WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Teti.

Bezweringen voor het betreden van het Akhet.

(Voorkamer, west-zuid muren)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

BIJ DE INGANG NAAR HET AKHET18
189 t/m 193

(Zie bezweringen 165-169 van Unas)

189 190 191 192 193

194

Recitatie
Deze Teti is Osiris in een zandhoos. De grond is dit Teti's gruwel: hij zal niet binnengaan in Geb.
Deze Teti zal zijn slaap in zijn behuizing op aarde eindigen, want de beenderen van deze Teti zijn stevig gemaakt en zijn obstakels zijn verwijderd.
Deze Tetis is schoon geworden middels het oog van Horus en zijn obstakels zijn verwijderd middels de twee vliegers van Osiris (Isis en Nephthys).
Deze Teti heeft zijn leren banden van zijn kilt vrijgegeven aan de aarde.
Deze zus (Wadjet) van Teti, de Vrouwe van Pe, is degene die voor hem huilde de twee broodbereiders die Osiris hebben gekneed (d.w.z. opgevoed) hebben hem gekneed (d.w.z. opgevoed), (zeggend): "Deze Teti is vertrokken naar de hemel, deze Teti is vertrokken naar de hemel, in Shu met de zon." Deze Teti zal niet worden tegengehouden en er is niemand die zich zal afwenden (van hem).
Deze Teti is de god die op (zijn eigen) benen staat, oudste van de goden: deze Teti zal niet plaats nemen in het gerechtshof van god (om te worden berecht), want Teti's brood is voor de hemel met de Zon en het feest van deze Teti is van Nun.
Deze Teti is degene die omdraait. Deze Teti zal meegaan met de Zon, deze Teti zal terugkeren met de Zon. Deze Teti zal zijn beschutting zoeken, obstakels plaatsen en obstakels verwijderen, ka's toewijzen en ka's wegnemen. Deze Teti zal de dag en nacht doorbrengen met deze Teti die de twee (strijdenden met) bijlen19 in Hermopolis vrijlaat. Het been van deze Teti zal niet worden overgestoken, het hart van deze Teti kan niet worden uitgesloten.

195

(Zie bezwering 164 van Unas)


AANMOEDIGEN VAN DE GEEST OM HET AKHET TE BETREDEN20
196
Recitatie
Hallo Osiris Teti, sta op! Horus is gekomen dat hij u moge terugtrekken van (letterlijk, ondergeschikt maken) van de goden.
Horus is begonnen met u lief te hebben; Horus heeft zijn oog aan u vastgemaakt. Horus heeft uw oog gedeeld, dat u er mee moge zien. De goden hebben uw gezicht verbonden, want zij hebben naar u verlangd; Isis en Nephthys hebben u gezond gemaakt.
Horus zal niet ver van u weg zijn, u bent zijn ka. Moge uw gezicht vredelievend zijn voor hem. Haast u en ontvang Horus's speech en wordt er content mee.
Luister naar Horus: hij is niet gevaarlijk voor u, want hij heeft er voor gezorgd dat de goden u volgen.
Osiris Teti, ontwaak! [Geb] heeft Horus gepakt voor u, opdat hij u moge opmerken.
Horus heeft u gevonden en is akh geworden door u. Horus heeft de goden omhoog gebracht naar u: hij heeft ze aan u gegeven opdat zij uw gezicht mogen doen opklaren. Horus heeft u voor de goden geplaatst: hij heeft er voor gezorgd dat u alles hebt wat van u is.
Horus heeft zichzelf aan u verbonden en kan niet van u gescheiden worden.
Horus heeft er voor gezorgd dat u leeft, in uw identiteit van Andjeti.
Horus heeft aan u zijn ferme oog [gegeven]: stel deze in zodat je kunt bewegen en elke opponent bang van u wordt. Horus heeft u compleet gevuld met zijn oog, in zijn identiteit van de vastgelegde maaltijd van god.
Horus heeft de goden voor u verzameld en zij kunnen niet van u weggaan naar welke plaats u ook bent gegaan; Horus heeft de goden aan u toegewezen en zij kunnen niet van u weggaan van welke plaats dan ook waarin u ondergedompelt bent geweest21.
Nephthys heeft al uw ledematen voor u verzameld, in haar identiteit van Seshat, vrouwe der bouwers en heeft ze voor u gezond gemaakt.
U bent gegeven aan uw moeder Noet in haar identiteit van de begraafplaats, zij heeft u verzameld in haar identiteit van de grafkamer en u bent omhoog gebracht naar haar in haar identiteit van de bovenbouw van de piramide.
Horus heeft uw ledematen verzameld voor u, want hij kon u niet laten lijden; hij is bij u gekomen: er is niets in u verstoort (d.w.z. u heeft geen enkele ledemaat die verkeerd is). Horus heeft u overeind geholpen: wankel niet.
Hallo, Osiris Teti, verhef uw hart naar hem, opdat uw hart blij (letterlijk, groot) moge worden (en) uw mond geopend, want Horus heeft u verzorgd en kan niet ophouden met het verzorgen van u.
Hallo Osiris Teti! Gij bent de god die de leiding heeft en er is geen andere god als u. Horus heeft zijn kinderen aan u gegeven, dat zij u mogen koesteren; hij heeft alle goden aan u gegeven, dat zij u mogen volgen en u zou hen kunnen leiden. Horus heeft u omhoog gebracht in zijn identiteit van de Zonneboot en zal u koesteren in uw identiteit van Sokar.
Leef en reis rond elke dag, als akh in uw identiteit van het Akhet, waaruit de Zon tevoorschijn komt, hooggeacht, scherp, ba en de leiding hebbend voor de duur der eeuwigheid.

197
Recitatie
Verhef uzelf Teti! Haast u, gij van grote kracht en zit in het bijzijn van de goden en doe dat wat Osiris heeft gedaan in de Behuizing van de Mast in Heliopolis.
Nu dat gij uw insigne's hebt ontvangen, kent uw voet geen beperking meer in de hemel en de weg kan u in de wereld niet meer verspert worden.
Want gij bent een akh, door Noet gebaart en door [Nephthys] opgevoed toen zij zich met u verenigden. Gij zult opstaan middels (letterlijk op) uw kracht, gij zult doen wat u voorheen gewoon was te doen en zult meer akh zijn dan alle akhs: mocht u naar Pe gaan, dan zult u zich welkom voelen aldaar, mocht u terugkeren naar Nekhen, dan zult u zich welkom voelen aldaar en u zult doen wat Osiris doet, want u bent degene die op zijn troon zit.
Sta up, deze akh van Teti, [geweldig] qua kracht en opgetooid als de grote wilde stier! De weg kan voor welke plaats u ook wilt gaan niet worden verspert en uw voet kent geen beperking in welke plaats hij ook maar wenst te gaan.

198
Recitatie
Hallo Osiris Teti! Sta op, verhef u zelf! Uw moeder Noet heeft u gebaart, Geb heeft uw mond afgeveegd.
De Grote Enneade zal u verzorgen, na uw opponent onder u te hebben gesteld. "Draag degene, groter dan u", zeiden ze tegen hem, in uw identiteit als de "Great Saw Shrine". "Onderscheid degene die groter is dan u", zeiden ze, in uw hoedanigheid als het Land van Thinis.
Uw zusters Isis en Nephthys zijn naar u gekomen en maken u gezond --- helemaal zwart in uw hoedanigheid als 'de Grote Zwarte Muur', helemaal groen in uw hoedanigheid als 'het Grote Groen'. Ziet, u bent groot en rond geworden als'de Grote Ronde'. Ziet u bent omcirkeld en rond als het circuit dat 'de Buitenlandse Eilanden' omringd. Ziet, u bent rond en groot geworden als hij die 'de Grote Wateren Die Laten Vergaan', omringd.
Isis en Nephthys hebben voor u opgelet in Assioet --- voor hun heer in u, [in] uw [hoedanigheid] als de Heer van Assioet; voor hun heer in u, in uw hoedanigheid als de god --- u aanbiddend zodat u niet ver van hen af zult zijn, in uw hoedanigheid als de 'Baard van God'; u bijeenbrengend, zodat u niet kwaad zult worden, in uw hoedanigheid als de \\\\\\\\\\\\djenderu-Bark.
Uw zuster Isis is naar u gekomen, gewekt [uit] liefde voor u. U heeft haar op uw penis geplaatst zodat uw actieve zaad in haar tevoorschijn kan komen als Sothis, en een krachtige Horus is uit u gekomen als een Horus in Sothis.
U bent akh geworden in hem, in zijn hoedanigheid als de Akh in de Djenderu-Bark en hij zal u verzorgen in zijn hoedanigheid als Horus, de zoon die zijn vader verzorgd.

199a
Recitatie
Hallo Osiris Teti! Geb heeft Horus voor u gehaald, opdat hij u moge verzorgen. Hij heeft voor u de harten van de goden gehaald, dat u niet moge zuchten en steunen.
Horus heeft u zijn oog gegeven, dat u de kroon er in moge verwerven in het bijzijn van de goden. Horus heeft uw ledematen voor u verzameld en u verenigd en niets van u kan worden verstoord.
Thoth heeft uw opponent voor u gegrepen, onthoofd tezamen met zijn gevolg en er was niemand die hij spaarde.

199B
Hallo Osiris Teti! Hier is Horus in uw armen, dat hij u moge verzorgen.
Hij is opnieuw samen met u akh geworden, in uw identiteit van het Akhet waaruit de Zon tevoorschijn komt. Omsluit uw armen geheel om hem heen en hij zal niet weg van u gaan.
Horus kan u niet laten lijden. Hij heeft uw opponent onder uw voeten geplaatst, dat u moge leven.
Horus heeft zijn kinderen aan u gegeven, dat zij onder u mogen gaan: er is niemand van hen die terug gaat als zij u dragen.
Uw moeder Noet heeft zich over u uitgespreid, in haar identiteit van Shetpet.
Zij heeft een god van u gemaakt zonder een opponent van u, in uw identiteit van god, u [weglweidend] van al het slechte, in haar identiteit van "Great Sieve". Gij bent de oudste van haar kinderen.
Geb is tevreden over u gesteld. Sinds hij u lief heeft, heeft hij u verdedigd, uw hoofd aan u gegeven en heeft Thoth u laten bijeenbrengen, zodat dat wat tegen u is moge eindigen.

200
Recitatie
Hallo Osiris Teti! Sta op, want Horus heeft er voor gezorgd dat u opstaat. Geb heeft gezorgd dat Horus in u zijn vader ziet, [in] uw identiteit van de Verblijfplaats van de Soevereine.
Horus heeft aan u de goden gegeven, ze omhoog gebracht naar u zodat zij uw gezicht kunnen laten opklaren. Horus heeft zijn oog aan u gegeven, zodat u er mee kan zien. Horus heeft uw opponent onder u geplaatst, zodat hij u kan dragen: laat hem niet los.
Gij zult terug keren naar uw personage, want de goden zijn vastgebonden op uw gezicht. Horus heeft uw oog gedeeld, zodat u er mee kunt zien in uw identiteit als 'Waarnemer van Wegen'.
Uw opponent is vastgepind door de kinderen van Horus. Zij hebben heem een bloedig [pak slaag] gegeven en hem gevangen genomen, opgesloten en zijn geur is slecht.
Horus heeft uw mond samengedrukt en aangepast aan uw beenderen voor u. Horus heeft uw mond gedeeld; uw gewenste zoon is degene die uw ogen voor u heeft opgemeten. Horus kan niet toelaten dat uw gezicht teneergeslagen is, in uw hoedanigheid als Horus aan het hoofd van zijn onderdanen.

201
Recitatie
Hallo Osiris Teti! Horus heeft er voor gezorgd dat de goden u vergezellen, [verbroederd] met u in uw hoedanigheid als de "Dubbele Vlaggemast Heiligdommen" (Dual Flagpole Shrines).
Verhef u zelf naar Horus zodat u dichtbij hem moge komen en ga niet ver van hem weg, in uw hoedanigheid als hem van het bovengenoemde. Horus heeft zichzelf aan u vastgemaakt en kan niet van u worden gescheiden; hij heeft u tot leven gebracht. Haast u en ontvang zijn speech en wordt er content mee. Luister naar hem: hij is niet gevaarlijk voor u, want hij heeft de goden bij elkaar gekregen voor u, met [niemand] van hen die weg kan zijn van hem.
(Toen) Horus is vastkomen te zitten (letterlijk, zichzelf heeft vastgebonden) aan zijn schepping, (dus) gij bent verenigd met zij eigenen (letterlijk. dit van zijn buik), en zij zijn begonnen met u lief te hebben. Horus heeft gehandeld voor zijn ka in u, dat u tevreden moge worden in uw hoedanigheid als Ka In Rust.

202
Recitatie
Hallo Osiris Teti! Horus heeft u in gods hart geplaatst: hij heeft er voor gezorgd dat gij alle zaken die aan u behoren heeft verkregen. Horus heeft u gevonden en is akh geworden in u.
Gaat voort tegen uw opponent: gij bent groter dan hem, in uw hoedanigheid van het Geweldige Verblijf heiligdom. Horus heeft er voor gezorgd dat hij u draagt, in uw hoedanigheid van de Geweldige Gedragene; hij heeft u gered van uw opponent en hij heeft u onderhouden als (het graan) dat werd gemalen in haar (goede) tijd.
Geb heeft u personage aanschouwd en u op de (goede) plek geplaatst. Horus heeft uw opponent onder u uitgespreid: u bent de eerstgeborene voor hem, want u bent voor hem tevoorschijn gekomen.
Gij bent de vader van Horus, degene die hem heeft verwekt in uw identiteit als ibis. Het verlangen van Horus is met u voortgegaan, in uw identiteit als de Belangrijkste der Westerlingen.

203
Recitatie
Hallo Osiris Teti! Ontwaak!
Horus heeft Thoth uw opponenten laten grijpen voor u en hij heeft u op uw rug gelegd zodat hij u niet zal hinderen. Vervaardig uw zetel op hem! Komt voort en ga op hem zitten; laat hem niet van u afpakken. He, gij bent van hem weggestevend, [geef] daarom wat het zijne is tegen hem.
Horus heeft de voorbenen van uw opponenten afgehakt, Horus heeft ze gebracht naar u, verbonden/gebundeld (d.w.z. in een lichaam). Horus heeft hun ka's van hun (d.w.z. van opponenten) verwijderd, zodat gij kunt voldaan aan wat uw hart begeert aangaande (letterlijk in) hen, in uw identiteit als de Wenser-Vervuller.

204
Recitatie
Aha, aha! Verhef u zelf Teti, want ik heb uw hoofd gepakt voor u, ik heb uw botten voor u samengevoegd, ik heb uw ledematen voor u verzameld, ik heb de aarde van uw vlees verwijderd voor u, ik heb brood en onbedorven bier voor u gepakt.
Gij zult staan bij de [deurvleugels-]barrière, die de onderdanen tegenhoud, "Dijen Voorwaarts" (Thighs Forward) zal naar buiten komen en u bij de arm nemen, dat hij u mee moge nemen naar de hemel naar u vader Geb. Hij zal worden gewekt tijdens jullie ontmoeting, zodat hij zijn arm zal geven richting u, u kussen en u verzorgen. Hij zal u op de voorgrond plaatsen van de onvergankelijke akhs, zodat zij van de ontoegankelijke plaatsen22 u zullen aanbidden, de Groten komen voor u tezamen en de Bewakers letten op u.
Ik heb gerst gedorst (letterlijk platgetreden) voor u, ik heb tweekoren voor u geoogst, waarvan ik voor de eerste (dagen) van uw maandelijkse festivals heb voorbereid, waarvan ik voor de eerste (dagen) van uw half-maandelijkse festivals heb voorbereid, als was verordonneerd door uw vader Geb om te doen voor u.
Verhef u zelf Teti! Gij zult niet sterven.

205
Recitatie
U bent geweldig geworden Teti! Gij zult worden overgevaren Teti en uw naam van Osiris dragen.
Uw voet is groot, uw voet is groot geworden en het zal de Geweldige Rustplaats doorkruisen. Gij zult niet worden gegrepen bij de horizons, gij zult niet worden tegen gehouden door de sterren.
De (deur)-vleugels van de Hemel zijn voor u geopend, zodat u er in kan voortgaan als Horus, als de jakhals aan zijn zijde, wiens gedaante (die van zijn) opponenten heeft overtroffen, [want] gij hebt geen menselijke vader die u kan baren, gij hebt geen menselijke moeder die u kan baren.

206
Recitatie
Uw vader is een geweldige wilde stier, uw moeder is een [geweldige] wilde koe. Zij zullen u leiden en [gij] zult gaan [als Geb in het bijzijn van de Enneade als] Verdeler [ten overstaan van Heliopolis.
Gij zult reizen via het meer en arriveren bij de rondweg en benen zullen voor u trommelen], armen [zullen voor u wuiven], de ankerplaatsen zullen naar u roepen [en de bevolking zullen zich naar u toe haasten.
Want uw moeder], Verwekker van de Witte Kroon van Nekhen, Verdediger van de Witte Kroon en de hoofddoek temidden van Nekheb, met [lange] pluimage en bungelende [borsten, is degene die u zal dragen naar] de hemel an u niet zal neerzetten [ en zij zal] haar borst naar uw mond [verplaatsen], zal u zogen en zal u [niet spenen].
Thoth [kan niet] verstoren [wat hij voor u heeft gedaan.
Dus, zit op uw metalen zetel, sommeer diegenen van de nacht en adresseer de Onvergankelijke] Sterren.

Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
18 Bezwering 194 (PT 259) is een variant van Unas z'n Bezwering 169 (PT 258).
19 Horus en Seth.
20 Deze reeks van bezweringen herhaald thema's van de Offer en Insigne Rituelen uit de grafkamer. Bezwering 205 is gerestaureerd m.b.v. kopieën uit Iput, Ibi en bronnen uit het "Middenrijk".
21 Een verwijzing naar Osiris als de kracht van het leven in de inundatie.
22 De bewoners van de Duat.

Naar de startpagina Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts