WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Amduat Boek der Poorten Index Vorig hoofdstuk Volgend hoofdstuk

De Egyptische Hemel en Hel.

Hoofdstuk 10
Zesde divisie van de Duat

1. Het koninkrijk van Osiris, volgens het boek Amduat.


Deze Divisie of Uur, is de eerste van vier die zijn gewijd aan het koninkrijk van Osiris.
De naam er van is METCHET-MU-NEBT-TUAT, de Poort is genaamd SEPT-METU en de Godin van het Uur is genaamd MESPERIT-AR-AT-MAATU.
We zien hier direct dat de God AFU-RA weer heeft plaatsgenomen in zijn Boot en dat hij zich heeft ontdaan van de slang-boot, waarmee hij door het Land van Seker heeft gereisd. De Boot beweegt ditmaal voort d.m.v. peddels en niet d.m.v. slepen.
Het grootste geddelte van de weg van AFU-RA in deze Divisie wordt in beslag genomen door een zeer lang gebouw -- of een serie van huizen of kamers dicht opeen geplaatst -- die de vormen van Osiris bevatten.
Hier zijn vier vertegenwoordigers van de vier klassen van wezens, namelijk de SUTENIU of 'koningen van Opper-Egypte', de BATIU of 'koningen van Beneden-Egypte', de HETEPTIU of 'degenen die rijkelijk zijn voorzien van offergaven' en de KHU of 'de zielen van de zaligverklaarde doden'.

Zo lijkt het er op dat het eerste woning van het 'Huis van Osiris', de leden van de koninklijke familie bevat alsmede de rijken en de ongemeen goede als AFU-RA hen passeert groet hij hen en wenst hen een overvloed aan offergaven toe en smeek ze om Apep voor hem in stukken te hakken.
Direct achter deze zich we de voorstelling van de transformatie van AFU-RA in de levende Zonnegod. Hier is de vijfkoppige slang ASHT-HRAU (Zie afb.) en op zijn rug ligt de dode Zonnegod, met zijn rechterhand verheven boven zijn hoofd, hij is bezig om de kever van KHEPERA naar zich toe te trekken, die het symbool is van de wedergeboorte of nieuwe geboorte of wederopstanding.
Dit is het equivalent van de scene uit het boek Amduat, waar de kever afdaalt uit het gewelf der nacht en toetreedt tot de Boot van AFU-RA, de dode Zonnegod weer tot leven brengend. Dat dit tot leven brengen van AM-RA dient plaats te vinden aan het einde van de zesde Divisie is volkomen juist, want op dit punt arriveert de God op de meest noordelijke grens van zijn koers.De slang Asht-Hrau.

Asht-Hrau


Hij is pal naar het noorden gereisd vanuit Thebe en Abydos en heeft bezit genomen van zes Uren tijdens het uitvoeren van zijn reis, hij moet nu zijn koers veranderen en richting het oosten reizen zodat hij kan verschijnen bij BAKHAU, de Berg van de zonsopkomst.
Het pad waarover hij nu reist is genaamd, "Het geheime pad van Amentet" en hij die het kent en de namen van hen die zich er op bevinden en hun vormen, zal deel hebben van de offergaven gedaan aan de Goden van Osiris en de giften ontvangen die zijn familieleden op aarde schenken.


Aan de rechterkant van AFU-RA bevindt zich een gezelschap van Goden en Godinnen en een groep scepters bedekt met kronen en uraei en voorzien van messen, dit zijn de wezens die het gebied bezitten en cultiveren in deze Divisie of uur en verzorgen de behoeften van de volgelingen van Osiris.
Achter deze hebben we een leeuw, de twee Ogen van Horus, drie godheden en drie kleine graven, waarin door een opening in het dak door een slang vuur wordt gespuugd.
In elk graf is een "Beeld" van Ra, d.w.z. een menselijk hoofd, een vleugel van een havik en het achterlijf van een leeuw en deze lijken symbolen te zijn waaronder de God werd vereerd in en rond Annu of Heliopolis.
Aan de linkerkant van AFU-RA zijn acht Goden en vier Godinnen, wiens taak het is om de Boot te vergezellen en om de zielen en schaduwen van mensen te escorteren door de Divisie en om de geesten te voorzien van voedsel en water.


De volgende is de monsterslang AM-KHU, d.w.z. "Eter der Geesten", wiens taak het is om de schaduwen van de doden te verslinden en het opeten van de geesten van de vijanden van Ra. Uit zijn rug ontspringen de hoofden van de vier kinderen van Horus en zij komen tot leven als ze de stem van AFU-RA horen.
Achter deze bevinden zich vier vormen van Osiris, "welke staan ondanks dat ze zitten en bewegen ondanks dat ze bewegingloos zijn" en negen slangen gewapend met messen, die de oude Goden vertegenwoordigen, Tatenen, Temu, KHEPERA, Shu, Seb, ASAR (Osiris), HERU, APU en HETEPUI.
Deze Goden hadden gezichten van vuur en leefden in het water van TATENEN en ze kwamen pas tot leven ingevolge van de woorden van macht van AFU-RA, die nu moet worden beschouwd als KHEPERA.


Amduat Boek der Poorten Index Vorig hoofdstuk Volgend hoofdstuk

 

Disclaimer: Aangezien deze vertaling is gemaakt van een vertaling daterend uit 1905 van dhr. E. A. Wallis Budge, welke in het oud-Engels is geschreven, kan ik niet garanderen dat alles 100 procent juist is vertaald en tevens niet garanderen dat hij alles goed heeft vertaald. U zult dan ook af en toe een begrip in het Engels aantreffen waarvoor ik geen zinnige vertaling kon bedenken. Navraag bij een Dr. in de egyptologie levert de bevestiging op dat de transcripties van Wallis Budge niet geheel correct zijn en dus fouten bevatten.

Met vriendelijke groeten,
André de Ruiter

 

 

 
Rechts