WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Unas.

Het offer-ritueel.

(Grafkamer en doorgang, noordzijde.) (vervolg)


Klik op het Oog van Horus om een afbeelding te zien van de hiëroglieven,
die bij de desbetreffende bezwering horen.

BROOD
103
oog

Osiris Unas, aanvaardt Horus ’s oog, welke hij eruit heeft getrokken.
1 STUK WARM BROOD.


104

Osiris Unas, aanvaardt Horus ’s oog: het kan niet uit u worden gesneden.
2 STUKKEN GESNEDEN BROOD.


105

Osiris Unas, Horus ’s oog is aan u toegewezen.
EEN SCHAAL MET 2 STUKKEN NP3T-BROOD.


106

Osiris Unas, aanvaard Horus ’s oog, de wateren waarvan hij heeft gedronken.
EEN SCHAAL MET 2 STUKKEN MZWT-BROOD.


DRANKJES
107

Osiris Unas, aanvaardt kleine Horus ’s oog, waarvan Seth heeft gegeten.
2 SCHALEN MET STERK BIER.


108

Osiris Unas, aanvaardt Horus ’s oog: zij komen er afgerond uit.
2 SCHALEN MET STERK BIER UIT THEBE.


109

Osiris Unas, aanvaard Horus ’s oog, waarvan zij genoten jegens hem.
2 SCHALEN VAN #NMS-BIER.


110

Osiris Unas, voorzie uzelf van het schuim dat van u komt.
2 SCHALEN MET BIER.


111

Osiris Unas, voorzie uzelf van het schuim dat van u komt.
2 SCHALEN MET DADEL BIER.


112

Osiris Unas, voorzie uzelf van het schuim dat van u komt.
2 SCHALEN MET P#3-BIER.


113

Osiris Unas, voorzie uzelf van het schuim dat van u komt.
EEN SSR-SCHAAL EN DWJW-KRUIK MET BIER.


114

Osiris Unas, accepteer Horus ’s borst die hen allen (d.w.z. de goden) voedde.
2 SCHALEN MET VIJGEN-DRANK.


115

Osiris Unas, scheidt uw mond ermee.
2 SCHALEN DELTA WIJN.


116

Osiris Unas, aanvaardt Horus ’s oog, welke zij uitspuugden: voorkom dat hij het opslokt.
2 WIJNKRUIKEN.


117

Osiris Unas, scheidt uw mond ermee.
2 SCHALEN MET BUTO WIJN.


118

Osiris Unas, aanvaard Horus ’s oog, welke hij heeft bemachtigd: scheidt uw mond ermee.
2 SCHALEN MET MARIUT WIJN.


119

Osiris Unas, aanvaardt Horus ’s oog: het zal niet worden bevrijdt van u.
2 SCHALEN MET PELUSIUM WIJN.


Afbeelding van de piramideteksten in de sarcofaagkamer van Unas, noordzijde.

(Detail 4de gedeelte vanaf links gezien oftewel geheel rechts)


FRUIT
120

Osiris Unas, aanvaardt Horus ’s oog als het aan het rondspringen is.
2 SCHALEN MET @BNNT.


121

Osiris Unas, aanvaardt Horus ’s oog, die hij heeft gegrist.
2 SCHALEN MET #NFW.


122

Osiris Unas, aanvaardt Horus ’s oog, die hij van Seth heeft afgepakt.
2 schalen met J^D-bessen.


123

Osiris Unas, aanvaardt Horus ’s witte oog: voorkom dat hij het als een hoofdband gaat opzetten.
TWEE SCHALEN MET WITTE S^T.


124

Osiris Unas, aanvaardt Horus ’s oog: voorkom dat hij het als een hoofdband gaat opzetten.
TWEE SCHALEN MET GROENE S^T.


125

Osiris Unas, aanvaardt Horus ’s oog: voorkom dat hij het losrukt.
2 SCHALEN MET GEROOSTERDE PASTEITJES VAN TARWE.


126

Osiris Unas, aanvaardt Horus ’s oog, voorkom dat hij het losrukt.
2 SCHALEN MET GEROOSTERDE PASTEITJES VAN GERST.


127

Osiris Unas, aanvaardt Horus ’s oog (en) j.s.nbAbA het.
2 SCHALEN MET GRUTTEN.


128

Osiris Unas, aanvaardt Horus ’s oog, welke zij hebben gelikt.
2 SCHALEN MET SIDDER-FRUIT.


129

Osiris Unas, open uw ogen en kijk ermee.
2 SCHALEN MET SIDDER-BROOD.


130

Osiris Unas, aanvaardt Horus ’s oog: voorkom dat hij verstrikt raakt.
2 SCHALEN MET JOHANNESBROODBONEN.


Afbeelding van de piramideteksten in de doorgang naar de sarcofaagkamer van Unas, noordzijde.


GROENTEN
131

Osiris Unas, aanvaardt Horus ’s oog zoete oog: draai het naar uzelf.
2 SCHALEN MET ALLE SOORTEN ZOETE STENGELS.


132

Osiris Unas, aanvaardt Horus ’s oog: onderwerp het aan uzelf.
EEN SCHAAL MET ALLE SOORTEN JONGE PLANTEN.


INWIJDING VAN DE OFFERS
133

Osiris Unas, moge wat u hebt het met u  uithouden voor u.
GESCHENKEN.


AANROEPING VAN HET OFFERRITUEEL
134

RECITATIE. Annonceer (uzelf), draai (uzelf) om, oh, oh!
Ho, Unas! Sta op en ga zitten voor duizend broden, duizend bier, geroosterd vlees, uw rib-vlees van het slachthuis, “getrokken” brood uit de brede-hal
.
Als de god is voorzien van goden-offers, Unas is dan voorzien van zijn brood.
Welkom bij uw ba, Osiris, (het ba) indrukmakend op de akhs (en) zijn plaatsen onder controle hebbend, die door de Enneade wordt verzorgd tijdens de Officiële Publicatie.
Ho, Unas! Breng uzelf omhoog naar mij, begeef uzelf naar mij toe: ga niet ver van mij weg, tombe-bewoner en draai u om richting mij.
Ik heb u Horus ’s oog gegeven, ik heb het aan u toegewezen:  moge het met u blijven voortduren voor u.
Ho Unas! Sta op, ontvang hierbij uw lucht van mij.
Ho Unas! Ik zal een begeleider voor u zijn.


AANROEPING VAN HET INSIGNESRITUEEL18
135

RECITATIE. Annonceer uzelf, Unas, draai uzelf om, Unas!
U bent gegaan opdat u over Horus ’s heuvels kunt regeren, u bent gegaan opdat u over Seth ’s heuvels kunt regeren, u bent gegaan opdat u over Osiris ’s heuvels kunt regeren.
Een door de koning gegeven offer van al uw waardige insignes van al uw plaatsen, uw water-lelie-knop scepter op de voorgrond van de levenden, Andjeti zijnde op de voorgrond van de oostelijke nomen: uw staf op de voorgrond van de akhs, Anubis zijn op de voorgrond van de westerlingen.
Hoe content is uw situatie als u een akh wordt, oh Unas, onder uw broeders de goden. Hoe wenselijk is het, hoe wenselijk het is! Zorg voor uw kinderen en pas op.
Uw persoon is aangekleed (in uw waardigste ornaat) dat u ben hen (d.w.z. uw kinderen) moge komen. 4 KEER.


DISTRIBUTIE VAN DE OFFERS VAN DE GODEN
136

Ho, Osiris Unas! [Keer uzelf om naar dit, uw brood; ontvang het van mij].
RECITAIE 4 KEER: Moge Horus ’s oog het uithouden [met u. DISTRIBUTIE] VAN DE OFFERS VAN DE GODEN


DISTRIBUTIE VAN DE OFFERS VAN DE GODEN
137a

Iemand is gegaan met zijn ka:
Horus is gegaan met zijn ka; Seth is gegaan met zijn ka; Thoth is gegaan met zijn ka; de god is gegaan met zijn ka; Osiris is gegaan met zijn ka; Ogen-Voorwaarts is gegaan met zijn ka; u ook bent gegaan met uw ka.
Ho, Unas! Uw ka’s arm bevindt zich voor u. Ho, Unas! Uw ka’s arm bevindt zich achter u.
Ho, Unas! Uw ka’s voet  bevindt zich voor u. Ho, Unas! Uw ka’s voet bevindt zich achter u.
Osiris Unas, ik heb u Horus ’s oog gegeven: voorzie uw gezicht ermee. Laat de geur van Horus ’s oog zich verspreiden naar u.


DISTRIBUTIE VAN DE OFFERS VAN DE GODEN
137b

Gegroet, wierook! Gegroet, gods broer! Gegroet, geweldige wie ook in Horus ’s ledematen is!
U van grote puurheid, verspreid uzelf in uw identiteit als de cake (van wierook): laat uw geur op Unas zijn en reinig Unas.
Horus ’s oog, moge u richting Unas verheven en groot worden.
WIEROOK


HET BREKEN VAN DE OFFERVATEN
138

Dit is het [krachtige] oog van [Horus]: plaats het zodat u kunt bewegen en hij bang voor u wordt.
HET BREKEN VAN HET RODE AARDEWERK


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
18 Het riueel zelf, gevonden in de piramiden van Pepi I, Pepi II en Neith, is weggelaten in de piramide van Unas.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts