WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi I.

Het Offer Ritueel.

(Grafkamer, noord muur, oost einde.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

PLENGOFFER
064

(Zie bezwering 19 van Unas)


065

(Zie bezwering 58 van Neith)


BEWIEROKEN
066
Oog van Horus

[Wierook op het)] vuur, opstijgend naar de neus.
(Zie bezwering 20 van Unas)


067 t/m 071
067 Oog van Horus 068 Oog van Horus 069 Oog van Horus 070 Oog van Horus 071 Oog van Horus


(Zie Pepi II's bezweringen 118 t/m 122)


HET REINIGEN VAN DE MOND MET ZOUT WATER
072
Oog van Horus

Koel water, 1 korrel natron van Nekheb uit de Nijl-vallei; 1 korrel van Delta natron. Hij zou dit op zijn arm moeten leggen.16
(Zie bezwering 21 van Unas)


073

(Zie bezwering 125 van Pepi II)


074

Hij zou dit op zijn arm moeten leggen, hij zou dit in zijn mond moeten doen, één [voor één].
(Zie bezwering 22 van Unas)


075

[Hij] zou dit op zijn arm moeten leggen, hij zou dit in zijn mond moeten doen, één voor één.
(Zie bezwering 23 van Unas)


076

Hij zou dit op zijn arm moeten leggen, hij zou dit in zijn mond moeten doen.
(Zie bezwering 24 van Unas)


HET OPENEN VAN DE MOND RITUEEL17
077
Oog van Horus

Naar zijn mond brengen.
(Zie bezwering 25 van Unas)


078

Naar zijn mond brengen.
(Zie bezwering 65 van Neith)


079 en 080
079 Oog van Horus 080 Oog van Horus

Hij zou dit in zijn mond moeten doen.
(Zie bezwering 27-28 van Unas)


081 en 082
081 Oog van Horus 082 Oog van Horus

Hij zou dit in zijn mond moeten doen.
(Zie bezwering 29-30 van Unas)


072 en 073
081 Oog van Horus 082 Oog van Horus

Hij zou dit op zijn arm moeten leggen.
(Zie bezwering 21 van Unas en bezwering 125 van Pepi II)


074

(Zie bezwering 22 van Unas)


083

Op ooghoogte [verheffen].
(Zie bezwering 135 van Pepi II)


DE MOND OPENDE MAALTIJD
084
Oog van Horus

Een stuk vers brood heffen [...]
(Zie bezwering 32 van Unas)
RECITATIE 4 maal: Voor de ka van Pepi [....]


085

Breng naar de mond.
(Zie bezwering 33 van Unas)


086

Breng naar de neus.
(Zie bezwering 73 van Neith)


087 t/m 089

087 Oog van Horus 088 Oog van Horus 089 Oog van Horus

Hij zou dit op [zijn arm moeten leggen, hij zou dit] in zijn mond moeten doen.
(Zie bezweringen 35-37 van Unas)
Wijn. Een witte kruik van kwartsiet. Een zwarte kruik [van kwartsiet].18


090

Het heffen voor zijn gezicht.
(Zie bezwering 38 van Unas)


091 t/m 093
091 Oog van Horus 092 Oog van Horus 093 Oog van Horus

Hij zou dit op zijn arm moeten leggen en in zijn mond.
(Zie bezweringen 39-41 van Unas)


094 t/m 097
094 Oog van Horus 095 Oog van Horus 096 Oog van Horus 097 Oog van Horus

Hij zou dit op zijn arm moeten leggen en in zijn mond moeten doen.
(Zie bezweringen 42-45 van Unas)


HET ZALVEN EN HET AANBIEDEN VAN MAKE-UP19
098 t/m 104
098 Oog van Horus 099 Oog van Horus 100 Oog van Horus 101 Oog van Horus
102 Oog van Horus 103 Oog van Horus 104 Oog van Horus

(Zie bezwering 46-52van Unas)


105 en 106
105 Oog van Horus 106 Oog van Horus

Hij zou dit op zijn arm moeten leggen.
(Zie bezwering 157 van Pepi II)


AANBIEDEN VAN HET LINNEN20
107
Oog van Horus

(Zie bezwering 65 van Pepi II)


108

(Zie bezwering 220 van Teti)


109

(Zie bezwering 301 van Pepi II)


110

(Zie bezwering 265 van Pepi II)


111

(Zie bezwering 297 van Pepi II)


PLENGOFFER EN REINIGING
66
Oog van Horus

(Zie bezwering 20 van Unas)


72
Oog van Horus

(Zie bezwering 21 van Unas)


HET ZALVEN EN HET AANBIEDEN VAN MAKE-UP19
112 t/m 122
112 Oog van Horus 113 Oog van Horus 114 Oog van Horus 115 Oog van Horus 116 Oog van Horus
117 Oog van Horus 118 Oog van Horus 119 Oog van Horus 120 Oog van Horus 121 Oog van Horus 122 Oog van Horus

[....], plaats [op] zijn armen; Hij moet deze [naar zijn mond ...] brengen.
(Zie bezwering 55-65 van Unas)


123
Oog van Horus

Optillen (voor) het gezicht.
(Zie bezwering 66 van Unas)
[Voor hem neer] zetten.


124
en
125
124 Oog van Horus 125 Oog van Horus

Recitatie 4 keer: Geef de maaltijd.
Zie bezweringen 67-68 van Unas)


126
Oog van Horus

[....] (Zie bezwering 69 van Unas)


DE GEWELDIGE MAALTIJD
127
t/m
190

(Zie bezweringen 70-133 van Unas)


INVOCATIE VAN HET OFFER RITUEEL
191
Oog van Horus

Een schaal met vlees, een kruik met wijn, een schaal met zoet gerei, een kruik met bier: een konings-offer van [ieder] zoet gerei.
(Zie bezwering 134 van Unas)


TERUGKEREN DER OFFERGAVEN
192
Oog van Horus

(Zie bezwering 136 van Unas)


DE OFFERKRUIKEN KAPOT GOOIEN
193
Oog van Horus

Het rode-aardewerk; kapot gooien.
(Zie bezwering 138 van Unas)


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
16 Bij de laatste verwijzing betreft het eerste voornaamwoord de celebrant en de tweede betreft de overledene.
17 19 kolommen met teksten zijn verloren gegaan tussen de bezweringen 74 (PT33) en 83 (PT43), wellicht herhalingen bevattend van de bezweringen 75-80 (PT35-40).
18 Deel 1 heeft betrekking op alle 3 bezweringen, de 2de op bezweringen 87-88 en de 3de op bezwering 89.
19 Deze bezweringen zijn compleet verloren ngegaan in de priramide van Pepi I.
20 Deze bezweringen staan op de plaats van PT 81 over het Offer Ritueel in de andere piramiden. Wat betreft PT 81 zie bezwering 58.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts