WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi II.

Bezweringen voor het verlaten van de Doeat.

(Passage.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

DE ZON AANSPREKEN BIJ DE DEUR VAN DE DOEAT
404
Horus

Recitatie
Gegroet, Atoem; gegroet, Kever die uit zichzelf tot onstaan is gekomen----toen u verheven werd in uw identiteit van de 'Hoogte',39 toen je tot ontstaan kwam in uw identiteit van de Kever.
Gegroet, Horus's oog, die hij heeft gekleed m.b.v zijn beide armen!
Hij laat u niet luisteren naar de westerlingen, hij laat u niet luisteren naar de oosterlingen, hij laat u niet luisteren naar de noordelingen, hij laat u niet luisteren naar de zuiderlingen, hij laat u niet luisteren naar de degenen in het midden van de wereld.
U zult (in plaats daarvan) luisteren naar Horus: hij is degene die u heeft vervangen, hij is degene die u heeft geconstrueerd, hij is degene die u heeft gevestigd.
U zult alles wat hij zegt voor hem doen, waar hij ook naar toe gaat. U zult voor hem de wateren van de moerassen optillen die in u zijn en voor hem de wateren der moerassen optillen die tot onstaan zullen komen in u; u zult elke plant voor hem verheffen die in u zijn en elke plant voor hem verheffen die tot onstaan zullen komen in u; u zult het brood en bier voor hem verheffen die in u zijn en het brood en bier voor hem verheffen die tot onstaan zullen komen in u; u zult het toegewijde offer voor hem verheffen die in u zijn en het toegewijde offer voor hem verheffen die tot onstaan zullen komen in u; u zult alles wat in u is voor hem verheffen die in u zijn en alles voor hem verheffen die tot onstaan zullen komen in u; u zult (hen) meenemen naar elke plaats waarin zijn hart wenst te zijn.
De deuren op u staan als 'Zijn Moeders Pilaar'. Zij zullen niet openen voor de westerlinge, zij kunnen niet open voor de oosterlingen, zij zullen niet openen voor de noorderlingen, zij zullen niet openen voor de zuiderlingen, zij zullen niet openen voor degenen in het midden van de wereld. Zij zullen (in plaats daarvan) openen voor Horus: hij is degene die hen heeft gemaakt, hij is degene die hen overeind heeft gezet, hij is degene die ze gered heeft van al het pijnlijke dat Seth hen heeft aangedaan.
Hij is degene die u heeft gevestigd in uw identiteit van de (gevestigde) nederzettingen, hij is degene die ging en terugkeerde na u in uw identiteit van de stad, hij is degene die ze gered heeft van al het pijnlijke dat Seth u heeft aangedaan.
Dus, keer terug, keer terug Noet, want Geb heeft bevolen dat u terugkeert in uw identiteit van de stad.
Pepi Neferkare is in feite Horus, die zijn oog heeft vervangen m.b.v. zijn beide armen. Pepi zal u kleden, kleed (ruimte van hem); Pepi Neferkare heeft u gevestigd, Oh (gevestigde) nederzettingen van Pepi Neferkare; Pepi Neferkare zal u construeren als een stad.
U zult alles goed doen voor Pepi Neferkare; u zult handelen voor hem waar hij ook zal gaan.
U moet niet luisteren naar de westerlingen, u moet niet luisteren naar de oosterlingen, u moet niet luisteren naar de noorderlingen, u moet niet luisteren naar de zuiderlingen, u moet niet luisteren naar degenen in het midden van de wereld.
U moet (in plaats daarvan) luisteren naar Pepi Neferkare: hij is degene die u heeft vervangen, hij is degene die u heeft geconstrueerd, hij is degene die u heeft gevestigd.
U zult alles wat hij zegt voor hem doen, waar Pepi Neferkare ook naar toe gaat. U zult aan hem de wateren presenteren die in u zijn en voor hem de wateren presenteren die tot onstaan zullen komen in u; u zult elke plant voor hem verheffen die in u zijn en elke plant voor hem verheffen die tot onstaan zullen komen in u; u zult het brood en bier voor Pepi Neferkare verheffen die in u zijn en het brood en bier voor hem verheffen die tot onstaan zullen komen in u; u zult het toegewijde offer voor Pepi Neferkare verheffen die in u zijn en het toegewijde offer voor Pepi Neferkare verheffen die tot onstaan zullen komen in u; u zult alles wat in u is voor hem verheffen die in u zijn en alles voor hem verheffen die tot onstaan zullen komen in u; u zult (hen) voor Pepi Neferkare meenemen naar elke plaats waarin het hart van Pepi Neferkare wenst te zijn.
[De deuren op u] staan als 'Zijn Moeders Pilaar'. Zij zullen niet openen voor de westerlinge, zij kunnen niet open voor de oosterlingen, zij zullen niet openen voor de noorderlingen, zij zullen niet openen voor de zuiderlingen, zij zullen niet openen voor degenen in het midden van de wereld. Zij zullen (in plaats daarvan) openen voor Pepi Neferkare: hij is degene die hen heeft gemaakt, Pepi Neferkare is degene die hen overeind heeft gezet, hij is degene die ze gered heeft van al het pijnlijke dat mensen hen hebben aangedaan.
Pepi Neferkare is [degene die u heeft gevestigd] in uw identiteit van de (gevestigde) nederzettingen, Pepi Neferkare is degene die ging en terugkeerde na u in uw identiteit van de stad, Pepi Neferkare is degene die u gered heeft van al het pijnlijke dat mensen u hebben aangedaan.
U moet alleen naar Pepi Neferkare luisteren: Pepi Neferkare is degene die u heeft gemaakt. U moet niet luisteren naar de mes-drager.


VOORBEREIDEN OM DE DOEAT TE VERLATEN
405

(Zie bezwering 313 van Pepi I)

Horus

406
Horus

Recitatie
Oh, mijn Vader Pepi Neferkare! Het is uw (tijd om) te gaan. Wanneer u bent heengegaan als een god, zult u worden vervoerd als één der Koele Wateren.
Uw gezanten zijn gegaan, uw renners hebben gerend, dat ze voort mogen gaan naar de hemel en zeggen tegen de Zon dat u bent opgestaan in de tweevoudige heiligdommen van het Akhet op de lege plek. Zit op uw de troon van uw vader Geb, op de voorgrond van het heiligdom, op de stoel van metaal, waar de goden zich vergapen en de Tweevoudige Enneade buigend naar u zal komen en u zal regeren over de bevolking als Min in zijn huis, als Horus in Zegel-ring. Noch kan Seth vrij zijn van het dragen van uw last.


407

(Zie bezwering 182 van Teti)

Horus

408
Horus

Recitatie
Noet heeft Pepi Neferkare aanbevolen bij Atoem, Wijde-armen heeft hem aanbevolen bij Sjoe (zeggend): "Geopend is gindse deur van de hemel voor Pepi Neferkare, nu temidden ongeidentificeerde mensen. Neemt Pepi Neferkare bij zijn arm, neemt pepi Neferkare mee naar de hemel, opdat Pepi Neferkare niet zal sterven op aarde tussen de mensen."


409

(Zie bezwering 312 van Pepi I)

Horus

410
Horus

Recitatie
Hallo, Pepi Neferkare! Kom in vrede naar Osiris. Boodschapper van de geweldige god, kom in vrede naar de geweldige god. De hemeldeur is voor u geopend, de met sterren bezaaide hemel [is voor u open getrokken]. De Nijlvallei Jakhals is omlaag gegaan naar u als Anoebis op zijn zij, als Hepiu op de voorgrond van Heliopolis en de geweldige meid in het midden van Heliopolis heeft haar armen uitgestrekt naar u.
Hallo, Pepi Neferkare! U heeft [geen] menselijke vader die u gebaard heeft, u hebt geen menselijke moeder die u gebaard heeft. Uw moeder is de geweldige wilde koe in het midden van Nekheb, met witte hoofddoek, lang haar en bungelende [borsten]. Zij zal u [zogen] en u niet spenen.
Dus, verhef uzelf, Pepi. Tooi uzelf in uw gefranjerde mantel, de belangrijkste van het gebied, uw scepter in uw arm en uw staf [in uw hand, uw staf in] uw arm en uw scepter in uw hand. Sta op de voorgrond van de tweevoudige heiligdommen en beoordeel de goden.
Hallo Pepi Neferkare! U behoort tot de Blijvende Wezens' die de Zon overstraalt na de Ochtend god. [Verheug u, want] de god [zal niet terug gaan] om wat hij heeft gezegd. Hij zal voor u duizend broden maken, duizend bier voor u, duizend stuks vee voor u, duizend stuks gevogelte voor u, duizend stuks van alles voor u waarvan een god leeft.


411
Horus

Recitatie
U heeft uw water, [u heeft uw vloed], uit heeft uw uitstroming die van Osiris komt. Uw beenderen zijn voor u verzameld, uw ledematen zijn geprepareerd voor u, uw stof is van u verwijderd voor u, uw banden zijn losgemaakt voor u.
De mastaba is geopend voor u, het deksel van de sarcofaag [is teruggetrokken voor u], de hemeldeur is opengetrokken voor u. "Kom bij me, kom bij me!" zegt Isis; "In vrede", zegt Nephthys----want zij hebben hun broer gezien in Atoems festival, deze koele wateren van u Osiris, van [Boesiris en van] 'Zijn Ba's Nederzetting'. Uw ba zit binnenin u en uw controle over u: verblijf op de voorgrond van uw controlerende krachten.
Verhef uzelf Pepi Neferkare en bewandel uw zuidelijke heuvels [en bewandel] uw [noordelijke heuvels]. Uw controle zijn de controlerende krachten in u, want uw akhs zijn aan u gegeven, de jakhalzen, die Horus van Nekhen heeft u gegeven.
Verhef uzelf Pepi Neferkare en zit op uw metalen stoel, want Anoebis op de voorgrond van de kraam van de god heeft bevolen dat u gereinigd moet worden met die acht kruiken water van u, de acht kruiken water die zijn gekomen uit het paleis van de god en aldus zult u gewassen worden met natron. De hemel zal voor u schouderen, de aarde zal geveegd worden voor u, de Weeklager zal schreeuwen voor u en de geweldige Aanmeer Post zal huilen voor u, armen zullen trommelen voor u en voeten zuilen wuiven40 voor u als u heengaat van hier als een ster, als de ochtend god.
Hij is naar u gekomen, zijn vader; hij is naar u gekomen, Geb. Ontvang zijn arm, laat hem zitten op de geweldige stoel en land op tweevoudige verhoogde weg der Koele Wateren, want zijn mond is gereinigd met natronzout op de dijen van Ogen-Voorwaarts en zijn vingernagels en teennagels zijn gereinigd. Doe voor hem dat wat u heeft gedaan voor zijn broer Osiris op de dag het onderschikken van de beenderen, van het op krachten komen van (letterlijk: het functioneel maken van) de zolen, bij het oversteken van de verhoogde weg.
Zij van de muur van het gebied zullen gebogen omlaag komen naar u, Pepi Neferkare; [u] zult spreken tegen het Nijlvallei heiligdom en het Delta heiligdom zal buigend bij u komen.


412
Horus

Recitatie
De oudere viel op zijn zij maar is opgestaan als een god, tezamen met zijn macht met hem en met zijn kroon bovenop hem. Deze Pepi Neferkare is gevallen op zijn zij en Pepi Neferkare zal opstaan als een god, zijn macht met hem en zijn kroon bovenop hem net zoals de Zons kroon toen hij tevoorschijn kwam uit het Akhet en wordt verwelkomd door Horus in het Akhet.
Hallo, Pepi Neferkare! Verhef uzelf! Ontvang voor uzelf het privilege dat de Tweevoudige Enneade voor u heeft gemaakt en zit op Orisis' troon als remplaçant van de Belangrijkste der Westerlingen. [Verwerf voor uzelf zijn macht, grijp voor uzelf] zijn kroon.
Hallo, Pepi Neferkare! Hoe perfect is dit, hoe geweldig id dit wat uw vader Osiris voor u heeft gedaan. Hij heeft zijn troon aan u gegeven zodat u hen kunt regeren wiens plaatsen ontoegankelijk zijn en hun notabelen kunt leiden. [Alle] akhs zullen u volgen [in hun identiteit als degegen van de ontoegankelijke plaatsen]. Laat uw gemoed pretig zijn en uw hart groot (met blijdschap), want u behoort tot [....]. De Zon zal u ontbieden in uw identiteit die alle akhs vrezen en uw woestheid zal tegen de harten der goden zijn net zoals [de woestheid van Horus, de heer der elite.
Hallo], Pepi Neferkare wiens gedaante geheim is als Anoebis op zijn buik, want u hebt uw gezicht als een jakhals ontvangen! Verhef uzelf! Sta op en ga zitten bij uw duizend broden, duizend bier, duizend stuks vee, [duizend stuks gevogelte, uw duizend stuks van alles waarop een god leeft.
Hallo], Pepi Neferkare Wordt schoon en de Zon zal u vinden, staand met uw moeder Noet. Zij zal u leiden in de paden van het Akhet en u zult uw verblijf daar maken, perfect met uw ka voor de duur [der eeuwigheid].


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
39 De eerste heuvel van aarde die tevoorschijn komt uit Noen tijdens de creatie.
40 Klaarblijkelijk een fout voor "voeten zullen trommelen voor u en armen zullen wuiven voor u", zoals aangetroffen in anderen kopiën.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts