WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Neith.

Bezweringen voor de hergeboorte van de geest.

(Kamer, oostmuur, bovenste register.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

250
Horus

Recitatie
Ontwaak! Ontwaak, Neith1 Ontwaak bij mij! Ik ben [uw] zoon. [Ontwaak] bij mij! Ik ben Horus die u wekt. Leef, leef, Neith in dit uw identiteit die bij de akhs is, [klaarblijkelijk] als "Scheider" (Parter) als de Ba op de voorgrond van de levenden en de controlerende macht op de voorgrond van de akhs als de enkele ster die zijn opponent opeet.
Hallo, Neith! U bent Thoth in zijn Witte Paleis, in uw identiteit die bij Osiris is. Uw staf bevindt zich in uw hand als hem van de modder20 en u zult hen van de nacht ondergeschikt maken en uw arm gebruiken tegen de Onvergankelijke Sterren.
Hallo, deze Neith! Hoe dichtbij (letterlijk: hoe ver opgestegen) is (de status van de) slaap, hoe verweg is (de staat van) activiteit! (Maar) wees wakker, verhef uzelf, deze Neith! De groten zullen opstaan voor u en de bewakers gaan zitten voor u als Horus die zijn vader verzorgd.
Aangename geur van de maaltijd, u behoort tot de neus. Aangename geur van Neiths maaltijd, u behoort tot de neus.
Dus, verhef uzelf Neith! U hebt uw 4 kruiken ontvangen die zijn gevuld voor u in het kanaal van de god en uw waterlelie scepter dat uw moeder, zij uit Hedjbet aan u gegeven heeft. Het tmSw zal niet worden verwijderd van het.
Dus, verhef uzelf, Neith en ziet uw Horus Heuvels alsmede hun mastaba's en ziet uw Seth Heuvels alsmede hun mastaba's. Uw ketenen zijn losgemaakt voor u als Horus in zijn huis, uw kluisters zijn verjaagd voor u, zijnde Seth, de levende van Takhbit. Ik heb u meegenomen van Kherti, die leeft van de harten van de mensen en kan u niet geven aan de jagers jacht.
De Aanmeer-Post zal tegen u spreken als Isis, de Aanmeerder zal u oproepen als Nephthys. De aarde zal voor u beven, een gift zal worden neergelgd voor u, drummen zullen worden gedrumd voor u. Thoth, de mesdrager die verscheen uit Seth, zal bij u komen en u gezeten op uw zetel van ebbenhout vinden als de Zon op de voorgrond van de Enneade. U zult commando's geven aan de akhs, want ik heb hun hoofden bij u gebracht en hun renners gebracht bij u en u zult leven op hun (d.w.z. renners) harten.
Sta op de verhoogde weg van het Geweldige Groen, want uw identiteit van de Jakhals is voor u geplaatst en u hebt uw identiteit als "Scheider" ontvangen.
Hallo, Neith U zou moet associëren met degene op de voorgrond, uw Horus.


DE ZON ONTMOETEN21
251

Recitatie
Indien u wenst te leven, Horus bovenop "Pebble Mountain", dan zou u niet de deur van de hemel moeten sluiten, u zou niet moeten belemmeren, voordat de ka van Neith is voortgegaan naar de hemel, naar hen die de god kent, naar hen die de god verlangd, die eten van vijgen, die bewierookt zijn, die vorstelijk linnen dragen en de grote god begeleiden. De ka van Neith zal de grote god begeleiden en Neith omhoog brengen naar de grote god, want hij is één van hen.
Neith zal niet sterven door een koning, Neith zal niet sterven door mensen. Er zal niets ontstaan noch zal er iets slechts zijn dat ze hard zullen zeggen tegen Neith, tijdens de dag of van de aanzet der duisternis of in zijn eerste-van-de-maand, midden-van-de-maand of jaarlijkse-festivallen.


DE CONTROLE OVER DE VOEDING NEMEN22
252

Recitatie
Oh, Akhet-Heer op de voorgrond van de goden, aan wie hulde is getoond tijdens de ochtenden, die leeft op voedsel en zijn dorst lest met (levens)onderhoud, heer van het leven die niet kan vergaan! Ziet, Neith is bij u gekomen. Neith is die getuige van u omtrent Maat.
Neith is ontvangen in de neus, Neith is geboren uit de neusgaten23, Neith zal de nacht(en) doorbrengen in uw (slangen) kronkels, Neith zal zich ophouden (letterlijk: zitten) in uw (slangen) kronkel24, Neith zal leven in uw leven, Neith zal worden voorzien met uw tevredenheid. Nu dat Neith bij u is gekomen, zal Neith eten van de voeding van uw ka, Neith zal zich voeden van (Levens)onderhoud en Neith zal tevredenheid ontvangen vanuit gods hand.
Neith is degene die plakken brood maakt: (levens)onderhoud zal worden gegeven aan Neith op de dag van de (maand van) het Tot-Bloeien-Laten-Komen festival. Verzamel voor uzelf degene die geschikt is voor Maat, door wat de Maat Neith heeft gezegd.


253
Horus

Recitatie
Gegroet, gij op de voorgrond van de inundatie, die het voedsel bewaakt en zit op de voorgrond van het groene moeras op de schouder van de Heer van het zonlicht! Gij zult deze Neith laten eten van [Graan] en zij zal worden als Osiris op de geweldige immersie.
Hij "Die-Ziet-met-Zijn-Gezicht" is degene die (voedsel) brengt naar Neith samen met "Eet-Met-Zijn-Mond". Hij aan wie [gepresenteerde offergaven] behoren en de senior god zullen deze Neith introduceren bij de overvloed, voeding en bij dat wat is op de voorgrond van de tevredenheid van het Moeras van Riet.
Neith zal eten [met haar mond net zoals] "Hij-Wiens-Haar-Gescheiden-is". Neith zal loslaten met haar achterste net zoals Selket. Neith zaloffers brengen en Neith zal voeding leiden net zoals "Hij-Wiens-Twee-Pluimen-Lang-zijn [in het midden van het Moeras van Riet]. De neus van Neith heeft lucht, urine is voor zijn penis, net zoals degene mysterieus van vorm in het midden van het zonlicht.
Neith zal kijken naar Nun en deze Neith zal verschijnen op haar pad. Lof zal worden gegeven aan Neith en Neits zal geweldig zijn omwille van haar ba's. Aan haar behoort de zesde-dag maaltijd in "Slagveld". Neith zal eten van een zwangere koe zoals die in Heliopolis.


BEZWERINGEN TEGEN VIJANDIGE WEZENS
254
Horus

Recitatie
Cobra, naar de hemel! Horus's duizendpoot, naar de aarde!
De veehoeder, Horus is aan de wandel. Ik heb op Horus's glijdend-pad gestapt, slecht onbewust, niet (beter0 wetend.
Op uw gezicht, gij in het kreupelhout! Wordt weggetrokken, gij in z'n grot! Horus's oven is over de hele wereld, O laat het monster weg zijn.


255
Horus

Recitatie
Horus§vw-slang, waar gaat u heen? Wacht op mij: ik ben Geb. !mv-slang, broer van de vrouwelijke hmvt-slang, uw vader Djaamiu is gestorven.


256

Recitatie
De Zon zal verschijnen, met zijn effectieve uraeus bovenop hem, tegen deze slang die uit de aarde komt.
Gij onder mijn vingers, hij zal de kop afhakken van deze slang met zijn mes, welkde de hand van Mafdet is in het midden van het "Omsloten Gebied van het Leven"; hij zal hen wegtrekken die in uw mond zitten en uw vergeif melken met die 4 koorden die slepen achter Osiris's sandaal.
Monsterslang, ga liggen! Stier-slang, kruip weg!


257
Horus

Recitatie
Mafdet zal springen op de nek van de slang die zijn gift brengt en opnieuw op de nek van de slang met heen en weer gaande kop. Wie is degene die overblijft? Ik ben degene die overblijft.


258
Horus

Recitatie
Gindse opponent is verslagen omwille van zijn oog en weggekropen omwille van zijn testikels. Val neer, kruip weg!


259
Horus

Recitatie
[....]. Degene die Atoem heeft gebeten, heeft zijn mond gevuld, alles opsluitend, zichzelf volledig oprollend.


260
Horus

Recitatie
Zal ik deze [linker] nagel van mij afhakken in strijd met u en er een klap mee plaatsen voor de opponent van de aanvaller?
O gij die verwerft, verwerf niet voor degene die ik zeg of degene die ik maakt.


261
Horus

Recitatie
Jullie twee (giftige) druppels gaan weg [naar] jullie twee (giftige) zakken: laat ze worden uitgespuugd!


262

(Zie bezwering 197 van Unas)

Horus

263
Horus

Recitatie
Gezicht is gevallen op gezicht, gezicht heeft gezicht gezien25: het mes zwart gespikkeld is verschenen tegen u en heeft u doorgeslikt voor zichzelf.


264

Recitatie
De stier-slang is terecht gekomen in de sDH-slang, de sDH-slang is terecht gekomen in de stier-slang, teruggestuurd door wat hij heeft gezien.
Dus, de grond's-zoon-slang zal vallen met zijn ruggenwervel onder zich, vuur zal voortkomen voor de horizon en Ka's-Toewijzer zal branden met vergif.
Monsterslang, wees dood!


265

(Zie bezwering 407 van Pepi I)

Horus

266
Horus

Recitatie
Gij van de (slechte) daad! Gij van de muur, gij van de muur! (Plaats) uw armen achter u! Pas op voor de grote mond!


267
Horus

Starende-slang, gij bent verschenen in de nachttijd en de geur der aarde zit op u.


268
A
Horus

Recitatie26
De cobra die uit de aarde kwam is gesneuveld, het vuur dat kwam uit Nun gedoofd. Val neer, kruip weg!

B
Horus

Sproei niet zoals de lange wezens van het meer, gij lange wezens van het meer, want ik zal de Rode Kronen verheffen en jullie zullen mijn naam eerbiedigen.


269
Horus

Recitatie
Gij wiens moeder hem heeft omgedraaid, gij wiens moeder hem heeft omgedraaid, bent u niet zo? Leeuw, spuug uit!


270

Recitatie
Terug, gij hete nicht-aanvallende-slang! Thoth, de nacht-aanvallende-slang's nacht-aanvaller, is degene die uw moerassen slaat.


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
20 Een verwijzing naar Osiris als de leven-gevende fertiliteit van de modder, gebracht door de jaarlijkse inundatie.
21 Tussen de bezweringen 250 en 251 staan in de piramide twee bezweringen die herhaald worden, namelijk 36 en 42, die ik dus niet opnieuw heb geplaatst hier.
22 Bezwering 253 is gerestaureerd m.b.v. de kopie van Pepi II en die uit het Middenrijk.
23 De overledene wordt geïdentificeerd als Sjoe, die was gegenereerd d.m.v. het niesen door Atoem, de vorm van de zonnegod aangeroepen in deze bezwering.
24 Een verwijzing naar Atoems vorm als een primordiale slang.
25 De oorspronkelijk Engelse vertaling luidt als volgt: "Face has fallen on face, face has seen face". Indien iemand een betere vertaling hiervoor weet, dan houd ik me aanbevolen.
26 Bezering 268 bestaat uit bezwering 8 van Unas (PT 233)plus een ingekorte versie van bezwering 192 van Unas (PT 286).

Terug naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts