WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Teti.

Het Ochtend Ritueel.

(Serdab passage)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

HET UITDOSSEN VAN DE GEEST
220

Recitatie
Hallo Teti! Ontvang uw heldere tuniek, ontvang uw gebleekte kledingstuk op u en kom gekleed in Horus's Oog welke een linnen stof is. het zal voor (verwelkomende) kreten van de goden zorgen, het zal u doen laten erkeenen door de goden, gij zult er door de kroon verwerven van Horus, heer der elite.

221

Recitatie
Ta'it op de rand van het grote nest (verzamelplaats), waardoor de god verbroederd met zijn broer of je nu wel of niet aanwezig bent of je bent er of je bent er niet. Zorg van het hoofd van Teti opdat het niet heengaat en verzamel Teti's beenderen zodat ze niet heen zullen gaan en stop liefde voor Teti in de buik van iedere god die hem wil zien.

222

Recitatie
Dit, wat Horus heeft gemaakt voor zijn vader Osiris is een geweven stof.

223

Recitatie
Als die Geweldige Ene ligt op zijn moeder Noet, uw moeder Ta'it zal u kleden en dragen naar de hemel in haar hoedanigheid als een vlieger. De vondeling die zij heeft gevonden is haar Horus.
Dit is uw Horus, Isis: moge u zijn arm naar de Zon sturen, richting de Achterkant van de Horizon.

224

Recitatie
Gegroet, eerste klas olie! Gegroet, gij op het voorhoofd van Horus, die Horus heeft geplaatst op de wenkbrauw van zijn vader Osiris! Teti zal u plaatsen op zijn wenkbrauw net zoals Horus u op de wenkbrauw van zijn vader Osiris heeft geplaatst.

DE GEEST NAAR DE HEMEL STUREN
225

Recitatie
Gegroet Teti, op deze dag van u als u staat tegenover de Zon als deze opkomt in het oosten, gekleed in deze waardige insigne's van u (belast met) de akhs. Armen zullen voor u bewegen, voeten zullen voor u roffelen, handen zullen voor u zwaaien.
Isis heeft uw arm genomen opdat zij u kan introduceren binnen in het paviljoen dat de aarde kleed als uw bewakers treuren. De offers die Anubis, belangrijkste der westerlingen zal geven, is duizenden broden van uw, is duizenden bier van u, duizenden zalven van u, duizenden albasten vazen (met zalven) van u, duizenden kledingstukken van u, duizenden stukken vee van u.
Een Nijlgans zal voor u onthoofd worden, een witte gans zal voor u geslacht worden.
Horus heeft tijdens de vier daagse periode van Teti het slechte wat aan hem vast zat verdreven, Seth heeft ontkend dat hij wat gedaan zou hebben tegen Teti in zijn acht daagse periode24.
De deksels (van de sarcophagen) die zich op die plaatsen bevinden die ontoegankelijk zijn, zijn geopend.
Sta op, verwijderd de aarde op u, verwijderd het stof op u, verhef u zelf en gij zult voortgaan tezamen met de akhs, met uw vleugels van een valk en uw reikwijdte als een ster.
Hij van de nacht zal niet over Teti buigen, de geest van Teti zal niet worden verworven, zijn hart zal niet worden weggenomen.
Teti is de geweldige, wiens kroon kloek is. Teti zal zichzelf voorzien van zijn metalen ledematen25, Teti zal zich langs de hemel begeven naar het Moeras van Riet, Teti zal zijn onderkomen creëren in het Moeras der Offers, tussen de Onvergankelijke Sterren die Osiris volgen.

226

Recitatie
Hallo Teti! Wordt rein, bewierook u zelf voor de Zon.
Hoe geweldig is uw reinheid, gij van de soda-oplossing (d.w.z. perfect rein). Gij van de soda-oplossing, introduceer u zelf onder de goden van de soda-oplossing. Gij van de soda-oplossing, introduceer u zelf onder hen van de stand van gods soda-oplossing.

227

Recitatie
Teti, gij zult klimmen en de zonneschijn tonen, gij bent het halflicht die zich op de dij van de hemel bevindt.

228

Recitatie
Toen de Geweldige op zijn zij viel, toen Hij in Nedit trilde, was zijn hoofd opgeheven door de Zon, want zijn gruwel is slaap en hij haat laksheid.
Vlees van deze Teti, verga niet, rot niet, laat uw reuk niet slecht zijn! Uw voet zal niet worden omzeild, uw schrede zal niet worden verijdeld en gij zult niet op de rottende (vloeistof) van Osiris stappen.
Gij zult de hemel bereiken (letterlijk, aanraken (met uw tenen)) net zoals Orion, uw ba zal net zo scherp zijn als die van Sothis. Gij zult ba woren en ba zijn, gij zult worden hooggeacht en hooggeacht zijn.
Dat uiw ba verblijft temidden van de goden zoals Horus temidden van Iru (is vanwege) de tot stand koming van de verering voor u (letterlijk, uw verering) in (leeterlijk, voor) het gods Hart(en) (welke is) zoals (het aantreffen van) de Rode Kroon bovenop een koning uit het noorden, is zoals (het aantreffen van) de Bleke Kroon bovenop een koning uit het zuiden, is zoals (het aantreffen van) de vlecht bovenop een bedoeine uit het noorden. Gij zult zich vastpakken aan de arm van de Onvergankelijke Ster.
Uw beenderen zullen niet vergaan, uw vlees zal niet weggaan, Teti; uw ledematen zullen niet van u gescheiden zijn, want u bent één van de goden.
Pe zal voor u stroomopwaarts gaan, Nekhen zal voor u stroomafwaarts gaan. De Aanmeerder (The Moorer) zal u roepen, zij in de voorsteven zullen voor u de kilt aandoen, (zeggend): "Welkom in vrede Teti, aan uw vader! Welkom in vrede, aan de Zon!"
De deur van de hemel is voor u geopend, de deur van de met sterren bezaaide hemel is opengetrokken voor u. Teti is afgedaald als de jakhals van de Nijlvallei, als Anubis op zijn buik, als Splitser (Parter) op de voorgrond van Heliopolis.
Het Geweldige Meisje in het midden van Heliopolis heeft haar armen aan u gegeven, want u heeft geen menselijke modr die u kan baren, u heeft geen menselijke vader die u kan baren. Uw moeder is de grote wilde koe in het midden van Nekheb, met witte hoofddoek (met) twee lange hoorns (letterlijk, veren) en bungelende uier (letterlijk, borsten). Zij zal u zogen (maar) laat u niet volwassen worden.
Neem afstand vanaf uw linkerkant; zit op uw rechterkant, Teti. Stevig is uw plek waar de goden zich bevinden, de Zon zal op u steunen met zijn schouder. Uw geur is hun geur, uw zweet is het zweet van de Tweevoudige Enneade. U zult tevoorschijn komen Teti, met het (koninklijke) hoofddeksel, dat uw hand gevuld mag worden met de Horus' scepter (en) uw greep de strijdknots grijpt.
Neem uw plaats in Teti, op de voorgrond van de Tweevoudige Schrijn; oordeel over de goden. Want u behoort tor de blijvenden, die de Zon begeleiden en voorafgaan aan de ochtend god. Gij zult geboren worden tijdens de maanden zoals de maan; de Zon zal op u steunen in het Akhet Teti; De Onvergankelijke Sterren zullen u volgen.
Zij die bevestigd zijn aan de Zon zullen u leiden Teti. U zult rein worden en voortgaan naar de Zon en de hemel zal niet leeg zijn door u Teti, voor altijd.

229

Recitatie
Verhef u zelf vader! U heeft uw water, u heeft uw inundatie, u heeft uw melk van uw moeder Isis haar borsten.
Verhef u zelf, u die geboorte gaf aan Horus, u die geboorte gaf aan hem die zich in de Zegelring van Pe bevindt zoals Seth in Takhbit. Deze geweldige die de nacht in bed heeft doorgebracht: ontwaak Teti! Verhef u zelf! Ontvang uw hoofd, verzamel uw beenderen en verwijder uw stof.
Neem dan plaats op die metalen stoel van u en eet een voorpoot, serveer u zelf een schenkel en leef van uw ribben in de hemel tussen de goden.

Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
24 Dit verwijst naar twee belangrijke fasen in het proces der mummificatie. Zie ook bezwering 14 van Pepi I en bezwering 348 van Pepi II.
25 Men veronderstelde dat de lichamen der goden van goud waren gemaakt en daarddor onveranderlijk waren.

Naar de startpagina Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts