WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi I.

Het Insigne Ritueel.

(Grafkamer, noord muur, oost einde.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

REINIGING, PLENGOFFER EN BEWIEROKEN
072
Oog van Horus

(Zie bezwering 21 van Unas)


064 en 066
064 Oog van Horus 066 Oog van Horus

(Zie bezweringen 19-20 van Unas)


INVOCATIES
194
Oog van Horus

(Zie bezwering 135 van Unas)


195
Oog van Horus

[Een konings-offer;], een Ge-offer; [van al zijn insignes in elk van zijn plaatsen].
(Zie bezwering 141 van Teti)


196
Oog van Horus

Zet neer [....].
(Zie bezwering 309 van Pepi II)


PROCESSIE MET HET STANDBEELD VAN DE OVERLEDENE
197

Recitatie
Osiris Pepi, gij bent [....]. [Horus], wiens arbeid niet terugkeert, [heb ....] zij; gij bent de ka van elke god.
Osiris Pepi, [....] is tevoorschijn gekomen voor u op uw hoofd als [....]. Horus [ heeft .... u], want hij heeft u gewenst [....]. [Gij hebt de controle] over de goden en [alsmede] hun ka's.


198
Oog van Horus

U [zult zijn ....], uw hart groter geworden (van blijdschap) [....].
(Zie bezwering 22 van Pepi II)


199

(Zie bezwering 225 van Neith).


PRESENTATIE VAN SCEPTERS EN STAVEN21
200
Oog van Horus

(Zie bezwering 218 van Neith).


PRESENTATIE VAN BOGEN EN PIJLEN
201
t/m
203
201 Oog van Horus 202 Oog van Horus 203 Oog van Horus


[....] opgetild naar hem.
(Zie bezwering 219 van Neith, bezwering 286 van Pepi II en 220 van Neith).


204
en
205
204 Oog van Horus 205 Oog van Horus


(Zie bezwering 295 van Pepi II ).


206

[Ga omhoog] voor zijn [gezicht ....].
[....] geef [....] Horus in [....] Atoem, [uw] zoon [....].


207

Recitatie
Osiris Pepi, [....].


208

Recitatie
Osiris Pepi, hier is het oog van Horus [....].


PRESENTATIE VAN VAN HET STANDBEELD AAN DE GODEN
209
Oog van Horus

Recitatie
Accepteer zijn [vader] over u; accepteer (hem) voor mij! Shu en Tefnoet zijn degenen die [....].
(Zie bezwering 400 van Pepi II ).


210
Oog van Horus

(Zie bezwering 296 van Pepi II ).


211

[....]. Hij [....] gij [....] leven.
Osiris Pepi, [....]. Gij bent de enige gezaghebbende god [....] Heliopolis.
Gij bent verschenen als [.... de leiding hebbend over ....] alsmede over hun ka's, de controle hebbend [....] Pepi.
Hallo Tefnoet, Atoems dochter! [Dit hier is] Osiris [Pepi], uw [oudste en hooggeplaatste zoon], die u dient te doen herleven en voortleven [....].
[Osiris Pepi, ....] uw lichaam [....] wanneer u [hen] weerstaat die zich bevinden in [....]: er is er geen één van [hen] die op een afstand [is van u; er is er geen één] van hen [die ....]. [Gij zult] komen [tot] uw gepaste gesteldheid [....]. [....] uw [....], laat uw hart zwellen (met blijdschap), want uw mond is geopend en [u bent] verzorgd.


212

Recitatie
[Zet] neer.
Recitatie
[....]. Osiris Pepi, [plaats] hem in [uw hand].


213

Recitatie
[.... plaats] hem in uw hand, [laat hem] niet [....].


214

Recitatie
Thoth, plaats [....]. Verhef uzelf tot hem en laat [zijn gezicht] glanzen.


215

Recitatie
Ik ben Horus. Osiris [Pepi, .... voor] u, uw opponent is onder u. Laat hem niet ontsnappen van [u].
Osiris Pepi, [....]. Osiris Pepi, ik heb hem voor u in stukken laten hakken.


216

Recitatie
Ik ben Horus. [....] kwaadaardig tegen Pepi, laat niemand van hen zich laten ontspannen, laat geen één van hen hun rug toekeren naar [hem, laat er niemand zijn] die iets boosaardig wil doen jegens [hem].


217

Recitatie
Osiris, u moet hen omhelzen: er is er geen [één] bij, die niet bij u wil zijn.
Vader Osiris Pepi, accepteer, laat uw keel ademen van hen. Zorg dat [u] hen niet [los laat] en kom tot uw gepaste gesteldheid.


218

Recitatie
Ik ben Horus. Osiris Pepi, ik heb deze goden voor u bij elkaar gebracht: laat het zo zijn dat niemand van u weg wil.
Goden, Pepi is jullie broeder, in jullie identiteit van de "Dual Flagpole Shrines". [En] laat er niemand zijn die [hem] afwijst, in jullie identeit van de "Dual Shrines". (Dubbele heiligdommen).
Ik heb ze aan u toegewezen, [Osiris Pepi. U ben de ka van] alle goden.


DE OFFERGAVE VAN DE KONING
219

De barbeque aansteken.
Recitatie
Ik ben Thoth. [....] wat heeft u [gegeten], zo dat uw buik er rond van wordt.22


220

[....] Pepi [....].23


127
t/m
190

(Zie bezweringen 70-133 van Unas)


221

[....] Horus [heeft ....] uw zwakte, [opdat u] tevreden [moge worden].24


222
t/m
247

(Zie bezweringen 239-264 van Pepi II)


248

Leg onder het hoofd, 2 stukken brood. Een stuk wierook voor zijn gezicht en onder hem.
Recitatie
[....]


249

Recitatie
Osiris Pepi, [....].


250

Recitatie
Osiris Pepi, [....].


251

Plaats op de steen een kist.
Recitatie
[....]


252

De barbeque.
Recitatie
Osiris Pepi, [....].


253

Recitatie
Hallo, Osiris Pepi! [....].


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
21 Dit deel van het ritueel begint in het vierde register op de muur. De eerste 14 kolommen zijn volledig verdwenen, m.u.v. een fragment ("laat los"), wat wellicht heeft toebehoort aan PT 62 of PT 68. Het aantal kolommen is niet genoeg voor alle bezweringen die berichten over dit deel van het ritueel in de piramiden van Pepi II (bezweringen 271-283) en Neith (bezweringen 199-217).
22 Zie bezwering 152 van Unas, voorlaatste stanza.
23 Deze bezwering bevat 6 kolommen, echter is er alleen een fragment aan het eind van de eerste kolom bewaard gebleven.
24 Deze bezwering bevat 3 kolommen, echter is er alleen een fragment aan het eind van de laatste kolom bewaard gebleven.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts