WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi I.

Bezweringen voor het voortgaan naar het Akhet.

(Gallerij.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiƫrogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

DE GEEST NAAR HET AKHET STUREN30
309

Recitatie
Hallo Pepi! [....] leef [....].


310
Oog van Horus

(Zie bezwering 410 van Pepi II)


311

Recitatie
Wordt wakker voor Horus, sta [als Anubis op] het heiligdom! De eerste dagen zullen voor jou gevierd (letterlijk: gemaakt) worden en u zult schoon worden voor het nieuwe-maan festival net als Hij Die Staat En Niet Vermoeid Wordt. [....] uw water als [Horus] op het kussen van de hemel z'n standaard, als een ster die het [Geweldige] Groen [onder] Noets [buik] oversteekt.
[Gij] gaat en Horus gaat; gij spreekt en [Seth] spreekt. [Ondersteun] de goden tussen de twee Krachten-dragers.
Gij zult [roeien] en door de hemel gaan met uw vinger(aan het roer) net als Zewentju, Gij zult geroepen worden door de Izken van de hemel, (gij) gouveneur
(zAb aD mr) van de 9 (hemelbogen). De wegen er van (d.w.z. de hemelbogen) zijn voor u geeffend en een weg is geoped voor u naar de Duat, de plaas waar Orion zich bevindt. De wijn zal u [volgen?] en de nbs-boom zal zijn hoofd naar u toekeren----als een offergave door Anubis gemaakt voor u bestaat.


312
Oog van Horus

Recitatie
Ik ben naar u toe gekomen: Ik ben uw zoon. Ik ben naar u toe gekomen Pepi: Ik ben Horus. Ik zal zorgen dat uw staf op de voorgrond van de akhs zal zijn en uw waterlelie-knop scepter op de voorgrond van de Onvergankelijke Sterren. Ik zal u vinden en uw gezicht er als een jakhals uit laten zien en uw achterkant als die van Qebehut. Zij zal uw hart koelen en plaatsen in uw lichaam, in uw vader Anubis z'n huis.
Wordt schoon; zit op de voorgrond van hen die ouder zijn dan jou. Dus, zit op uw metalen stoel, op de troon van de Belangrijkste der Westerlingen. Uw molenaars, zij zijn degenen die (graan voor u) plukken. De Aanmeerder zal u aanroepen als Isis, de Huiler zal voor u huilen als Nephthys.
U zult staan op de voorgrond van de dubbele Vlaggestok Heiligdommen net als Min, u zult staan op de voorgrond van hen uit "Blackland" net als Apis, u zult staan op de voorgrond van "Spread-Lake" net als Sokar. U zult staan aan de geweldige rondweg (met) uw staf en uw touw, uw vingernagels op uw vingers, de punten op de schouders van Thoth, de slager die voort kwam van Seth. U zult met uw arm naar de doden slaan en naar de akhs die uw arm naar de Belangrijkste der Westerlingen willen brengen.
Hallo Pepi, eerbiedwaardig indien wakker en geweldig wanneer je slaapt! Wordt recht, overeind stander! Verhef uzelf, Pepi! U bent niet overleden.


313a
Oog van Horus

Recitatie
De poort van de hemel is voor u geopend, de deur der Koele Wateren die de onderdanen tegenhoud is voor u open getrokken.
De "Mooring-Post" zal voor u zorgen, het volk zal naar u roepen, de Onvergankelijke Sterren zullen op u wachten.
Uw lucht is als wierook; uw noordenwind is rook (van de wierook). U bent de drager van de kroon in het Geweldige-Land. U bent de enige ster die voort gaat in het oosten van de hemel, die zichzelf niet geeft aan Horus van de Duat.31


313b
Oog van Horus

Recitatie zonder pauze:
Oh gij, die zeer hoogstaand is onder de sterren en de Onvergankelijke Sterren, gij zult nooit vergaan.


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
30 De laatste stanza van Bezwering 312 (PT 674) is genummerd PT 462; Bezwering 313 welke door Sethe is opgedeeld in PT 463-464 is hier een enkele bezwering alsmede in de andere twee piramides waarin deze voor komt.
31 D.w.z. het gehele jaar zichtbaar aan de hemel.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts