WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi II.

Bezweringen voor de hergeboorte van de geest.

(Voorkamer, oostgevel en muur.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

INVOCATIE VAN DE ZON
356

(Zie bezwering 292 van Pepi I)

Horus

DE GEEST WEKKEN48
453

(Zie bezwering 226 van Teti)

Horus

454

(Zie bezwering 267 van Pepi I)

Horus

455

(Zie bezwering 297 van Pepi I)

Horus

456

(Zie bezwering 552 van Pepi I)

Horus

TOEGANG TOT DE ZON CLAIMEN
457
Horus

Recitatie
[O ....], open voor Pepi Neferkare, Pepi Neferkare's pad, maak een pad voor Pepi Neferkare! Pepi Neferkare [is ....]. [Pepi Neferkare is Horus] over de Twee Landen, Pepi Neferkare is Thoth over de hemel, Pepi Neferkare is Anoebis over het huis.
Ophaler, open [....]. [....] aan Pepi Neferkare, voor Pepi Neferkare.
Hij is de zilverreiger die komt van boomgaard, [....].
Gij in één van de vier bergketens,49 wees ver weg van Pepi Neferkare.
Pepi Neferkare [is ....], Pepi Neferkare [....].
De tong in de mond van Pepi Neferkare is schoon en Pepi Neferkare zal worden beschermd [....]. Pepi Neferkare is [....]. [....] en Pepi Neferkare zal niet ondersteboven liggen.
Pepi Neferkare is de [geweldige] Stier [die Kenzet versloeg], Pepi Neferkare is de Stier [van voedsel porties, eigenaar van een vijftal maaltijden in Heliopolis]: een triade is (schuldig) aan de hemel, een paar is (schuldig) aan de aarde.


458
Horus

Recitatie
Degene die de hoofdband50 van het zonlicht draagt is tot leven gekomen [....] als hem van de Doeat en [....] zal ophouden [....].
[Pepi Neferkare is] degene die zit op de stoel van de Zon, Horus verjaagd hebben uit het zuidelijke deel van de hemel, Seth verlaagd hebbend uit het noordelijk deel van de hemel, want de Zon heeft (zijn) armen aan hem gegeven [....]. [....], de Negen51 ontoegankelijken verjaagd hebbend.
Pepi Neferkare zal zitten op de stoel van de Zon en de heren van [....] zullen beven (van angst) bij hem [....].
[....] Pepi Neferkare boven de hemel, de handen van Pepi Neferkare op pilaren van de [hemel], welke Geb had geplaatst voor hem; Pepi Neferkare's voeten ondersteunen [....] er tegen; het hoofd van Pepi Neferkare omhoog en Pepi Neferkare's voeten omlaag. Het hoofd van Pepi Neferkare [....] de volle lengte.52
Ziet, Pepi Neferkare----dat is )wat' hij )is'.


459
Horus

Recitatie
De paden ¨die* leiden naar [....], [.... zullen Pepi Neferkare leiden op hen net zoals zij Horus geleid hebben, net zoals zij Seth geleid hebben, net zoals zij die goden die zich in [....] hebben geleid.


460
Horus

Recitatie
Oh, Breker, Jakhals Die Glijdt, aal die (veerboot) voor Pepi [Neferkare]. Alstublieft haal die (veerboot) van Pepi Neferkare voor hem. Pepi Neferkare is [....], de boodschapper van Atoem. Pepi Neferkare draagt de handdoek van buitengewoon linnen [waarmee Horus's oog] is geveegd, welke was losgerukt uit Seth's vingers.
!hjw, !hjw, haal dat voor Pepi Neferkare. Alstublieft haal voor Pepi [Neferkare dat van hem]. Pepi Neferkare is 'Hoe Verheven is Hij', de boodschapper van Atoem. Pepi Neferkare draagt bde handdoek van buitengewoon linnen, waarmee Horus's oog is geveegd, welke was losgerukt uit Seth's vingers. Pepi Neferkare zou in vrede naar hem oversteken en Pepi Neferkare zal voor hem in vrede het land pacificeren. Pepi Neferkare's armen zijn [...., Pepi Neferkare's knieën zijn] bij zijn hart.53 Er zal worden opgeheven voor Pepi Neferkare, dat wat hij heeft opgeheven, de ....], wat Pepi Neferkare heeft opgeheven in de nacht [voor hem van zwart ....
Oh, 'Glijder'], haal dat voor Pepi Neferkare. [Alstublieft haal voor Pepi Neferkare dat van hem. Pepi Neferkare is] Hezat's zoon, [de boodschapper van Atoem ....] Horus's oog [dat] zwom [....] onder de god. Pepi Neferkare draagt de handdoek van buitengewoon linnen waarmee Horus's oog is geveegd. [Hij54 zal geen] ba worden, [hij zal] zich niet verheugen.


461

(Zie bezwering 437 van Pepi I)

Horus

462

(Zie bezwering 206 van Unas)

Horus

DE GEEST NAAR DE ZON STUREN55
463

(Zie bezwering 228 van Teti)

Horus

390

(Zie bezwering 225 van Teti)

Horus

464

(Zie bezwering 325 van Pepi I)

Horus

465

(Zie bezwering 196 van Teti)

Horus

466
Horus

Recitatie
Als hij die de avond in bed heeft doorgebracht, brengt de dag (wakker) door, [deze Pepi Neferkare zal de dag doorbrengen met zijn ka], de nacht hebben doorgebracht in bed op [zijn] linker [zij], de nacht doorgebracht hebbend in bed.
Hallo, Pepi Neferkare! Verhef uzelf voor hen die ouder zijn dan u. Gij zult vijgen eten en wijn drinken, met uw gezicht zijnde die van een jakhals, als Anoebis die er mee is verenigd.56 De punten van de nagels aan uw vingers zijn de punten aan Thoth's vingers en u zult zichzelg een Nijlgans serveren.57
[Belangrijkste van de deur der Westerlingen, wiens grendels] door de onderdanen zijn geopend voor u. [Zij in] de provincies naar naar u gekomen; zij in de necropolis zullen u dienen en zij van de offerkamer zullen voor u schoonmaken.58
De geweldige Aanmeer-Post zal naar u roepen; uw twee moeders, de twee witte kronen zullen u voeden; uw twee moeders, de [twee] witte kronen, zullen u kussen.
[Een voetpad van metaal bevindt zich onder u], dus naar de hemel [zult u opstijgen] en achter Sjoe zult u klimmen. Opstijger, stijg op! [Gaat omhoog naar uw huis, als een ster] boven op uw huis en ik heb uw kinderen gered van het rouwen; ik heb uw kookhuis op aarde verstevigd voor de duur der _t-tijd (letterlijk: van _t--tijd's eigenaarschap).


467

(Zie bezwering 292 van Merenre)

Horus

468

(Zie bezwering 249 van Neith)

Horus

DE ZON ONTMOETEN59
469

Recitatie
Pepi Neferkare is schoon geworden in de reiniging die Horus heeft gemaakt voor [zijn] oog. [Hij is naar u gekomen met het oog voor u hebben verkregen, Horus]: Pepi Neferkare is [Thoth die het heeft verzorgd]; Pepi Neferkare [is niet] Seth, [die het heeft gepakt [....].

De Koele Wateren deur die de ondergeschikte tegen houd [ is voor u geopend] Pepi Neferkare. Pepi Neferkare is gekomen met Horus's geweldige en geachte oog, waar de goden om hebben gwenst, waar de Enneade om heeft gewenst. [Horus, ontmoet Pepi] Neferkare, want Pepi Neferkare draagt de Onbewerkte Kroon, Horus's krachtige oog, dat vult [....].
[....], Pepi Neferkare'armen, die van een valk, Pepi Neferkare's vleugels, die van Thoth. Geb zal Pepi Neferkare vliegen (naar de hemel) tussen zijn broeders de goden. [....] zal geven [.... aan] PepiNeferkare, zodat [hij] de nachtwezens van Osiris kan tellen.
er is geen god die zichzelf op het pad van [Pepi Neferkare kan plaatsen .... Pepi Neferkare is] iemand die uw land-markeringen schat, gij impedimenten onder leiding van Osiris. Pepi Neferkare is een regerende macht die zijn plaats opeist, Thoth die Atoem ontbied naar de hemel, want Pepi Neferkare zal [Horus's oog naar hen] brengen. [....] zijn gruwel.
Pepi Neferkare is degene die behoed dat de goden weg gaan bij het omhelzen van uw oog Horus, het gezocht hebbend met die ba's die het belangrijkste van Heliopolis zijn. Gij naakte, draai uw gezicht richting de zon.60
Luister, Stier van de Tweevoudige Enneade en scheid Pepi Neferkare's pad en verbreed [zijn plaats op de voorgrond der goden, zodat Pepi] Neferkare Horus's oog naar hem kan brengen en dat Pepi Neferkare dat wat uit zijn hoofd kwam naar hem kan dragen.
[Horus ....], dat Pepi Neferkare u met uw twee complete ogen kan laten zien.
Zij van jullie (goden) die tegenstanders zijn (van Horus) zijn gevangen door degene die voor Horus z'n oog heeft verkregen, gegeven aan hem. Zijn geur is god's geur: de geur van Horus's oog zit er op. Pepi Neferkare is naar voren gekomen [er mee en is gaan zitten op uw geweldige stoel, goden tussen de twee regerende machten, met] Pepi Neferkare's schouder tegen Atoem. Pepi Neferkare is degene die de goden behoed om weg te draaien bij het omhelzen van Horus's oog. Pepi Neferkare heeft (het) gevonden in Pe nadat Pepi Neferkare het gezocht heeft in Heliopolis en Pepi Neferkare heeft het uit Seth's mond gepakt op de plek waar hij en Seth hebben gevochten.
[Horus, geef uw arm aan Pepi Neferkare. Horus accepteer uw oog voortkomend voor u, dat het moge voortkomen voor u. WanneerPepi Neferkare bij u komt, dan komt uw oog bij u, met hem er boven op, voor eeuwig].


470

Recitatie
[....], open voor Pepi Neferkare de grot, trek open voor Pepi Neferkare het heiligdom en de Zon zal verheven worden en de 'Ombite' zal verschijnen. Maak een pad voor Pepi Neferkare, [zodat hij kan] passeren [en het heiligdom .... hem.
Pepi Neferkare is ...., Pepi Neferkare] is Horus, heer der bevende.61


471

(Zie bezwering 185 van Teti)

Horus

377

(Zie bezwering 283 van Teti)

Horus

472

(Zie bezwering 251 van Neith)


DE CONTROLE OVER VOEDSEL NEMEND62
473
Horus

Recitatie
Gegroet gij op de voorgrond van de inundatie, die het voedsel bewaakt en zit op de voorgrond van het groene moeras op de schouder van de heer van het zonlicht! [Gij zult Pepi laten eten van het graan en hij zal bekomen] net zoals Osiris bij de 'Geweldige Immersie'.
'Hij Wiens Gezicht is Gezien', is degene die (voedsel) brengt naar Pepi Neferkare tezamen met 'Eet-Met-Zijn-Mond. [Zij] aan wie uitgebreide offergaven behoren, [de senior goden, zullen hem introduceren tot de overvloed], Voeding en dat wat zich op de voorgrond bevindt van de offergaven van het Moeras van Riet.
Pepi Neferkare zal met zijn mond eten net zoals 'Hem wiens Haar in een Scheiding Zit', Pepi Neferkare zal los laten [met zijn achterkant net zoals Selket. Pepi Neferkare zal] offers geven en Pepi Neferkare zal het voedsel leiden net zoals 'Hem Wiens Twee Pluimen Lang zijn' in het midden van het Moeras van Riet. Neferkare's neus heeft lucht, [Pepi Neferkare's penis heeft zaad, net zoals 'Mysterieus van Gedaante'] temidden van het zonlicht.
Pepi Neferkare het gekeken naar Noen en Pepi Neferkare zal verschijnen op zijn pad tijdens de Nieuwjaarsdagen. Eerbetoon zal wordt gegeven aan Pepi Neferkare [en hij zal geweldig zijn omwille van zijn ba's. Aan hem behoort de Zesde-Dag maaltijd in het slagveld, Pepi] Neferkare [zal eten] van een zwangere koe net zoals zij in Heliopolis.


474
Horus

Recitatie
Pepi Neferkare is de Stier der offergaven, eigenaar van een vijftal maaltijden in Heliopolis----drie voor de hemel en twee voor [de aarde: drie maaltijden voor de hemel met Horus en twee maaltijden voor de aarde met de geweldige god]. De Nachtboot en Dagboot [zijn] degenen die voor Pepi Neferkare elke dag het brood van god verzorgen.
Ontlasting is Pepi Neferkare's gruwel en hij weigert urine: hij wil (het) niet eten. [De Zon's] ochtend god is degene [die elke dag Pepi Neferkare in dienst volgt].


475

Recitatie
Pepi Neferkare [.... is degene] die geeft aan Pepi Neferkare. Hij is de Heer.


BEZWERINGEN TEGEN VIJANDIGE WEZENS63
476

(Zie bezwering 203 van Unas)

Horus

477

(Zie bezwering 201 van Unas)

Horus

478

(Zie bezwering 196 van Unas)

Horus

479

(Zie bezwering 264 van Neith)


480

(Zie bezwering 187 van Unas)

Horus

481
t/m
483

(Zie bezweringen 382-384 van Pepi I)

481 Horus 482 Horus 483 Horus

484
Horus

Recitatie
Dit, mijn hand die op u komt, slang van het kreupelhout----degene die op u komt, (welke) Mafdet (is) op de voorgrond van het Afgescheiden Gebied van Leven----slaat u [op uw gezicht en krab u de ogen uit, zo dat] u [valt] in [uw] ontlasting [en kruipt in] uw urine.
Val neer, [ga liggen, kruip weg, opdat uw moeder Noet u kan zien]!


485

(Zie bezwering 8 van Unas)

Horus

486
Horus

Recitatie
Degene die Atoem heeft gebeten heeft zijn mond gevuld, alles opgeslote, [alles] opgerold.


487

Recitatie
[Uw twee druppels (gif) zijn gegaan naar uw twee (gif) zakken: laat uw] tanden hen nu [uitspugen], gij die het favoriete ding van u aan het brengen is!
[....]. Afgekeurde, aluin!64
De leeuw is gevaarlijk met (zijn) water. Vergroot niet, O gij op het hart, O!


488
en
489

(Zie bezweringen 192-193 van Unas)

488 Horus 489 Horus

490

(Zie bezwering 186 van Unas)

Horus

491

(Zie bezwering 198 van Unas)

Horus

492

Recitatie
[....] zijn voor u af gesneden [....]. [....] zijn vinger [....] zijn nek.
Monster slang, ga liggen! !pn-slang, kruip weg! Gij in het kreupelhout, kruip op Noen!


493

(Zie bezwering 15 van Unas)

Horus

494

(Zie bezwering 2 van Unas)

Horus

495
t/m
497

(Zie bezweringen 400-402 van Pepi I)

495 Horus 496 Horus 497 Horus

498
t/m
502

(Zie bezweringen 406-410 van Pepi I)

498 Horus 499 Horus 500 Horus 501 Horus 502 Horus

503

(Zie bezwering 405 van Pepi I)

Horus

504

(Zie bezwering 202A van Unas)

Horus

505

(Zie bezwering 197 van Unas)

Horus

496

(Zie bezwering 401 van Pepi I)

Horus

506

(Zie bezwering 188 van Unas)

Horus

507

Recitatie
[Terug, gij snelle nacht-aanvaller]! Thoth, de nacht-aanvallende aanvaller, [is degene uw meren slaat.
Terug, gij snelle nacht-aanvaller]! Thoth, de Nacht-aanvallende Nacht-aanvaller, is de {Meren-aanvaller] van Pepi Neferkare.


508

(Zie bezwering 204 van Unas)

Horus

AAN BOORD GAAN VAN DE ZONNEBOOT
509

(Zie bezwering 319B van Pepi I)

Horus

DE GEEST NAAR DE HEMEL STUREN
510

Recitatie
Pepi Neferkare, uw gezicht is vastgemaakt op als dat van en jakhals, als Wegen-Scheider. U hebt uw papyrus staf ontvangen dat boven de geweldige is en de negen [....] zal managen. [....] de geweldige net zoals Horus zijn vader verzorgd.
Oh, Pepi Neferkare, verhef uzelf van uw linker zij, plaats uzelf op uw rechter zij! Uw deurvleugel is recht overeind gezet voor u, uw portaal is stevig gemaakt voor u. Behoed uw kinderen van het rouwen [....]. [.... net als Horus] in zijn (koninklijke) huis, als Seth in [Takhbit].
Het plengoffer worden geplengofferd en de trommels trommelen. Wordt stil, wordt stil! Hoor, hoor deze speech die Horus zei tegen zijn vader Osiris, dat u daardoor akh zult worden, dat u daardoor geweldig zult worden en zo zit op [uw metalen] stoel [....].[....] uw kant (van vlees) en uw offertafel en de Onvergankelijke Sterren leidt.
Oh, Pepi Neferkare! Uw duizend broden, uw duizend bier, uw duizend grijze ganzen, uw duizend rood-gesnavelde ganzen, uw duizend wit-van-voren ganzen, uw duizend [van ....].


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
48 Een enkele kolom, vermoedelijk 1 bezwering bevattend, is verloren gegaan tussen de bezweringen 456 en 457.
49 Één der bewakers van de vier kardinale punten, in dit geval vermoedelijk het oosten.
50 Een verwijzing naar de geest als de jeugdige zon.
51 De bewoners van de Doeat.
52 De geest zal de wereld vullen net zoals het zonlicht.
53 Een referentie aan de gehurkte positie van de geest in de veerboot.
54 Seth.
55 Bezwering 466 is hersteld m.b.v. kopiën uit het Middenrijk.
56 De beeltenis is die van een jakhals wiens borst is ingesmeerd met het bloed van zijn prooi.
57 De beeltenis is die van een roofvogel, een gans vastpakkend in zijn klauwen.
58 Een referentie aan de begrafenis priesters, product dragend uit de velden en celebreren tijdens de dagelijkse offer rituelen in de kapel van de tombe.
59 Bezwering 469 is een versie van bezwering 472 (PT 524) van Pepi I, m.b.v. waarvan deze is hersteld.
60 De geest vraagt aan Horus, ontdaan van zijn oog, om richting het oog (de zon) te kijken, welke de geest brengt.
61 D.w.z., die een karakter bezit dat beven veroorzaakt in hen die hem zien, men vergelijke bezwering 148 stanza 5 van Unas.
62 Bezwering 473 (PT 493) is net iets anders dan die van Pepi I bezwering 376, deze en bezwering 474 zijn hersteld vanuit bezwering 253 van Neith alsmede uit kopiën uit het Middenrijk.
63 Bezwering 487 is een variant van bezwering 191 van Unas (PT 285), middels die is deze hersteld; Bezwering 507 is hersteld m.b.v. Neith's kopie van de eerste stanza.
64 De slang wordt bedreigd met aluin, dat de mond uitdroogt.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts