WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi II.

Bezweringen voor het benaderen van de hemel.

(Voorkamer, noordmuur.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

VERSCHIJNEN ALS HORUS
511
Horus

Recitatie
Geweldige hemel, geef uw arm aan Pepi Neferkare! Grote Noet, geef uw arm aan Pepi Neferkare! Pepi Neferkare is die goddelijke valk van u.
Pepi Neferkare is gekomen, dat hij omhoog moge gaan naar de hemel. Pepi Neferkare zal de Koele Wateren onderzoeken. Pepi Neferkare heeft het gezicht van zijn vader, de Zon verzorgd (d.w.z. hem gegroet) en hij zal hem openbaren als Horus als wie Pepi Neferkare is gekomen. Hij zal aan Pepi Neferkare een nieuwe positie geven en voor Pepi Neferkare zijn twee goddelijke ogen plaatsen. Pepi Neferkare zal voortgaan met hem, groots als Noet's Horus op de voorlok, de beuker van de Rode Kroon en gouveneur van hen van de stroom.65
Pepi Neferkare zal worden gevolgd door hen daarginds en er zullen al buigend naar hem toekomen de belangrijksten der hemel en aarde----de twee Hoofd Uraei, de jakhals en Seth's hoge en lage akhs----gezalfd met geur, gekleed in fijn linnen, levend van offergaven. Pepi Neferkare zal regeren, Pepi Neferkare zal ka's toe bedelen, Pepi Neferkare zal plekken overhandigen, Pepi Neferkare zal voeding geven, Pepi Neferkare feesten organiseren.
Hij66 is Pepi Neferkare: Pepi Neferkare is de unieke van de hemel, degene die controleert als hij handelt, Noet's belangrijkste.


512
Horus

Recitatie
U bent begroet door Sokar, Pepi Neferkare en uw gezicht is gewassen door 'Grote Baard'.
Pepi Neferkare zal zich verhullen als een goddelijke valk, Pepi Neferkare zal regenen als een reiger en Pepi Neferkare zal flapperen als een Nijlgans, Pepi Neferkare's vleugels zijn die van een goddelijke valk, Pepi Neferkare's vleugeltippen zijn die van een goddelijke valk.
Pepi Neferkare´s ingepakte beenderen zijn opgetild en Pepi Neferkare is schoon geworden, Pepi Neferkare´s versierde kilt op zijn achterste, het shirt van Pepi Neferkare op hem en zijn met juwelen bezette halsketting van halfa/gras.
Zo, Pepi Neferkare zal aan boord gaan met de Zon in zijn grote boot waarin hij zeilt naar het Akhet ten einde de goden van daaruit67 te beoordelen en Horus zal er in zeilen samen met hem naar het Akhet en Pepi Neferkare zal van daaruit de goden beoordelen samen met hem in het Akhet. Pepi Neferkare is één van hen.


513
Horus

Recitatie
Kijk naar dit wat zij hebben gezegd over Pepi Neferkare, wat de goden hebben gezegd over Pepi Neferkare, wanneer de speech van de goden plaats vond over Pepi Neferkare: "Dit is Horus, die tevoorschijn is gekomen uit de inundatie; die is de stier met lange horens die tevoorschijn is gekomen uit het ommuurde gebied. Dit is de cobra die is gekomen van uit de Zon; dit, de uraeus dat is gekomen van uit Seth."
Alles dat Pepi Neferkare zal overkomen, hetzelfde zal gebeuren met Vaders Forceerder, de Zons dochter op zijn dijen.68 Alles dat Pepi Neferkare zal overkomen, hetzelfde zal gebeuren met de Tegenstander (der wanorde), de Zons dochter op zijn dijen.
Want Pepi Neferkare is Gezond, zoon van Gezond (vader), die kwam van Gezond (moeder). Pepi Neferkare is gezond: net als Pepi Neferkare gezond is, is Horus's oog in Heliopolis gezond. Pepi Neferkare zal leven; net als Pepi Neferkare leeft, leeft Horus's oog in Heliopolis.


DE GODEN ONTMOETEN
514
Horus

Recitatie
Pepi Neferkare is tevoorschijn gekomen in uw verschijning, Osiris; Pepi Neferkare heeft zijn ka geclaimd voor de hemel. Pepi Neferkare metalen beenderen en Pepi Neferkare's ledematen zijn Onvergankelijke Sterren. Indien Pepi Neferkare zal worden ingepakt,69 de geweldige godin zal op Pepi Neferkare's arm vallen.
De moeder van Pepi Neferkare, Noet, de (groot)vader van Pepi Neferkare, Sjoe en de (groot)moeder van Pepi Neferkare, Tefnoet, zullen Pepi Neferkare naar de hemel meenemen, naar de hemel op de rook van de wierook. Pepi Neferkare zal schoon worden, Pepi Neferkare zal leven en Pepi Neferkare zal zijn plaats innemen net als Osiris.
Pepi Neferkare zal zitten naast uw schouder, Osiris. Pepi Neferkare zal spugen op uw tempel,70 Osiris en hij zal het niet pijnlijk laten worden en Pepi Neferkare zal het niet kaal laten worden naast Pepi Neferkare elke dag, halbverwege de maand en op de eerste van de maand.
Pepi Neferkare zal zitten naast uw schouder, Horus. Pepi Neferkare zal spugen op uw tempel,Horus en hij zal het niet pijnlijk laten worden en Pepi Neferkare zal het niet kaal laten worden naast Pepi Neferkare elke dag, halbverwege de maand en op de eerste van de maand.
Pepi Neferkare is één van die vier die voortdurend bestaan, Atoems kinderen en Noets kinderen, die niet kunnen vergaan en Pepi Neferkare zal niet vergaan; die niet nkunnen rotten en Pepi Neferkare zal niet rotten; die niet uit de hemel op de grond kunnen vallen en Pepi Neferkare zal niet uit de hemel op de grond vallen. Er zal gezocht worden naar Pepi Neferkare en Pepi Neferkare zal alleen gevonden worden indien er voldoende reespect is voor hem. Pepi Neferkare is één van hen, die destier der hemel heeft gezegend.
Pepi Neferkare zal zijn ka opheffen, Pepi Neferkare zal terugkeren en Pepi Neferkare perpetueel zijn. Beste metgezel, ka-opheffer, terugkeerder, perpetueel wezen,71 Pepi Neferkare zal meer blijven dan jullie onder de buik der hemel, als de stuurman der jonge meiden72 op de bochten van het Kronkelende Kanaal. Wanneer Pepi Neferkare omhoog gaat naar de hemel, Pepi Neferkare zal het----deze mond----gebruiken voor u, opdat de Zon elke dag perfect kan worden.
Pepi Neferkare zal hemzelf op uw pad plaatsen, Horus van Shezmet----degene waarop u de goden leidt naar de perfecte paden van de hemel, van het Moeras van Rust.


515

(Zie bezwering 210 van Unas)

Horus

516

(Zie bezwering 213 van Unas)

Horus

517

(Zie bezwering 209 van Unas)

Horus

518

(Zie bezwering 208 van Unas)

Horus

LIBATIE EN ZALVING TIJDENS DE DAGERAAD
519
Horus

Recitatie
De Wateren van het leven in de hemel zijn gekomen, de wateren van het leven in de aarde zijn gekomen. De hemel heeft gevlamd voor u, de aarde heeft gebeeft voor u, voor de geboorte van de god.
De twee bergen73 zijn gescheiden: de god is tot leven gekomen, de god heeft de controle over zijn lichaam genomen. De twee bergen zijn gescheiden: Pepi Neferkare is tot leven gekomen, Pepi Neferkare heeft de controle over zijn lichaam genomen.
Kijk, deze Pepi Neferkare, zijn voeten zullen worden gekust door de schone wateren die bestaan met Atoem, die Sjoe's penis maakten en Tefnoet's vulva in het leven bracht.
Zij zijn gekomen voor u verkregen hebbend de schone wateren van hun vader, zodat zij u kunnen reinigen, zodat zij u kunnen reinigen met natron, Pepi Neferkare. Gij zult de hemel optillen met uw hand en de aarde neerleggen met uw voet.
Laat koel water gieten bij deze Pepi Neferkare's doorgang en het gezicht van elke god zal worden gewassen.
U zult uw armen wassen, Osiris; u zult uw armen wassen, Pepi Neferkare. U zult jong worden, god uw74 derde 'Vrede-Commandant'.
De geur van het Eerstgeborene Ding is op deze Pepi Neferkare; the benben is in Sokar's omheinde gebied, de voorpoot is in Anoebis's huis.
Wordt gezond, deze Pepi Neferkare, sta op, gij van het paviljoen (d.w.z. Anoebis), de maand is geboren, Sepa-stad leeft: ik heb auroras (van het veld) gemaakt, gerst en emerkoren geteeld hebbend, zodat deze Pepi Neferkare er van voorzien zal zijn gedurende de _t-tijd.


520
Horus

Recitatie
Zalf voor Horus! Zalf voor Seth! Horus heeft zijn oog verworven en het van zijn opponenten afgepakt: er is geen eigendomsrecht voor Seth hiervan. Horus heeft zichzelf gevuld met olie, Horus is tevreden geworden met zijn oog, Horus heeft zichzelf uitgerust met dat wat van hem is. Horus's oog zal zich aan hem hechten, zijn geur op hem en zijn toorn zal neerkomen op zijn opponenten.
Zalf voor Pepi neferkare, dat Pepi Neferkare zichzelf er mee zal vullen! Zijn geur zal zich aan hem hechten en zijn toorn zal neerkomen op zijn opponenten.


521
Horus

Recitatie
Hallo Pepi Neferkare! Ik ben gekomen met het voor u verkregen oog van Horus uit zijn oven75 en zijn geur zal op u zijn, Pepi Neferkare.
Zijn geur zit nu op u. De geur van Horus's oog zit nu op u Pepi Neferkare en u zelut erdoor ba worden, erdoor controle verkrijgen, erdoor gerespecteerd worden en erdoor de kroon verkrijgen onder de goden.
Horus is gekomen, opgewonden om u te ontmoeten, opgewonden om zijn oog bovenop u te ontmoeten.
Zo, hier is Pepi Neferkare op de voorgrond van de goden, uitgerust als een god, zijn beenderen samengebonden als Osiris. Laat de goden lof brengen bij het ontmoeten van Pepi Neferkare net zoals zij lof brengen bij het ontmoeten van de Zon als deze tevoorschijn komt uit het Akhet.


OPSTIJGEN OP DE LADDER
522
Horus

Recitatie
Die vier koninklijke begeleiders van deze Pepi Neferkare----Imseti, Hapi, Duamutef en Qebehsenuef, Horus van Letopolis's nageslacht----zijn opgestaan opdat zij een touwladder samenstellen voor deze Pepi Neferkare en de ladder stevig maken voor Pepi Neferkare en Pepi Neferkare omhoogbrengen naar de Kever wanneer hij tot leven komt in het oostelijk deel van de hemel. Het hout is gesneden door "Ervaren" (Experienced); de koorden zijn net zo stevig gemaakt als de boogpezen van Gasuti, stier van de hemel; de treden zijn vastgezet aan de zijden met leer van "Hem in de Windselen" (Him in the Wrappings), die door Hezat is gebaard; en "Hij Die de Geweldige god Steunt" (He Who Supports the Great god) is er onder geplaatst doot "Hem Die de Geweldige godin met een lasso vangt" (Him Who Lassoes the Great goddess).
Zie daar, de ka van deze Pepi Neferkare zal opgeheven worden naar de god die hem zal leiden naar de Tweevoudige Leeuw en verheft hem naar Atoem. Atoem heeft gedaan wat hij zou doen voor deze Pepi Neferkare, een touwladder voor hem samenknopen en een stevige ladder maken voor deze Pepi Neferkare.
Deze Pepi Neferkare zal ver weg zijn van wat mensen verafschuwen en Pepi Neferkare's armen zullen niet worden uitgestrekt naar wat de goden verafschuwen. Pepi Neferkare eet de DAjs-plant niet, [hij kauwt niet op] de bDA tijdens de eerste van de maand. Hij slaapt niet tijdens de nacht en hij verspilt geen tijd buiten bewustzijn in welk van de twee tijden76 van de Kever (Beetle) dan ook.
Zij van de Duat hebben zichzelf verzameld en hun oren ontkoppeld bij het geluid van de stem van deze Pepi Neferkare, hij zal tussen hen in neerdalen voor "Hij Wiens Gezag Gewichtig is" (He Whose Control is Weighty) heeft hen verteld dat deze Pepi Neferkare één van hen is. Pepi Neferkare's reputatie als "Hij Wiens Reputatie Geweldig is" (He Whose Record is Great) is onder hen, want hij is geleid naar stuurboord.77De insigne's van Osiris Pepi Neferkare zijn geweldig in het afgezonderde land van de Tweevoudige Leeuw. De hinderende armen tegen deze Pepi Neferkare zijn verwijderd door "Verkeerd-Verwijderaar" (Wrong-Remover) in de aanwezigheid van Ogen-Voorwaarts in Letopolis.


DE GODEN DER HEMEL AANROEPEN
523
Horus

Recitatie
Geb heeft gezorgd dat Horus's oog is opgeheven.
Gij sluwe(?) godin op de armen van zijn oudere ka's en bovenop zijn vele ka's, draai uw hoofd en zie Horus. Hij heeft plaatsgenomen [op zijn metalen zetel] en het oordeel zal plaatsvinden. Isis is gekomen en haar borsten meegenomen naar haar gerechtvaardigde zoon.
Horus's oog is gevonden voor Pepi Neferkare. Deze door Horus gemaakt is gevonden, en het hoofd is er aan gegeven, frontaal op de voorkant van de Zon.
Gij die tiert als Sobek, volg Horus's oog naar de hemel, om een ster der hemel te zijn en negeer hem die Horus wil laten stranden omwille van zijn oog.
Sjoe, die Noet draagt, draagt Horus's oog naar de hemel om een ster der hemel te zijn, sinds Horus heeft gezeten op die metalen zetel van hem en hem negeert die Horus wil laten stranden omwille van zijn oog.


DE GEEST NAAR DE HEMEL STUREN
524
Horus

Recitatie
Osiris is ontwaakt: de god eens slap is ontwaakt, de god is opgestaan, de god heeft de controle over zijn lichaam genomen.
Horus is opgestaan zodat hij deze Pepi Neferkare kan kleden met het geweven kleed dat van hem afkomstig is en deze Pepi Neferkare is voorzien als een god.
Hij van de schrijn is opgestaan, de Tweevoudige Enneade is gaan zitten, (zeggend): "Hallo Pepi Neferkare! Sta op! Welkom in vrede bij de Zon, boodschapper van de geweldige god! Wanneer u naar de hemel gaat en tevoorschijn komt uit de poort van het Akhet, zal Geb u leiden, ba als [een god, gerespecteerd als een god en in controle] over uw lichaam als een god als de Ba op de voorgrond van de levenden als de Controlerende Macht op de voorgrond van de akhs".
Deze Pepi Neferkare is gekomen, uitgerust als [Osiris, die is gegaan na zijn akh.]
U bent gekomen Pepi Neferkare, verzorgd uit Heliopolis, uw hart aan u gegeven in [uw] lichaam, uw gezicht als dat van een jakhals, uw vlees als van Atoem, uw ba binnen in u, uw controle over uzelf, Isis voor u, Nephthys achter u. Gij zult rondgaan door de Horus Heuvels en reizen door Seth's heuvels. Sjoe en Tefnoet zijn degenen die u leiden wanneer u tevoorschijn komt uit Heliopolis.
Hallo, Pepi Neferkare! Horus is bij u gekomen uitgerust met ¨zijn* ba´s----Hapi, Duamutef, Imseti en Qebehsenuef. Zij zullen verkrijgen voor u, uw identiteit van een Onvergankelijke Ster en u zult niet vergaan, u zult niet worden beëindigd.
Hallo, Pepi Neferkare! Uw zus Qebehut heeft u gereinigd op de geweldige verhoogde weg van het kanaal en u bent bij hun verschenen als een jakhals----als Horus op de voorgrond van de levenden als Geb op de voorgrond van de Enneade als Osiris op de voorgrond van de akhs----zodat u de akhs kunt regeren [en] de Onvergankelijke Sterren kunt managen.
Actief is Osiris, actief is deze Pepi Neferkare, actief is de stier van de Tweevoudige Enneade. De god is vrijgelaten, de god heeft de controle over zijn lichaam genomen: deze pepi Neferkare is vrijgelaten, deze pepi Neferkare heeft de controle over zijn lichaam genomen.
Hallo, Pepi Neferkare! Sta op voor Horus, opdat hij u akh kan maken en u kan leiden. Dan zult u voortgaan naar de hemel, uw moeder Noet zal u ontvangen en u bij de arm nemen zodat u niet zult kreuen en niet zult klagen. U zult leven zoals de Kever leeft, stabiel als [de djed-pilaar].
Hallo, Pepi Neferkare! U bent uitgedost als een god, uw gezicht als dat van een jakhals----als Osiris, de ba in Nedit, de Controlerende Macht in Geweldige Stad.
De hemel zal sidderen en de aarde zal beven voor de god, voor [deze] Pepi Neferkare. Deze Pepi Neferkare zal [niet worden omsloten] door de aarde; het Eerstgeborene Ding zal niet worden omsloten doot de aarde.
U zult indrukwekkend worden tijdens de dag (en) reden om te sidderen tijdens de nacht, zijnde de god (voor wie) men diepe eerbied heeft. U regeert de goden als de controlerende macht op de voorgrond van [de controlerende machten].
Is het overstromingsseizoen gekomen, die de arm stuurt, die rond Geb is.78 Ik heb gerouwd om u op de locatie (van uw tombe) en degene tegen u was die zich terugtrok geslagen. Dus u zult leven en uzelf verheffen op eigen kracht.
Hallo, Pepi Neferkare! Komt, gij van de overstroming met voorzienende arm, die rond Geb is! Bevoorraad de uitstroming van de god die in u is. Laat uw hart leven, animeer uw godenlichaam, uw %sm zijn bevrijd.
Horus is bij u gekomen Pepi, opdat hij zal doen voor u wat hij heeft gedaan voor zijn vader Osiris. [U] zult leven net zoals zij in de hemel leven, u zult zich ontwikkelen, meer dan zij in de wereld zich ontwikkelen. Verhef uzelf op eigen kracht. Wanneer u voortgaat naar de hemel, de hemel zal u baren net zoals Orion. U zult de controle overnemen van uw lichaam en uzelf redden van uw opponent.
[Hallo, Pepi Neferkare! Nu ik u beweend heb], nu ik over u gerouwd heb. Ik zal u niet vergeten. Mijn hart zal niet moe worden om voor u te bidden elke dag, met een offergave tijdens elk festival----op de eerste van de maand, op de middelste van de maand, op de plaatsing van de stoof, op het Thoth festival, op het Bevoorradingsfestival, [op het vleessnijden-festival, op uw jaarlijkse festivallen]. U zult worden gebaard op de eerste van uw maanden en leven als een god.
Hallo, Pepi Neferkare! Kleed uw lichaam aan en kom bij mij!


525

(Zie bezwering 215 van Unas)

Horus

526
en
527

(Zie bezweringen 276-277 van Neith)

526 Horus 527 Horus

528

(Zie bezwering 278 van Neith)

Horus

ZEILEN IN DE DAGBOOT
529
Horus

Recitatie
[....] Pepi Neferkare [....] hem [....] ontzag voor Pepi Neferkare [....] zij zullen iets nieuws zien in hun gezichtsveld [....]. [....] Pepi Neferkare's zetel in de dagboot en Pepi Neferkare zal (de hemel) bestrooien met licht tijdens de dageraad, raak [....] in de hemel, machtig [....]. Pepi Neferkare zal zitten [....].
[....], geslaan hebbend met de stok en beheerd met de papyrusscepter. Pepi Neferkare is een heer wiens stem regelt, die niet [....] is, in zijn identiteiten [....] vuur tussen hen met vlechten [....].
[....], geef hem lof! Wordt opgewekt gij [in] het Akhet, [....] Geb [... wie] zijn armen heeft versperd. Pepi Neferkare zal op de voorgrond zijn van [....] totdat Pepi Neferkare schijnt tijdens de dag.
Pepi Neferkare is naar beneden gegaan [....], Pepi Neferkare [....]. Pepi Neferkare is schoon geworden [....] hij die weg is gerend in zijn ba is teruggekeerd [naar zijn grot].
[....] Pepi Neferkare, dat hij er op moge passeren. De arm van Pepi Neferkare [zal] worden ontvangen [door ...] deel [....].
Pepi Neferkare [....] het noordelijke pad. De Dagboot [....], want Horus van het akhet heeft u geprezen.
Pepi [Neferkare ...] gods brood [....] de Kever. De oosterlingen die vrij laten [....] het meer van de jakhals. Pepi Neferkare is gaan zitten [....] Zijn Moeder, Duamutef, [...]'s kinderen [....].


DE GEEST AANSPREKEN BIJ DAGERAAD
530

(Zie bezwering 584 van Pepi I)

Horus

TEVOORSCHIJN KOMEN UIT HET AKHET BIJ DAGERAAD
531

Recitatie
[....] de hemel [....] Evolueerder [....]. [U moet niet] Neferkare ondervragen, want Thoth, heer der Magie, [heeft ...] hem. Pepi Neferkare zal met zijn rug richting de doorgang zitten op de voorgrond van de ba's van Heliopolis [....]. Pepi Neferkare is gepasseerd [....] Pepi Neferkare.
Pepi Neferkare [....] een kleine, een kleine die ontsnapte uit klauwen van de zwijgende god.


532

Recitatie
Osiris is verschenen, [....] schoon geworden [....].
[....] Zeilmaker [....] leef [....]. [....], hij [....] Pepi Neferkare aan de goden. [....] de goden en hij zal leven zoals u leeft op uw linkerzijde met de staf der autoriteit [....] vogelvangst.


533

Recitatie
Kherti, [....], zal de senior god afwijken van u [....]? [... Pepi] Neferkare, want [hij] heeft u gezien [....]. [... Pepi] Neferkare, draai [....].
[....] Pepi Neferkare, zodat Pepi Neferkare u kan zien. Pepi Neferkare heeft geen [....], Pepi Neferkare heeft geen omdraaier, [Pepi Neferkare] heeft geen opponent [....].


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
65 De bewoners van de Delta (Rode Kronen) en Nijlvallei ("zij van de stroom").
66 Horus, de "goddelijke valk" genoemd in de eerste stanza.
67 De boot.
68 Dit verwijst naar Maat: wat er ook gebeurt om de geest te verstoren, dit zal ook de natuurlijke orde in het universum verstoren.
69 Als een mummie.
70 Spugen werd gezien als een middel om te beschermen tegen of het weghalen van verwondingen.
71 Osiris is aangesproken.
72 De hemel z'n.
73 De bergen aan beide zijden van de Nijl.
74 De geest en Osiris worden aangesproken.
75 De referentie hier is zowel aan Horus's oog als zalf dat in een oven wordt gegenereerd en als de zon.
76 Nacht en dag.
77 Een nautische term voor het westen.
78 Dit refereert aan de rol van Osiris als de leven schenkende macht van de inundatie.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts