WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi I.

Bezweringen voor de hergeboorte van de geest.

(Voorkamer, oostmuur)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

DE CONTROLE OVER HET VOEDSEL IN HANDEN NEMEN
369
Oog van Hrus

Recitatie
Wilt u gevangen worden gezet, Horus boven op Manu? (Indien niet), open uw achterste rok; plaats Meryre [boven op] hen die behoren tot voedsel, vijgen-wijn, drank, wijn [....] gehaald voor zijn buik en voor zijn offertafel met vee en gevogelte.
Zijn ka is (het) aan het vangen. Zijn ka is gekomen [....].


370
Oog van Hrus

(Zie bezwering 145 van Unas)


371
Oog van Hrus

Recitatie
Meryre is een herder van stier(en) bevestigd aan vier maaltijden en zeven maaltijden, want [vier] zijn (ten laste) aan de hemel en drie zijn (ten laste) aan de aarde, want drie zijn (ten laste) aan [de aarde] en vier zijn (ten laste) aan de hemel.


372
Oog van Hrus

Recitatie
Jullie twee die het leven schenken aan de nacht, [komt schenk het leven aan deze Pepi. Jullie twee die de dag ontvangen, strekt uzelf uit en schenk het leven aan hem die in zijn ei zit]. Wanneer jullie hem het leven hebben geschonken en hem opgevoed hebben, mijn hart zal groter worden (door vreugde) op de voorgrond van de Duat.
Het hart van de goden zal [over hem] worden verspreid wanneer zij hem verjongd zien, want de zesde-dag-maaltijd is voor het ontbijt [van] Pepi en het festival-maal is voor het avondeten van deze Pepi en verzorgende koeien zullen worden geslacht [voor] Pepi [zodat hij] voorzien [zal zijn].
[Wat gewenst is om te geven is dat wat Pepi geeft, want hij is de stier van Helliopolis].


373
Oog van Hrus

Recitatie
Toen Pepi stierf nam zijn ka de controle over van hem, want Atoem nam hem in zijn mond [....].
[....] iemand die is begroet met eeuwig leven, zonder dat het eindigt; die Atoem zal anbevelen bij [....], die [....] de goden, die 'Downcast' zal aanbevelen bij die twee eerbiedwaardige en geweldige goden [....]. [Wanneer zij afdalen in de aarde] als slangen, zal ik afdalen op hun kronkelingen; wanner zij opstijgen naar [de hemel als valken, zal ik opstijgen op] hun vleugels.
Ik zal tevens in Heliopolis zijn [....] de goden, aangekomen zijnde bij de kaalgeschoren (priesters), omdat [....].


374
Oog van Hrus

Recitatie
Meryre is iemand die knielt in Heliopolis, Pepi is iemand die zit in [....] zij van de waterlelie in knop. En zij zal haar borstenomlaag bewegen naar mij met gerst [....] dat [....] van haar [....].
[....] met wat hij zijn ondergeschikten tevreden heeft gesteld en ik zal er er samen met hen van eten.


375
Oog van Hrus

Recitatie
[O], geweldige overstroming, zoon van de twee [....]! Gij hebt tegen de hogere in [....] gezegd.


376
Oog van Hrus

Recitatie
Gegroet, gij op de voorgrond van de inundatie, die het voedsel bewaakt [en zit op de voorgrond van het groene moeras aan] de schouder van de heer van het zonlicht! Gij [zult mij laten eten] van het graan, [en ik zal als Osiris op] de Geweldige Immersie worden.
Hij 'Wiens Gezicht is Gezien' is degene [die (voedsel) in mij stopt] tezamen met '[Eet-Met]-Zijn-[Mond]'. Zij aan wie verspreide offergaven behoren, de hooggeplaatste goden, zullen mij introduceren bij de overvloed en mij voorstellen [aan] het voedsel, [en ik] zal leven als als degene die leeft op de voorgrond van de offerandes van de Moerassen van Riet.
Hij zal eten met zijn mond net als 'Hij Wiens Haar is Gedeeld', [hij zal] defeceren [met] zijn achterste net als Selket. Lucht is in mijn neus, zaad is in mijn penis net als bij 'Degene Die Silhouet Afstoot' (The One Who Discards/Sheds Form) temidden van het zonlicht.
[Ik zal kijken naar Nun] en tevoorschijn komen op Nieuwjaarsdag. Lof [zal worden] gegeven [jegens mij en ik zal geweldig zijn] omwille van mijn ba's. Aan mij behoort het Zesde-Dag-maal in Slagveld. Ik zal leven van een zwangere koe [en eten van een zwangere koe] net als zij in Heliopolis.


377
Oog van Hrus

Recitatie
Iemand is gaan zitten om brood te eten: de Zon is gaan zitten om brood te eten. Water zal worden aangereikt door de Tweevoudige Enneade en de vloed zal opkomen.
[Hofmeester] van [de Zon, hij is gekomen], bij u opdat gij voor [hem] het gezicht van de Zon kunt ophelderen en de Tweevoudige Enneade voor hem kunt vergenoegen. Gij zult hem brood en bier geven want hij heeft honger en dorst.
[....] hem [....].


378
Oog van Hrus

Recitatie
O, Eerbiedwaardige Enneade in Heliopolis, meesteres van de Enneaden, [plaats] zijn maal op de voorgrond van het heiligdom! De twee maaltijden van Pepi zijn (ten laste) van Boesiris, [zijn drie maaltijden zijn (ten laste) van?] het afgesloten gebied.
[....] zult me vinden op de voorgrond van het heiligdom. De brem-plant zal hem (d.w.z. Pepi) wassen en hij zal brood geven aan hen van de oorspronkelijke tijd en hen van [....] vergenoegen.


379
Oog van Hrus

Recitatie
Gegroet, voedsel! Gegroet, overvloed! Gegroet, graan! Gegroet, vloeistof! Gegroet, gij goden [die een maaltijd bereiden voor de Zon en eten van het voedsel in de Geweldige Immersie! Dat u deze Meryre laat] eten [van] de Geweldige Immersie, dat u deze Pepi laat eten van de restjes die de Zon over laat, want ik zal zitten op de stoel van [het zonlicht].
Het is Meryre, godin van Dendera. Hij is gekomen uit Dendera met Shu achter Meryre, Tefnoet voor hem en 'Paths-Parter' verhuld aan Pepi's rechterkant. Zij zullen [hem] de leiding laten nemen [ over die twee Moerassen van Offergaven van de Zon] en (graan van) hen verzamelen net als diegene op de voorgrond van zijn Tweevoudige Enneade, die leeft van de Geweldige Immersie.


DE GEEST VOOR DE MAALTIJD ROEPEN
380
Oog van Hrus

Recitatie
Osiris wordt wakker, dat ik u moge optillen. Sta op, ga zitten, verwijder de aarde van u dat zich op u bevindt, verwijder die armen van Seth achter u.
Horus's oog is naar u gekomen op de eerste dag van de week en u bent jwg56 bij zijn wake. Laat [het] niet weg gaan [van u]. Omcirkel [uw armen rond] de jonge planten.
Recitatie, 4 keer: O, moge Horus's oog het uithouden voor u, met u.


381
Oog van Hrus

Recitatie
Osiris wordt wakker! Hallo Pepi! Sta op, ga zitten, verwijder de aarde die zich op u bevindt!
Ik zal komen en het [oog van] Horus aan u geven en het zal het uithouden voor u en met u. [....] is voor u bestemd [.... als] brood als bier als wijn als vee als gevogelte [.... dit vlees van het slacht]huis, deze lende van de ruime hal. Komt voort; ontvang uw brood uit mijn arm.
Hallo, Osiris Meryre! Ik ben uw zoon, die u gebaard heeft. Ik ben gekomen met een toegewijdde offerande [....] van het. [....] dat is in uw wake. Ik zal voortaan worden geboren op de voorgrond van [....].


BEZWERINGEN TEGEN VIJANDIGE WEZENS
382
Oog van Hrus

Recitatie
Terug, gij spuger! Laat het trekken en rukken57 ophouden.
Pas op voor mijn mes die opstaat.


383
Oog van Hrus

Recitatie
De stier is gedaald naar de sDH-slang, de sDH-slang is gedaald naar de stier. [De zoon van de grond is gedaald met zijn ruggegraat onder zich.
Val neer, kruip weg]!


384
Oog van Hrus

Recitatie
Het hart58, daar! Het hart, daar! Ga terug, daar! Ga terug, daar! Terug geweldige verborgene die komt van een verborgen schavuit! Gij die ziet, pas op voor mijn blinde!59


385
Oog van Hrus

(Zie bezwering 259 van Teti)


386
Oog van Hrus

(Zie bezwering 8 van Unas)


387
t/m
390
387 Oog van Hrus 388 Oog van Hrus 389 Oog van Hrus 390 Oog van Hrus


(Zie bezweringen 190-193 van Unas)


391
Oog van Hrus

(Zie bezwering 186 van Unas)


392
en
393
392 Oog van Hrus 393 Oog van Hrus


(Zie bezweringen 198-199 van Unas)


394
Oog van Hrus

Recitatie
Het [....] is gedaald in de inundatie binnen in de Zonneschijn-vogel.
Monster, ga liggen! [....], ga liggen! Gij in uw hol, gij in [....] tegen wie de geur van [....].


395
Oog van Hrus

Recitatie
Gij [....] van de Zon, drie maaltijden zijn zekergesteld(?) voor mij: één is (ten laste) van de hemel, twee zijn (ten laste) van de aarde. Uw toorn is goud, malachiet en tuquoise (liever dan gif).
Gij van de spelonk, [gij] zult niet [....] uw [....] in uw kronkelingen.
Vervloekte, gij zult niet bijten. Slang, [....] met uw staart.
Monster, ga liggen! Gij in het kreupelhout, val neer, kruip weg!


396
Oog van Hrus

Recitatie
Horus is aktief geworden door zijn eigen oog, na het gegeten en doorgeslikt te hebben en de Enneade heeft het gezien. Seth maakt een schrapend geluid omwille van zijn testikels. Horus brengt zijn zaad in Seths anus, Seth brengt zijn zaad in Horus's anus.
Gij slang, verhef uw gezicht; kijk naar deze hand van hem. Dit is niet [zijn] hand, dit is de [hand] van Mafdet, zij bevindt zich in het midden van de afgesloten ruimte. Het zal jou blind gezicht maken, het zal jou lippen sluiten, het zal uw gezicht [....] geven.
Gij gekreukelde, leidt uw [staart] naar de overkant (de grond in)! Monster, ga liggen! Stier, kruip weg!


397
Oog van Hrus

(Zie bezwering 15 van Unas)


398
Oog van Hrus

Recitatie
Uw spuug slang, is terecht gekomen in [jouw (eigen)] oog.
Uw gezicht is [....], uw achterste zit in Noet, uw middel is wijn.60 De bescherming van uw gezicht zit in de heuvel waaruit u bent gekomen.61


399
Oog van Hrus

(Zie bezwering 2 van Unas)


400
Oog van Hrus

Recitatie
Op uw gezicht, afgeslacht iemand wiens testikels weg zijn gegooid, die de woestijnen gevangen hebben! Ga terug, want uw pilaar is op de grond gevallen.
[....] val neer, kruip weg! [Niet doen .... hem]!


401
Oog van Hrus

Recitatie
Vermorzelde avegaar, vermorzelde avegaar, die beweegt middels zijn vier kronkels! [Gij bent] wakker: kom, ga liggen in het huis van uw moeder.
Wees snel! [Monster], ga liggen!


402
Oog van Hrus

Recitatie
[Die is weggegaan], deze is gekomen.
[Wees] ver van [Pepi]: Pepi is een slachter. [Deze] Meryre zal u passeren als een ibis.


403
Oog van Hrus

Recitatie
Monster, ga liggen! !pnj(slang), kruip weg!
Gij in het kreupelhout, gij zult naar Noen [kruipen].


404
Oog van Hrus

Recitatie
Een stuk van Sns-brood en een kruik (met bier) van de inundatie [....].
[....] duizendpoot, tegen u verzameld als Horus's oog [....] nachtelijk uur [....] spietsen.


405
Oog van Hrus

Recitatie
Moet ik gesloten worden, de aarde zal gesloten worden, de grotten zullen gesloten worden en wat er in zit zal gesloten worden, voor die vier goden als zij tevoorschijn komen.
Ik behoor tot Noen. [Monster, het is ....] zeg ik. Ik ben ervaren, ik ben niet [onwetend].


406
Oog van Hrus

Recitatie
[O] staarder, [gij] bent tevoorschijn gekomen tijdens het nachtelijke uur en de geur der aarde zit op u.


407
Oog van Hrus

Recitatie
Sothis is tevoorschijn gekomengekleed in haar scherpe piekfijne gewaad, dat ze de 'sharp ones'62 moge ruiken en zij die van hen zijn.
Gramstorigen van de stad, [wordt stil! Plattelandsbevolking, wees rustig! Baan mij een weg], dat ik erover kan passeren. Ik ben gekomen zodat [ik] kan profeteren in Heliopolis voor 'Hem Die Hij Liefheeft'.


408
Oog van Hrus

Recitatie
Gij van de duisternis, gij van de duisternis! Gij van wat duister is, gij van wat duister is!
Gij van wat duister is, gij van wat duister is! Gij van de duisternis, gij van de duisternis!
Spuug en geef niet [uw "gift"].


409
Oog van Hrus

Recitatie
[Vertrappelde], !pnj (slang), westelijke [!jptj (slang)! Uw mond is in de grond, uw gif gaat naar beneden].
Slang, [uw mond] is in de grond en uw gif gaat naar beneden.
Monster ga liggen!


410
Oog van Hrus

Recitatie
Want Pepi is Tmj, Tjmw's broer. Thoth is mijn aegis. Ik ebn compleet, ik ben compleet.


411
Oog van Hrus

Recitatie
[....] fijnstampen [....] hoofd [....] die een ooi grootbracht.


412
Oog van Hrus

Recitatie
De duizendpoot bevindt zich op] Horus's weg; Horus bevindt zich op de weg van de duizendpoot.
Horus, ga weg van de duizendpoot! Duizendpoot ga weg van Horus!


413
Oog van Hrus

Recitatie
De stier is gevallen [....]. Het vuur [....] in de grond, [....] is gedoofd met [....] water.


414
Oog van Hrus

Recitatie
Het gezicht is gevallen op het gezicht vanwge de zwarte huid die Sjoe verheft.63 De vuist is geopend en hetgene Sjoe optiltwordt geleid (naar zijn doel).


415
Oog van Hrus

Recitatie
[....] die leeft in de windingen van zijn papyrus.
Ah ! Ah! De geur der aarde zit op u.


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
56 Een woord waarvan de betekenis niet bekend is.
57 Van het lijf van de slang als deze over de grond beweegt.
58 Wellicht een verwijzing naar het vermeende verlangen (hart) van de slang om de overledene aan te vallen.
59 Het mes van de overledene, welke geen ogen heeft (men vergelijke de bezweringen 3 en 196 van Unas).
60 Schijnbaar een beeltenis van de slang die zich terugtrekt in de grond met een bebloed lichaam.
61 D.w.z. als je veilig wilt zijn, ga dan terug naar waar je vandaan komt.
62 De sterren.
63 Deze bezwering refereert aan een zwart mes dat Sjoe gebruikt tegen de slang: men vergelijke Bezweringen 3 en 196 van Unas.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts