WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi I.

Bezweringen voor het dagelijkse leven en bescherming.
(Omhoog gaande gang, oostmuur)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hi├źrogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

VERSCHIJNEN BIJ DAGERAAD117
569
oog

(Zie bezwering 162 van Teti)


570

(Zie bezwering 163 en 280 van Teti)

163 oog 280 oog

571
oog

(Zie bezwering 281 van Teti)


572 en 573

(Zie bezwering 164 en 165 van Teti)

572 oog 573 oog

574
oog

(Zie bezwering 282 van Teti)


575A
oog

Recitatie
Meryre is gekomen naar (letterlijk: in) Pe, roder dan vuur, meer levend dan de kever.


575B
oog

Recitatie
Meryre is gekomen naar (letterlijk: in) Pe, roder dan vuur, meer levend dan de kever.
Meryre heeft net de Geweldige Uraeus gezien, Meryre heft net de Geweldige Uraeus ontvangen en het gezicht van Meryre is net gevallen op het Geweldige Uraeus.
Voeding heeft de kant van zijn hoofd neergelegd bij Meryre118 en Pepi zal zijn kanall overvaren met zijn cobra in zijn kielzog.


576 en 577

(Zie bezwering 278-279 van Teti)119

576 oog 577 oog

BEZWERINGEN TER BESCHERMING120
578

[....] geweldig [....] op de voorgrond van [....] vulva [....] heeft gebouwd [....] Horus, zoon van Isis en Osiris [....]. Het is de [....] van mijn oevers [....].
Gegroet, [....]! [....] aan de aarde [....].


579
oog

(Zie bezwering 583 van Pepi II)


580

[....] Meryre twee ogen, [dat hij kan] zien. [Geen] ding van [....] zal worden gezien [....] hij [....] oog van Horus [....].


BEZWERINGEN TER BESCHERMING VAN DE PIRAMIDE121
581
oog

(Zie bezwering 361 van Pepi II)


582
oog

Recitatie
Oh, Grote Enneade in Heliopolis! Dat jullie Merye [stabiel] maken, [dat jullie deze "Perfecte Inrichting" stabiel maken voor] de duur [van de eeuwigheid net als de naam van Atoem, belangrijkste van] de Grote Enneade, [stabiel is].122
Als de naam van [Sjoe], heer van [Boven] Menset [in Heliopolis] stabiel is, [de naam van Pepi zal] stabiel [zijn] en "Perfecte Inrichting" evenzo, [voor de duur der eeuwigheid.
[Als de naam van Tefnoet, vrouwe van Beneden] Menset [in Heliopolis overblijft, [de naam van Pepi zal overblijven] en "Perfecte Inrichting" evenzo, voor de duur [der eeuwigheid].
Als de naam van [Geb bij de aarde's] ba stabiel is, [de naam van Pepi zal] stabiel [zijn], [en "Perfecte Inrichting" evenzo, voor de duur der eeuwigheid].
Als [de naam van] Noet stabiel is in het Omsloten Gebied van Shenit in Heliopolis, [de naam van Meryre zal stabiel zijn en "Perfecte Inrichting" evenzo], voor de duur der eeuwigheid.
Als de naam van [Osiris] stabiel is [in] het Geweldige Land, [de naam van Pepi zal] stabiel [zijn], [en "Perfecte Inrichting"] evenzo, [voor de duur der eeuwigheid].
Als de naam [van Osiris als Belangrijkste der] Westerlingen stabiel is, de naam van Meryre zal stabiel zijn en "[Perfecte] Inrichting" evenzo, [voor de duur der eeuwigheid.
Als de naam van] Seth [stabiel is] in Ombos, de naam van Pepi zal stabiel zijn en "Perfecte Inrichting" evenzo voor de duur der eeuwigheid.
[Als de naam van Horus stabiel is inde Zegelring, de naam van Meryre zal stabiel zijn en "Perfecte Inrichting" evenzo voor de duur der eeuwigheid].
Als de naam van de Zon stabiel is in het Akhet, de naam van Meryre zal stabiel zijn [en "Perfecte Inrichting" evenzo, voor de duur der eeuwigheid.
Als de naam van Ogen-Voorwaarts overblijft in Letopolis], de naam van Meryre [zal stabiel zijn] en "Perfecte Inrichting" evenzo, [voor de duur der eeuwigheid.
Als de naam van] Wadjet [stabiel is in Dep, de naam van Pepi zal stabiel zijn en "Perfecte Inrichting" evenzo], voor de duur der eeuwigheid.


TOETREDEN TOT DE GODEN
583
oog

(Zie bezwering 514 van Pepi II)


LAATSTE REDE VOOR DE GEEST BIJ DAGERAAD
584
oog

Recitatie
[Op de aarde is gelopen en de verhoogde weg is geopend (letterlijk: gescheiden), de roodheid van de Zon [is geopend] en een ladder is geplaatst. [De twee portalen] zijn geopend voor u, [Meryre, ....]. De [boven] hemel heeft haar armen gegeven richting u net zoals Horus zijn armen geeft [aan zijn vader Osiris.
Gij met .... staart], enige [langgehoornde] die de hemel overvaart [met] zijn [....] en de grond met zijn hoef uitdiept, [.... Gebs moerassen en Noets tevredenheid .... Kleintje van het jonge meisje,123 gij zult gaan en [het Moeras der] Offergaven zien, gij zult gaan en degene vangen die achter is [.... ga weg ....] de mond van het 'Kijkende Kanaal' en ontvang uw schatkist en twee kisten in de twee moerassen [....].


BEZWERINGEN TEGEN VIJANDIGE WEZENS
585 t/m
587

(Zie bezwering 230-232 van Teti)

585 oog 586 oog 587 oog

588

[....] degene die zij akh heeft gemaakt, is akh geworden [....] Sopdu [....].


589

[....] Meryre's nest [....]. [.... opwekken] Meryre beving [....] zij die het leven schenkt aan de herkomst van Meryre [....].


Tot slot nog even dit:
De complete set van de PT in Pepi I z'n piramide bevat 337 niet geplaatste fragmenten, elk met slechts een paar kolommen en worden os symbolen er op. Aangezien geen van deze teksten tot nu toe zijn geïdentificeerd met bezweringen elders, behoren de meeste van de fragmenten waarschijnlijk tot de circa 80 gefragmenteerde bezweringen die hierboven en op de voorgaande pagina's zijn vertaald, die tot dusver alleen voorkomen in de piramide van Pepi I.

Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
117 Bezweringen 570 en 575 (PT 349 + 206 en 353 + 401) zijn elk behandeld als enkele bezwering hier, elementen combinerend die als aparte bezweringen voorkomen in de andere piramiden. 18 kolommen met tekst zijn verloren gegaan tussen deze series van bezweringen en de volgende.
118 Een gebaar van onderwerping, de tempel blootstellend aan een dodelijke klap.
119 Deze versie van Pepi Meryre geeft Moerassen van Voeding i.p.v. Moerassen van Rust.
120 22 kolommen tekst zijn verloren gegaan na bezwering 578 en 27 kolommen aan het eind van deze sectie van de galerij, na bezwering 580.
121 In de kopie van Pepi I van deze bezweringen wordt de piramide bij naam genoemd, mn-nfr"Perfecte Inrichting" (meer volledig: mn-nfr-PJPJ of mn-nfr-MRJJ-Ra "Perfecte Inrichting voor Pepi/Meryre"), wat eventueel was geadopteerd als de naam van de hoofdstad die lager gelegen is dan de piramide, Memphis.
122 Deze stanza en die, die volgen refereren aan individuele leden van de "Grote Enneade".
123 Het jonge meisje is Noet.

Naar de startpagina Naar de inhoudsopgave Naar de PT van Merenre

 

 

 
Rechts