WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi II.

Het Wederopstandings Ritueel.

(Grafkamer, zuidmuur, oost einde en oostmuur noord einde.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

INVOCATIE VAN GEB
322

(Zie bezwering 52 van Merenre)

Horus

HET BASIS RITUEEL
323
t/m
334

(Zie bezweringen 146-157 van Unas)

323 Horus 324 Horus 325 Horus 326 Horus 327 Horus 328 Horus
329 Horus 330 Horus 331 Horus 332 Horus 333 Horus 334 Horus

DE HERGEBOREN GEEST VAN PROVIAND VOORZIEN
335
t/m
341

(Zie bezweringen 250 en 240-244 van Neith) 29

335 Horus 336 Horus 337 Horus 338 Horus
339 Horus 340 Horus 341 Horus    

DE GEEST AANBEVELEN BIJ DE GODEN30
342

(Zie bezwering 281 van Pepi I)

Horus

343

(Zie bezwering 174 van Unas)

Horus

344

(Zie bezwering 214 van Unas)

Horus

345
Horus

Recitatie
Pepi Neferkare is een weeklagende valk te midden van de Doeat, die rondom Horus's oog gaat, [....]. Geweldig [....]31, doe niet [....] Pepi Neferkare. Pepi Neferkare is een valk bewierookt met [....] en Pepi Neferkare heeft u er mee bewierookt.
Pepi Neferkare is gegaan naar het oostelijk deel van Noet: Pepi Neferkare zal daar gebaard worden, Pepi Neferkare zal daar geboren worden.


346

(Zie bezwering 207 van Unas)

Horus

347
Horus

Recitatie
Hij die de geweldige hitte voorspelde is voortgekomen uit het binnenste van het Akhet en heeft het arrangement gezien van de festival kalender het het stichten van vuren tijdens de geboorte van de goden op de vijf 'epagomenal' dagen op uw armen, "Great-Breasted One" te voren van de rekruten. [Dat u hem daar moge vinden aan het begin van uw document onder hen die naam hebben gemaakt. Pepi] Neferkare [is gebaard] door zijn moeder 'Verwekker' in een hergeboorte in het nest [van] Thoth binnen in het Tamarisk Moeras, de bron der goden. Want Pepi Neferkare is uw Broeder, die als wijze is gekomen die de twee scheidt en de twee vechters opsplitst, (Horus en Seth)----en die jullie hoofden kan splitsen, goden.
[De wateren in Noen zijn gescheiden bij het geluid van] de schreeuw van [Noet, de moeder van] Pepi Neferkare, toen ze hem baarde en de hoofdband vastmaakte op Pepi Neferkare als uw grootste reden van het beven, goden; degene bij wie jullie beven, goden toen Isis sprak tegen Noen.
"Gij hebt hem gebaard (Isis), gij hebt hem uit de aarde gehaald en hem volledig uitgeworpen, maar hij heeft geen benen en geen armen. Dus met wat is hij samen gebonden?" (zeggen de goden).
"Dan dat metaal in de boeg van de Sokar-boot zal worden gebracht naar hem, waarmee hij was samengebonden, waarmee hij was ontwikkeld en hij zal door middel daarvan worden opgewekt in uw armen," zeggen de goden.
"Dat u hem geboren ziet worden, dat u hem ziet opduiken/gevormd ziet worden, dat u hem ziet ontwikkelen. Zo, met wat kunnen wij zij ei breken?"zeggen de goden.
Dan zal Sokar van "Spread (Lake)" voor hem komen, zijn harpoenen gevormd hebbend, zijn tanden gesneden en de twee metalen kappen van de twee speren gevormd hebbend. Hij is degene die [zijn ei] zal breken en zijn metalen banden zal losmaken en de god zal voortgaan naar zijn activiteit, met scherpe tanden en lange nagels, de leiders der goden.
Ziet, Pepi Neferkare is ontwikkeld. Ziet, Pepi Neferkare is samen gebonden. Ziet, Pepi Neferkare's ei is voor hem gebroken. Zo, met wat kan zorgen dat Pepi Neferkare kan vliegen?
Dan de Sokar-boot, het pure goud van 'Hem van de Sokar-boot', zal worden gehaald voor u en er wordt gezorgd dat u er in kunt vliegen. [Want] de zuiderwind zal uw verzorger zijn en de noorderwind zal uw verpleegster zijn.
Pepi Neferkare zal vliegen en Pepi zal landen op de hoorns van zijn vader Geb.


DE GEEST AANBEVELEN BIJ ISIS EN NEPHTHYS32
348
Horus

Recitatie
De hemelpoort is geopend, de cirkelboog deur is open getrokken. De goden in Pe zijn verontrust, naar Osiris Pepi Neferkare komend [bij het geluid van] een huilende Isis, bij het schreuwen van Nephthys, bij het weeklagen van die twee akhs [voor deze geweldige] die komt uit de Doeat.
De ba's van Pe zullen voor u drummen, hun ganse lichaam slaan voor u, hun armen slaan voor u, met hun vlechten schudden voor u, hun dijen grijpen voor u en over u zeggen Osiris Pepi Neferkare: "Ofschoon u weggaat, u zult wederkeren; ofschoon u gaat slapen, [u zult weer wakker worden]; ofschoon u aanmeert33, u zult leven."
Sta op en kijk wat uw zoon voor u heeft gedaan; wordt wakker en hoor wat Horus [heeft gedaan voor] u. Hij heeft degene voor u geslagen die u heeft geslagen als [een stier]; hij heeft voor u degene vermoord die u heeft vermoord als een wilde stier; hij heeft voor u degene vastgebonden die u heeft vastgebonden en hem onder uw oudste dochter in Qedem geplaatst, zo dat het rouwen boven de Tweevoudige Heiligdommen kunnen eindigen.
Goden, Osiris zal spreken voor Horus omdat hij het slechte [dat tegen Pepi was] krachtig heeft verwijderd op zijn vierde dag en heeft vernietigd wat tegen hem gedaan was op zijn achtste dag.34
[Toen u bent opgedoken] uit het meer des levens, schoon wordt [in het meer van het] koele water en Wegen-Scheider wordt, uw zoon zal u leiden, u de goden gegeven hebbend, terwijl uw opponenten bij u gebracht zijn door Thoth.
Hoe prachtig is de aanblik, hoe tevredenstellend om het schouwspel te zien van Horus die het leven geeft aan zijn vader [en] het gezag uitbreidt naar Osiris als Belangrijkste der Westerlingen!
Uw libatie is gedaan door Isis [en Nephthys heeft u gereinigd]----uw twee oudere en geweldige [zusters] die uw vlees hebben verzameld, uw ledematen hebben opgetild en uw ogen in uw hoofd hebben geplaatst: de Nachtboot en Dagboot.
Atoem heeft aan u gegeven, de Tweevoudige Enneade heeft gehandeld voor u. Het nageslacht van u heeft u gezemenlijk opgeheven/samengesteld, Hapi, Imseti, Huamutef en Qebehsenuef, [wiens] identiteiten u maakte als [het] betaamde/in harmonie. [die u gezicht wasten], uw tranen droogden en uw mond openden met hun metalen vingers.
Wanneer u voortgaat, zult u voortgaat naar gods paleis Atoems brede hal, ga naar het Moeras van Riet en bevaar de geweldige plaatsen van god want de hemel is aan u gegeven, de aarde is aan u gegeven, het Moeras van Riet is aan u gegeven [door] de twee goden die u nu roeien: Sjoe en Tefnoet, de twee geweldige goden in Heliopolis.
[De god] is wakker geworden, [de god is opgestaan: deze akh die komt uit] de Doeat, Osiris Pepi Neferkare die komt van Geb.


DE GEEST VESTIGEN ALS OSIRIS
349
Horus

Recitatie
Oh, Pepi Neferkare u bent de zoon van een geweldig persoon. U zult gereinigd worden in het meer van de Doeat en uw troon ontvangen in het Moeras van Riet.


350
Horus

Recitatie
Zij die Horus leidt, is zij die deze Pepi leidt. Pepi Neferkare, u ben heengegaan, Pepi Neferkare, een staart dragend: u zult gekleed terugkeren.


351
Horus

Recitatie
Pepi Neferkare, u bent Sjoe's eerstgeborene. Uw ketenen zijn losgemaakt door Noens Twee Heren.


352

(Zie bezwering 206 van Merenre)

Horus

353

(Zie bezwering 146 van Teti)

Horus

VOORBEREIDEN OM DE ZON TE VERGEZELLEN
354

(Zie bezwering 284 van Teti)

Horus

355
Horus

Recitatie
Pepi Neferkare, is voortgegaan naar de doorgang, ogenschijnlijk als koning, hoog als Wgen-Scheider en hij zal associëren met "Hij Die Niet Moe Wordt".


356

(Zie bezwering 292 van Pepi I)

Horus

357
Horus

Recitatie
Aanschouw dat u gaat; aanschouw uw reilen en zeilen----zijn Horus's reilen en zeilen op zoek naar zijn vader Osiris. Zijn afgezant zijn gegaan, zijn renners rennen en zijn herauten haasten zich, (met het bevel) "Ga naar de Zon en zeg tegen de Zon, wiens schouder in het oosten veegt, dat hij is gekomen als een god".
Zo, Pepi Neferkare is opgestaan in het Achterste van de Horizons tweevoudige heiligdommen (zeggend): "Ik heb speech van de Zon, een god zijnde gehoord, zijnde Horus mst , Ik ben uw broer (O Zon), zijnde Sopdu".
Kijk, (Zon), hij is gekomen; kijk, hij is gekomen. Kijk, uw broer is gekomen; kijk, Ogen-Voorwaarts is gekomen. Hoewel u hem niet kent moet je de nacht doorbrengen in zijn armen om uw uitvloeiing te stoppen, want hij is beide, uw kalf alsmede uw herder.
U hebt uw witte tanden ontvangen, (Pepi Neferkare) en de kronkels die er omheen zitten als een pijl, in hun hoedanigheid als een pijl. Uw voorpoot is Abydos en zijn scheen is Boogland. U bent afgedaald als de jakhals van de Nijlvallei, als Anoebis op het heiligdom en u zult staan bij de geweldige opgaande weg [als Geb] op de voorgrond van zijn Enneade.
U hebt uw hart; laat Pepi Neferkare uw ka hebben en Pepi Neferkare zal uw huis managen en Pepi Neferkare zal uw portaal stevig maken.


358
Horus

Recitatie
Verhef uzelf, geweldige vader Pepi Neferkare en zit voor hen. De "Looking (Waters") spelonk is geopend voor u en uw pas zal het zonlicht verbreden.
Ik zal dit voor u zeggen, vader Pepi Neferkare-----RECITATIE: Oh! Ha!


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
29 Het stuk tussen de 2 delen van Neiths bezwering 241 is verloren gegaan in deze kopie, men heeft aangenomen dat zij als 2 afzonderlijke bezweringen werden behandeld net als de kopiën van Pepi I.
30 Bezwering 347 is hersteld m.b.v. bezwering 444 van Pepi I en parallellen in de sarcofaag teksten.
31 Een godin wordt aangesproken.
32 Hersteld m.b.v. kopiën uit het Middenrijk.
33 Een eufemisme voor dood gaan.
34 Een verwijzing naar de mummificatie.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts