WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

Bastet (Bast, Ubasti):

Bastet

Bastet

De belangrijkste cultusplaats van de oorspronkelijk in de gedaante van een leeuw en later als kat optredende koningsgodin was Boebastis, de hoofdstad van nome 17.

Vanaf Het Oude Rijk werd ze echter ze echter ook in Memphis vereerd en was ze met de godin Sachmet verbonden.
Er zijn ook verbindingen met Hathor en Moet bekend, terwijl ze in Heliopolis bovendien als dochter van de scheppende god Atoem gold, Haar wezen leek op het karakter van een kat.
Aan deze godin werden in De Late Tijd en de Grieks-Romeinse periode talrijke bronzen beelden gewijd.

Bastet vormde een triade met Atoem en Maahes.


Onder, een afbeelding van een albasten kruik, met op de bovenkant een leeuwin, voorstellend Bastet. Afkomstig uit de tombe van Farao Toetanchamon, 18de dynastie.

De godin Bastet

 
Rechts