WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi I.

Bezweringen voor het reizen door het Akhet.

(Voorkamer, zuidmuur)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

DE GEEST NAAR HET AKHET STUREN
340
Oog van Horus

Recitatie
Hallo, Pepi! U zal toegang worden verleend door Horus, U zult de hoofdband dragen als de enige ster in Noets midden, uw vleugels zullen groeien als die van een valk met grote-borst, een valk zijnde die zijn avondstond ziet.
Bereis de hemel en bevaar de Koele Wateren in het reilen en zeilen van de Zon, Horus van het Akhet. Noet zal haar armen richting u [en ..., dat] u [moge....] in haar, nieuw en verjongd [....].


341
Oog van Horus

(Zie bezwering 227 van Teti)


ZEILEN IN HET AKHET
342

Recitatie
De twee rieten boten van de hemel zijn gereed gemaakt voor de Zon, dat hij op hen moge varen naar het Akhet, [naar waar Horus van het Akhet is: de twee rieten boten van de hemel zijn gereed gemaakt voor deze Pepi, dat hij op hen moge varen naar] het Akhet, naar waar de Zon is.
[De twee] rieten boten van [de hemel] zijn gereed gemaakt [voor] Horus van het Akhet, [dat hij op hen moge varen naar] het Akhet, naar waar de Zon is: de twee rieten boten van de hemel zijn gereed gemaakt voor deze Pepi, dat hij op hen moge varen naar het Akhet, naar waar Horus van het Akhet is.
[....] zijn plaatselijke god,dat hij niet schuldig mag worden bevonden (letterlijk: dat zijn stem niet schuldig mag worden bevonden) en dat zij Pepi niet mogen overhandigen aan de rechter (voor een oordeel) [.…]. Deze Pepi [zal] volledig [verder gaan ....]. Horus, laat gehuild worden voor deze Pepi.
Thoth is Pepi's broer, Lang-Vleugel [is Pepi's] broer. Zij zullen deze Pepi toevertrouwen aan die vier barbieren van hun [....].


343
Oog van Horus

(Zie bezwering 214 van Unas)


344
Oog van Horus

(Zie bezwering 174 van Unas)


345

Recitatie
Wanneer deze Pepi tevoorschijn komt, oostelijke Horus zal tevoorschijn komen en schoon worden in het Moeras van Riet,
[Horus van] Shezmet [zal tevoorschijn komen en schoon worden in het Moeras van Riet,
noordelijke Horus zal tevoorschijn komen en schoon worden in het Moeras van Riet, Horus van Shat zal tevoorschijn komen] en [schoon worden] in het Moeras van Riet.
[Deze Pepi is tevoorschijn gekomen] en [schoon geworden] in het Moeras van Riet:
oostelijke Horus, kom tevoorschijn en wordt schoon in het Moeras van Riet:
Horus van Shezmet, kom tevoorschijn en wordt schoon in het Moeras van Riet:
noordelijke Horus, kom tevoorschijn en wordt schoon in het Moeras [van Riet:
Horus van] Shat, kom tevoorschijn en wordt schoon in het Moeras van Riet:
De hemelpoort is geopend, [de Koele Wateren deur] is open getrokken, [voor] oostelijke Horus, zo dat hij voortgaat naar de hemel en zijn armen [zijn ontvangen] door de Zon;
de hemelpoort is geopend, de Koele Wateren deur is open getrokken, [voor] Horus van Shezmet, zo dat hij voortgaat naar de hemel en zijn armen [zijn ontvangen] door de Zon;
[de hemelpoort is geopend, de Koele Wateren deur is open getrokken, voor noordelijke Horus, zo dat hij voortgaat naar de hemel en zijn armen [zijn ontvangen] door de Zon];
de hemelpoort is geopend, de Koele Wateren deur is open getrokken, [voor] Horus van Shat, zo dat hij voortgaat naar de hemel en [zijn armen] zijn ontvangen [door de Zon;
De hemelpoort is geopend, [de Koele Wateren deur] is open getrokken, [voor] oostelijke Horus, zo dat hij voortgaat naar de hemel en zijn armen zijn ontvangen door de Zon;
de hemelpoort is geopend, de Koele Wateren deur is open getrokken, [voor] deze Pepi, zo dat hij voortgaat naar de hemel en [zijn armen] zijn ontvangen door de Zon;
[....] deze [Pepi]. [....] sta [....]. De buik van zijn moeder Noet zal gereed worden gemaakt [....] voor hem met de melk van de twee zwarte koeien, de twee [verpleegsters] van de ba's in Heliopolis, de twee brood-koks [....].
[...., (zeggend): "....] uw arm in de onderhemel, want ik heb u gepakt."
[Vader] van deze Pepi, Shu, geef [uw] arm [....]. [....] wie zijn daar, geef uw arm aan Pepi, dat deze Pepi moge zitten op de Zons schouder in [....] dat [....] van het Akhet voor de hemel.
Treur voor deze Pepi, schud [....] een waterlelie maar ongeschonden.
"De landen zullen buitengewoon lof spreken,"zeggen de goden. "O jongeman [....] met opgebonden hoofd,"zegt Geb. Deze Pepi heeft zichzelf uitgedost met een staart en aangekleed in het gods vijf-geweven linnen. [.... van] Atoems twee heiligdommen, de schone van Atoems afgesloten plaatsen. Deze Pepi zal de mensen bereiken [....] Geb, met hoofd en het Eerstgeborene Ding opgebonden.
[De deur] van de Nachtboot zal geopend zijn voor deze Pepi, [....] van het oosten zal breken [voor deze Pepi] de twee [deurgrendels] van de deur van Nekhen, want hij is weg [....], uitgedost als een god. [....], en de Onvergankelijke Sterren zullen respectvol komen. [....], dat hij hem naar binnen moge leiden [....]. [....] in de afgesloten landen van de gevestigde.
Thoth speech is geplaatst [...].
Deze Pepi zal de hemelpoort [openen] [....] en de goden [...] de Akhets tweevoudige heiligdommen [naar] deze [Pepi]. Deze Pepi zal zien [....]. Het Akhet [zal ....], het hogergelegene zal ontwaken, voor degene binnen in [....].
[....] op het geluid van gods geboorte en hij zal zitten met de sterren in die boot van hem die vernietigd [....] Atoem.
Atoem Kever, [....] de hemel, laat de met sterren bezaaide hemel geopend zijn voor deze akh.
[....] aan u de arm [van deze akh], de arm van deze Pepi.


346
Oog van Horus

(Zie bezwering 206 van Unas)


347
Oog van Horus

Recitatie zonder pauze: [....] gij als heer der [....].
De hemel[poort is geopend, de Koele Wateren] deur is open getrokken, [voor .... bij dageraad, dat hij voort moge gaan en schoon moge worden in het Moeras van Riet bij dageraad;
de hemelpoort is geopend, de Koele Wateren deur is open getrokken, voor .... bij dageraad, dat hij voort moge gaan [en schoon moge worden in het Moeras van Riet] bij dageraad;
[De hemel[poort is geopend, de Koele Wateren] deur is open getrokken, [voor .... bij dageraad, dat hij voort moge gaan en schoon moge worden] in het Moeras van Riet [bij dageraad;
de hemelpoort is geopend, de Koele Wateren deur is open getrokken, voor .... bij dageraad, dat hij voort moge gaan [en schoon moge worden in het Moeras van Riet bij dageraad;
de hemelpoort is geopend, de Koele Wateren deur is open getrokken, voor] deze [Pepi] bij dageraad, [dat hij voort moge gaan en schoon moge worden in het Moeras van Riet] bij dageraad;
[.... in] zijn [identiteit] van de Zon. Deze Pepi zal zuigen aan de melk van de twee zwarte koeien, de verpleegsters [....]. [....] heeft [....] Pepi [....] Nun [....] met u.


EEN STER WORDEN
348
Oog van Horus

(Zie bezwering 13 van Teti)


349
Oog van Horus

[....] als [....] van de hemel, die vaart [....].
[....] aan wie Noet geboorte gaf [....]. [....] zijn moeder. De gegoten zalf is zijn moeder en zij zal Pepi leiden [....]. De witte gans is degene die [....].


ZEILEN IN DE BOTEN VAN DE ZON
350
Oog van Horus

(Zie bezwering 69 van Pepi II)


351
Oog van Horus

Recitatie
De hemelpoort is geopend, de Koele Wateren deur is open getrokken, voor .... in het Moeras van Riet;
De hemelpoort is geopend, de Koele Wateren deur is open getrokken, voor .... in het Moeras van Riet;
De hemelpoort is geopend, de Koele Wateren deur is open getrokken, voor .... in het Moeras van Riet;
De hemelpoort is geopend, de Koele Wateren deur is open getrokken, voor deze Pepi .... in het Moeras van Riet.
[....], zijn godenshirt aan, de staf van [deze] Pepi [in zijn hand ....] in het heiligdom [....] hij naar het godenkanaal, dat hij er schoon in moge worden [....].
[.... zegt tegen] die goden: "De koning is gekomen [....], dat [....] van een god met [hem]." Deze Pepi zal omhoog en omlaag gaan in [....]. Deze Pepi zal [....] de hemel, zichzelf geplaatst op [....].
"[....]," zegs de schoonmaker van de Zon tegen [....]. "Jullie god is gekomen. Laat hem komen, laat hem binnen komen [....] zij [....], de ontruimde plaats van Horus, dat [hun] grensstenen mogen eindigen [....]."
[Deze Pepi zal] de goden [regeren] en de akhs tevreden stellen. De goden [zullen naar deze Pepi toekomen], buigend voor de kracht van Geb's zoon, [hun ....] gesneden hebben en hun bogen gebroken. [....]
Deze Pepi [....] de hemel met Zij [van Duizend Ba's] en met de pilaren [....] haar oevers.
Deze Pepi is de hoge inundatie, zoon van [....], deze Pepi is de plots opkomende vloed die komt van de hoge berg.
[....]. Zijn broodkoek zal worden neergelegd, [....] zal worden neergelegd als [zijn] broodkoek.


OPSTIJGEN PER LADDER
352
Oog van Horus

Recitatie
Wanneer deze Pepi omhoog gaat, dan gaat ook Horus van de Duat op de ladder omhoog naar de hemel;
wanneer deze Pepi omhoog gaat, dan gaat ook Horus van Shezmet [op de ladder] omhoog [naar de hemel;
wanneer] deze Pepi omhoog gaat, dan gaat ook Horus .... op de ladder omhoog naar de hemel;
wanneer deze [Pepi omhoog gaat], dan gaat ook Horus [van ....] op de ladder omhoog naar de hemel;
[....]. Horus heeft er voor gezorgd dan zijn voet en arm deze Pepi dienen. Horus heeft er voor gezorgd dat de [....] samenkomen voor deze Pepi en hem [met zich] meenemen als één van hen, één van de volgelingen van de Zon als een god [....] voor deze Pepi. Deze Pepi is een zuivere van Horus, gerechtvaardigd in wat hij gedaan heeft als één gerechtvaardigd in [.... in] het Ambtshuis in Heliopolis.
[Deze] Pepi is gekomen [....], [deze Pepi] is gekomen [....] omringend [....] de goden [....]. Deze Pepi [is gekomen] met het natronzout van Horus, dat voor hem gemaakt was door de Tweevoudige Enneade. [....] zijn arm voor Pepi [....] Horus van Seth [....] Horus.


DE GEEST AANSPREKEN ALS DE MAAN51
353
Oog van Horus

Recitatie
Hallo, Osiris [!Pepi! U bent schoon geworden door de schoonmaakbeurt die Horus had gemaakt voor zijn oog]. U bent Thoth, die het heeft gered; u bent niet Seth, die het heeft gepakt.
Ga heen [....]. De goden zullen gewekt worden, de [Tweevoudige] Enneade zal blij worden [....], indien gij [....] naar [....]. [U zult] de Witte Kroon [dragen], Horus's oog [waardoor] iemand sterk wordt. [Uw gezicht is dat van een jakhals, uw armen zijn van] een valk, uw [vleugel]tippen [zijn van] Thoth.
[Geb] zal u vliegen [naar de hemel ....]. U bent langs [....] heengegaan. [....] Pepi naar [....]. [U bent] Thoth, de krachtige der goden. Atoem zal u roepen [naar de hemel ....] Onvergankelijke [Sterren ....] leef [....] wanneer het draait naar [de Zon ....]. De stier van [de Tweevoudige] Enneade, [zal het horen] en uw pad openen [....]. Hij [zal] Horus's oog [pakken] voor [u] en u zult [dat] dragen wat van zijn hoofd is gekomen]. [....]. [Hij zal u laten zien] met zijn twee complete ogen [....].
[De geur van] deze [Pepi is] de geur gods, want de geur [van Horus's oog is op zijn lichaam. Deze Pepi is er mee op de voorgrond gekomen] en deze Pepi is gaan zitten op [uw geweldige] zetel, [goden ....]. [Deze Pepi] is gekomen naar de voorkant op Atoems schouder tussen de twee controlerende machten. [....]. [Deze Pepi zocht het in Pe en vond het] in Heliopolis [....].


GERECHTVAARDIGD WORDEN
354

Recitatie
De linker arm [van ....] is opgeheven [....]. Deze Pepi [.... wat hij heeft] gedaan [voor] hem in [....] uw [....] met Pepi [....] denonceer het aan [....].
[Kijk, zij] zijn [gekomen]. Kijk, zij zijn [gekomen] als [....] naar de offer plaat van [....]. Deze Pepi zal bouwen [....] voor deze Pepi. [....] loof [deze Pepi ....] de hemel. Wanneer hij omhoog gaat, [dan dient gij deze pepi] te loven, gij dient deze Pepi aan te bevelen bij degene in [....] zijn [....]. Wanneer hij omhoog gaat om binnen te gaan [....] de god deel uitmakend van [....].
[Kijk, zij zijn gekomen]. Kijk, zij zijn gekomen als [....] voor Pepi al het leven en autoriteit boven op die [goden] van het Akhet [....]. Pepi zal komen om samen te zijn met [....].


355

Recitatie
[De twee rieten boten van de hemel] zijn gereed gemaakt [voor ...., dat hij ze kan bevaren] naar het Akhet omgeven door de goden van het Akhet;
[de twee rieten boten van de hemel zijn gereed gemaakt voor de Zon, zodat hij ze kan bevaren] naar het Akhet omgeven [door de goden van het Akhet:
de twee rieten boten van de hemel zijn gereed gemaakt voor deze Pepi, zodat hij ze kan bevaren] naar het Akhet omgeven door de goden van het Akhet].
Deze Pepi is [....] van zijn plaatselijke god. Laat [deze Pepi] onschuldig worden bevonden [....].
Het Kronkelende Kanaal [is overstroomd], het Moeras [van Riet] is gevuld [met water en deze Pepi zal afdalen naar het Akhet omgeven door de goden van het Akhet].
Horus, laat er geweeklaag zijn voor Pepi, [....].


356

Recitatie
De hemel heeft gebloed52 en Sothis leeft en Pepi zal opstijgen [voor wie de Tweevoudige Enneade de onvergankelijkheid heeft gereinigd] Adze (d.w.z. de Grote Beer constellatie) [....]. De Geweldige Noet heeft haar armen onbedekt voor Pepi, de Dagboot is geroeid voor Pepi [....] zij op de voorgrond van de ba's van Heliopolis [....].
Er is geen zaak aangaande deze Pepi voor de hemel met de god, [deze] Pepi zal niet schuldig worden bevonden [....]. De nagels op zijn vingers zijn [....]. [.... als] Geb [zal hij] oordelen [....].
Pepi is iemand die vliegt [....] de Nachtboot. Jullie die haar verheffen bij nacht en bij dag, de Zon roeiend in de Dagboot, maak een weg voor Pepi [....].
[Pepi is] de enige [....] te midden van de hemel, Pepi is het kind wiens natuur verborgen is voor de Onvergankelijke Sterren. [....] Horus, de god [....] met verdeeld haar. Deze Pepi heeft de twee haarlokken gedeeld en de twee delen haar samengevoegd en zij sprongen op en maakten een landingsplaats [....] deze Pepi. Deze Pepi zal uw53 ornament bevestigen op de Zons wenkbrauw [....].
O, grote schijf die op de voorgrond van het Akhet is, die op de voorgrond van het Moeras der Offers is, die is in [....]. Pepi is ....] door wie de Enneade beeft door zijn stem. Pepi is degene op de geweldige zetel [....] die van gods draagstoel.
Laat lof worden gegeven voor Pepi binnen het pad [....] aan deze Pepi. Deze Pepi [....] in [....] op de voorgrond van het heiligdom voor de geweldige Noet, voorzien van [....]. [.... deze] Pepi [....] Seths volgelingen en Noet zal deze Pepi plaatsen op het pad [....]. Deze [Pepi ....] het gewone volk. [.... zal] zijn schouder openen voor deze Pepi en [hem] leiden [....].
Dit college zal gaan zitten voor deze Pepi en [....] zal opstaan [voor deze Pepi ....]. [Pepi is iemand] die leeft op geëxtraheerde longen en eet [....] de afgesloten plaats van de rode [....] jullie obstructie [....].


TOETREDEN TOT DE GODEN
357
Oog van Horus

Recitatie
Iemand is omhoog gegaan: [deze Pepi is omhoog gegaan. De vrouwe van Dep (d.w.z. Wadjet) is opgewonden geworden, haar hart te midden van Nekheb (d.w.z. Nekhbet) is blij geworden (letterlijk: voortdurend, volwassen), op de dag dat [Pepi] omhoog is gegaan [in de Zons plaats.
Pepi heeft dat] zonnelicht [voor hemzelf neergelegd als een voetpad onder zijn voeten, dat hij er op omhoog kan gaan naar waar zijn moeder is, die levende uraeus boven op de Zon. Haar hart is ziek voor hem en zij zal haar borst geven] aan deze Pepi zodat deze Pepi er aan kan zuigen. "Mijn zoon," zegt zij, "accepteer [dit, mijn] borst en [zuig] er aan," zegt zij, "sinds [gij niet bent gekomen tot het (volledige) aantal van] uw dagen (als een kind)."
De hemel heeft gesproken, [de aarde heeft gebeefd, de goden van Heliopolis hebben beweegd/gedanst, bij het geluid van] de gong/het signaal [voor Pepi].
Zijn moeder Bastet heeft hem opgevoed, zijn in het midden van Nekheb heeft hem grootgebracht (letterlijk: verlengd) en zij in het midden van Dep zal haar armen aan hem geven.
Kijk, deze [Pepi] is gekoemn; kijk, hij is gekomen. Kijk, [deze] Pepi is voortgekomen [tot leven en autoriteit. Hij zal zijn] purificatie uitvoeren [met] vijgen-wijn en wijn [van de wijnstok der goden en zijn persoonlijke messenslijper zal] van hen voor hem een maaltijd bereiden. Als hij gaat, [dan zal hij vangen. Zijn zweet is Horus's zweet], deze Pepi's [geur is Horus's] geur.
[Naar de hemel! Naar de hemel, tussen de tevoorschijn komende goden! Pepi is vertrokken naar de hemel tussen de tevoorschijn komende goden.
"Dit is mijn broer]; dit is degene [aan] mijn zij," zegt Geb als [hij] deze Pepi bij [zijn] arm neemt [en] deze Pepi [leid] vanaf de hemelpoorten. "De god [is op] zijn [plaats,"(zegt hij). "Prachtig is de god [op zijn plaats], want hij is schoongemaakt door [Satis met haar vier] was-kruiken [ in Elephantine."
"O, naar waar ben je gekomen, mijn zoon?" (zegt hij). Zijn vader, deze] Pepi is [gekomen naar de Enneade die behhort aan de hemel, dat hij het moge tevredenstellen met] zijn brood.
"O, naar waar ben je gekomen, mijn zoon?" Zijn vader, [deze Pepi] is gekomen [bij] de Enneade die behoort aan de aarde, dat [deze] Pepi het tevreden moge stellen met zijn brood.
"O, [naar waar ben je gekomen, mijn zoon]?" Zijn vader, [deze Pepi is] gekomen bij de gramstorige van de Djenderu-Bark.
"O, waar bent] u [naar toe gekomen mijn zoon?" Zijn vader, hij is gekomen bij deze twee hoedende gieren van hem [met lang haar en hangende borsten bovenop de] Ooievaar-[Berg]. Zij zullen [hun] borsten bewegen naar [de mond] van [deze] Pepi en hem [niet] voor eeuwig spenen.


358

Recitatie
Daar is het geluid van vreugde [....] zijn kanaal [....] vecht [....] zal niet vermoeid raken [....] want Pepi [....] oever, Pepi zal op het strand aan de hemel [....]. Haal uw touw op!


359

Recitatie
[....], goden! Sta op, mensen! [....]. Deze Pepi bereisde [....] als dat wat u54 doet voor Maat, die bovenop u is. Zij heer heeft besloten [....].


360

Recitatie
[....] is schoon geworden [....].


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
51 Deze bezwering is tevens deels bewaard gebleven op een fragment uit de piramide van Pepi II en is vergelijkbaar met PT 524 (bezwering 472) en is gerestaureerd m.b.v. die parallel.
52 Een verwijzing naar de rode kleur van de hemel tijdens de dageraad.
53 Een godin wordt aangesproken.
54 Een god wordt aangesproken.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts