WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi I.

Bezweringen voor het voortgaan naar het eind van het Akhet.

(Voorkamer, noordmuur)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiƫrogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

OPSTIJGEN ALS EEN VALK
416
Oog van Horus

(Zie bezwering 5 van Neith)


417
en
418
417 Oog van Horus 418 Oog van Horus


(Zie bezweringen 31-32 van Pepi II)


419
Oog van Horus

(Zie bezwering 207 van Unas)


420

[....] geweldig [....]. Pepi is Horus die bewierookt [....], die jullie (allen) hebben geplaatst [....].


421
Oog van Horus

(Zie bezwering 6 van Neith)


422
en
423
422 Oog van Horus 423 Oog van Horus


(Zie bezweringen 14-15 van Pepi II)


OPROEPEN VAN DE GODEN
424
t/m
426
424 Oog van Horus 425 Oog van Horus 426 Oog van Horus


(Zie bezwering 7-9 van Neith)


427
Oog van Horus

(Zie bezwering 523 van Pepi II)


428
Oog van Horus

(Zie bezwering 208 van Unas)


429

[....] de goden, [voor] wie gemaakt is [....] dat onvergankelijk is.
Ziet, deze Pepi is overgestoken [....] uw [....]. Deze Pepi zal eten van [....].


DE GEEST AANBEVELEN BIJ ISIS EN NEPHTHYS
430
Oog van Horus

(Zie bezwering 402 van Pepi II)


GEBOREN ZIJN ALS HORUS
431
Oog van Horus

(Zie bezwering 347 van Pepi II)


OVERTOCHT NAAR DE HEMEL
432

[.... het Moeras] van Riet om het weer terug te draaien voor de goden [....] geweldig [....] te delen [....] de destructieve zoekende [....] de boot die de volgelingen omsingelen.
"Het afgesloten gebied zal schoon worden, [....] wordt overstroomd [....], de machtige god ontmoetend [....] de controlerende krachten," zegt 'Ogen-Voorwaarts'. "Zo komt, wees ba en maak hem blij en leidt hem in de verhoogde [....]. Isis [....] voor u [....] de groten. Al zijn verwondingen zullen worden afgeweerd."
[....] die behoort aan de aarde. Wanneer Pepi tegen jullie spreekt goden, dan zullen jullie deze Pepi zien en zijn speech horen. [Pepi is degene die ....] de regen en splitst de storm. Gij zult deze Pepi schoonmaken Thoth en [Ogen]-Voorwaarts [....].
Deze Pepi is machtiger dan zij en zijn woestheid maakt een pad voor deze Pepi in de hemel en vestigd voor [hem ....] van de groten. Zij zullen Kenzet voor hem verdedigen, zeggend: "Pepi is machtig geworden [....]".
"[....] op de voorgrond van de groten, heeft Pepi Kenzet verdedigd voor u," zegt Thoth. "[....] jullie (allen) hebben verdedigd," zegt Ogen-Voorwaarts. "Zie [deze] Pepi [in] zijn identiteit als Pepi [....] in het aan zijn zijde. Komt, ontmoet hem. Hij is opnze echte getuige [....]."
Deze Pepi [heeft] destructiviteit [verwijderd], [deze] Pepi [heeft] geweld [verdreven] en [hij] zal niet vergaan.433
Oog van Horus

Recitatie
[Pepi is wee in het hart], Shu's zoon, extensief uitgebreid met verzengend [licht.
Pepi is] de vuurwind in de hoogste luchtstroom, naar de grenzen van de hemel en aarde, naar Shu's grenzen. De armen der bliksemschichten [zijn (volledig) van hem. Deze Pepi doorreist] Shu, deze Pepi bereisd het zonlicht. De zuster [van] deze Pepi is de Rode Kroon. Deze Pepi [zal] de god [werpen] en laat degene in het midden van [....] zien.
[Pepi is degene] die de storm splitst.


434

Recitatie
Pepi is iemand [wiens] ka kijkt [....]. [....] de twee [....] als valken naar de hemel, want [deze Pepi] bevindt zich [op hun] vleugels.
[....] de zeende-dag-maaltijd [....]. Deze Pepi [....] als Osiris.


435
Oog van Horus

(Zie bezwering 522 van Pepi II)


436
Oog van Horus

Recitatie
Breker, Jakhals [Die Zweeft], haal die (veerboot) [voor deze Pepi. Wees zo goed om die (veerboot) te halen voor deze Pepi. Pepi is ...., de boodschapper van Atoem]. Deze Pepi heeft de handdoek van het soevereign's linnen gehaald, waarmee Horus's oog is afgeveegd, welke is ontworsteld [uit Seth's vingers.
!hjw, !hjw], haal dat voor [deze] Pepi. [Wees zo goed] om dat [te halen] voor deze Pepi. [Deze Pepi is 'Hoe Verheven is Hij', de boodschapper van Atoem. De armen van deze Pepi zijn ....], de knieƫn van deze Pepi zijn bij zijn hart.64 Deze Pepi zal voor hem verheffen [wat hij heeft] gehaald, de [.... welke hij heeft verheven] voor hem tijdens de nacht van zwart [....].
O Zwever, haal dat [voor deze Pepi]. [....] Horus's oog. Het zal niet vergaan en hij65 zal niet begiftigd worden met ba en [hij] zal niet jubelen.


437
Oog van Horus

Recitatie
[De twee rieten boten van de hemel zijn opgesteld] richting de hemel voor de Zon, opdat de Zon kan oversteken naar [het Akhet];
de twee rieten boten van de hemel zijn opgesteld richting de hemel voor [...], opdat [....] kan oversteken [naar het Akhet:
de twee rieten boten van de hemel zijn opgesteld richting de hemel voor] deze Pepi, opdat deze Pepi erop kan oversteken naar het Akhet, naar de plaats waar Chatiser [is.
Deze Pepi is verwekt] en deze Pepi zal worden geboren [....]. Deze Pepi heeft het 'Badkuip Kanaal' geopend [... het Moeras] van Riet.
Gaat staan gij vier goden! Voorspel [....]. Wees zo goed om de naam van deze Pepi aan de Zon te vertellen [....], draag de naam van deze Pepi naar de Ka's-toewijzer. [....]. Deze Pepi is verwekt en deze Pepi wordt geboren bij de ochtend god [....].


438
Oog van Horus

(Zie bezwering 210 van Unas)


439
Oog van Horus

(Zie bezwering 213 van Unas)


440
Oog van Horus

(Zie bezwering 209 van Unas)


441
Oog van Horus

(Zie bezwering 9 van Teti)


442

Recitatie
Gegroet, [zuidelijke assemblage]! [Deze Pepi is naar u gekomen assemblage, ''''] op [uw] arm.
[Gegroet], noordelijke assemblage! Deze Pepi is naar u gekomen assemblage, [....] op uw arm.
Gegroet, assemblage van Satis! Deze Pepi is naar u [gekomen] assemblage, [.... op uw arm.
Gegroet, assemblage van ....! Deze Pepi is naar u gekomen assemblage, .... op uw arm].
[....]. Deze Pepi [....] de hemel met jullie allen tezamen, op zijn noordelijke (kant) [....] de nacht. [Deze] Pepi zal voortgaan [....], deze Pepi [....]. [Deze Pepi zal] zitten [op] zijn metalen zetel die in het [....] van het ba-huis is.


443

Recitatie
[....] Pepi [....] naar [....] Pepi naar de nestelplaats die hij wenste, die van gods' vader. Deze Pepi zal gaan [....] de levende, Sothis's zoon. Zo, deze Pepi zal opstijgen naar de hemel in de pose van Horus van de Duat [....].
[Er is geen zaak] aangaande deze Pepi wegens de aarde met mensen. Deze Pepi zal niet schuldig worden bevonden in de hemel tussen de goden. Hij [beschimpt] de koning niet, hij [zal] Bastet niet helpen, deze Pepi maakt geen tumult in de gesloten draagstoel.
Het gezicht van deze Pepi [is het gezicht van] een valk, de vleugels van deze Pepi zijn die van vogels, [de nagels] op [zijn] vingers zijn die van [....]. [....]. Deze Pepi [zal] weg [vliegen] van u [wiens plaatsen] ontoegankelijk zijn [....].


444

Recitatie
De voorspellers van van de grote hitte zijn voortgegaan binnen in het Akhet van de hemel, [voorspelling] festivallen van vuurpotten bij gods geboorte op uw armen, o god met twee [geweldige] borsten voor zijn groep zijnde. Moge u deze Pepi [daar] vinden aan het begin van uw document in het Moeras der Opstijgers.
[....] het leven schenken aan [deze] Pepi en [deze] Pepi ontvangen [als ....] onder de goden, wanneer de moeder van Pepi, Isis zei: "Breek (het ei) die ik gebaard heb; schud het ding (dat er in zit) eruit."
"Er zal gebracht worden voor u, (Isis), [dat] metaal [in] de voorsteven van de Sokar-boot, waarin uben gevlogen en gij zult vliegen en hem omhoog brengen [....] deze Pepi [....]."
"[....]."
"Zijn [....] komt binnen [....], zijn twee harpoenen te hebben gesmolten, zijn uitsteeksels gesneden en de twee metalen doppen af van zijn twee pijlen afgeslagen en hij zal het metaal breken en het ei splijten en [deze] god zal doorgaan naar zijn activiteit."
"En hoie zullen [zijn] armen gevuld worden?"
"[.... zal] toewijzen [....] haar nagel [....] die zich bevinden in [....]".
[Deze Pepi is ....] de twee [Maat]-boten, die [voor ....] verwerven dat wat 'Sweeping-[Shoulder]' heeft. De lippen van deze Pepi zijn [....]; de (vingernagel)punten van deze Pepi zijn [....].
[Deze Pepi heeft bereikt ....] en de voorzijde gehaald. Hij zal vliegen [als een goddelijke valk op de kantelen van 'Verborgen-Identiteiten', want hij is gemaakt als degene die de Zon leidt naar zijn twee Maat-boten], die neemt wat [de Directeur] heeft voor Atoem.
[.... zijn grot] ten noorden van het meer [....], [want deze Pepi's] pose [is gemaakt] net als iemand die staat als [een wijs iemand in de hemel op de dag van het afsluiten van het jaar].


445

Recitatie
Deze Pepi heeft [....], deze [Pepi ....] in de grenzen der aarde waar de vader van [deze Pepi] is.
[....], introduceer aan deze Pepi [....] deze Pepi op hen in de [....] gij zult de controle hebben over het verbranden van hen in het paleis [....].
[....] met de aarde door wat de twee rivieren doen [....] deze Pepi [....]. De Tweevoudige Leeuw heeft geplaatst [....]. [....] haar armen richting deze Pepi, dat [deze] Pepi moge regelen [....] en [har] zuster [....].
Deze Pepi zal halen wat nodig is [....] de Nachtboot na de Dagboot. [....] zal opstijgen [....] deze Pepi, 'Hij Die in Ruste is' zal opstijgen [....] de geweldige die in de twee horizonten is. Thoth [.... Horus van de Duat. Anubis heeft zijn arm gegeven aan [deze] Pepi [....] dit [....].


446

Recitatie
[Pepi] is Horus, die [....] vastbondt voor zijn hart. [Deze] Pepi heeft gemaakt [....] geweldig [....].


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
64 Een verwijzing naar de gehurkte houding van de overledene in de veerboot.
65 Seth.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts