WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Unas.

Bezweringen voor de hergeboorte van de geest.

(Voorkamer, oostelijke gevelpunt en muur.)


Klik op het Oog van Horus om een afbeelding te zien van de hiëroglieven,
die bij de desbetreffende bezwering horen.


BINNENTREDEN IN DE OOSTELIJKE GRENS VAN HET AKHET51

180a

 

De hemel is bewolkt geworden; de sterren donker; de bogen van de hemel zijn verplaatst, de botten van de horizon hebben gebeefd; en haastige wezens zijn gestopt, Unas duidelijk en de ba gezien hebbend als de god die leeft van zijn vaders en eet van zijn moeders.
Unas is de heer van uitkomst (d.w.z. geboorte), wiens (eigen) moeder niet weet wat zijn identiteit is:
want Unas 's verhevenheid is in de hemel en zijn kracht in het Akhet, net als Atoem, zijn vader die hem droeg --- en hoewel hij hem droeg, hij is meer krachtig dan hij;
want Unas 's kas zijn rond hem, zijn voogd (Neith's) fetisjen onder zijn voeten, de kracht van zijn god bovenop hem, zijn uraei op zijn voorhoofd;
Unas 's leidende (uraeus ) is op zijn voorhoofd, Degene een Impressie van Wie Zichtbaar is Efficient Indien Schijnend; Unas 's kracht zit op zijn romp.
Unas is de stier van de hemel, met terroriseren in zijn hart, die leeft op de ontwikkeling van elke god, die hun darmen eet wanneer ze zijn gekomen van het Eiland der Vlammen, met hun buiken gevuld met magie.
Unas is een ervaren iemand die zijn akh-magie verzameld, want Unas is verschenen als de geweldige die assistenten heeft, hij zit met zijn rug naar Geb.
Unas is degene die hem (d.w.z. Geb) beoordeelt met (d.w.z. tegen) Degene Die Zijn Identiteit Verbergt, wat besloten is op de dag van het afslachten van de senioren.
Unas is de eigenaar van voeding, die het sleeptouw (van zijn veerboot) bindt, die zijn rantsoen zelf bereidt.
Unas is iemand die mensen eet en leeft van goden, eigernaar van brengers die instructies leveren.
Grijper van (stier) Horens (letterlijk voorhoofden, bovenkant van hoofden), in de ketel is degene die ze voor Unas vastbindt.
Het is (de slang) Die het Hoofd Verbergt die hem gevangen neemt voor hem en opsluit voor hem;
Bloederig alom is degene die ze voor hem vastbindt;
Jachthond (Courser) de hakker van de heer, is degene die hun kelen zal doorsnijden voor Unas en wat in hun buiken zit eruit haalt voor hem --- hij is de boodschapper die hij stuurt om terug te rijden;
Shezmu is degene die hen zal slachten voor Unas en die een maaltijd van hen kookt voor hem op zijn avond haardstenen.


180b

 

Unas is degene die hun magie opeet en hun akhs doorslikt, want hun volwassenen zijn voor zijn ochtendmaaltijd, zij van midden(leftijd) zijn voor zijn lunch, hun jongeren zijn voor zijn avondmaaltijd, hun oude mannen en vrouwen zijn (vulling) voor zijn (stapel) aarde van het graf;
want de geweldige noordelingen van de hemel zijn degenen die vuur maken voor hem onder de ketels die hen d.m.v. de voorbenen van hun ouderen bevatten;
want zij in de hemel dienen hem, terwijl de haardstenen opgeport worden met de benen van hun vrouwen voor hem;
want beide hemels zorgen voor (letterlijk: gaan rond voor) hem (en) de twee oevers dienen hem.52
Unas is de geweldige krachten-drager, die de krachten-dragers controleert;
Unas is het icoon die genot verschaft aan de iconen van de Geweldige:
iedereen die hij op zijn weg tegenkomt zal hij verslinden,
want Unas 's bescherming is d.m.v. de voorhoede van alle digniteits regalia welke zich Achter de Horizon bevinden.
Unas is een god, hij is hoger geplaatst dan de hooggeplaatsten,
want duizenden dienen hem en honderden bieden hem offers aan;
want aan hem is de titel gegeven als de grootste controlerende kracht door Orion, de gods' vader;
want Unas heeft een verschijning uitgevoerd (d.w.z. hij heeft de troon bestegen) in de hemel, hij is getoond als de heer van het Achterdeel van de Horizon;
hij heeft de wervels van de ruggengraten geteld en hij heeft de harten der goden verworven;
want hij heeft het rode gegeten en het rauwe opgeslokt.
Unas zal zich voeden met de longen van de ervarenen53 en content groeien door te leven van harten en alsmede hun magie.
Unas zal verzadigd(?) worden (als) hij het bloedvergieten heeft geslikt van de rode, want hij is vol en hun magie zit in zijn buik.
Unas 's privileges zullen hem niet worden ontnomen, want hij heeft de Perceptie van elke god opgeslokt.
Continuiteit is de levenstijd van Unas, eeuwigheid is zijn limiet, in zijn privilege van "Wanner Hij Wil Hij Handelt, Wanneer Hij Niet Wil Dan Handelt Hij Niet", dat is binnen grenzen van het Akhet altijd voortdurend.
Want hun ba is in de buik van Unas, hun akh-magie is bij Unas, zijn maaltijd overtreft (die van) de goden, die Unas m.b.v. hun botten heeft opgewarmd.54
want hun ba is bij Unas en hun schaduwen zijn bij degene die toegevoegd zijn;
want Unas is dit, hij is blijkbaar verschenen, hij is duurzaam stabiel geworden.
Degenen die orders uitvoeren zullen geen controle hebben over het openhakken van Unas 's voorkeur (en) van het leven in dit land tijdens de Dt-tijd tot de nHH-tijd.


Afbeelding van de oostelijke gevelpunt uit de voorkamer van de piramide van Unas.

181

Recitatie
Unas is naar jullie gekomen, valken, in uw omsluitingen --- wees vredig tegen Unas --- met zijn gekromde staart van de ingewanden van een baviaan aan zijn achterste.
Unas zal de twee draaiende deurvleugels openen, Unas zal komen tot de grenzen van het Akhet, Unas heeft zijn staart-kilt daar neergelegd.
Unas zal de geweldige worden in Shedit.


BEZWERINGEN TEGEN VIJANDIGE WEZENS55
182

Recitatie
Mocht u er in tegen uzelf handelen: wat u kunt doen is tegen uzelf, gij Graver56 in zijn grot, gij impediment!


183

Horus is gesneuveld vanwege zijn oog, de stier is weggekropen vanwege zijn testikels. Val neer, kruip weg!


184

Recitatie
Baviaan is opgestaan om de Belangrijkste van Letopolis te ontmoeten: laat het (gif) spugen stoppen van degene wiens getrappel gewenst is, gij wiens getrappel gewenst is.
Gij bent vrijgelaten, wfj-slang: laat Unas beschermd zijn.


185

Recitatie
Unas is een trapper, die het modder van de kanalen verwijderd.
Thoth, achter Unas! Vertrap degene van het duister, vertrap degene van het duister!


186

Recitatie
Doe, doe! Ga verder, ga verder! (Plaats) uw gezicht naar achteren! Wees voorzichtig met dat wat betrekking heeft op de Geweldige!


187

Één gevangen van het binnenhof, gij! Aarden wezen van het binnenhof, lange, gij van de voet, leeuw van phtj, leeuw van phtj! Phfi, phtj, geef me nu uw lange! Stapel uw vlees op! Ellende, nu: de pot!
De geplooide slang, de geplooide slang, zal worden weggeleid, zal worden weggeleid.


188

Recitatie
O x3zt-slang, de bek van de gier --- dat is uw aanval, x3zt-slang: de bek van de gier, degene behorend bij het Goud van het Jubelfeest, Duidelijk in Hitte en Gejubel.
Dit is uw stier, de gerespecteerde tegen wie dit is gedaan.


189

Recitatie
Mocht Unas slagen met zijn linkse aanval op u en er een sxt mee plaatsen voor Min, aanvaller?
O gij die verwerft, verwerf niet!


190

Recitatie
Gij twee (giftige) druppels zij naar uw twee (giftige) zakken: laat ze nu bloedig worden uitgespuugd!
Spuug, gij met de vloeistof, met water! O gij van het verwonde oog, hoofdband van Seshau --- regen, gij ellendeling! Cobra, weiger (het)! Gij luchtpijp, gij van de HT-plant, aluin!57
De leeuw is gevaarlijk met (zijn) water. Uitstrekker, strek niet uit! Het is de luchtpijp.


191

Recitatie
Gij twee (giftige) druppels zij naar uw twee (giftige) zakken: laat ze nu bloedig worden uitgespuugd!
Spuug, gij met de vloeistof, met water! O gij van het verwonde oog, hoofdband van Seshau --- regen, gij ellendeling! Cobra, weiger (het)! Gij luchtpijp, gij van de HT-plant, aluin!57
De leeuw is gevaarlijk met (zijn) water. Uitstrekker, strek niet uit! Het is de luchtpijp.


192

Recitatie
Sproei niet als een lange van de meren, gij TjT-slang van de kruiken!
De "Byblites"58 zijn weggekropen. De waterbekken van de-langen-van-het-meer zullen de lange-van-het-meer erin brengen, want ik zal de waterbekkens opheffen en gij zult mijn naam eren.


193

Gij wiens moder hem wegdraaide, gij wiens moder hem wegdraaide, bent gij niet net zo, bent gij niet net zo? Leeuw, spuug 't uit!


194

Recitatie
Hkj-slang, hkrt-slang, ga weg, wend af! Oog van Unas, kijk niet naar hem!
Gij zult uw missie zonder Unas uitvoeren: spuug uit, kom niet terug!


Afbeelding van de oostelijke hal uit de voorkamer van de piramide van Unas.

195

Recitatie
De stier (d.w.z. Seth) is gesneuveld vanwege de volgroeide slang (d.w.z. Horus), de volgroeide slang is gesneuveld vanwege de stier.


196

Recitatie
Een oogopslag heeft een oogopslag gevangen: het mes, geheel zwart gespikkeld is tevoorschijn gekomen en heeft heeft opgeslokt voor zichzelf en verworven voor zichzelf.


197

Recitatie
Uw jubelfeest is afgewezen, gij wit wezen van het hol, door degene die tevoorschijn is gekomen als een worm.
Uw eigen jubelfeest is weggenomen, gij wit wezen van het hol, door degene die tevoorschijn is gekomen als een worm.


198

Recitatie
Gij bent iemand die de aanvaller heeft aangevallen, gij slang wiens aanval mis was. Uw aggressie is voor uw aanvaller, gij slang wiens aanval mis was.


199

Recitatie
Terug, verborgen wezen! Verberg uzelf en laat Unas u niet zien!
U moet niet komen daar waar Unas is en hij zal niet tegen u uw naam van de Reiziger zeggen, zoon van (de vrouwelijke) Reiziger.
De Dienaar van de Zonneschijn is gesneuveld in de inundatie, weggedraaid, weggedraaid: monster, ga liggen!


200

Recitatie
Unas is Horus, die tevoorschijn kwam als een roeier (letterlijk acacia), die tevoorschijn kwam als een roeier, die heeft bevolen: "Pas op voor de leeuw"; naar wie het bevel voortkwam: "Pas op voor de leeuw".
Unas is tevoorschijn gekomen uit zijn afgesloten kruik na de nacht te hebben doorgebracht in zijn afgesloten kruik, want Unas 's optreden is tijdens de dageraad.
Hij is tevoorschijn gekomen uit zijn afgesloten kruik na de nacht te hebben doorgebracht in zijn afgesloten kruik, want Unas 's optreden is tijdens de dageraad.


201

Recitatie
Mafdet zal op de nek van de slang, die hem een gift brengt springen en opnieuw op de nek van de slang met de zwaaiende kop.
Wie is degene die zal overblijven? Unas is degene die overblijft.


202a

Recitatie
Geketende slang, waar gaat u naar toe? Wacht op Unas: Unas is Geb. HmT-slang, broer van de HmTt-slang, uw vader Djaamu is gestorven.


202B

Recitatie
De hand van Unas is op u is gekomen is (die van) de vervloekende die op u kwam -- Mafdet op de voorgrond van de Verblijfplaats van het Leven, slaand op uw gezicht en krabbend op uw ogen, zodat u in uw uitwerpselen valt en kruipt in uw urine.
Val neer, ga liggen, kruip weg; dat uw moeder Noet u kan zien!


203

Recitatie
De zon zal verschijnen, met zijn effectieve uraeus bovenop hem, tegen de slang die uit de aarde komt.
Gij onder Unas z'n vingers, hij zal uw hoofd met zijn mes afsnijden, welke zich in de hand bevindt van Mafdet in het midden van de Verblijfplaats van het Leven; hij zal hen eruit trekken die zich in uw mond bevinden en uit gif melken met deze vier snoeren die in de sandaal van Osiris zitten.
Monster, ga liggen! Stier, kruip weg!


204

Recitatie
Cobra, naar de hemel! Horus 's duizendpoot, naar de aarde!
Horus 's sandaal(-drager) gaat,, de heer van de verblijfplaats, de stier van de grot.
Vermeden slang, ik kan niet worden vermeden: de plataan van Unas is zijn plataan, de omgevingen van Unas zijn zijn omgevingen.
Iedereen die Unas tegenkomt op zijn pad zal worden verslonden.Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
51 Bezwering 180 (PT 273–274) is een enkelvoudige bezwering in deze kopie; in de kopie van Teti wordt het begin van een nieuwe bezwering ingeleidt na de woorden "avond haardstenen". ("evening hearthstones.”)
52 De term “beide hemels” refereert aan de twee delen van de hemel, noord en zuid van het Bochtige Kanaal en de "twee oevers"zijn die van de Nijl: de passage duidt aan dat de hemel en de aarde de overledene dienen.
53 "ervarenen" is wellicht een verwijzing naar de onvergankelijke sterren.
54 De maaltijd van de overledene is groter dat die van de goden, omdat deze is bereid door en bestaat uit de goden zelf.
55 Bezwering 202 (PT 296–297) is geschreven als een enkele bezwering in Unas’s kopie; z'n twee secties zijn gescheiden in aparte beweringen in latere kopieën.
56 Een slang gekarakteriseerd als een "graver" in de grond.
57 De slang is behandeld met aluin, wat de mond uitdroogd.
58 Een metafoor voor slangen die glijden als de zeegaande vaartuigen bekend als “Byblites.”Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts