WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Amduat Boek der Poorten Index Vorig hoofdstuk Volgend hoofdstuk

De Egyptische Hemel en Hel.

Hoofdstuk 9 (vervolg)
Vijfde divisie van de Duat

2. Het koninkrijk van Khenti-Amenti-Osiris,
volgens het Boek der Poorten.


De Vijfde Divisie lijkt net zoals de Vierde Divisie op geen enkele manier op die in het boek Amduat en het heeft niets te maken met het koninkrijk van Seker. De God AFU-RA, die de Poort van de Divisie of Uur gepasseerd is, welke is genaamd 'ARIT' en welke is geopend door de bewaker, de monsterslang TEKA-HRA, wordt voortgesleept door vier Goden van deze sectie van de Duat.
De dienaren van de God bestaan uit negen Goden wiens handen en armen bedekt zijn en 12 Goden onder leiding van HERI-QENBET-F. De negen Goden zijn genaamd KHERU-ENNUTCHI, d.w.z. "Zij die de slang ENNUTCHI vasthouden". En de 12 Goden zijn genaamd BAIU-RETH-AMMIU-TUAT, d.w.z. "Zielen van mensen die wonen in de Duat".
De exacte taken van ENNUTCHI zijn niet bekend, maar zijn aanwezigheid is onheilspellend en AFU-RA roept terstond de groep Goden op om hem te vernietigen. De God wil doordringen tot de volgende Poort 'NEBT-AHAU', maar ENNUTCHI kan daar niet komen en moet daarom worden verwijderd.
De volgende groep Goden is van bijzonder belang want zij vertegenwoordigen de zielen die hebben uitgesproken "Wat rechtvaardig en waar is op aarde en die de vormen van Ra hebben verheerlijkt".
In ruil voor deze morele rechtschapenheid en vroomheid, geeft AFU-RA aan HERI-QENBET-F de opdracht om hen uit te nodigen om "in vrede in hun verblijfplaatsen te zitten, in de hoek van degenen die met mezelf zijn", waar lof voor hun ziel zal worden gezongen en waar ze lucht om te ademen in overvloed zullen hebben, bovendien zullen ze om te eten in SEKHET-AARU gebraden stukken vlees hebben. Daarnaast zullen er offers voor hen worden gemaakt op aarde net zoals aan de God HETEPI, de Heer van SEKHET-HETEPET.

Uit deze uitspraken kunnen een aantal interessante conclusies worden getrokken.
Ten eerste, het is nu zeker dat er voor de zielen van mensen een speciale plaats apart was gezet in de Duat en dat zij die het werd toegestaan om er binnen te gaan, een leven van morele rechtschapenheid hadden geleefd en nagevolgd in gerechtigheid en integriteit toen ze op aarde waren.
Ten tweede, ze mochten leven in de plaats in SEKHET-HETEPET met de grote God zelf, in de plaats waar zoals we weten van het 'Papyrus van Ani' (zie hoofdstuk 2) de mooiste graan groeide.
Ten derde, een eeuwig aanbod van gemaakte offers op aarde was hun gegarandeerd en in dit opzicht waren ze gelijkwaardig aan HETEPI, de oppergod van het 'Veld der Vrede' (of Veld der Offers).
De religie van Osiris leerde zonder twijfel dus dat zij die goed waren op aarde, beloond werden in de volgende wereld.Aan de rechterkant van AFU-RA zijn de 12 Goden, genaamd HENIU-AMMIU-TUAT, d.w.z. "Zij die lofuitingen zingen in de Duat". En 12 Goden genaamd KHERU-ENNUHU-EM-UAT, d.w.z. "Zij die het koord vasthouden in de Duat". En de vier HENBIU goden.
Het eerste gezelschap Goden, zoals we leren uit de tekst, houdt zich bezig met het loven van AFU-RA en zij zijn beloond met het verheven ambt wat zij bekleden in AMENT, omdat zij Ra prezen bij zonsopkomst en zonsondergang toen ze leefden op aarde en omdat Ra tevreden was over hetgeen ze voor hem hadden gedaan. Ze genieten bovendien van een deel van de offers die gemaakt zijn voor de God.
Iets achter de HENIU zijn de "Goden die het meetlint vasthouden" en in opdracht van de grote God gaan ze over de Velden van AMENT en meten en markeren de percelen grond die moeten worden toegewezen aan de KHU oftewel de zielen van de rechtvaardigen.
Iedere geest of ziel wordt beoordeeld door de God van recht en gerechtigheid en slechts na een strikte examinatie wordt het hem toegestaan om de aan hem toegewezen locatie in bezit te nemen.
Omdat het lijkt dat er maar één standaard van morele en religieuze voortreffelijkheid was, waren alle toewijzingen waarschijnlijk van dezelfde afmetingen.
Het voedsel van de geesten die leven in de aan hun toegewezen verblijfplaatsen, aldus gemeten in SEKHET-AARU, komt van de gewassen die groeien in dat gebied. En de vier HENBIU goden die de supervisie hadden over het meten van de Velden krijgen de opdracht om zand te leveren, d.w.z. grond voor het aanvullen van de grondlaag.


De wezens aan de linkerkant van AFU-RA in deze Divisie zijn niet minder interessant dan die aan de rechterkant. Onder hen zijn vier vetegenwoordigers van de vier grote klassen, waarin de Egyptenaren de mensheid verdeelden, namelijk de RETH (of REMTH), de NEHESU, de THEMEHU en de AAMU.
Van deze, de RETH, d.w.z. de "mannen bij uitstek", waren Egyptenaren, die ontstonden uit de tranen die uit het Oog van Ra vielen. De THEMEHU , of Libiërs kwamen ook uit het Oog van Ra.
De AAMU waren de mensen uit de woestijnen in het noorden en oosten van Egypte, o.a. de Sinaï en de NEHESU waren de zwarte stammen van Nubië en Soedan. Het is opmerkelijke dat de leden van elke natie of bevolking bij elkaar bleven.


De vertegenwoordigers van de vier volken worden gevolgd door een twaalftal Goden genaamd KHERU-AHAU-AMENT, d.w.z. "De dragers van de tijd van leven in Ament" en die de slang METERUI vasthouden.
Deze opmerkelijke wezens beschikken over de macht om de levensduur te bepalen van de zielen die gedoemd zijn tot vernietiging in AMENT, d.w.z. ze waren in staat om de afgekondigde ondergang van de zielen uit te stellen, maar uiteindelijk waren ze genoodzaakt om het edict der vernietiging uit te voeren.
Deze Goden stonden in nauwe samenhang met de TCHATCHAU of "Grote Leiders", die werden verondersteld om de edicten der vernietiging tegen de verdoemden te schrijven en de duur van het leven van degenen in AMENT te registreren, in feite lijken zij de hoeders van de registers van Osiris te zijn en in sommige gevallen te hebben gediend als engelen die bepaalde zaken boekstaven.
Van wat er is gezegd hierboven zal het duidelijk zijn dat alle scènes en teksten die het Land van Seker illustreren en beschrijven zijn weggelaten uit het Boek der Poorten en dat de eerste vijf delen van dit werk het volgende beschrijven:
1. Het voorportaal van de Duat.
2. De Divisies van het koninkrijk van KHENTI-AMENTI, dat zich uitstrekte vanaf Abydos tot een gebied iets ten noorden van Memphis.
We kunnen nu overgaan tot de beschouwing van het koninkrijk van Osiris, de Heer van Mendes en Aboesir.Amduat Boek der Poorten Index Vorig hoofdstuk Volgend hoofdstuk

 

Disclaimer: Aangezien deze vertaling is gemaakt van een vertaling daterend uit 1905 van dhr. E. A. Wallis Budge, welke in het oud-Engels is geschreven, kan ik niet garanderen dat alles 100 procent juist is vertaald en tevens niet garanderen dat hij alles goed heeft vertaald. U zult dan ook af en toe een begrip in het Engels aantreffen waarvoor ik geen zinnige vertaling kon bedenken. Navraag bij een Dr. in de egyptologie levert de bevestiging op dat de transcripties van Wallis Budge niet geheel correct zijn en dus fouten bevatten.

Met vriendelijke groeten,
André de Ruiter

 

 

 
Rechts