WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Unas.

Het wederopstanding ritueel.23

(Grafkamer en doorgang, zuidzijde.)


Klik op het Oog van Horus om een afbeelding te zien van de hiëroglieven,
die bij de desbetreffende bezwering horen.

AANROEPING OM NIEUW LEVEN
146

Ho Unas! U bent niet dood weggegaan: u bent niet levend weggegaan.
Zit op Osiris 's stoel, met uw staf in uw arm en regeer over de levenden; met uw waterlelie scepter in uw arm en regeer hen van de ontoegankelijke plaatsen.24
Uw onderarmen zijn van Atoem, uw bovenarmen van Atoem, uw buik van Atoem, uw rug van Atoem, uw achterste van Atoem, uw benen van Atoem, uw gezicht van Anubis.
Horus 's heuvels zullen u dienen; Seth's heuvels zullen u dienen.


147

Ho Unas! Pas op voor het Meer.25 RECITATI 4 KEER.
Berichten van uw ka zijn voor u gekomen, berichten van uw vader zijn voor u gekomen, berichten van de Zon zijn voor u gekomen, (zeggend): "Begeef u in het lichtspoor van uw Zon en wordt schoon, uw botten valk-godin in de hemel, dat u moge bestaan naast de god en uw huis verlaat naar uw zoon door u verwekt."
Iedereen die slecht spreekt over de naam Unas wanneer u voortgaat, Geb heeft een weidgering voor hem verordend in de stad van de zwangere26, omdraaien en inert worden.
Maar u zult schoon worden in de koele wateren van de sterren en aanboord gaan van (de zonneboot) op koorden van metaal, op de schouders van Horus in zijn identiteit van degene die in Sokar's boot is.
Het volk zal naar u schreeuwen wanneer de Onvergankelijkw Sterren u hemelwaarts hebben geheven.
Klim naar de plek waar uw vader is, waar Geb is en hij zal u geven wat zich op Horus 's voorhoofd bevindt. U zult er indrukwekkend door worden, u zult darrdoor de controle verkrijgen.


VRIJLATING UIT DE DUAT EN DE AARDE
148

Ho, Unas! Uw afgezanten zijn gegaan, uw herauten hebben gerend naar uw vader, naar Atoem (om voor u te zeggen):
"Atoem breng mij omhoog naar u, omsluit mij in uw armen. Er is geen sterren-god zonder zijn metgezel: ik ben uw metgezel.
Zie mij en u zult de vorm van het nageslacht zien, wiens vaders, die hun bezweringen kennen, de Onvergankelijke Sterren (zijn) en zie (in mij) die twee in het paleis te weten Horus en Seth.27
Moge u voor hem spugen op Horus 's gezicht en de onrect tegen hem verwijderen: moge u Seth's testikels te pakken krijgen voor hem en zijn leed verwijderen.28
U heeft die daar gebaard, deze is verwekt door u, u heeft Horus gebaard in zijn identiteit waardoor de aarde beeft en de hemel trilt."
Deze heeft geen leed, die daar heeft geen letsel en vice versa: u heeft geen letsel (Unas), u heeft geen leed.
U bent geboren Horus, voor Osiris, maar u bent meer ba geworden dan hij, meer controle hebbend dan hij.
U bent geboren Seth, voor Geb, maar u bent meer ba geworden dan hij, meer controle hebbend dan hij.
Er is geen zaad van god gegaan (uit het leven) om wille van zijn (d.w.z. Seth) leed: u kunt het leven niet verlaten om wille van zijn leed.
Zon Atoem zal u niet geven aan Osiris: hij zal u gemoed niet onderwerpen, hij zal geen controle over uw hart hebben. Zon Atoem zal u niet aan Horus geven: hij zal u gemoed niet onderwerpen, hij zal geen controle over uw hart hebben.
Osiris, u kunt hem niet controleren; uw zoon kan hem niet controleren. Horus, u kunt hem niet controleren; uw vader kan hem niet controleren.
U behoort, wie dan ook29, bij die god van wie Atoems zoon en dochter zeggen: "U bent gekenmerkt," ze zeiden, "in uw identiteit als een god."
U zult compleet worden als elke andere god:
uw hoofd als Horus van de Duat --- een Onvergankelijke Ster;
uw gezicht als Ogen-Voorwaarts --- een Onvergankelijke Ster;
uw oren Atoems zoon en dochter --- een Onvergankelijke Ster;
uw ogen Atoems zoon en dochter --- een Onvergankelijke Ster;
uw neus als de Jakhals --- een Onvergankelijke Ster;
uw tanden Sopdu --- een Onvergankelijke Ster;
uw armen Hapi en Duamutef --- wanneer u eist om omhoog te gaan naar de hemel dan gaat u omhoog;
uw benen Imsety en Qebehsenuef --- wanneer u eist om af te dalen naar de onderhemel, dan daalt u af;
uw ledematen Atoems zoon en dochter --- --- een Onvergankelijke Ster;
U zult niet vergaan, uw ka zal niet vergaan: u bent mijn ka.


LOF VOOR DE NACHTBOOT IN DE SCHEMERING
149

Recitatie.
Iemand is bij u gekomen, Nephthys;
iemand is bij u gekomen, Nachtboot;
ik (d.w.z. Unas) ben bij u gekomen, Stuurman bedekt met geer;30
iemand is bij u gekomen, Plaats waar de ka's worden herinnerd:
Moge u hem herinneren, deze Unas.
Orion is omcirkeld door de Duat toen de Levende31 gereinigd werd in de Akhet;
Sothis is omcirkeld door de Duat toen de Levende gereinigd werd in de Akhet:
Deze Unas is omcirkeld door de Duat toen de Levende gereinigd werd in de Akhet.
Hij is akh geworden voor hen, hij is bedaard gegroeid voor hen, binnen in de armen van zijn vader, binnen in de armen van Atoem.


Afbeelding van de piramideteksten in de sarcofaagkamer van Unas, zuid muur.


LOF VOOR ATOEM TIJDENS DE DAGERAAD
150

Recitatie.
Zon Atoem, deze Unas is naar u gekomen --- een onvergankelijke akh, heer van het bezit van de plaats van de vier papyrus-kolommen.32
Uw zoon is naar u gekomen, deze Unas is naar u gekomen. Gij zult beiden het hierboven liggende doorkruisen, na bijeengekomen te zijn in de onderwereld en oprijzen uit de Akhet van de plaats waarin uw beiden akh zijn geworden.
Seth,, Nephthys, gaat, verkondig aan de goden van de Nijlvallei alsmede aan hun akh-magie: "Deze Unas is gekomen, een onvergankelijke akh. Indien hij wil dat u sterft, dan zal u sterven; indien hij wil dat u leeft, dan zult u leven.
Zon Atoem, Unas is bij u gekomen --- als een overgankelijke akh, heer van het bezit van de plaats van de vier papyrus-kolommen. Uw zoon is naar u gekomen, deze Unas is naar u gekomen. Gij zult beiden het hierboven liggende doorkruisen, na bijeengekomen te zijn in de onderwereld en oprijzen uit de Akhet van de plaats waarin uw beiden akh zijn geworden.
Osiris en Isis, gaat, verkondig aan de goden van de Delta alsmede aan hun akh-magie: "Deze Unas is gekomen, een onvergankelijke akh, degene zijnd die het hoofd van de inundatie aanbidt: laat de akhs in het water hem aanbidden. Degene die hij wil dat leeft, hij zal leven: degene die hij dood wil, hij zal sterven."
Zon Atoem, deze Unas is naar u gekomen --- een onvergankelijke akh, heer van het bezit van de plaats van de vier papyrus-kolommen.
Uw zoon is naar u gekomen, deze Unas is naar u gekomen. Gij zult beiden het hierboven liggende doorkruisen, na bijeengekomen te zijn in de onderwereld en oprijzen uit de Akhet van de plaats waarin uw beiden akh zijn geworden.
Thoth, gaat, verkondig aan de goden van het westen alsmede aan hun akh-magie: "Deze Unas is gekomen, een onvergankelijke akh, getooid op de hals als Anubis aan het hoofd van de westelijke hoogte, dat hij geesten kan claimen en harten kan controleren. Degene die hij wil dat leeft, hij zal leven; degene die hij wil dat sterft, hij zal sterven."
Zon Atoem, deze Unas is naar u gekomen --- een onvergankelijke akh, heer van het bezit van de plaats van de vier papyrus-kolommen.
Uw zoon is naar u gekomen, deze Unas is naar u gekomen. Gij zult beiden het hierboven liggende doorkruisen, na bijeengekomen te zijn in de onderwereld en oprijzen uit de Akhet van de plaats waarin uw beiden akh zijn geworden.
Horus, gaat, verkondig aan de oostelijke ba's alsmede aan hun akh-magie: "Deze Unas is gekomen, een onvergankelijke akh, Degene die hij wil dat leeft, hij zal leven; degene die hij wil dat sterft, hij zal sterven."
Zon Atoem, uw zoon is bij u gekomen, deze Unas is bij u gekomen. Breng hem omhoog naar u toe, omcirkel hem binnen in uw armen: hij is uw lijfelijke zoon voor eeuwig.


LOF VOOR OSIRIS
151

Recitatie.
Osiris, deze Unas is gekomen, het nieuwgeboren (kalf) van de Negen (Bogen van de hemel), een onvergankelijke akh. Hij onderwerpt harten, hij neemt levenskrachten weg en verleent levenskrachten, elke taak(?) van hem, die welke zijn arm voor hem omcirkeld... Iedereen die zich eraan onttrekt ... zijn brood zal afwezig zijn, afwezig zal het brood van zijn ka zijn, zijn brood zal in beslag genomen zijn van hem.
Geb heeft gesproken en het is uit de mond van de Enneade gekomen: "O valk die (zijn vader) opvolgt met het verkrijgen van (de troon)," zeggen ze, "u bent ba en de meester."
Deze Unas is gekomen, het nieuwgeboren (kalf) van de Negen (Bogen van de hemel), een onvergankelijke akh, die u overtreft en u overtreft, vermoeider dan u en groter dan u, krachtiger dan u en meer toegejuich dan u en uw tijd daarin is niet meer. Het is wat Seth en Thoth hebben gedaan, uw broers die niet treuren voor u.
Isis en Nephthys, verenigd, verenigd, komt samen, komt samen: deze Unas is gekomen, het nieuwgeboren (kalf) van de Negen (Bogen van de hemel), een onvergankelijke akh.
De westerlingen in de aarde zijn voor deze Unas: deze Unas is gekomen, het nieuwgeboren (kalf) van de Negen (Bogen van de hemel), een onvergankelijke akh.
De oosterlingen in de aarde zijn voor deze Unas: deze Unas is gekomen, het nieuwgeboren (kalf) van de Negen (Bogen van de hemel), een onvergankelijke akh.
De zuiderlingen in de aarde zijn voor deze Unas: deze Unas is gekomen, het nieuwgeboren (kalf) van de Negen (Bogen van de hemel), een onvergankelijke akh.
De noorderlingen in de aarde zijn voor deze Unas:deze Unas is gekomen, het nieuwgeboren (kalf) van de Negen (Bogen van de hemel), een onvergankelijke akh.
Zij in de onderhemel zijn voor deze Unas: deze Unas is gekomen, het nieuwgeboren (kalf) van de Negen (Bogen van de hemel), een onvergankelijke akh.LITANIE DER IDENTIFICATIE MET OSIRIS
152

Recitatie.
Atoem, deze Osiris hier is uw zoon, degene die je hebt doen herleven en te leven, hij (d.w.z. Osiris) zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
Shu, deze Osiris hier is uw zoon, degene die je hebt doen herleven en te leven:
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
Tefnoet, deze Osiris hier is uw zoon, degene die je hebt doen herleven en te leven: hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
Geb, deze Osiris hier is uw zoon, degene die je hebt doen herleven en te leven:
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
Noet, deze Osiris hier is uw zoon, degene die je hebt doen herleven en te leven:
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
Isis, deze Osiris hier is uw broer, degene die je hebt doen herleven en te leven:
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
Seth, deze Osiris hier is uw broer, degene die je hebt doen herleven en te leven:
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
Nephthys, deze Osiris hier is uw broer, degene die je hebt doen herleven en te leven: hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
Thoth, deze Osiris hier is uw broer, degene die je hebt doen herleven en te leven: hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
Horus, deze Osiris hier is uw v ader, degene die je hebt doen herleven en te leven: hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden
Grote Enneade, deze hier is Osiris, degene die je hebt doen herleven en te leven:
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
Kleine Enneade, deze hier is Osiris, degene die je hebt doen herleven en te leven:
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
Noet, deze Osiris hier is uw zoon, van wie u gezegd heeft: "Iemand is uit mij geboren," zei u en u hebt zijn mond afgeveegd nadat deze zijn geliefde zoon heeft gedeeld en zijn ledematen genummerd zijn door de goden:
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
In uw identiteit van de Heliopolitaanse, blijvend in zijn necropolis:
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
In uw identiteit van Andjeti, aan het hoofd van zijn landelijke gebieden:
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
In uw identiteit van degene in de Schorpioen Gebied, de Ka In Ruste:
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
In uw identiteit van degene in gods kraam, degene in de bewieroking, degene van de koffer, de kist en de zak:33
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
In uw identiteit van degene in het witte paleis van lepelboomhout:
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
In uw identiteit van degene in Orion, met uw seizoen aan de hemel en op seizoen op de aarde:
Osiris draai uw gezicht en kijk naar deze Unas, uw aktieve (letterlijk scherpe) zaad dat uit uw is voortgekomen:
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
In uw identiteit van degene in Dep --- moge uw armen rondom het maal zijn, uw dochter;34 voorzie uzelf er van:
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
In uw identiteit van degene in het Gebied van de Oudste der Stieren --- moge uw armen rondom het maal zijn, uw dochter; voorzie uzelf er van:
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
In uw identiteit van degene in Zuid Hermopolis --- moge uw armen rondom het maal zijn, uw dochter; voorzie uzelf er van:
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
In uw identiteit van degene in Noord Hermopolis --- moge uw armen rondom het maal zijn, uw dochter; voorzie uzelf er van:
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
In uw identiteit van degene in de Stad van de Poelen --- wat u hebt gegeten, het Oog, uw buik zal er rond van groeien, uw zoon Horus laat het vrij voor u zodat u er van zou kunnen leven:
hij zal leven mocht deze Unas leven; zal niet sterven mocht deze Unas niet sterven; zal niet vergaan mocht deze Unas niet vergaan; zal niet wakker worden mocht deze Unas niet wakker worden; zal wakker worden mocht deze Unas wakker worden.
Uw lichaam is het lichaam van deze Unas; uw vlees, het vlees van deze Unas; uw botten, de botten van deze Unas: u zult gaan (uit het leven) indien deze Unas gaat; indien deze Unas gaat, dan gaat u ook.


Afbeelding van de piramideteksten in de sarcofaagkamer van Unas, zuid muur (detail links).


LOF VOOR DE RODE KROON
153

De Akhets deur is geopend, zijn deurgrendels zijn terug geschoven.
Hij is naar u gekomen, Rode Kroon; hij is naar u gekomen, Volbrenger; hij is naar u gekomen, Geweldige; hij is naar u gekomen, Geweldige der Magie --- schoon voor u en bevreesd door jou toedoen.
Moge u content zijn met hem, moge u content zijn met zijn reinheid, moge u content zijn met zijn toespraak als hij tegen u zegt:
"Hoe delicaat u eruit ziet, content, hernieuwd en verjongd, want de god die de gods' vader is, is van u bevallen!"
Hij is naar u gekomen, Geweldige der Magie: hij is Horus, omcirkeld door de aegis van zijn oog, de Geweldige der Magie.


154

Ho, Rode Kroon! Ho, Krul!35 Ho, Geweldige! Ho, Geweldige der Magie! Ho, Vurige!
Moge u er voor zorgen dat Unas' gewelddaad wordt zoals uw gewelddaad,
moge u er voor zorgen dat de afschrikwekkenheid van deze Unas als uw afschrikwekkendheid wordt,
moge u er voor zorgen dat de toejuichingen voor deze Unas als uw toejuichingen worden,
moge u de liefde voor deze Unas opwekken net zoals de liefde voor u,
moge u hem het bevel laten voeren aan het hoofd van de levenden,
[moge u er voor zorgen dat] hij [de controle heeft] aan het hoofd van de akhs,
moge u zijn mes sterk maken tegen zijn vijanden.
Ho, Krul! [U] bent tevoorschijn gekomen [in hem en hij is tevoorschijn gekomen in u].
(O Unas), het Grote Schepsel [is van u bevallen], het Eerstgeborene Schepsel heeft u mooi gemaakt; het Eerstgeborene Schepsel is van u bevallen, het Grote Schepsel [heeft u mooi gemaakt]: want u bent Horus, omcirkeld door de aegis van zijn oog.


LOF VOOR DE ZON
155

Recitatie.
U zult er op gaan staan, dit land [dat van Atoem is gekomen, het speeksel] dat van de Kever is gekomen en ontwikkel er op en wordt er verheven op en uw vader zal u zien, [de Zon] zal u zien.
Hij is naar u gekomen, zijn vader: hij is naar u gekomen, O Zon;
hij is naar u [gekomen], zijn vader: hij is naar u gekomen, O Sombere;
[hij] is [naar u] gekomen, zijn vader: hij is naar u gekomen, O Bevruchter;
hij is naar u gekomen, zijn vader: hij is naar u gekomen, O Zwerver/Bezoeker;
hij is naar u gekomen, zijn vader: hij is naar u gekomen, O Grote Wilde Stier;
hij is naar u gekomen, zijn vader: hij is naar u gekomen Grote Onderzoeker (d.w.z. de zon);
hij is naar u gekomen, zijn vader: hij is naar u gekomen, O Sopdu;
hij is naar u gekomen, zijn vader: hij is naar u gekomen, O Scherpe-tanden,
dat u er voor moge zorgen dat deze Unas de Koele Wateren in zijn greep krijt en het Akhet ontvangt;
dat u er voor moge zorgen dat deze Unas heerst over de Negen en de Enneade verzorgt;
dat u in de arm van deze Unas de herderstaf moge geven die het hoofd van de Delta en de Nijlvallei verlaagt.
Hij zal neerdalen op zijn tegenstander en opstaan boven de Geweldige als zijn grotere ---
degene die Nephthys heeft gezegend, want hij heeft de oppositie verwijderd, (zeggend): "U hebt uzelf uitgerust als (Seth), Geweldige der Magie in Ombos, heer van het land van de Nijlvallei; er is niets dat u hebt verloren, er is niets dat u heeft gemist: want zie, u bent meer ba en hebt meer controle dan de goden van de Nijlvallei of zijn akhs, gij die door de zwangere is uitgespuugd en gij verlichtte de nacht, uitgerust als Seth, wiens wateren de groenen (voeden?)";
degene die door Isis is gezegend, (zeggend): "U heeft uzelf uitgerust als Horus de Jeugdige; er is niets dat u hebt verloren, er is niets dat u heeft gemist: want zie, u bent meer ba en hebt meer controle dan de goden van het Noorden of zijn akhs."
(Unas) u zult uw onreinheid zuiveren voor Atoem in [Heliopolis; u zult afdalen] met hem, dat u obstakel moge verwijderen van de onderhemel en opstaan in de plaatsen van Nu.
U zult zich ontwikkelen met uw vader Atoem, u zult hemelwaarts gaan met [uw] vader [Atoem], op zult verrijzen met uw vader Atoem en obstakels verwijdern.
Hoofd naar (Noet), de Heliopolitaan in de gesloten draagstoel; ga omhoog en bemerkt uw pad door Shu's botten, dat het binnenste van de armen van uw moeder Noet u mogen omcirkelen.
U zult school worden in het Akhet en uw reiniging loslaten in de meren van Shu.
U zult omhoog gaan en omlaag gaan: u zult omlaag gaan met de Zon, één van de schemering met de Nachtboot.
U zult omhoog gaan en omlaag gaan: u zult omhoog gaan met de Zon en opstijgen met de Grote Onderzoeker.
U zult omhoog gaan en omlaag gaan: u zult omlaag gaan met Nephthys, één van de schemering met de Nachtboot.
U zult omhoog gaan en omlaag gaan: u zult omhoog gaan met Isis en opstijgen met de Dagboot.
U zult de controle verkrijgen over uw lichaam, zonder belemmering, geboren zijnd om Horus (te zijn) en verwekt om Seth (te zijn), schoon geworden in de Westerlijke nome, uw reiniging ontvangen hebbend in de Bubastite nome, van uw vader, van Atoem.
U bent ontwikkeld, u bent hemelwaarts gegaan, u bent effectief geworden, het is comfortabel geworden voor u binnenin uw vaders armen, binnenin Atoems armen.
Atoem, breng hem omhoog naar u, omcirkel hem in uw armen: hij is uw zoon van uw lichaam; voor eeuwig.


Afbeelding van de piramideteksten in de sarcofaagkamer van Unas,
zuid muur (detail rechts).


LOF VOOR DE HEMEL
156

Deze Unas is naar u gekomen, Noet; deze Unas is naar u gekomen, Noet, zijn vader te hebben verworpen op aarde, Horus achter zich te hebben gelaten, vleugels hebben laten groeien als een valk, gevederd als een havik, zijn ba die hem gehaald heeft, zijn magie die hem heeft uitgerust.
(Unas), u zult uw plaats in de hemel opruimen om onder de sterren van de hemel te zijn, want u bent de solitaire ster op Noet's schouder. Moge u op Osiris 's hoofd kijken als hij de akhs regeert, terwijl uzelf ver van hem staat: u bent niet van hen, u zult niet van hen worden.


LOF VOOR DE GODEN
157

Deze Unas z'n houding als een ram met twee wildestier horens op zijn hoofd is gezien. Want u bent een zwarte ram, (Unas), zoon van een zwarte ooi, die een witte ooi baarde en vier schapen zoogde.
Blauw-ogige Horus is naar u gekomen, (goden), (echter) u moet de rood-ogige Horus vermijden, degene met de pijnlijke toorn, wiens ba (nog) niet de toegang is ontzegd.
Zijn afgezanten zijn gegaan, zijn haastmakers hebben gerend en zij zullen aan degene met de vegende schouder in het oosten36 verkondigen: "Deze ene van u is gegaan, van wie de god zegt dat hij zal regeren over de gods' vaders. De goden zullen stil groeien voor u, de Enneade heeft hun arm voor hun mond geplaatst, voor deze van u, van wie de god zegt dat hij zal regeren over de gods' vaders.
Ga staan bij Akhet's deur, (Unas); trek de Koele Wateren deur open en sta op hun voorgrond, net zoals Geb op de voorgrond van zijn Enneade.
Als zij binnentreden dan ruimen ze obstructies op; wanneer ze weg gaan dan zullen zij hun gezichten opheffen en u zien als Min op de voorgrond van de Tweevoudige Schrijnen.
Iemand is achter u opgestaan, (Zon): uw broer is achter u opgestaan, degene die u opgeroepen hebt is achter u opgestaan.
U zult niet vergaan, (Unas); u zult niet ophouden; uw identiteit zal voortbestaan met mensen, zelfs als u identiteit bij de goden komt te zijn.Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
23 In Middle Kingdom copies this set of spells is entitled “Spell of Akhification after the
Reversion of Offerings” or “Emerging from the Gates of the Duat.”
24 De Duat
25 Een waarschuwing aan de geest om voorzichtig te zijn als het begint aan z'n reis vanuit de Duat.
26 Het deel van de hemel waar de zon wordt geboren: de vijanden van de overledene zullen niet deelnemen aan de zonsopgang.
27 De koning combineert Horus en Seth in zijn persoon.
28 Horus’s oog en Seth’s testikels zijn gewond geraakt in hun gevecht onderling om de troon van Osiris. Spugen werd beschouwd als een effectieve manier om verwondingen te voorkomen of te verwijderen.
29 Een overblijfsel van de orginele tekst, aanduidend waar de naam van de overledene dient te worden geplaatst.
30 De stuurman van de zonneboot is badend in de rode kleur van de hemel bij zonsopgang en zonsondergang.
31 De zon.
32 Een beeld van de wereldruimte, gedefiniëerd door vier kolommen die de hemel ophouden bij zijn kardinale punten.
33 De koffer, de kist en de zak refereert aan de containers waarin Seth het uiteengereten lichaam van Osiris heeft verstopt.
34 Ëen verwijzing naar de maaltijd in het Offer Ritueel.
35 De krul bevestigd aan de voorkant van de Rode Kroon.
36 De zon.Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts