WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Neith.

Het Wederopstandings Ritueel.

(Kamer, zuidmuur, oost einde bovenste register
en oostmuur onderste register
.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

HET BASIS RITUEEL
228 t/m 239

(Zie bezwering 146-157 van Unas)


DE WEDEROPGESTANE GEEST VOORZIEN VAN PROVIAND
240
Horus

Recitatie
Verhef uzelf, Neith! Uw beenderen zijn voor u verzameld, uw ledematen zijn aan u teruggegeven. Uw water is gekomen uit Elephantine en uw natron uit het paleis van de god.
Sta op de voorgrond van de Tweevoudige Schrijnen, op de voorgrond van de jakhals goden en haal uit met uw armen tegen uw opponenten, die Anoebis op de voorgrond van gods kraam u heeft gegeven toen hij u, Neith plaatste op de voorgrond van de westerlingen. De deur van de begraafplaatsen is voor u geopend, de deur van de sarcofaag is opengetrokken voor u en u zult uw inundatie gaan ontmoeten.
Verhef uzelf Neith, voor uw duizend broden, uw duizend bieren, u duizend stuks vee, uw duizend stuks gevogelte, uw duizend zalven, uw duizend kleren en uw duizend van alle soorten linnen, welke zijn voortgekomen naar u van dit huis van Neith als uw erfenis.
U zult de volmaakten leiden en de westerlingen regeren, want u bent een akh met geweldige kracht die voor zichzelf landt op de verhoogde weg naar iedere plaats waar u wenst te zijn. Neith, u zult de controle uitoefenen daar, want de god heeft [bevolen] dat u zichzelf redt van de claim opgelegd door uw opponent, Neith want u bent degene die Osiris op zijn troon heeft geplaatst, zodat u de westerlingen kunt leiden en akh wordt op de voorgrond van de goden.


241
A
Horus

Recitatie
Hallo, Neith! Leef! Leef! Wees levend, wees levend in uw identiteit die bij de goden is, klaarblijkelijk als Scheider (Parter) als de Ram op de voorgrond van de levenden als de controlerende macht op de voorgrond van de akhs.
Deze Neith is Thoth: verzamel uzelf, gij goden in het Witte Paleis! Zo is dit Neith, wie is met u, Osiris!

B
Horus

De dubbele blokkerende-poorten, die Libya versperren zijn voor u geopend. Uw metalen staf bevindt zich in uw hand en u zult hen van de nacht nummeren, de Negen Bogen richten en de arm ontvangen van de Onvergankelijke Sterren. De geweldigen zijn zich verzamelen bij u en de wachters zullen wachten op u als Horus die zijn vader verzorgd.
Hallo Neith, eerbiedwaardige die slaapt, geweldige die slaapt! De eerbiedwaardige die de nacht in bed heeft doorgebracht. Alle log naar u toe! De geweldige geur naar u toe! Plezierig voor de neus is de geur van het Eerstgeborene Ding.
Hallo, Neith! Uw beenderen zijn samengesteld, uw ledematen zijn verzameld voor uw tanden zijn u aangemeten en u hebt uw hart voor uw lichaam ontvangen. De aarde op uw lichaam is verwijderd, u hebt uw reiniging ontvangen en dit, uw vier was-kruiken zijn gevuld uit het kanaal van de god en u bent er mee gereinigd als een god, opdat u ervan voort kunt gaan als het oog van de Zon. U bent verschenen op hun14 voorgrond als Geb op de voorgrond van het lichaam van de Enneade, een Heliopolitaanse de goden regerend, regerend in de sessie van de levende god, want u hebt de kroon verkregen als een enkele ster die zijn opponenten vernietigd.
Aanschouw (de manier van) uw heengaan, Neith, wat Horus karakteriseerd aan zijn vader Osiris. Hallo, Neith! Draai ook, dat ik u kan karakteriseren aan deze (manier van) uw heengaan, dat uw erdoor akh moge worden, wordt erdoor akh, wordt er door groots, wordt er door gerespecteerd, wordt er door ba en neem er door de controle.
Hallo, Neith! U hebt uw akh binnenin u, u hebt uw ba rondom u, u hebt uw hart voor uw lichaam. Ik heb uw boeien verwijderd omdat u Horus bent in zijn huis, ik heb uw kluisters losgemaakt omdat u Seth bent in Takhbit en u bent in de verdediging gegaan, want uw vader Geb heeft u verdedigt. Hij die u afwijst, zal niet leven; hij die u noemt "Iemand die achter mij omkeert", dat is niet uw naam.
Hallo, Neith! Horus's oog zal voort bestaan: (plaats) uw hand op uw brood! Hallo, Neith! Geef uzelf dit brood net zoals Horus zichzelf voorziet van zijn oog: dit hier is (het, in) uw identiteit van het geleverde offer. Voorzie uzelf met dit uw brood net zoals Horus zichzelf voorziet van zijn oog: dit hier is (het, in) uw identiteit van het heden.
Dus, stijg op naar de hemel tussen de sterren in de hemel en zij voor u zullen zich verstoppen en zij achter u zullen bang zijn voor u, omwille van uw identiteit van Horus van de Doeat, welke uw vader Osiris voor u heeft gemaakt----(dit uw identiteit) van degene die hen neerslaat, van degene die hen doorslikt, van degene die hen vernietigd en u zult hen neerslaan, doorslikken en vernietigen bij het meer, bij het Geweldige Groen. U zult komen om te staan op de voorgrond van de Onver-gankelijke Sterren en te zitten op uw koperen troon waarbij de doden zich verwon-deren, uw vingernagels hakkers van het omsloten gebied van uw jagers jacht.15
Hallo, Neith! Aanschouw dit wat ik voor u heb gedaan: Ik heb uw weggehaald van uw impediment en kan u niet geven aan uw tegenstander, ik heb u verdedigt tegen uw jagers jacht.
Aanschouw de zalf die op uw gezicht zit, leugenaars!
De deur van de hemel is geopend voor u, de Koele Wateren deur is opengetrokken voor u, dat u erin moge opduiken als "Scheider" (Parter), de Bleke Kroon die bovenop uw schouders zit is die van Thoth, de mesdrager tevoorschijn gekomen uit Seth. Thoth zal hindernissen verwijderen voor u omwille van wat hij wil doen voor u. De Aanmeer Post zal u roepen als Isie, de Aanmeerder zal u oproepen [als Nephthys. Wees duidelijk] op de geweldige verhoogde weg en circuleer in de Horus Heuvels, circuleer in de Seth Heuvels als Min op de voorgrond van lichaam van de Enneade, want de doorgang van "Dijen-Voorwaarts" (Thighs-Forward) is voor u geopend.
Hallo, Neith! Aanschouw dit wat ik voor u heb gedaan. Ik ben effectief voor u geweest; ik ben niet nutteloos geweest voor u, u bewakend. Want uw kruik-rek en uw brood zijn stevig gemaakt, uw brood is op zijn juiste tijd, uw ochtend brood is op zijn juiste tijd: uw brood, zijn geur is met deze Neith elke dag.
Hallo, Neith! Ik ken dit: de tombe welke de grens is van de visie van hem wiens identiteit voornaam is, kan niet worden ontheemd. [U] moet mij herkennen als de spreker en mij associëren met uw voorganger Osiris.


242
Horus

Recitatie
Hallo, Neith! [Pas op voor] het Geweldige Meer dat leidt naar de akhs en het kanaal dat leidt naar de doden. Pas op voor die mensen van het gindse ba-huis die de leiding hebben over de confrontatie in hun identiteit van textiel-arbeiders, zodat zij niet uw arm meenemen naar het gindse ba-huis. Hij (d.w.z. die ram) is gevaarlijk, hij is pijnlijk; mis het, vermijd het; u moet het compleet missen en het compleet vermijden.
Ga in plaats daarvan naar "Goed-Geïnformeerd", Sokars geliefde broer en hij zal aan u de weg wijzen (naar het Akhet, waar zich de schone plaatsen van de Zon bevinden en u zult de Tweevoudige Enneade zittend aantreffen. Dan zult u er in zitten)16 met hen, brood eten met hen er in en roeien in de groene boot met hen er in.
De hemel zal trillen door u, de aarde zal beven door u, de Onvergankelijk Sterren zullen uit respect bij u komen en "Ka's-Toewijzer" zal u bij de arm nemen naar het rietenmoeras. U zult zitten op u metalen troon en beoordelen met de Tweevoudige Enneade.
Hallo, Neith! U hebt uw hoofd ontvangen, u hebt uw tanden, u hebt uw haar. U zult de deuren openen die mensen tegenhouden, stabiel voor de duur der eeuwigheid,
Hallo, Neith! U zult verschijnen met uw gezicht als dat van het Seth-dier en zitten op de voorgrond van hen die ouder zijn dan u. de hemel zal verward raken door u, de aarde zal trillen door u en de Onvergankelijke Sterren zullen bang zijn voor u.
Ik ben bij u, wiens plaatsen ontoegankelijk zijn gekomen, opdat ik u van de hemel kan zoeken, (zeggend): "Hij is ontoegankelijk, ik kan hem niet vinden aangezien de hemel is gaan rusten, aangezien de aarde is gaan rusten en de Twee Heren van Hetepet zijn gaan rusten". Tevredenheid is gekomen, want ik heb gerst geoogst voor uw aanbod-feesten en emerkoren voor uw jaarlijkse feesten. U witbrood, Anoebis-wafel, HsAt -brood en fnnt-brood zijn op de voorgrond van de westerlingen; uw warme brood, Neith is op de voorgrond van de goden.
Hallo, Neith! Verhef uzelf! Verwijder uzelf van uw linkerzij; zit (geduwd) vanaf uw rechterzij. U zult zitten op de stoelen van de Zon. Wordt schoon, scheid uw rug van de muur, (plaats) uw arm op uw offerstand, uw duizend broden, uw duizend bieren, uw duizend stuks vee, uw duizend stuks gevogelte, uw duizend van alle soorten kleding, uw duizend van alles dat een god eet, uw duizend geweldige-broden van Horus uit het midden van de brede hal. U zult een voorpoot eten, zichzelf een lendestuk serveren en stukken van ribben grijpen van het slagersblok, stabiel voor de duur der eeuwigheid.
Hallo, Neith! Indien ze mijn naam aan u vragen, dan moet u mijn naam niet vertellen aan hen. "Wie heeft er gehandeld voor u?" zullen zij zeggen. "Mijn vervanger is degene die voor mij heeft gehandeld", zult u zeggen. "Effen zijn plaats, zet zijn steen recht overeind", zult u zeggen; "voeg zijn mortel toe tussen de muren, zodat hij (eventueel) zelf kan afdalen (in zijn tombe)".
Hallo, Neith! Eet dit alleen en geef (niets er van) aan die mensen die wellicht naast u bevinden.
Hallo, Neith! Wanneer deze tijd morgen komt en de tijd van drie dagen (van nu), een voetpad zal worden gelegd voor u naar de hemel tussen de Onvergankelijke Sterren.
Hallo, Neith! Gegroet in vrede! Dat het zeer goed voor u moge zijn. Bereidt voor uzelf uw plaats voor als Belangrijkste der Westerlingen, mijn vervanging (d.w.z. mijn plicht) is voor mij gedaan door de (huidige) koning. U moet uw overlevenden begeleiden en zij zullen uw festivallen organiseren.


243
Horus

Recitatie
"Hoe prachtig de aanblik, hoe bevredigend voor het gehoor is Osiris's houding", in uw offerkapel "Mond der goden", Neith. Hij van het gewonde hart en ontoegankelijke plaatsen17 zal voor u de doorgang naar de hemel openen en de doorgang van de Koele Water opentrekken. Hij zal een weg voor u maken, dat u erop moge verschijnen tussen de goden, levend in uw ba.
Hallo, Neith! U bent niet echt gestorven, maar bent echt tot leven gekomen tussen hen, de onvergankelijke akhs.
Kom, overstroming! Lever de uitstroom die komt van Osiris, dat Horus gevrijwaard mag worden van wat zijn broer Seth hem heeft aangedaan, dat Seth gevrijwaard mag worden van dat wat zijn broer Horus hem heeft aangedaan, dat deze Neith gevrijwaard mag worden van al het slechte tegen hem, dat de bewakers gevrijwaard mogen worden voor Horus die zijn vader Osiris zoekt.
Hij is verschenen op het meer, op zijn troon en heeft het Stroomgebied gepene-treerd met zijn akh. Ik heb hem opgeroepen vanuit Kherti en kan hem niet geven aan Osiris. Hij zal de doorgang openen die de weg verspert, want ik heb voor hem gedaan wat er gedaan moest worden (voor hem) als de enkele ster die zijn gijke niet kent onder hen, de goden.
Gaat zitten, (Neith) op uw geweldige zetel. Uw brood is geweldig-brood, uw brood komt uit de brede hal. De bewakers zullen dansen voor u en de "Aanmeerder" (Moorer)zal naar u roepen als Osiris.
Verhef uzelf, Neith, want uw beenderen zijn samengebracht voor u en u hebt uw hoofd ontvangen. De Enneade heeft verordend dat u zult zitten bij uw geweldige-brood en een voorpoot zult selecteren van het geweldige slagersblok en dat er ribben gegeven worden aan u van het slagersblok van Osiris.
Hallo, Neith! Verhef uzelf als Min en vlieg naar de hemel en leef met hen. U zult uw vleugels laten groeien, met uw pluimage op uw hoofd en uw pluimage op uw boven armen. Bestrijk de hemel als een ster, schijnend naar hen als een god, permanent op de voorgrond van de hemel als Horus.


244
Horus

Recitatie
Gegroet Neith, wiens plaatsen ontoegankelijk zijn! Uw goede aankondiging is verschenen in de Koele Wateren. Ik heb gerst geslagen en emerkoren geoogst en er uw jaarlijkse festivallen van gemaakt. Dus, u zult voortgaan. Dus, gaat heen, Neith. Neem de controle en wees onvergankelijk.
Ik kan u niet zien, u bent degene die mij ziet. Hoe geweldig is dit wat mijn gezicht heeft gezien, hoe belangrijk is het wat mijn ogen hebben gezien: een god aankomend met haar gebonden (in een vlecht) als degene die zijn vader verzorgd. Hij is degene die opstond als Horus op de rivieroevers, zijn twee zusters, Isis en Nephthys naast hem.
Verhef uzelf, Neith want uw beenderen zijn samengebracht en uw ledematen zijn verzameld. Verhef uzelf, Neith want u hebt uw hoofd ontvangen. Gebruik uw armen [zoals u wenst. Verhef] uw gezicht: kijk naar Meskhenet, uw moeder die uw opkomst mogelijk maakte toen u in de klauwen van "Hem uit Zemeru" zat.
Sjoe is opgestegen en zal de muren verwijderen en verjaagd de muren van de grenzen, oh Neith wiens plaatsen ontoegankelijk zijn. Dus, (muren) zal ik jullie niet verwijderen, zal ik jullie niet verjagen18 van de grens van deze Neith, wiens plaats ontoegankelijk is! De 4 Wenegs, de 4 uit Pe, de 4 bewakende krachten en de 4 Heliopolitanen zullen de muren verwijderen en de muren verjagen van uw grens, oh Neith wiens plaatsen ontoegankelijk zijn. O, hé!----4 KEER.
Hallo, Neith! (hier zijn) uw wijnkruik uit het rode huis, uw platte bierbrood uit het voorraad-huis, uw tarwebrood uit het voorraad-huis, uw duizend broden, uw duizend bieren, uw duizend stukd van al het zoete, uw duizend fnnt-broden, uw duizend geroosterde granen, uw duizend van elk soort stenen vat, uw duizend stuks kleren, uw duizend stuks vee, uw duizend stuks gevogelte, uw duizend stuks van al het zoete. Voorzie uzelf als een god, zodat u akh kunt worden op de voorgrond van de akhs en de controle gaat uitoefenen op de voorgrond van de levenden.
Laat dit voor u zijn. Horus's oog is bij u: moge u het blijvend houden, blijvend opdat u kan gaan naar het Akhet op de voorgrond van de Onvergankelijke Sterren en hun van het Verspreide Meer leidt.


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
14 De wezens vermeldt in stanza 3.
15 Dit leest enigszins vreemd, de oorspronkelijke Engelse zin luidt als volgt: "your fingernails hackers of the enclosure of your hunter's hunt." Indien iemand een betere vertaling heeft, dan houd ik me aanbevolen.
16 De tekst tussen haakjes is in deze kopie weggelaten.
17 Osiris.
18 Neiths kopie eindigt hier, aan het einde van de oost muur. Het restant van deze bezwering is vertaald uit de kopiën van Pepi I en Pepi II.

Terug naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts