WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Teti.

Bezweringen voor het verlaten van de Duat.

(Passage)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

HET OPROEPEN VAN DE VEERMAN
181
Recitatie
"Oh" - zei Horus vanwege zijn oog, "oh" - zei Seth vanwege zijn testikels.
Horus z'n oog sprong en hij bereikete het land aan de andere kant van de Bochtige Rivier, zodat hij zich zou kunnen redden van Seth, Thoth gezien hebbend aan de andere kant van de Bochtige Rivier. Horus z'n oog sprong op aan de andere kant van de Bochtige Rivier en hij bereikte land op Thoth's vleugel aan de andere kant van de Bochtige Rivier.
Jullie goden die op Thoth's vleugel oversteken naar de andere kant van de Bochtige Rivier, naar het oostelijke deel van de hemel, met de bedoeling om dit oog van Horus te laten opnemen tegen Seth, Teti zal met jullie oversteken op Thoth's vleugel naar de andere kant van de Bochtige Rivier, naar het oostelijke deel van de hemel, want Teti zal strijden tegen Seth aangaande dat oog van Horus.
Moogt u in vrede wakker worden, 'Sees Behind Him' in vrede. Moogt gij in vrede wakker worden, die zich binnenin Noet bevindt, veerman van de Bochtige Rivier.
Vertel de naam van Teti aan de Zon, kondig Teti aan bij de Zon, want Teti is vertrokken naar dat verre paleis van de bezitters van ka's waaruit de Zon opkomt (d.w.z. opstijgt in de ochtend) naar de heuvels van Horus en de heuvels van Seth, de god van hen die naar hun ka's gaan.
Zon, beveel Teti aan bij, 'Sees Behind Him', de veerman van de Bochtige Rivier, zodat hij voor Teti die veerboot van de Bochtige Rivier krijgt, in welke hij de goden overvaart naar de andere kant van de Bochtige Rivier, naar de oostelijke kant van de hemel en dat hij Teti mag overvaren naar de andere kant van de Bochtige Rivier, naar de oostelijke kant van de hemel, want Teti is op zoek naar Horus z'n oog van hem (d.w.z. Teti's) z'n eigen, Teti is weg naar (the numbering of fingers) het tellen der vingers13.
Het gezicht van Teti is gewassen door de goden, mannelijk en vrouwelijk: Imsety, Hapy, Duamutef en Qebehsennuf (hebben) de rechter kant van Teti (gewassen), welke Horus is; Djenderu-bark-striker, degene op de voorgrond van zijn Papyrus-rank-vormige Pilaren, Nephthys en Ogen-Voorwaarts (Eyes-Forward), de linkerkant van Teti, welke Seth is.
teti is erkend door zijn zetel, zijn roeier heeft hem teruggeroepen en Teti heeft zijn zetel leeg aangetroffen in de achtersteven van de zonneboot van goud.

BIJ DE POORT NAAR HET AKHET14
182
Recitatie
Hoogte die niet gepenetreerd zal worden, het portaal van Noet! Teti is Shu, die kwam van Atoem.
Noen, heeft dit geopend voor Teti: ziet, Teti is gekomen, ba en goddelijk.

183
Recitatie
Noen heeft Teti aangeprezen bij Atoem, Wide-arms15 heeft Teti aangeprezen bij Shu, zodat hij die (deur)-vleugels van de hemel moge laten openen voor Teti door onbekende mensen, (zeggend): "Neem Teti bij zijn arm, breng Teti naar de hemel, dat hij niet dood moge gaan op aarde tussen de mensen."

184
Recitatie
Vader van Teti!, Vader van Teti in de duisternis! Vader van Teti, Atoem in de duisternis! Breng Teti aan uw zij en hij zal een licht aansteken voor u en u bewaken, ala het bewaken van Noen door deze vier (slang-)godinnen, op de dag dat zij de zetel bewaakten --- Isis, Nephthys, Neith en Selket.

185
Recitatie
Horus z’n pad, maak uw innerlijk (gereed) voor Teti, maak uw armen (gereed) voor Teti!
Zon, kom, vaar Teti over naar de andere kant net zoals het overvaren door u van uw volgeling Weneg, die u lief heeft.
Mocht u uw arm aan het westen geven, geeft uw arm aan Teti (eerst); Mocht u uw arm aan het oosten geven, geeft uw arm aan Teti (eerst) --- net zoals dat wat u heeft gedaan voor Benti, uw oudste zoon.

186
Recitatie
Wees niet onwetend aangaande Teti, god, aangezien hij u kent. Maak Teti niet niet onwetend aangaande u, aangezien hij u, 'Hij Die Is Omgekomen' noemt, kent.
Wees niet onwetend aangaande Teti, Zon, aangezien hij u kent. Maak Teti niet niet onwetend aangaande u, aangezien hij u, 'de Gewaardeerde' noemt, kent, oudste van allen die zijn voorzien.
Wees niet onwetend aangaande Teti, Thoth, aangezien hij u kent. Maak Teti niet niet onwetend aangaande u, aangezien hij u, 'Hij Die Alleen Ondergaat' noemt, kent.
Wees niet onwetend aangaande Teti, gij in de Duat16, aangezien hij u kent. Maak Teti niet niet onwetend aangaande u, aangezien hij u, 'Hij Die Gezond Ontwaakt' noemt, kent.
Wees niet onwetend aangaande Teti, Sothis Horus, aangezien hij u kent. Maak Teti niet niet onwetend aangaande u, aangezien hij u, 'Moeilijk' noemt, kent.
Wees niet onwetend aangaande Teti, Stier van de Hemel, aangezien hij u kent. Maak Teti niet niet onwetend aangaande u, aangezien hij u, 'Die Blijvende Van De Onderhemel' noemt, kent.
Ziet, Teti is tevoorschijn gekomen. Ziet, Teti komt eraan. Hij is niet uit eigen beweging gekomen: uw berichten zijn wat hem gepakt hebben; het woord van god, wat hem omhoog heeft gebracht. Teti is dt ba's huis gepasseerd, de toorn van het Grote Meer gemist hebbend.
Teti is overgestoken in de geweldige veerboot, zonder dat er een prijs hoeft te worden betaald; het Witte Paleis van de groten, kan hem niet verbieden om 'het Gebaande Pad van de Sterren' te betreden---want ziet, Teti heeft de hoogte van de hemel bereikt en de bevolking heeft hem gezien.
De Nachtboot heeft hem herkend: Teti is degene die er in roeit.
De Dagboot zal hem roepen: Teti is degene die borg staat. Hij heeft de cobra in de Nachtboot gezien en zal de uraeus herkennen in de Dagboot. De god heeft Teti bij z'n naam genoemd, zo dat hij hagelbuien kan tegenhouden om op te stijgen naar de Zon.

187
Recitatie
De twee rieten vlotten van de hemel zijn geplaatst voor Horus, opdat hij op deze naar de Akhet kan varen, waar Horus van de Akhet is: De twee rieten vlotten van de hemel zijn geplaatst voor Teti, opdat hij op deze naar de Akhet kan varen, waar Horus van de Akhet is.
De twee rieten vlotten van de hemel zijn geplaatst voor Hem van Shezmet, opdat hij op deze naar de Akhet kan varen, waar Horus van de Akhet is: De twee rieten vlotten van de hemel zijn geplaatst voor Teti, opdat hij op deze naar de Akhet kan varen, waar Horus van de Akhet is.
Het Verzorgende Meer is opengesteld, het Kronkelende Kanaal is onder water gezet, de Moerassen met Riet zijn gevuld met water, zodat het overvaren van Teti mogelijk is naar hen in dat oostelijke deel van de hemel, naar de plaats waar de goden hem zullen baren, zodat hij volledig herboren kan worden, nieuw en verjongd.
Wanneer zijn tijd morgen komt en de tijd van vijf dagen (vanaf nu) en de tijd van zes dagen (vanaf nu) en de tijd van zeven dagen (vanaf nu) en de tijd van acht dagen (vanaf nu), Teti zal zal geroepen worden door de Zon en een maaltijd worden gegeven door de Ka's-Toewijzer als Horus, als hem van de Akhet.
Wanneer zijn tijd morgen komt en de tijd van drie dagen (vanaf nu) en de tijd van vier dagen (vanaf nu) en Teti opstaat als de ster die zich aan de onderkant van de hemel bevindt, hij zal dan vonnissen als een god, na de zaak te hebben aangehoord als een rechter.
Teti zal hen aanroepen en die vier goden die staan bij de elektrum staven17 van de hemel zullen bij hem komen, dat hij de naam moge zeggen van Teti aan de Zon en zijn naam kan dragen naar Horus van de Akhet, (zeggend): "Hij is naar u gekomen, (Teti). Hij is naar u gekomen, dat hij bindingen en ketenen moge losmaken”. Hij heeft Teti meegenomen van Kherti en zal hem niet aan Osiris geven. Teti kan echt niet sterven, zijnde geworden een akh in de Akhet en bestendig in Djedut.

188

(Zie bezwering 179 van Unas)

Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
13 The “numbering of fingers” was een test van bekwaamheid, vereist als voorwaarde om aan boord van de veerboot te mogen gaan.
14 Bezwering 187 (PT 264) is een variant van Unas’s Bezwering 173 (PT 263).
15 Wide-arms (pgA). Een epitheton van Shu, verwijzend naar zijn opgeheven armen die de hemel ondersteunen.
James Allen definieert dit als Shu die niet iemand aan zichzelf kan toewijzen. De god pgA is of onbekend of misschien Geb, cf. PT 510, §1142d: sT gbb a.f jr pt a.f jr tA "Geb, zijn arm is aan de hemel, zijn arm is aan de aarde".
16 Osiris
17 De vier steunpilaren van de hemel, één bij elke van zijn windrichtingen.

Naar de startpagina Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts