WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Teti.

Bezweringen voor de wedergeboorte van de ziel.

(Voorkamer, oostmuur)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

BEZWERINGEN TEGEN VIJANDIGE WEZENS
230

Recitatie
Jij die Teti kan verlossen of charmeren, jij die Teti kan bevrijden of charmeren! Breng uw bericht, charmerende brenger! Breng uw bericht koeltjes, charmerende brenger en kom niet voor Teti, de zoon van de Geweldige, Castreerders Mes.

231

Recitatie
Castreerders Mes, Verrijzende, Verrijzende, Wenti, Wenti --- aan hem! [Geef] zijn kleren aan de Nachtboot!

232

Recitatie
Indien u aanmeert in uw identiteit van Vesting (Fortress), dan zult u kapseizen in uw identiteit als Igai, want u bent de hpjw-slang op zijn buik, die leeft van de harten van die goden die in heliopolis zijn.
Draai om, ga geheel weg!

233
t/m
235

(Zie bezwering 187-189 van Unas) (+)

233 234 235

236
t/m
240

(Zie bezwering 191-195 van Unas) (+)

236 237 238 239 240

241

(Zie bezwering 183 van Unas) (+)

241

242
t/m
243

(Zie bezwering 196-197 van Unas) (+)

242 243

244

(Zie bezwering 186 van Unas)

244

245
t/m
246

(Zie bezwering 198-199 van Unas) (+)

245 246

247

(Zie bezwering 15 van Unas)

247

248

Recitatie
Cobra, naar de hemel! Horus's duizendpoot, naar de aarde! Horus's sandaal heeft stappen gezet, opgroeiende slang. De opgroeiende slang is voor Horus, de opgroeiende jongen met zijn vinger in zijn mond26. Teti is Horus, de jongen met zijn vinger in zijn mond. Sinds Teti jong is, heeft hij op u gestapt: zou teti ervaren zijn geweest, dan had hij niet op u gestapt.
Want u bent het geheim van de levering/geboorte, waarover de goden praten, want u hebt geen voeten en u hebt geen armen, waarmee u achter u broeders de goden aan zou kunnen gaan.
Jullie twee fnnw, jullie twee fnnw,27 jullie twee voorname, jullie twee voorname, die het koord28 van god maakten! Bescherm Teti en hij zal u bescheremn.


249

(Zie bezwering 204 van Unas)

249

250
t/m
251

(Zie bezwering 201-202A van Unas) (+)

250 251

252

Recitatie
Uw water naar de hemel! Uw bloemen naar de aarde! Aanschouw, de (bescherming van de) het uitten is rondom mij!


253

Recitatie
Gij van de (slechte) daad, gij van de (slechte) daad! Gij van de muur, gij van de muur! (Plaats) uw voet achter u! Pas op voor de geweldige vande Geweldige!


254

Recitatie
De duizendpoot van de Geweldige is naar beneden gegaan, hem van het verblijf omsloten hebbend. Hij van het verblijf is omsloten door de duizendpoot.


255

Recitatie
Ervaren slang, ervaren (vrouwelijke) slang, blijf ver weg van Teti!
U die Djaamu bent, Horus is rond gegaan achter zijn oog.
Terugtrekkende slang, graaf in de grond!


256

Recitatie
Teti is de leidende Vlecht-slang (Plait-snake), die zeven uraei op heeft geslokt en zijn zeven nekbotten ontstonden, die de zeven boegen besturen en regeren voor de soeverein.
De moeder van Teti is de pelikaan: Teti is haar zoon.
Teti is gekomen, dat hij de vingernagels moge ontvangen als mirre, mirre als de vingernagels.
Teti is gekomen, dat hij uw macht moge afpakken, goden: begeleid Teti, want hij heeft jullie ka's toegewezen.


257

Recitatie
Teti is de Vlecht-slang (Plait-snake), de stier van de Enneade, die zeven uraei opslokte en zij werden zijn zeven nekbotten.
Voorouders der Enneade in aanwe\zigheid, die aangelegenheden horen voor 'Hem Die Is', Teti is gekomen, dat hij uw macht moge verwijderen en uw ka's kan toewijzen.


258

Recitatie
§Tw-slang, TTw-slang, waar gaat gij heen? Wacht op Teti: hij is Djaamu. Uw vader, (de oorspronkelijke) Djaamu, is gestorven. De Dienaar van de Zonneschijn is gevallen in deze inundatie.
Gij die de hpnn-slang is, ga weg!


259

Recitatie
Deze hand van Teti die u tegen bent gekomen is de hand van de grote geketende-godin te midden van de Afdeling van het Leven.29
Degene die het grijpt zal niet leven; degene die het raakt, zijn hoofd kan niet terug worden geplaatst.
Val neer, kruip weg!


260

Recitatie
De Zon is tegen u tevoorschijn gekomen: Horus heeft zijn negen bogen tegen deze akh gespannen, die uit de grond komt met afgehakt hoofd en afgekapte staart.
Gij kronkelende slang Dedi, zoon van Haar die Kelen Aspireert, draai u zelf om! Draai u zelf over! Zuig uit (letterlijk, slikken) wat u hebt geplaatst in hem!
Mannelijke slang, vrouwelijke slang, luister naar hem, luister naar de grond, luister naar uw vader Geb! Indien u niet naar hem luisterd, dan zal zijn (d.w.z. Gebs) markering, welke zich op uw hoofd bevindt, luisteren.
Doorgehakte slang, lig neder! Horizon, spring op, grijp hem! Verdrijf in de grond, begeleid uw staart!
Wanneer Teti zijn arm tegen u gebruikt, dan zal u sterven en wanneer de arm van Teti u loslaat, zult gij niet leven. Uw veband is aangebracht door Shu; Shu is gekomen om op uw boeien te staan. Draai u zelf om! Draai u zelf over!
Teti's vingers op u, zijn de vingers van Mafdet in het midden van de Afdeling van het Leven, wanneer u spuugt. Val neer, wend af, draai om!
Horus heeft u ten val gebracht en u zult niet (opnieuw) opstaan, Seth heeft u in stukken gehakt en u zult niet leven.


261

Recitatie
Teti is bij u gekomen, lange verstoteling en u zult Teti laten passeren in de Kloof. Wend u zich af van Teti en hij zal zich van u afwenden.
Horus is gevallen over (letterlijk, op) zijn oog, Seth is ten val gekomen over (letterlijk, op) zijn testikels.
Slang met zwiepende kop in het kreupelhout, val neer, kruip weg.


262

Recitatie
De Geweldige is gevallen, de Dienaar van de Zonneschijn is gevallen.
Monster ga liggen.


263

Recitatie
Waar is Horus, die tevoorschijn kwam als een Roeiende Slang? Hier is Teti: Teti is Horus die tevoorschijn kwam als een Roeiende Slang en rende.
Aan hem is geen boodschapper gegeven en zijn kind is van hem afgenomen.
De slang "Penis-Catch"30, Horus heeft zijn bek fijngestampt met de zool van zijn voet.


264

Recitatie
Op uw gezicht, gij in zijn grot!! Draai u zelf ondersteboven, gij god daar in, ten overstaan van Teti! Teti is de Geweldige Meid31 (Great Lass): degene die Teti ziet: hij zal niet leven: degene waarop de blik van Teti valt: zijn hoofd kan niet worden (terug)geplaatst.
Doorgehakte slang, kruip weg! Gij in het kreupelhout, draai u zelf om!


265

Recitatie
Teti is gezond. Hoe gezond is Teti! --- Horus is gezond in zijn (eigen) persoon.
Teti is gezond. [Hoe gezond] is Teti! --- Seth is gezond in zijn (eigen) persoon.
Teti is gezond in zijn (eigen) persoon die zich tussen jullie bevindt, (Horus and Seth)32
Teti is iemand die de boog afschiet als Horus, die de boogpees spant als Osiris: deze ene is gegaan, deze ene is gekomen.33
"Bent u Horus?" (vraagt de slang). Op uw gezicht! Wees omgedraaid!
"Bent u Seth?". Op uw gezicht! Wordt afgesleept!
Deze voet van Teti [die hij op u heeft geplaatst] is de voet van Mafdet; deze hand van Teti, die hij op u legt is de hand van Mafdet, in het midden van de afdeling. Wanneer Teti u in uw gezicht slaat, opdat u niet zult spugen (vergif) en het [zal in plaats daarvan het bloed halen] van uw kaak.
Doorgehakte slang, lig! Gevlochten-slang, kruip weg!


266

Recitatie twee maal:
Op [uw] zij! Lig languit! Ga weg! Ga weg! Kom niet! Kom niet! [Gij die Teti kan fijnstampen] of Teti kan [bevrijden] of Teti kan reden, uw doeltreffendheid is zelfverzekerd, dat wat zich in uw huis bevindt is ontvangen, dat wat zich voor u bevindt is rustig.


267

Recitatie
Het water van Teti is in de hemel, de nakomelingen van Teti zijn op aarde: het hart is blootgelegd.


268

Recitatie
Uw vijgenboom is uw graan, uw graan is uw vijgenboom.34 Uw staart is in uw mond, gemeden slang, uw omgeving is omringd, grote stier. [De ... wie] hij [omcirkelde is ontsnapt], de Geweldige die hij omcirkelde is ontsnapt.
Zoon van de grond, pas op voor de grond! Zoon van de grond, pas op voor het Goud!35


269

Recitatie
De leeuw is achter de leeuw voor het leven; de twee stieren zijn binnenin de ibis.36


270

Recitatie twee maal:
Grond, pas op voor de grond! Zoon van de grond, pas op voor het Goud! Pas op voor uw vader (Geb), die Osiris heeft voortgebracht. Zoon van de grond, pas op voor het Goud!


271

Recitatie
Spuwende-slang, de geur van het kruipen over de grond (bevindt zich op u)!


272

Recitatie
Djaamu, gij [ ... ]. Slik het door, slik het door! Shu, uw armen om Teti heen!


273

Recitatie
Grond-bewerker, grond-bewerker, bewerkt de grond niet! Pas op voor opponenten!
Teti is ontvangen bij Djaamu, Teti is geboren bij Djaamu: Djaamu is degene die naar zijn moeder is gegaan om haar (te bezwangeren) met hem.


274

Recitatie
Uw water naar de hemel! Uw nakomelingen naar de aarde! Ga weg, trek!


DE LEIDING NEMEND IN HET AKHET
275

Zie bezwering 180 van Unas)(+)

275
... hun akh-magie is met Teti, hij zal het maal overtreffen, meer dan (leeterlijk, tegen) (dat van) de goden...

276

Recitatie
Horus’s oog plengt speeksel/kwijlsel (zijnde) op het Dnw-bos. Horus en Seth (letterlijk, een paar Horussen), twee vooraanstaanden van de kookhuizen (en) de eigenaar van de grote voorraden, moge (elk van) u brood geven aan Teti, moge (elk van) u bier geven aan Teti; moge (elk van) u Teti opfrissen, moge u het geofferde portie van Teti verfrissen, moge u het slachthuis van Teti verfrissen.
Mocht hij honger hebben, de Tweevoudige Leeuw zal honger hebben; mocht Teti dorst hebben, Nechbet zal dorst hebben.
Bezemkruid godin, bezemkruid godin, haal de geur van uw bezemkruid niet van Teti af, want u hoeft de geur van uw bezemkruid niet van Teti af te halen.


277

Recitatie
Teti heeft de Geweldige Uraeus gezien, Teti heeft de Geweldige Uraeus ontvangen en de starende blik van Teti is gevallen op de Geweldige Uraeus. Voeding heeft zijn hoofd doen neerleggen bij Teti en Teti zal dit kanaal oversteken met zijn cobra in zijn kielzog.


278

Recitatie
Teti's plek is verbreed met Geb, Teti's ster is verheven met de Zon en Teti zal bewegen in het Moerassen van Rust.
Teti is dat oog van de Zon dat de nacht begrijpend door brengt en elke dag wordt geboren.


279

Recitatie
O, gij wiens wiens feest zuiver is, op dit moeras; o, opener van bloemen, op deze vijgenboom; o, glinsterend van de oevers, op zijn jm3-boom; o, heer van de groene moerassen --- nu, hé!
Teti zal onder jullie zijn, Teti zal in jullie coterie tevoorschijn komen, Teti zal leven van dat waarvan jullie leven.
O, gij stieren van Atoem, verfris Teti en maak Teti sterker meer dan de Rode Kroon op hem, meer dan de vloed op zijn schoot, meer dan de zoetigheden in zijn vuist.


280

Recitatie
O gij, verantwoordelijk voor de brood en bier producten, die toebehoort aan de vloed, beveel Teti aan bij Fetekte, (wijn)schenker van de Zon, dat hij Teti moge aanbevelen bij de Zon zelf en de Zon moge Teti aanbevelen bij zij die verantwoordelijk zijn voor de voedsel voorziening.
Als hij een hap neemt dan zal hij (iets) aan Teti geven, wanneer hij een slokje neemt dan zal hij (iets) aan Teti geven en Teti zal elke dag gezond gaan slapen.


REIZEND MET DE ZON
281

Recitatie
Transporteer Teti met u, Reiziger --- 4 keer in successie --- die zich op Wadjet’s fetisjen bevindt.
Teti is groter dan Horus van de Purpere, (welke) de Rode Kroon (is), die zich op de Zon bevindt. Teti is zo groen als het papyrusheid van uw oog waarin hitte is en Teti zal groen zijn met u.


282

Recitatie
O Zon! U bent vol, u bent vol, u bent rijk voorzien, u bent rijk voorzien. U bent Teti, Teti is u.
Jubel voor Teti, jubel voor de ka van Teti. U zult schijnen als Teti, Teti zal schijnen als u. Maakt Teti krachtig en Teti zal u krachtig maken, verfris Teti en Teti zal u verfrissen.
Teti is dat oog van u wat op het voorhoofd van Hathor zit, vertrek, vertrek, jaren, van Teti.
Teti brengt de nacht begrijpend door en wordt elke dag geboren.


283

Recitatie
Gegroet Zon, in uw perfectie, in uw onontkoombaarheid, in uw plaatsen, in uw (ultieme) ervaring! Haal voor Teti de melk van Isis, Nephthys's vloed, de perimeter van het meer, de golf van het Geweldige Groene leven, soliditeit, gezondheid, genot van het hart, brood, bier, kleding, een maaltijd, dat Teti kan leven van hen.
aftjw die van de lange dagen hebben het gehoord, zij van de nachten zijn tevreden gesteld, deelgenomen hebbend aan het maal --- zij zijn tevreden gesteld met hun altaren(?)
Laat Teti u zien als u tevoorschijn komt als Thoth37, wanneer een landplaats is gemaakt voor de boot van de Zon in deze moerassen in de sobere hemel38 en je gooit de trossen los als degene op de voorsteven van zijn Oneindigheden39.


284

Recitatie
Teti zal zichzelf reinigen en zijn schone plaats in de hemel ontvangen. Teti zal het doorstaan en Teti's perfecte plaatsen zullen het doorstaan, wanneer Teti zijn schone plaats ontvangt in de voorsteven van de Zonneboot.
En de bemanning die de Zon roeit, zij zijn degenen die Teti zullen roeien; en de bemanning die de Zon begeleiden om het Akhet heen, zij zijn degenen die Teti zullen begeleiden om het Akhet heen.
Teti heeft zijn mond geopend, Teti heeft zijn neus geopend, Teti heeft zijn oren gereinigd, dat Teti moge beslissen in aangelegenheden (en) een paar (procederenden) scheiden.
Teti zal opdrachten geven die passen bij degene die ouder is dan hij.
De Zon zal Teti reinigen, de Zon zal Teti verdedigen tegen dat slechte wat er wellicht tegen hem uitgevoerd kan worden.


285

Recitatie
Gij gebroedsel van de nacht, kom en baar Teti. Gij twee die de dag ontvangen, strek u zelf uit en baar hem die zich in het ei bevindt. En Teti, wanneer u hem gebaard hebt: en Teti, wanneer u hem hebt grootgebracht --- het hart van Teti zal vergroot zijn (met vreugde) ten overstaande van de Duat.
Het hart van de goden zal worden uitgespreid over Teti wanneer zij een verjongde Teti zien, want de zesde-dag maaltijd is voor Teti's ontbijt en de zevende-dag maaltijd is voor Teti's avondmaal en zoogkoeien zullen worden geslacht voor Teti tijdens het Bevoorradingsfestival.
Wat gewenst is om te worden gegeven is dat wat Teti geeft, want Teti is de stier van Heliopolis.


286

Recitatie
Teti is de stier van het licht, die een kwintet maaltijden bezit — een triade is (voor rekening) van de hemel, een paar is (voor rekening) van de aarde.
De Avondboot en Ochtendboot zijn degenen die dit naar Teti roeien vanaf voedselwerkplaats der goden.
Uitwerpselen zijn Teti's gruwel; [hij] weigert [urine] en zal het niet drinken. Teti zal (in plaats daarvan) leven van een dadelboom en op de bewieroking van de aarde.


287

Recitatie
O, Busirit, djed-pilaar in Zijn Ba's Nederzetting, Teti is uw oudste verwekking, Teti zal uw oudste verwekking zijn. Teti zal u vinden gezeten op, de toren van het gebogen kanaal, waarin de goden zitten, waaraan de bezitters van ka's zich vastbinden, waarnaar [ die ...] komen.


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
26 Een vinger in de mond is een stereotiep symbool voor de jeugd.
27 fnnw, is een onbekend woord, misschien verzonnen hier in navolging van het daarop volgende tnnwjj "voorname".
28 Metaforisch voor penis.
29 Een bijnaam van de panter-godin Mafdet: zie de volgende bezwering.
30 Een metafoor voor een gevangen slang.
31 Een leeuw-godin: men vergelijke, de identificatie van de hand en vingers van de overledene met die van Mafdet in de Bezweringen 259-260.
32 De koning belichaamt zowel Horus als Seth.
33 De overledene is gekomen als de nieuwe Horus en Osiris.
34 Een metafoor voor omkering, als een vijgenboom op graan-niveau en graan op vijgenboom-hoogte: men vergelijke de volgende zin.
35 Zoon van de grond is een metafoor voor slang; het Goud zou kunnen referen naar Hathor.
36 Men vergelijke Unas z'n bezwering 190 (PT 284)
37 De maan.
38 Een verwijzing naar de hemel in de horizon, waar geen sterren zichtbaar zijn.
39 De goden die de hemel ondersteunen aan zijn grenzen.

Naar de startpagina Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts