de moerassen doorgaan [....] Belangrijkste der Westerlingen. De moerassen zijn overstroomd, opdat [u] moge voortgaan [....]. [....] broeder [....] met "Goed-Geïnformeerd" aan uw arm, de weg naar het Akhet aan u gegeven hebbend. [....] u [zult zitten] op de metalen stoel van de Onvergankelijke Sterren en u zult niet vergaan, u zult niet worden beeindigd. U zult miljoenen leiden en honderdduizenden [zullen] obstakels [voor u verwijderen].


286

Recitatie
[....] conditie [....]. Het is Pepi. Hij is bij u gekomen goden, zijn beenderen zijn bij hem, zijn geweldige uitstroom (zijnde) het moeras.
Dus ga voortwaarts, [Pepi ....] uw [....] in uw hoedanigheid van Igai. Sta op ten overstaande van de goden als Anubis op de top van het heiligdom.
Uw zuster Isis is degene die u gevonden heeft op uw moeders dijen en zij zal u grootbrengen en niet [u] niet vervreemden.
[Reinigt uzelf met] uw natron-zout [en zit op uw] metalen [stoel en de ....] buigend, verhef uzelf op elke plek waar [u wilt (zijn)].


287

Recitatie
Ontwaak! Ontwaak, Osiris [....]. [Verhef uzelf vanaf] uw linkerzij en verplaats uzelf op uw [rechter]zij. Het Oog van Horus zal gehaald worden voor u: u zult het op uw armen plaatsen en het zal een weg banen voor [u] als de arm van Paths-Parter. [....] pluimen en de bevoorrechten zullen buigend naar u komen.
Dus zult u aan boord gaan van de boot [....] deze staf ligt in uw arm, u zult er in [opvallen] (d.w.z. de boot) met de staf, u zult er in slagen m.b.v de reed-scepter. U zult hen neerslaan die zich voor u bevinden [....].


288
Oog van Horus

Recitatie
[Hallo Pepi! Bent u niet geweldig geworden], bent u niet [belangrijk] geworden? U zult naar de geweldige geplaveide weg gaan en naar de geweldige stad reizen en de horizonten zullen u niet grijpen, want Sjoe is [perfect met] zijn grens.
Horus, de heerser van de stad heeft u verenigd [met borstbanden] en de Eerstgeborene van het Ding dat uit Heliopolis komt, is naar u toegebracht.
Isis is degene [die u verzorgd], Nephthys is degene die u de borst [geeft]. [De twee] dames [van Dep] zullen [hun haren] voor u laten loshangen. [U twee moeders in Nekheb zullen naar u toe komen en hun borst naar] uw [mond bewegen]; zij zullen u optillen en naar voren brengen.


289
Oog van Horus

Recitatie
Pepi, u bent een geweldige, zoon van een geweldige. Gij zult rein worden in het kanaal van "Hem met vlechten" en uw troon ontvangen in het Moeras van Riet.


290
Oog van Horus

Recitatie
Pepi, zij die Horus begeleidt, is zij die u begeleidt. U bent weggegaan, een aanhangsel dragend; [u zult gekleed] terugkeren.
[Pepi heeft geerfd: droefheid is beeindigd] en overgegaan in gelach.
[Ik groet u Pepi: welkom in vrede]!


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
25 Bezwering 254 bevat 3 kleine kolommen aan het begin van het oostelijke einde van de muur, waarvan slechts een fragment van de derde kolom bewaard is gebleven. Het heeft geen PT-nummer. Zijn equivalent in de piramide van Pepi II is PT 592 (bezwering 62 van Pepi I).
26 De vertaling van bezwering 281 is gebaseerd op de tweede, meer complete kopie in de gallerij. Bezwering 288 (CT 66) is hersteld m.b.v. kopiën uit het Middenrijk. Bezwering 290 is herstelde m.b.v. de kopie van Pepi II, welke iets verschillend is.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts