WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Unas.

Het offer-ritueel.

(Grafkamer en doorgang, noordzijde.)


Klik op het Oog van Horus om een afbeelding te zien van de hiëroglieven,
die bij de desbetreffende bezwering horen.

PLENGOFFER
019

Osiris, verwerf voor jezelf allen die Unas haten en iedereen die slecht over zijn naam spreekt.
Thoth, ga, verwerf hem voor Osiris: pak degene die slecht spreekt over Unas’s naam; plaats hem in uw hand.
RECITATIE 4 KEER:
Zorg dat je niet van hem bevrijdt wordt: pas op en zorg dat je niet van hem bevrijdt wordt.
PLENGOFFER


BEWIEROKING
020

Degene die dient te gaan is gegaan met zijn ka:

Horus is gegaan met zijn ka; Seth is gegaan met zijn ka; Thoth is gegaan met zijn ka; de god is gegaan met zijn ka; Osiris is gegaan met zijn ka; Ogen-vooruit-gericht is gegaan met zijn ka; ook jij bent gegaan met uw ka.

Ho Unas! Uw ka’s arm is voor jou. Ho Unas! Uw ka’s arm is achter jou. Ho Unas! Uw ka’s voet is voor jou. Ho Unas! Uw ka’s voet is achter jou.

Osiris Unas, ik heb jou Horus ‘s oog gegeven: voorzie uw gezicht er mee. Laat de geur van Horus ‘s oog zich naar jou verspreiden.
RECITATIE 4 KEER: WIEROOK (OP HET) VUUR.


DE MOND REINIGEN MET ZOUT WATER
021

 (Hier is) dit, uw koele water, Osiris, dit uw koele water, oh Unas, die gekomen is van uw zoon, die gekomen is van Horus.
Ik ben gekomen, met Horus ‘s oog gekregen hebbend, dat uw hart er koel mee kan worden; ik heb het onder uw voeten gekregen.
Accepteer de uitstroming, die uit u komt; uw hart zal er niet vermoeid door raken.
RECITATIE 4 KEER:
Kom, u bent opgeroepen.
KOEL WATER; 2 BOLLETJES NATRON.


022

Sodaoplossing, sodaoplossing die uw mond scheidt,
ho Unas! Moge u zijn smaak proeven (u) op de voorgrond van hen van gods’ kraampjes,
dat wat Horus uitspuugde, (is) sodaoplossing;
dat wat Seth uitspuugde, (is) sodaoplossing;
dat wat de hart(en) van de twee heren (d.w.z. Horus en Seth) verzoende, (is) sodaoplossing.
RECITATIE 4 KEER:
U bent gereinigd met natron (om te zijn) onder Horus ‘s Volgelingen.
5 BOLLETJES NATRON UIT DE NIJLVALLEI VAN NEKHEB.


023

Uw natron is Horus ‘s natron; Uw natron is Seth’s natron; Uw natron is Thoth’s natron; uw eigen natron is onder hen.
Uw mond is de mond van een melk-kalf op de dag van zijn geboorte.
5 BOLLETJES VAN DELTA NATRON VAN SHETPET.


024

Uw natron is Horus ‘s natron; Uw natron is Seth’s natron; Uw natron is Thoth’s natron; Uw natron is god’s natron; Uw natron is uw ka’s natron; Uw natron is uw natron’s natron; dit uw eigen natron is onder uw broers, de goden.
Uw natron zit op uw mond: u moet al uw botten reinigen en een eind maken aan wat (slecht) is tegen u.
Uw mond is de mond van een melk-kalf op de dag van zijn geboorte.
1 BOLLETJE WIEROOK.


Afbeelding van de piramideteksten in de sarcofaagkamer van Unas, noordzijde.
PT Unas


HET RITUEEL VAN HET OPENEN VAN DE MOND
025

Ho Unas! Ik heb uw verspreide kaken bevestigd voor u.
DE VUURSTEEN VERSPREIDER.


026

Osiris Unas, laat mij uw mond voor u delen.
EEN STAAF VAN GOD’S-METAAL UIT DE NIJL-VALLEI; EEN STAAF VAN GOD’S-METAAL UIT DE NIJL-VALLEI.


027

Unas, accepteer Horus ‘s oog, waar naar toe hij gegaan is: ik heb het voor u gepakt opdat ik het in uw mond kan plaatsen.
NIJL-VALLEI ZRW-ZOUT; DELTA ZRW-ZOUT.


028

Ho Unas! Accepteer Osiris’s Sjkw-mineraal.
SJKW-MINERAAL.


029

Hier is het topje van de borst van Horus zijn eigen lichaam; aanvaard (het) in uw mond.
EEN KAN MET MELK.


030

Hier is de borst van uw zogende zuster Isis, welke u naar uw mond moet brengen.
EEN LEGE KRUIK.


031

Hier zijn de twee ogen van Horus, zwart en wit: neem ze mee naar uw gelaat,  dat ze uw gezicht mogen ophelderen.
EEN WITTE KRUIK, EEN ZWARTE KRUIK; OPTILLEN.


DE MOND OPENENDE MAALTIJD
032

De Zon in de hemel zal content met u zijn en hij zal de Twee Dames content voor u maken.
De nacht zal content met u zijn, de Twee Dames zullen content met u zijn.
Voeding is verkregen voor u,
voeding is wat u ziet, voeding is wat u hoort,
voeding ligt voor u, voeding ligt achter u,
voeding is overvloedig aanwezig.
EEN HEEL GEBAKKEN BROOD.


033

Osiris Unas, aanvaardt Horus ‘s witte tanden, welke in uw mond gaan.
EEN SCHAAL MET 5 UIEN-KOPPEN.


034

RECITATIE 4 KEER: Een koningsoffer aan de ka van Unas.
Osiris Unas, aanvaardt Horus ‘s oog, uw gebakken brood en eet.
EEN BROOD VAN GEOFFERD BROOD.


035

Osiris Unas, aanvaardt Horus ‘s oog die ontsnapt is aan Seth, welke u in uw mond moet nemen en met welke u uw mond moet scheiden.
1 WITTE KWARTSIETEN KRUIK MET WIJN.


036

Osiris Unas, scheidt uw mond met wat is gevuld van u.
1 ZWARTE KWARTSIETEN KRUIK MET WIJN.


Afbeelding van de piramideteksten in de sarcofaagkamer van Unas, noordzijde.

(Detail linkerkant.)037

Osiris Unas, aanvaardt het schuim dat van u komt.
1 ZWARTE KWARTSIETEN SCHAAL MET BIER.


038

Zon, u komt op --- u in de hemel, u komt op --- wees voor deze Unas, heer van alles.
Als alles voor uw lichaam is, laat alles zijn voor Unas’s ka, laat alles zijn voor zijn
ichaam.

EEN TAFEL (MET MAAL).


039

Unas, aanvaardt Horus ‘s oog, welke u moet proeven.
1 “LEEUW” CAKE.


040

O gij teraardebestelde, O gij uit het duister.
1 (HAVERMOUT)PAP-BROOD.


041

Unas, aanvaardt Horus ‘s’oog die u zocht.
1 NIER.


042

Unas, aanvaardt Horus ‘s’oog, die ontsnapt is aan Seth en gered is voor u: voorzie uw mond ermee.
1 WITTE KWARTSIETEN SCHAAL MET WIJN.


043

Unas, aanvaardt het schuim dat van Osiris komt.
1 ZWARTE KWARTSIETEN SCHAAL MET BIER.


044

Unas, aanvaardt Horus ‘s’oog, welke gered is voor u: het kan niet weg zijn van u.
1 METALEN SCHAAL MET BIER


045

Unas, aanvaardt Horus ‘s’oog; voorzie u er zelf mee.
1 ZWART GEMAAKTE SCHAAL MET BIER.Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts