WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi I.

Bezweringen voor het betreden van het Akhet.

(Voorkamer, westmuur)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

DE GEEST AANSPREKEN ALS HET DE GRAFKAMER VERLAAT
314
Oog van Horus

(Zie bezwering 22 van Teti)


VERZOEKEN OM TOEGANG TOT HET AKHET
315
Oog van Horus

(Zie bezwering 185 van Teti)316
Oog van Horus

Recitatie
Gij goden van het Akhet die zich in het grensgebied van de hemelbevinden, wensen jullie dat Atoem leeft en dat gij ingesmeerd bent met zalf, kleed uzelf en ontvang uw wafels? Gij ontvangt da arm van Pepi en plaats deze in het Moeras der Offers, zijn akh-magie geplaatst hebbend tussen de akhs en zijn controle tussen de goden en hij maakt een geweldige maaltijd en een groot feest.
Hij zal de hemel bereizen [en] Pepi zal hen uit de nederzettingen leiden, Pepi zal daardoor (d.w.z. door handelingen) de kroon krijgen, net zo als Horus de zoon van Atoem.


317
Oog van Horus

Recitatie
Hallo Pepi!32 Gij ben de grote ster die zich in het gezelschap van Orion bevindt, die de hemel bereisd met Orion en roeit door de Duat met Osiris.
Gij zult tevoorschijn komen in het oostelijke deel van de hemel, herlevend bij het gepaste seizoen en verjongd in uw tijd, Noet die u gebaard heeft met Orion, het jaar dat uw hoofdband op u is geplaats met Osiris. Armen zullen u geven, trommelende (voeten) zullen omlaag gaan voor u, er zal een maaltijd aan u worden gegeven en de Geweldige Aanmeer-Paal zal naar u roepen zoals naar Osiris in zijn activiteit.
Hallo Pepi! Roei en bereik (de hemel, maar) pas op voor het Geweldige Meer!


318
Oog van Horus

Recitatie
Hé Zon! Nu; dat wat u heeft gezegd, Zon ----"O voor een zoon," aldus door u gezegd Zon, "ba, de macht hebbend, hooggeacht, met werkende armen (en wijd gestrekt'----hier is Pepi, Zon. Pepi is uw zoon: Pepi is ba, Pepi is hooggeacht, Pepi heeft de macht, Pepi's armen zijn werkend), de reikwijdte van deze Pepi is groot.
Deze Pepi zal schijnen in het oosten net zo als de Zon en voortgaan in het westen net zo als de Kever. Deze Pepi zal leven van dat waar Horus, heer der hemel van leeft, op bevel van Horus, de heer der hemel. Deze Pepi is schoon, Zon. Deze Pepi zal in zijn zetel gaan zitten, deze pepi zal zijn roeispaan ontvangen, deze Pepi zal roeien, Zon in de wijdte der hemel, een gouden ster op wie de stier van het zonlicht de hoofdband heeft geplaatst, een gouden speer naar de wijdte der hemel.
Een vliger heeft gevlogen: pepi is van jullie weg gevlogen, mensen. Hij is niet meer op de aarde: Pepi is weg naar de hemel. Gij plaatselijke god van hem, (plaats) de ka van deze pepi naast u (letterlijk: bij uw twee vingers). Deze Pepi is als een reiger omhoog gevlogen naar de hemel: deze Pepi zal de hemel kussen als een valk. Deze Pepi heeft de hemel bestormd als Horus van Achter de Horizon, die ene van de Zon.
Gij die door de Zon is afgewezen, deze Pepi zal de koning niet beschimpen, hij zal Bastet niet helpen: Deze Pepi hoeft niet op te treden (letterlijk: maken) in de vorm van (enige) dans en zang (d.w.z. een voorstelling te maken) als een draagstoel man (d.w.z. als een dwerg).
Is er (een andere) zoon van de Zon wiens plaats hij maakt? Hij maakt (slechts) een plaats voor deze Pepi. Is er (een andere) zoon van de Zon die gezond zal zijn terwijl hij honger heeft? (Alleen) deze Pepi zal gezond zijn, terwijl deze Pepi honger heeft.


ONTVANGST VAN DE GEEST ALS KONING33
319a
Oog van Horus

Recitatie
Als de geweldige de dag doorbrengt met zijn ka en naar bed gaat met zijn ka, zo zal deze Pepi de dag doorbrengen met zijn ka en naar bed gaan met zijn ka. Als deze geweldige wakker wordt, zo zal deze Pepi ontwaken, de goden zullen ontwaken en de controlerende machten zullen wakker worden.
Hallo Pepi! Verhef uzelf, sta op! De Grote Enneade uit Heliopolis heeft u uw geweldige zetel toe gewezen. U zult zitten, Pepi op de voorgrond van de Enneade als Geb, gods elite; als Osiris op de voorgrond van de controlerende machten; als Horus, heer van gods elite.
Hallo Pepi! Die zijn gedaante verbergt, Anubis zijnde, want u hebt het gezicht van een jakhals gekregen (letterlijk: als een jakhals (heeft)). Sta op, gij van het paviljoen om op de voorgrond van de Tweevoudige Heiligdommen [te zijn] Anubis zijnde op de voorgrond van gods kraam, dat u Horus z'n volgelingen tevreden moge stellen.
Horus zal u verzorgen Pepi. Horus zal u verzorgen Pepi,34 (met de offergaven die hij heeft en uw hart zal er door tevreden worden, Pepi op de eerste van de maand en op de middelste van de maand. DE Huiler zal voor u huilen als Anubis op de voorgrond van het heiligdom van de god. Isis zal voor u gillen, Nephthys zal naar u roepen als Horus die zijn vader verzorgt, (zeggend): "De zoon heeft zijn vader verzorgt; Horus heeft deze Pepi verzorgt). Osiris zal leven, de akh in de Nedit zal leven en deze Pepi zal leven".
Hallo Pepi! Uw naam zal leven op de voorgrond van de levenden. U zult akh worden Pepi, op de voorgrond van de akhs en de leiding nemen op de voorgrond van de controlerende machten.
Hallo Pepi! Het gezonde oog van Horus, deze Witte, de eerstgeborene godin van Nekheb, is uw woestheid; en zij zal aan uw woestheid geven Pepi, in de ogen van alle goden; in de ogen van de akhs, de Onvergankelijke Sterren en bij hen wiens plaatsen ontoegankelijk zijn; in de ogen van alles die u kunnen zien alsmede uw naam kunnen horen.
Hallo Pepi! voorzie uzelf van het rode oog van Horus, geweldig door ba's en veelvoudig qua bestaan en zij zal u verzorgen Pepi, net zo als zij Horus verzorgt en Pepi zij zal uw ba's plaatsen op de voorgrond van de Tweevoudige Enneade als de twee eerstgeborenen godinnen op uw voorhoofd. Zij zullen u opvoeden Pepi en u naar uw moeder Noet leiden en zij zal uwen, zodat u niet zult zuchten en kreunen of zult sterven, want Horus heeft u akh gemaakt op de voorgrond van de akhs en de leiding genomen op de voorgrond van de levenden. Hoe perfect is het wat Horus heeft gedaan voor deze Pepi, voor deze akh aan wie de god geboorte gaf, aan wie de twee goden geboorte gaven!
Hallo Pepi! Gij zult ba worden net als de ba's van Heliopolie, gij zult ba worden net als de ba's van Nekhen, gij zult ba worden net als de ba's van Pe, gij zult ba worden net als de levende ster op de voorgrond van zijn broeders.
Halle Pepi! Ik ben Thoth, een gegeven koningsoffer: ik heb u dit brood gegeven, uw bier en uw twee stukken brood die zijn gekomen van Horus [en] en zich in de grote hal bevonden. Hij zal uw hart ermee tevreden stellen Pepi, voor de duur der eeuwigheid.


319B
Oog van Horus

Recitatie
Pepi zal schoon worden. Pepi zal zijn roeispaan ontvangen en zijn zetel in bezit nemen: deze Pepi zal in de neus van de boot van de Tweevoudige Enneade zitten. Pepi zal de Zon naar het westen roeien en hij zal Pepi's zetel aan het hoofd van de ka-bezitters benoemen en hij zal deze Pepi optekenen als het hoofd der levenden.
De granieten [deur]-vleugels in de Koele Wateren zal worden geopend voor deze Pepi, Tde koperen [deur]-vleugels in de met sterren bezaaide hemel zal worden open getrokken voor deze Pepi en deze Pepi zal daarvandaan voortgaan met zijn luipaardvel om hem heen en de staf van deze Pepi in zijn hand.
Deze Pepi is gezond met (d.w.z. dankzij) zijn lichaam, het is fair voor deze Pepi met (d.w.z. dankzij) zijn reputatie (letterlijk: naam), deze Pepi is in leven (letterlijk: leeft) met (d.w.z. dankzij) zijn ka. Hij (d.w.z. Pepi's ka) het slechte dat zich voor Pepi bevindt verdrijven, alsmede het slechte dat zich achter Pepi bevindt, net zo als de werpstokken van de Belangrijkste van Letopolis die het slechte verdrijven dat zich voor hem bevindt alsmede het slechte dat zich achter hem bevindt.
Ik35 Pepi, zal zien wat de blijvenden doen, omdat hun vorm vrij perfect is en als het goed is voor OPepi dan zal het goed zijn voor hen. Ik ben een blijvende, de intieme metgezel van een blijvende. Deze Pepi zal werkelijk blijvend zijn en deze Pepi zal nooit lijden.


AAN BOORD GAAN VAN DE ZONNEBOOT
320
Oog van Horus

Recitatie
De twee rietenboten van de hemel zijn ingesteld voor de Zon, dat hij er op de hemel moge bevaren naar het Akhet, alwaar Horus van het Akhet is;
de twee rietenboten van de hemel zijn ingesteld voor Horus van het Akhet, dat hij er op de hemel moge bevaren naar het Akhet, naar waar de zon is:
de twee rietenboten van de hemel zijn ingesteld voor deze Pepi zelf, dat hij er op kan varen naar het Akhet, naar daar waar de Zon en Horus van het Akhet zijn.
Het Verzorgingde Meer (The Nurse Lake) is open gesteld, het Kronkelende Kanaal is overstroomd, de Moerassen van Riet zijn gevuld, zodat Pepi echt kan overvaren naar dat oostelijk deel van de hemel, naar de plek waar de goden zijn geboren en Pepi zal daar geboren worden in zijn geboorte met hen als Horus, als hem van het Akhet.
Deze Pepi is gerechtvaardigd: laat er gehuild worden voor deze Pepi en gehuild worden voor de ka van deze Pepi. Zij zullen naar deze Pepi roepen en zichzelf vastklampen aan deze Pepi ---- die vier voorbijgangers met vlechten, die staan bij hun staven in het oosten der hemel ---- en zij zullen de goede naam van Pepi vertellen aan de Zon en de goede naam van Pepi dragen naar de Ka's-toewijzer.
Deze Pepi is gerechtvaardigd: laat er gehuild worden voor deze Pepi en gehuild worden voor de ka van deze Pepi. Sothis is Pepi's zuster, de ochtend god is Pepi's broer en Pepi is degene aan de onderkant van de buik van de hemel samen met de Zon.
Deze Pepi is gerechtvaardigd: laat er gehuild worden voor deze Pepi en gehuild worden voor de ka van deze Pepi.


321
Oog van Horus

Recitatie
Deze Pepi kent zijn moeder, deze Pepi is niet onwetend over zijn moeder----de oogverblindende Witte Kroon, Dikste temidden van Nekheb, vrouwe van het Geweldige Huis, vrouwe van het grasland, vrouwe van het ontoegankelijke land, vrouwe van het vissers moeras, vrouwe van de wadi der tevredenen; en de bloederige, de Rode Kroon, vrouwe van de kusten van Dep.
"Moeder van deze Pepi," ik zeg, "geeft uw borst aan deze Pepi, zodat deze Pepi eraan kan zuigen".
"Mijn zoon Pepi", zegt zij, "accepteer mijn borst en zuig er aan", zegt zij, "dat je moge leven", zegt zij, "hoewel je klein bent", zegt zij, "gij zult voortgaan naar de hemel net als valken (doen), uw pluimage is van vogels", zegt zij.
Hedjhedj, pak die (veerboot) voor dze Pepi, de geweldige wilde stier.
"Stier der voldoening, buig uw horens omlaag, laat deze Pepi passeren", zegt deze Pepi.
"Waar wilt u heen?" (zegt de veerman).
"Deze Pepi zal naar de hemel gaan, zodat deze Pepi zijn vader zal zien, zodat deze Pepi de Zon kan zien", ik zeg, "en naar de hoge heuvels en de heuvels van Seth en de heuvels van Seth zullen hem aan de hoge heuvels geven en aan die hoge plataan in het oosten van de hemel, waarboven op de goden zitten en zich opwarmen. Want Pepi is de Levende, Horus die de Koele Wateren opend; want Pepi is de geweldige roeier die de twee veermannen van de hemel roeit; want Pepi is groot van voet en breed van slag."
Deze Pepi zal schoon worden in het Moeras van Riet, deze Pepi zal gekleed worden in het Moeras van de Kever en Pepi zal daar de Zon vinden. Wanneer de Zon opkomt in het oosten, dan vindt hij Pepi in het Akhet, wanneer de Zon terugkomt in het westen, dan vindt hij Pepi daar. Op beide ultieme plaatsen waar de Zon komt, daar zal hij deze Pepi vinden.


322
Oog van Horus

Recitatie
Pepi is gods gedaante/verschijningsvorm, de boodschapper van god. Pepi is gekomen, dat hij Pepi moge reinigen in het Moeras van Riet en deze Pepi zal afdalen naar het Moeras van Kenzet. Horus z'n volgelingen–-Wegen Waarnemer (Paths Discerner), een boog en een werpstok-– zullen deze Pepi reinigen. Zij zullen deze Pepi reinigen en deze Pepi verheffen. Zij zullen voor deze Pepi de bezwering voor het gidsen maken alsmede de bezwering voor het tevoorschijn komen, en deze Pepi zal ophoog gaan naar de hemel en deze Pepi zal afdalen naar die boot van de Zon.
Deze pepi is degene die voor hem de goden die voor hem roeien aanstuurd.
Elke god zal opgewekt zijn tijdens de ontmoeting met Pepi net zo als ze dat zijn tijdens de ontmoeting met de Zon wanneer die tevoorschijn komt in het oosten van de hemel, (zeggend): "In vrede, o! In vrede, o!"


323
Oog van Horus

Recitatie
Beef, hemel!; schud, aarde----voor deze Pepi! Pepi is magisch, Pepi is iemand die magie bezit.
Deze Pepi is gekomen, dat deze Pepi Osiris akh kan maken, dat deze Pepi Osiris naar voren kan brengen, dat deze Pepi de goden op hun zetels kan plaatsen.
Ziet achter hem, de stier van god, pak die (veerboot) voor deze Pepi, plaats deze Pepi aan de andere kant!


324
Oog van Horus

Recitatie
De twee rieten boten van de hemel zijn in elkaar gezet door [de Dagboot] voor de Zon, dat de Zon erop moge varen naar daar waar Horus van het Akhet is, naar het Akhet;
de twee rieten boten van de hemel zijn in elkaar gezet door de Nachtboot voor Horus van het Akhet, dat Horus van het Akhet erop moge varen naar daar waar de Zon is, naar het Akhet;
de twee rieten boten van de hemel zijn gelanceerd (letterlijk: neer gelaten) voor [hem] door de Dagboot, dat deze Pepi erop voort moge gaan naar waar de Zon is, naar het Akhet;
de twee rieten boten van de hemel zijn gelanceerd (letterlijk: neer gelaten) voor [hem] door de Nachtboot, dat deze Pepi erop voort moge gaan naar waar Horus van het Akhet is, naar het Akhet.
Deze Pepi zal tevoorschijn komen in het oosten van de hemel waar de goden zijn geboren en Pepi zal geboren worden [als] Horus, als Hem van het Akhet, want [deze Pepi is gerechtvaardigd] en de ka van Pepi is gerechtvaardigd. Sothis is Pepi's zuster, de ochtend god is Pepi's broer.
Deze Pepi heeft de akhs gevonden ervaren in/voorzien met hun bezweringen, die zitten op de randen van het Ooievaar Meer, de drinkplaats van elk akh die van een mond is voorzien.
Pepi is een akh die van een mond is voorzien. Pepi is naar deze plaats, specialer dan elke andere plaats gekomen omdat:
de twee rieten boten van de hemel in elkaar gezet zijn voor de Zon door de Dagboot, dat de Zon erop moge varen naar daar waar Horus [van het Akhet] is, naar het Akhet;
de twee rieten boten van de hemel zijn in elkaar gezet [door de Nachtboot voor] Horus van het Akhet, dat Horus van het Akhet erop moge varen naar daar waar de Zon is, naar het Akhet;
de twee rieten boten van Noet zijn gelanceerd (letterlijk: neer gelaten) voor deze Pepi door de Dagboot, dat deze Pepi erop voort moge gaan naar waar de Zon is, naar het Akhet.
Deze Pepi zal tevoorschijn komen in het oosten van de hemel waar de goden zijn geboren en Pepi is geboren als Horus, als Hem van het Akhet.
Deze Pepi is gerechtvaardigd en de ka van Pepi is gerechtvaardigd: laat er gehuild worden voor deze Pepi en voor de ka van [deze] Pepi.
Sothis is Pepi's zuster en de ochtend god is Pepi's broer. Deze Pepi zal naar u toekomen, deze Pepi zal met u rond zeilen in het Moeras van Riet en aanmeren zo als u aanmeert in het Moeras van Turquoise. Deze Pepi zal eten waar u van eet, deze Pepi zal leven van waar u van leeft, deze Pepi zal gekleed zijn in waar u in gekleed bent, deze Pepi zal gezalfd worden met dat waarmee u gezalfd bent en deze Pepi zal water krijgen met [u in] het Verzorgende [Kanaal] van deze Pepi, de drinkplaats van elke akh die [voorzien is van een mond].
Deze Pepi zal op de voorgrond zitten van het geweldige heiligdom en Pepi zal commando's geven net als een akh ervaren in bezweringen. Deze Pepi zal zitten op de randen van het Ooievaar Meer en deze Pepi commando's geven net als een akh ervaren in bezweringen.


DE OPSTIJGING VAN DE GEEST ZEKERSTELLEN36
325
Oog van Horus

Recitatie
"Hoe prachtig om te zien", zegt Isis; "hoe tevredenstellend om te staren", zegt Nephthys, "naar zijn37 vader, naar deze Oriris Pepi als hij voortgaat naar de hemel omgeven door de sterren, tussen de Onvergankelijke Sterren, de woede van Pepi boven op hem, zijn woestheid aan zijn zijden, zijn magie aan zijn voeten." Deze Pepi zal daardoor naar zijn moeder Noet gaan en Pepi zal op haar opstijgen in haar identiteit als ladder.
"Ik zal de goden voor u krijgen die tot de hemel behoren", (zegt Isis), "en zij zullen voor u de goden verenigen die tot de aarde behoren, dat u met hen samen moge bestaan en voortgaat op hun armen."
"Ik zal voor u de ba's van Pe krijgen," (zegt Nephthys), "en de ba's van Nekhen zullen met elkaar verbonden worden voor u."
Alles is voor deze Pepi ----Geb is degene die er voor geargumenteerd heeft met Atoem, want het is wat gedaan is voor hem---- en de Moerassen van Riet, de Heuvels van Horus en de Heuvels van Seth. Alles is voor Pepi: Geb is degene die er voor geargumenteerd heeft met Atoem, want het is wat gedaan is voor hem.
Hij38 is als tegenstander gekomen en heeft gezegd dat hij u zal doden, echter hij zal u niet doden: deze Pepi is degene die zijn tegenstander zal doden en deze Pepi zal zich zelf vestigen tegen hem als de best gevestigde der wilde stieren.
Recitatie, zonder pauze, 4 keer:
Pepi, wees blijvend in leven en autoriteit; Pepi gij zult blijvend zijn, blijvend in leven en autoriteit.


DE VEERMAN EN DE POORTWACHTER OPROEPEN39
326a
Oog van Horus

Recitatie
Gij veerman! Neem deze (veerboot) voor Horus: neem zijn oog.
Neem die voor Seth: neem zijn testikels.
Horus z'n oog is opgesprongen en heeft land bereikt in het oostelijk deel van de hemel: deze Pepi zal met het opspringen en deze Pepi zal voortgaan in het oostelijk deel van de hemel: Hij zal gaan en de Zon escorteren (letterlijk: uitgebreid beschermend zijn over) in plaats van de goden die naar hun ka's zijn gegaan, die gewoonlijk leefden in de heuvels van Horus, die gewoonlijk leefden in de heuvels van Seth.
Ziet, deze Pepi is gekomen. Ziet, deze Pepi is voortgekomen. Deze Pepi heeft de hoogte der hemel bestegen. "Deze Pepi kan niet worden uitgesloten,” zeggen de geweldigen van het Witte Paleis, “van de gebaande Weg der Sterren.” De Dagboot zal deze Pepi roepen: Pepi is degene die borg staat. De Zon zal deze Pepi plaatsen als een heer van het leven en autoriteit voor eeuwig.


326b
Oog van Horus

De hemel is schoon geworden voor de Zon, de aarde is schoon geworden voor Horus, elke god die tussen hen in is, is [deze] Pepi aan het reinigen. "Aanbid deze Pepi, god [en] leidt deze Pepi naar het geweldige portaal!"
"En gij, (geweldig portaal), wees getuige van deze Pepi, naar deze twee geweldige (en) oudere goden,40 "want Pepi is Weneg, de zoon van de Zon, die de hemel schoudert en de aarde en de goden verdeelt" (d.w.z. judiceert).
Deze Pepi zal tussen jullie sterren van de Duat zitten en jullie zullen met hem omgaan zo als met de Zon, volg (d.w.z. dien) deze Pepi net zoals (je doet bij) Wegen-Waarnemer (Paths Discerner) en hou van Pepi zoals van Min.
Schrijver41 van de document(en), schrijver van de document(en)! Vernietig uw palet, breek uw twee pennen42 en verscheur uw geschriften. Zon, verwijder hem van zijn plek, plaats Pepi [in zijn plaats], want deze Pepi is vrij (van schuld) en draagt een gevorkte staf. Zon, het is Pepi.


OSIRIS OPROEPEN
327
Oog van Horus

Recitatie
De hemel is gehavend, de aarde heeft gebeefd. Horus is gekomen, Thoth is tevoorschijn gekomen, dat zij Osiris mogen verheffen van zijn zij en er voor zorgen dat hij opstaat in de Tweevoudige Enneade.
Bedenk, Seth en plaats deze speech die Geb heeft gesproken in uw hart, de vloek die de goden tegen u hebben gemaakt in het Officiele AFgesloten Deel van Heliopolis omdat u Osiris tegen de grond hebt gegooid,
toen u zei, Seth: "Het was niet tegen hem gericht dat wat ik gedaan heb," zo dat u daardoor de controle kon nemen toen uw de controlewas ontnomen voor Horus;
toe u zei, Seth: "In feite viel hij n[mij] aan," en zijn identiteit als aarde-aanvallen kwam tot stand;
toen u zei, Seth: "In feite was hij mij aan het schoppen," en zijn identiteit als Orion kwam tot stand, breed van voet, groot van stappen en belangrijkste van het land der Nijl-Vallei.
Verhef uzelf Osiris, want Seth heeft zichzelf verheven, de vloek van de goden gehoord hebbend, die spraken namens de vader van de god. (Geef) uw arm aan Isis, Osiris en uw hand aan Nephthys en u zult tussen hen in gaan.
De hemel is aan u gegeven, de aarde is aan u gegeven, het Moeras van Riet, de Heuvels van Horus en de Heuvels van Seth; aan u gegeven zijn de steden en het platteland is u verenigd-----door Atoem. Geb is degene die ervoor heeft gepleit.
"Scherp us (onbuigzame) lemmet Thoth. Het mes dat hoofden verwijderd en harten uitsnijd is geslepen en [het] zal de hoofden verwijderen en de harten uitsnijden van hen die zicht verzetten tegen deze Pepi als hij naar u gaat, Osiris en van hen die deze Pepi willen tegenhouden als hij naar u gaat, Osiris.
Deze Pepi is gekomen bij u, heer der hemel. Deze Pepi is gekomen bij u, Osiris. Deze Pepi zal uw gezicht schoon vegen en us kleden met gods kleding, ik ben voor u gereinigd in Djedit. Sothis uw dochter die u heeft verlangd, die [uw] verse voedsel bereidt [in] haar identiteit van het jaar, is degene die Pepi heeft geleid toen deze Pepi bij u is gekomen.
[Deze Pepi] is gekomen [bij u, heer der hemel]. Deze Pepi [is gekomen] bij u, [Osiris]. Deze Pepi [zal] uw gezicht [schoon vegen] en deze Pepi zal u kleden met gods kledij want deze Pepi is gereinigd voor u in Iadi. Hij zal een ledemaat vernietigen van uw opponent: wanneer hij het slacht voor Osiris, dan plaatst op de voorgrond van de slagers.
Deze Pepi is bij u gekomen, heer der hemel. Deze Pepi is bij u gekomen, Osiris. Deze Pepi zal uw gezicht schoon vegen en deze Pepi zal u kleden met gods kledij. Deze Pepi zal voor u doen, dat wat [Geb] heeft bevolen [wat hij voor u doet: deze Pepi zal uw arm bevestigen op het leven, deze Pepi zal uw arm mert autoriteit optillen].
Deze Pepi is bij u gekomen, heer der hemel. Pepi is bij u gekomen, Osiris. Deze Pepi zal uw gezicht schoon vegen en u kleden met gods kledij, want deze Pepi wordt schoon. Zegt Horus, uw zoon aan wie u geboorte gaf. Hij zal deze Pepi niet aan het hoofd der doden plaatsen, maar hem tussen de goden die goddelijk zijn geworden plaatsen. Hun water is het water voor deze Pepi, hun brood is het brood voor deze Pepi, hun reiniging is de reiniging van deze Pepi. Wat Horus heeft gedaan voor Osiris, [zal hij doen voor deze Pepi] evenzo.


OPSTIJGEN PER VEERBOOT EN LADDER
328
Oog van Horus

(Zie bezwering 177 van Unas)


329
t/m
331
329 Oog van Horus 330 Oog van Horus 331 Oog van Horus


(Zie bezweringen 428-430 van Pepi II)


332
Oog van Horus

(Zie bezwering 432 van Pepi II)


293
Oog van Horus

(Zie bezwering 284 van Teti)


OFFERGAVE EN PLENGOFFER43
333
Oog van Horus

Recitatie
Gij, vader [Osiris Pepi! Verhef uzelf van uw linkerzij, plaats uzelf op uw rechterzij, richting dit] verse [water] dat ik u gegeven heb.
Gij, vader Osiris Pepi! Verhef uzelf van uw linkerzij, plaats uzelf op uw rechterzij, richting dit warme brood dat ik voor u gemaakt heb.
Gij, vader [Osiris Pepi! De poort der hemel zijn voor u geopend, de poort van de (hemel) bogen zijn opengetrokken voor u.
De goden van Pe zijn verontrust/opgewonden44, komend bij Osiris op het geluid van Isis's en Nephthys's schreeuwen. De ba's van Pe zullen drummen voor u, het raken van hun ganse lichaam voor u, slaan [hun armen voor u], schudden45 met hun vlechten voor u en zeggen tegen Osiris: "Hoewel gij bent heengegaan, gij bent wedergekeerd; [gij bent] gewekt, [hoewel je bent gaan slapen], gevestigs in leven."
[Sta op en zie dit, sta op] en hoor dit, wat uw zoon heeft gedaan voor u, wat Horus heeft gedaan voor u, het slaan van degene die u vastgebonden had, het vastbinden van degene die u had vastgebonden en hem plaatsen onder zijn oudste dochter Qedem----uw oudste zuster, die vlees verzamelde en uw handen vouwde, die u zocht en vond op uw zij op Nedit's oever----zodat het treuren over de Tweevoudige Heiligdommen kan eindigen.
Goden die strijden tegen hem----haal [hem] voor u.
Zo, (Osiris) [gij zult gaan] naar de hemel en 'Paths-Parter' worden en uw zoon Horus zal u leiden over de paden [in de hemel]. [Gegevn aan u is de hemel, gegeven aan u is de aarde en het Moeras van Riet, tezamen met] die twee geweldige goden die komen uit Heliopolis.


334
Oog van Horus

Recitatie
Het plengoffer is bevrijd, dat 'Paths-Parter' naar de hemel kan gaan. Zij die 's-nachts slapen zijn gewekt, zij die overdag aktieg zijn, zijn ontwaakt, Horus is gewekt.
Verhef uzelf, Osiris Pepi, Geb's eerste zoon, bij wie de Eerbiedwaardige Enneade beeft! Gij zult gereinigd worden voor het maandelijkse festival en verschijnen voor het nieuwe-maan festival en feestdagen zullen voor u gemaakt worden. [De geweldige Aanmeer Paal] zal u aanroepen [als] Hij Die Staat en Niet Moe Wordt, temidden van Abydos.
Hoor dit wat Geb heeft gezegd: dat hij een akh zal maken (akhify) van [Osiris als een god; dat de wachters van Pe hem zullen installeren] en de wachters van Nekhen hem zijn insignes zullen geven als Sokar op de voorgrond van 'Spread-Lake', Horus, Ha en Hemen.
DE AARDE SPREEKT: De Duat's doorgang is geopend, Geb's door is open getrokken, voor u. Een speech (over u) is bij Anubis gekomen en uw privelege is gekomen uit de mond van Anubis: (uw privelege van) Horus Dijen-Voorwaarts, degene van het kluisteren, heer van Rebellie-stad; en de Nijl-Vallei's Jakhals, administrateur van de Eerbiedwaardige Enneade.
Gij zult weg gaan naar [de hemel] op uw metalen stoel en het Kronkelende Kanaal oversteken, uw gezicht naar het noorden van Noet.[De Zon] zal [u] roepen vanaf de Hemel z'n Izken en u zult opstijgen naar de god. Horus zal u verbroederen. De geur van Dedwen, de jongen van de Nijl-Vallei, zal op u zijn, zijn schone wierook aan u gevend, dat hij bewierookt voor de goden als de broer van de twee dochtens de erfgenamen van de koning----de roden in hun twee boten, de geweldige vrouwen bovenop de heer.
U zult tevreden zijn met het groene grasland, waarmee de kinderen van Geb tevreden mee zijn geworden, [uw] uit elkaar genomen delen zijn opgeheven, O controlerende macht van de (hemel)bogen.
Een offer aan Anubis gegeven: de jmA-boom zal u volgen en de nbs-boom buigt zijn hoofd naar u als door de hemel reist als Zewentju.


DE GEEST AANBEVELEN BIJ DE GODEN
335
Oog van Horus

(Zie bezwering 215 van Unas)


336
Oog van Horus

Recitatie
Pepi is de geweldige, die is voort gegaan naar de hemel; de Kever, die is voortgekomen naar [de Koele Wateren]. Pepi is de gouden kilt op [....].
"[....]", zegt Noet. "Deze [is] verschenen in vrede," zegt zij. "Mijn zoon Pepi is gekomen in vrede," zegt Noet, "geen leren (zweep) is in staan om op zijn rug te vallen, geen slecht ding zal vallen op zijn armen. Noch zal ik hem laten vallen, noch zal ik hem laten uitglijden."
Deze Pepi is de heuvel van land te midden van het Geweldige Groen (Great Green), wiens arm door zij die tot de aarde behoren niet wordt gepakt. Zij die tot de aarde behoren zullen de arm van deze Pepi niet pakken wanneer [zij die] tot de hemel behoren zijn arm hebben gepakt. En zij die tot de hemel behoren zijn degenen die zijn arm zullen pakken---niet de aarde of zij die tot de aarde behoren.
[Shu is de uiterste grens der aarde onder] zijn [voeten] en [deze] Pepi is op zijn armen. Dat is wat hij heeft gedaan voor zijn zuster (Noet) toen hij haar scheidde van [haar] broer (Geb) en dat is wat hij heeft gedaan voor hem, deze Pepi scheiden van zijn broer hieronder en verenigen met mijn broer hierboven. Zijn identiteit leeft vanwege goddelijke natron(?)46 Deze Pepi zal ook leven van dat waarvan hij leeft het geweldige-brood rondom de god.
Pepi is degene die het bevel betwist: Pepi is degene die het bevel betwist dat betrekking heeft op jullie voeten, goden.


337
Oog van Horus

Recitatie
De hemelpoort is geopend, de Koele Wateren deur is [open getrokken] voor de goden [die deze Pepi zullen] meenemen [naar] de hemel, levend en stabiel.
Elke god die deze Pepi mee wil nemen naar de hemel, levend en stabiel----hij is degene die zal worden gewaardeerd, hij is degene die ba zal worden, hij is degene die een wafel zal ruiken, hij is degene die omhoog zal gaan naar Horus z'n afgesloten stuk land, dat behoort bij de hemel. Elke god die deze Pepi mee wil nemen naar de hemel, levend en stabiel----stieren zullen voor hem worden geslacht, voorpoten zullen voor hem worden afgehakt en hij zal omhoog gaan naar Horus z'n afgesloten stuk land dat behoort bij de hemel.
Elke god die hem niet mee wil nemen naar de hemel---hij zal niet gewaardeerd worden, hij zal geen ba worden, hij zal geen wafel ruiken en hij zal niet omhoog gaan naar Horus z'n afgesloten stuk land dat behoort bij de hemel op dat dag van het behandelen van de zaak, wanneer [de zaak tussen Horus] en Seth en de Zon is gehoord in de plaats [....] in de Zon z'n plaats.
Horus, laat [deze] Pepi verder gaan met u. Horus, laat hem niet ten onder gaan wanneer hij [komt] bij de Zon op zijn47 armen. Deze Pepi is bij u gekomen, Zon, een gouden kalf gebaard door de hemel, deeg van goud door de Wilde Koe gekneed. Horus, neem deze Pepi met u mee, levend en stabiel. Horus, laat deze Pepi niet ten onder gaan.
Pepi is bij u gekomen, vader; Pepi is bij u gekomen, Geb. Moge u uw arm geven aan deze Pepi, dat deze Pepi omhoog moge gaan naar de hemel, naar zijn moeder Noet. Pepi is diegene [die] kwam [op] zoek naar uw zoon Osiris en hem vond geplaatst op zijn zij. De Tweevoudige Enneade was het die pleitte voor Seth tegen hem,48 maar zijn vader Geb zei miljoenen magische bezweringen [naar hen] en de Tweevoudige Enneade plaatst de redder48 voor hem,49 want de Tweevoudige Enneade kon de volgende in zijn50 lijn niet vinden.
Geb is gekomen met zijn toorn bovenop hem en zijn gele aura op zijn gezicht, de bergketen vertrappend en zoekend door de woestijn heuvels op zoek naar Osiris waar hij hem vind, geplaatst op zijn zij in Gazelle-land. Osiris sta op voor uw vader Geber, dat hij u moge redden van Seth. Ik ben [diegene die] Seth op zijn zij [plaatst], zijn voeten heeft gebonden en zijn armen heeft gebonden en hem op zijn zij heeft geplaatst in Leeuwen-land.
Horus, neem hem met u mee naar de hemel. Ik ben diegene die uw vader zal redden, die Osiris zal redden van zijn broer Seth. Ik ben diegene die zijn voeten heeft gebonden en zijn armen heeft gebonden en hem op zijn zij heeft geplaatst in Leeuwen-land. Horus op het kussen van de hemelstandaard, geef uw arm aan deze Pepi, dat deze Pepi omhoog moge gaan naar de hemel.
Noet, geef uw arm aan Pepi met leven en autoriteit, verenigd zijn beenderen, voeg zijn ledematen samen, breng zijn beenderen naar zijn [hoofd] en verbind zijn hoofd met zijn beenderen en hij zal niet vergaan, hij zal niet rotten, hij zal niet eindigen, hij zal geen uitstroming hebben en geen geurvan hem zal uitkomen.
Elke god, escorteer [jullie zoon] in hem en Pepi [zal vliegen], gevederd als een god omhoog zal gaan en aldus opstijgen naar de hemel als een grote ster in het midden van het oosten.


338
Oog van Horus

Recitatie
Gegroet wateren door Shu gebracht en Hij van de Druppelende put, waarin Geb zijn ledematen heeft gereinigd toen harten zich in de greep van angst bevonden (en) de stierenharten zich in de greep van verering bevonden.
Pepi is geboren in Nun toen de hemel nog niet was ontstaan, toen de aarde nog niet was ontstaan, toen het establishment (van de wereld) nog niet was ontstaan, toen verwarring nog niet was ontstaan, toen de angst ontstond vanwege Horus z'n [oog] dat nog niet was ontstaan.
Pepi is [de unieke van] dat geweldige lichaam dat is geboren voor in Heliopolis, die niet zijn gearresteerd voor de knoning of meegenomen door beambten (voor rechtspraak), die niet beschuldigd zijn, die niet schuldig zijn bevonden. Dat is (waar voor) Pepi: hij kan niet beschuldigd worden, hij zal niet gearresteerd worden voor de koning, hij zal niet naar beambten worden gebracht en de tegenstanders van Pepi zullen niet gerechtvaardigd worden. Deze Pepi zal niet behoeftig worden, zijn vingernagels zullen niet lang worden, geen enkel bot in hem kan worden gebroken.
Wanneer deze Pepi in het water gaat, Osiris zal hem optillen, de [Tweevoudige] Enneade zal hem schouderen en de Zon zal zijn arm geven voor deze Pepi richting de plaats waar de god zich bevind. Wanneer hij naar onderen gaat, Geb zal hem optillen, de Tweevoudige Enneade zal deze Pepi schouderen en hij zal zijn arm geven richting de plaats waar zich de god bevind.


DE GEEST NAAR HET AKHET STUREN
339
Oog van Horus

Recitatie
Gij, vader Osiris Pepi! Wees akh in het Akhet en stabiel in de heuvel van Djedit en regeer op de voorgrond van de levenden voor eeuwig.
Sta op van uw linkerzij, plaats uzelf op uw rechterzij. Ontvand dit, uw brood [dat ik] aan u [heb gegeven].
Het is Horus (die spreekt), hij die deze Pepi verlangde----Horus, de zoon die zijn vader Osiris verzorgd.


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
32 Deze bezwering is het antwoord van de goden der Akhet op de voorgaande bezwering.
33 Bezwering 319 (PT 468-469) is een enkelvoudige bezwering in deze kopie, maar zijn twee secties zijn verschillende bezweringen in de andere piramiden. De tweede sectie is de voorstelling van het antwoord van de overledene op de eerste sectie.
34 Deze kopie laat de rest van de stanza weg, m.u.v. het de laatste zin. De vertaling is hier gebaseerd op de kopie van Pepi II.
35 De orginele eerste-persoonsvorm komt af en toe voor in deze stanza.
36 Deze bezwering was oorspronkelijk gericht aan de overledene na de eerste stanza. De editeur van Pepi I heeft deels de tweede-persoon voornaamwoorden gewijzigd in de naam van de koning of in een derde-persoon voornaamwoord. Deze vertaling volgt de oorspronkelijke tekst, die het beste bewaard is gebleven in de kopie van Menrenre.
37 Horus z'n vader, maar wellicht foutief gewijzigd van een oorspronkelijk "vader".
38 Seth.
39 Bezwering 326 (PT 475-476) is een enkele bezwering in deze kopie, maar de twee secties zijn verschillende bezweringen in de andere piramiden.
40 De zon en Horus.
41 De schrijver van de Zonneboot: zie bezwering 214 van Unas.
42 Voor zwarte en rode inkt.
43 Bezwering 333 (PT 483) is een afwijkende versie van bezwering 31 (PT 437).
44 De betekenis van mSA/mXA is onzeker.
45 Dit zijn gebaren van rouwen.
46 anx rn.f Hr nTrw nTrw, de betekenis van nTrw in deze passage is onduidelijk.
47 De gehoorzame god genoemd in de tweede stanza.
48 De overledene als Horus, zoon van Osiris.
49 Seth.
50 Osiris.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts