WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi II.

De Offer en Insigne Rituelen.

(Grafkamer, noordmuur en oost einde.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

BEGIN VAN HET OPENEN VAN DE MOND RITUEEL
090
oog

Recitatie
Ontvang uw hoofd. BROOD.


091
oog

Recitatie
[....].


092
oog

Recitatie
Uw hoofd is voor u geplaatst. U w hoofd is geplaatst op uw beenderen voor u.


093
oog

Recitatie
Geef hem zijn ogen, dat hij tevreden zal zijn.
DE OFFER PLAAT.


094
oog

Recitatie
Geb heeft u uw ogen gegeven, opdat u tevreden zal zijn.


095
oog

Recitatie
Hallo, Osiris Pepi Neferkare! [....] Horus's oog.
EEN KRUIK MET WATER.


096
oog

Recitatie
Thoth heeft zijn hoofd op hem geplaatst.
EEN VAAS MET WATER.


097
oog

Recitatie
Heb ik naar hem gebracht.
EEN DRINKKOP MET WATER.


098
oog

[....].


099
oog

Recitatie
Hallo, Osiris Pepi Neferkare! I heb gekomen op zoek naar u. Ik ben Horus: ik heb uw mond gepenetreerd voor u. Ik ben uw zoon, naar wie u verlangde: ik heb uw mond geopend voor u.
Kondig hem aan bij zijn moeder, want zij weekklaagd over hem; kondig hem aan bij haar die verenigd wordt met hem.
Hoe zoet is uw mond, want uw mond is aangepast voor u aan uw beenderen.
Recitatie 4 keer:
Osiris Pepi Neferkare, ik heb uw mond geopend voor u met degene die Horus's oog heeft gestolen. 1 VOORPOOT.14


100
oog

Recitatie
Hoe zoet is uw mond, want uw mond is aangepast voor u aan uw beenderen.
Uw mond is geopend voor u, uw ogen zijn geopend voor u.
Hallo, Pepi Neferkare! U mond is geopend met de houweel van "Paths Parter", de koperen msxtjw-houweel die monden der goden heeft geopend.
Horus open de mond van Pepi Neferkare! [Horus open de mond van Pepi Neferkare!]
Horus heeft de mond geopend van Pepi Neferkare, Horus heeft de mond geopend van Pepi Neferkare, met dat waarmee hij de mond van Osiris heeft geopend: met het metaal dat kwam van Seth, de metaal Slager dat de monden der goden opende. De mond van Pepi Neferkare is er mee geopend en hij zal gaan en zichzelf presenteren (letterlijk: zijn persoon) aan de oudste Enneade in het gebied der rechter in Heliopolis en de kroon van Horus pakken.


101
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, ik heb u uw zoon gebracht, die u lief heeft en uw mond is geopend.


PRESENTATIE VAN DE KONINKLIJKE REGALIA15
102

Recitatie
Horus heeft nu het oppervlak van zijn oog versierd.
DE VALK VAN GOUD.


103

Recitatie
Hallo, vader Osiris Pepi Neferkare! Ik zal voor u Horus´s oog maken in uw hoofd.
DE HOOFDBAND.


104

Recitatie
Horus in Osiris Pepi Neferkare, accepteer Horus´s oog in uw gezicht.
Hallo, Osiris Pepi Neferkare! Accepteer Horus´s ene oog en kijk er me----diegene van zijn lichaam; en wordt er door opgemeten: het zal u leiden in de wereld en gij zult uw keel er door laten ademen.
Osiris Pepi Neferkare! Accepteer de brandenden.
Osiris Pepi Neferkare, hier is Horus's ene oog van zijn lichaam: gij zult er door kijken. Het zal opstijgen naar [u] en uw op het pad leiden. Gij zult uw keel er door laten ademen en het zal samen met u uithouden.
Pepi Neferkare, draag het en het zal leven geven aan uw voorhoofd.
Hallo, Pepi Neferkare! Voorzie uzelf er mee en het zal van u een god maken.
[....], DE "[....]-MENSEN" URAEUS, DE "LEVENDE GOD" URAEUS, DE TWEEVOUDIGE URAEI [....].


105

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, de pupillen in Horus's ogen zijn ook voor u geplaatst in uw hoofd. Pepi Neferkare, zij zijn geplaatst op u; Pepi Neferkare, zij zullen bescherming over u uitspreiden. Zij zullen bij u zijn, Osiris Neferkare zoals uw twee ka's, met hun aegis rondom u en zij zullen u leiden.
[DE TWEEVOUDIGE URAEI].


106

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, dit zijn Horus's twee ogen, welke u moet plaatsen aan beide zijden van uw hoofd.
Pepi Neferkare, zij zullen voor u uw twee ka's worden. Zij zullen bovenop u zijn, Pepi Neferkare [als] de twee 'Geweldige door Magie' kronen.
[Osiris Pepi Neferkare], zij zullen voor u zijn als de twee 'Geweldige door Magie' kronen. Verhef Horus's twee ogen naar uw gezicht.
[DE TWEEVOUDIGE GEWELDIG DOOR MAGIE].


107

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, accepteer uw oog, van welke u was verwijderd en zijn magie zal geweldig zijn in oppositie.


108

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, accepteer Horus's oog, de 'Geweldige door Magie' en kijk er mee.


109

Recitatie
Vader, accepteer het oog en kijk er mee: uw oog is gescheiden, dat u er mee moge zien.
[THE COLLAR-TIE].


110

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, accepteer Horus's oog, welke Seth had verborgen.
Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, het zal zijn jd3mj spreiden in hem.
[DE NIJL-VALLEI-GOD-GIER]


111

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, accepteer Horus's oog, over wat u zei: "zijn magie is groter dan die nvan mij".
Osiris Pepi Neferkare, accepteer Horus's oog, geweldig door magie.
[DE GEWELDIG-DOOR-MAGIE-GIER]


LIBATIE EN BEWIEROKING16
112

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, accepteer Horus's oog, zijn gezonde.
[EEN STER.]


113

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, accepteer Horus's oog, de gezonde voor uw lichaam. [Dit] gezonde oog van Horus is gezond: verkrijg [....]. Ik heb het voor u verkregen, Horus's gezonde oog die is van [....].
Hallo, Pepi Neferkare! [....] er mee: voorzie [....].
Osiris Pepi Neferkare, Horus heeft aan u zijn gezonde oog gegeven en [het] zal gezond [....] maken.


114

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, [....].
Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, [....].


LIBATIE
115

(Zie bezwering 19 van Unas)

oog

116

(Zie bezwering 58 van Neith)

oog

BEWIEROKING
117

(Zie bezwering 20 van Unas)

oog

118
oog

Recitatie
Horus in Osiris Pepi Neferkare, accepteer Horus's oog met u: hier is Horus's oog, welke uitspreidde naar hem in zijn geur.


119
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, hier is Horus's oog, voorzie u zelf met zijn geur.


120
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, Horus heeft u zijn oog gegeven: voorzie uw gezicht ermee.


121
oog

Recitatie
Hallo, Pepi Neferkare! Ik ben gekomen met het oog van Horus voor u. U dient uw gezicht er van te voorzien en het zal u reinigen, met zijn geur op u----laat de geur van Horus's oog zijn op deze Pepi Neferkare----en verwijder dat wat slecht is in u en het zal u beschermen tegen de beweging van de arm van Seth.
Hallo, Pepi Neferkare! Horus's gezonde oog houdt stand met u: Horus's gezonde oog is gezond.


122
oog

Recitatie
Horus in deze Osiris Pepi Neferkare, voorzie uzelf van Horus's oog: accepteer het voor uzelf!


123
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, Horus heeft u volledig gevuld met zijn oog.


DE MOND MET ZOUT WATER REINIGEN
124

(Zie bezwering 21 van Unas)

oog

125
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, accepteer dit, uw koele wateren, dat het koel mag zijn voor u met Horus, in uw hoedanigheid van degene die komt in de koele wateren: accepteer de uitstroming die vanuit u komt.17 Horus heeft de goden bijeengehaald voor u daar waar u naar toe gaat; Horus heeft de Horus kinderen toegewezen aan aan u waar u bent ondergedompeld.
Osiris Pepi Neferkare, accepteer uw natron, dat u goddelijk zult worden: Noet heeft van u een god gemaakt tegen uw opponent, in uw hoedanigheid als god (en) Horus te herkennen/herinneren, jaar na jaar, verjongd.


126
t/m
128

(Zie bezweringen 22-24 van Unas)

126 oog 127 oog 128 oog

HET OPENEN VAN DE MOND RITUEEL
129

(Zie bezwering 25 van Unas)

oog

130
en
131

(Zie bezweringen 65-66 van Neith)

130 oog 131 oog

132
t/m
134

(Zie bezweringen 28-30 van Unas)

132 oog 133 oog 134 oog

124

(Zie bezwering 21 van Unas)
GEEF KOEL WATER: NEEM MEE.

oog

135

(Zie bezwering 70 van Neith)

oog

DE OPENEN VAN DE MOND MAALTIJD
136
t/m
141

(Zie bezwering 32-37 van Unas)

136 oog 137 oog 138 oog 139 oog 140 oog 141 oog

142

(Zie bezwering 38 van Unas)
HIJSEN: VOOR ZIJN GEZICHT: VEGEND: DE OFFER TAFEL.

oog

143
t/m
145

(Zie bezweringen 39-41 van Unas)

143 oog 144 oog 145 oog

146

(Zie bezwering 42 van Unas)
1 WITTE KWARTSIETE BEKER MET BIER.

oog

147
t/m
149

(Zie bezweringen 43-45 van Unas)

147 oog 148 oog 149 oog

HET ZALVEN
150
t/m
156

(Zie bezwering 46-52 van Unas)

150 oog 151 oog 152 oog 153 oog
154 oog 155 oog 156 oog    

PRESENTATIE VAN OOGSCHADUW18
157
aoog

VERHEF VOOR ZIJN GEZICHT
Recitatie

Osiris Pepi Neferkare, accepteer Horus's oog is gezond getekend op uw gezicht.

157
B
oog

Horus in deze Osiris Pepi Neferkare, accepteer Horus´s gezonde oog.
Horus in deze Osiris Pepi Neferkare, ik zal het op uw gezicht tekenen.
Horus heeft zijn oog gezond getekend.
Hallo, Pepi Neferkare! Uw ogen zijn gezond getekend op uw gezicht, dat u er mee moge zien.
1 ZAK MET GROENE OOGSCHADUW+ 1 ZAK MET ZWARTE OOGSCHADUW.


PRESENTATIE VAN LINNEN
158

(Zie bezwering 54 van Unas)

oog

PREPARATIE VAN DE OFFERTAFEL
159
t/m
161

(Zie bezwering 94 van Neith en bezweringen 56-57 van Unas)
Recitatie

159 oog 160 oog 161 oog

162
t/m
169

(Zie bezwering 58-65 van Unas) PLAATS DE OFFERTAFEL

162 oog 163 oog 164 oog 165 oog
166 oog 167 oog 168 oog 169 oog

170
oog

VERHEF VOOR ZIJN GEZICHT.
(Zie bezwering 66 van Unas)
GA VOOR HEM ZITTEN.


171
t/m
173

(Zie bezweringen 67-69 van Unas)
GEEF DE MAALTIJD.

171 oog 172 oog 173 oog

DE GEWELDIGE MAALTIJD
174 t/m 237

(Zie bezweringen 70 t/m 133 van Unas)


HET KONINGS OFFER
238
oog

Recitatie
Een Konings- en Geb-gegeven offergave voor deze Pepi Neferkare.
Aan u is elke toegewijde offergave en elke gedane offergave gegeven, die u zou willen hebben en waarmee het goed voor u zal zijn met de god voor de duur der eeuwigheid.


239
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, Horus is gekomen opdat hij u kan vergaren: u bent zijn vader; gerst verzamelend.


240
oog

Recitatie
Begeef uzelf naar Geb.
2 SCHALEN MET ROTS ZOUT.


241
oog

Recitatie
Geb heeft u uw ogen gegeven, dat u hierdoor tevreden zult zijn.
DE OFFERTAFEL.


242
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, u bent zijn ka.
1 LEKKER BROOD.


243
oog

Recitatie
Accepteer de ogen van deze geweldige, Osiris Pepi Neferkare.
2 SCHALEN MET HEERLIJK BROOD.


244
oog

Recitatie
Wees tevreden met hen.
2 BREDE HAL OFFER PLATEN.


245
oog

Recitatie
Laat uw gezicht vreedzaam zijn voor Horus, u bent zijn vader.
1 OFFERPLAAT MET BROOD.


246
oog

Recitatie
Zie de lamp, het oog van Horus glijdend: Horus heeft gegeven aan u.
2 SCHALEN MET BA&.


247
oog

Recitatie
Zie de lamp, het oog van Horus, welke zij hebben gelikt: Horus heeft gegeven aan u.
2 SCHALEN MET FRUIT.


248
oog

Recitatie
Hier is Horus's oog, welke hij heeft gevangen: ik heb het gegeven aan u.
2 SCHALEN MET CAROBE BONEN.


249
oog

Recitatie
Accepteer het schuim dat van Osiris komt.
2 KANNEN MET BIER.


250
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, neem de wateren die van u zijn: Horus heeft gegeven aan u.
2 KANNEN MET §NM -DRANK.


251
oog

Recitatie
Accepteer Horus's oog; open uw mond er mee.
2 KANNEN MET DELTA WIJN.


252
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, hier is Horus's groene oog, welke hij heeft verkregen; Horus heeft gegeven aan u.
2 KANNEN MET GROEN BROOD.


253
oog

Recitatie
Hier is Horus's oog, rond springend; Horus heeft gegeven aan u.
2 KANNEN MET @BN&.


254
oog

Recitatie
Hier is Horus's oog, welke hij heeft veroverd; Horus heeft gegeven aan u.
2 KANNEN MET #NFW.


255
oog

Recitatie
Hier is Horus's witte oog, welke hij op heeft gezet als een hoofdband; Horus heeft gegeven aan u.
2 KANNEN MET WITTE %^&.


256
oog

Recitatie
Hier is Horus's groene oog, welke hij op heeft gezet als een hoofdband; Horus heeft gegeven aan u.
2 KANNEN MET GROENE %^&.


257
oog

Recitatie
Hier is Horus's oog, welke hij geplaatst; Horus heeft gegeven aan u.
EEN SCHAAL MET 2 NPA& -BRODEN.


258
oog

Recitatie
Hier is Horus's oog, welke hij losrukte; Horus heeft gegeven aan u.
2 KANNEN MET GEROOSTERDE TARWE.


259
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, accepteer Horus's oog; maak er een cadeau voor uzelf van.
2 KANNEN MET VIJGEN.


260
oog

Recitatie
Hallo, Osiris Pepi Neferkare! Dit prachtige oog van Horus, plaats het terug bij u zelf.
2 KANNEN MET ELK SOORT ZOETE STENGELS.


261
oog

Recitatie
Bestem het voor u zelf.
2 KANNEN MET ELK SOORT JONGE PLANT.


262
oog

Recitatie
Dat moge voortduren met u.
DE TOEGEWIJDE OFFERGAVE.


263
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, dit stabiele oog van Horus, plaats het opdat u kunt bewegen en ue opponent u zal vrezen.
HET OCHTEND BROOD BINNEN DE VASTGESTELDE TIJD.


264
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, Horus heeft u compleet gevuld met zijn oog als de gedeponeerde offergave.


PRESENTATIE VAN DE KILT
265
oog

Recitatie
Osiris Pepi, ik heb u Horus´s oog gebracht, welke een linnen stof is.----DE [....];
de Voedster van wie de goden bang zijn, dat de goden bang van u zullen zijn net zoals zij bang zijn van Horus----DE KILT.
Osiris Pepi Neferkare, Horus heeft zijn oog aan uw voorkant geplaatst, in de hoedanigheid van de Geweldig door Magie----DE SCHORT.
Osiris Pepi Neferkare, uw bent verschenen als Tweevoudige Koning----[DE RIEM].


266
t/m
268

(Zie bezweringen 201-203 van Neith)

266 oog 267 oog 268 oog

PRESENTATIE VAN ZWAARD EN DOLK
269
en
270

(Zie bezweringen 204-205 van Neith)

269 oog 270 oogPRESENTATIE VAN KILT REGALIA
271
en
272

(Zie bezweringen 206-207 van Neith)

271 oog 272 oogPRESENTATIE VAN LINNEN
273
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, [....], die gij hebt gewekt omwille van Horus's oog.
ZES-GEWEVEN GODS LINNEN.


274

(Zie bezwering 209 van Neith)

oog

PRESENTATIE VAN KNOTSEN, SCEPTERS EN STAVEN19
275
oog

(Zie bezwering 210 van Neith)
DE HORUS-KNOTS; VERSIER (HEM MET) 1 KNOTS EN 1 WATERLELIE SCEPTER.


276
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, begeef uzelf naar uw zoon Horus: plaats hem in u.
Ik ben Isis: begeef u achter mij, vader Osiris Pepi Neferkare.
EEN M$N-KNOTS EN EEN TAMARISK-KNOTS: 1 HORUS-KNOTS.


277
t/m
284

(Zie bezwering 211-218 van Neith)

277 oog 278 oog 279 oog 280 oog
281 oog 282 oog 283 oog 284 oog

PRESENTATIE VAN BOGEN EN PIJLEN
285

(Zie bezwering 219 van Neith)

oog

286
oog

Recitatie 20
Horus heeft zichzelf gered van zijn opponent, Horus heeft zichzelf getooid met het geweven kleed. Deze Pepi is gerechtvaardigd met de goden, deze Neferkare heeft de kroon verworven met de Grote Enneade die zich in Heliopolis bevind.
Horus in Osiris Pepi, grijp hem. (Seth), ga onder deze Neferkare. Spreid diegene daarginds die is opgestaan. Grijp hem: accepteer, ik heb hem aan u gegeven. Plaats hem onder u: laat hem niet van u weggaan.
DRAAI ROND (DE SARCOFAAG).


287

(Zie bezwering 220 van Neith)

oog

PRESENTATIE VAN ANDERE UITRUSTING21
288

PLAATS OP ZIJN LINKER ARM.

288A t/m 288C oog
A

Osiris Pepi Neferkare, dit is het oog van Horus dat hij heeft gevorderd van Seth.

B

Osiris Pepi Neferkare, dat wat u zal verzorgen is gekomen: verkrijg Horus's oog [....].

C

Osiris Pepi Neferkare, ik zou Horus's oog aan u gegeven hebben: geef me uw arm, zodat ik het aan u kan geven.
HET MAKEN VAN HET HATJER-RITUEEL.


289

PLAATS OP ZIJN LINKER HAND.

289A t/m 289C oog
A

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, ik heb dat geslagen dat afval wilde leggen, want ik heb u gewenst: ik ben degene die [zijn vader in u] verzorgd.

B

Osiris Pepi Neferkare, dat wat u zal verzorgen is gekomen: verkrijg Horus's oog [....].

C

Ik ben Horus, Osiris Pepi Neferkare, [....]. Geef me uw arm [....].
Verkrijg [....].


290

PLAATS OP ZIJN LINKER HAND.

290A t/m 290B oog
A

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, [....] tegen u.

B

Osiris Pepi Neferkare, [....] uw linker hand. [....], dat us erdoor zal leiden.


291
oog

Geweldige wees alert jegens hem. Geef me uw arm zodat ik u op kan laten staan. Ik ben gekomen om u te zoeken, ik ben gekomen zodat ik u kan verdedigen. Ik zal u verzorgen: ik kan het verzorgen van u niet uitstellen.
Wees levend, wees levens, leef! Gij behoort tot [de goden], maar bent gezonder dan zij.
Leef, vader Osiris Pepi Neferkare! Horus's oog is geplaatst voor u, bij u.


292
oog

Ik ben gekomen opdat ik degene die omlaag heeft getrokken, kan neerslaan, opdat ik kan voorkomen dat u wordt ondergedompeld.
Osiris Pepi Neferkare, [....].
Osiris Pepi Neferkare, ik ben gekomen om u te verzorgen [....].
Osiris Pepi Neferkare, ik heb u gegeven [....]:[dat het zal uithouden] voor u bij u.
Osiris, ik heb u gegeven [....]. Horus's oog is bij u: het [zal uithouden] voor u bij u.


293
oog

Ik ben gekomen opdat ik degene die omlaag heeft getrokken, kan neerslaan, opdat ik kan voorkomen dat u wordt ondergedompeld.


BEWIEROKING
294

(Zie bezwering 221 van Menrenre)

oog

PRESENTATIE VAN TWEE BOGEN22
295A
oog

Recitatie
Hallo, Pepi Neferkare! Ik ben uw zoon; ik ben Horus. Ik ben gekomen met voor u verkregen Horus's eigen twee ogen (letterlijk: van zijn persoon): grijp ze, verbind uzelf er mee. Ik heb ze voor u bijeengebracht, ik heb ze bij u compleet samengebracht.
Horus heeft ze voor deze Pepi Neferkare geplaatst, opdat ze deze Pepi zullen leiden naar de Koele Wateren met Horus, [naar de hemel met] de geweldige god en deze Pepi beschermen tegen al zijn opponenten.

295B
oog

Osiris Pepi Neferkare, ik heb Horus's twee ogen voor u verkregen, welke hun hart uitspreiden: breng ze bijeen bij u, grijp ze voor uzelf.
Horus in Osiris Pepi, ik heb Horus's twee ogen voor u verkregen, welke hun hart uitspreiden: breng ze bijeen bij u, grijp ze voor uzelf.
Hallo, Pepi! Ik ben Horus. Ik ben gekomen met Horus's twee ogen voor u, welke hun hart uitspreiden: breng ze bijeen bij u, grijp ze voor uzelf.
2 ZUILEN BOGEN


DE MOND OPENEN VAN HET BEELD DER OVERLEDENE23
296
oog

Recitatie
[Noet heeft] uw hoofd voor u opgetild, (Sjoe). Zij heeft alle goden verworven, alsmede Horus en zijn Geweldig door Magie kroon verworven alsmede Seth en zijn Geweldig door Magie kroon verworven. Zij is naar buiten getreden op uw hoofd,24 alle goden [voor u verkregen hebbend], zodat u ze kunt pakken en geef ze het leven om zo jouw kracht voor jou te zijn. Moogt gij samen met hen deze Osiris Pepi Neferkare escorteren en er voor te zorgen dat hij niet sterft, want u bent de ka van alle goden geworden en bent verschenen als de Tweevoudige Koning, in controle van alle goden alsmede hun ka's.
Hallo Sjoe, Atoems zoon! Dit hier is Osiris Pepi Neferkare. Hij leeft en u leeft: actief voor u, Sjoe; respectvol voor u, Sjoe: geëerd voor u, Sjoe; in controle voor u, Sjoe. Moogt u deze Osiris Pepi Neferkare escorteren: door uw escort, zal hij niet sterven.
[Osiris] Pepi Neferkare, Horus heeft uw mond geopend voor u en uw ogen geopend voor u met gods dissel, met de Geweldig door Magie dissel, waar mee de mond van elke god der Nijlvallei is geopend.


HET STANDBEELD KLEDEN25
297
oog

Recitatie
[Osiris Pepi Neferkare], Horus heeft u zijn kinderen compleet [gegeven]: kreun niet, klaag niet. [....].
Horus's kinderen, begeef jullie zelf naar [hem] voorziet hem van zijn ledematen.
(Pepi Neferkare), het goddelijke linnen zal uw lichaam compleet maken. Grijp vast [....], keer niet terug; grijp Noet vast en zij zal bij u zijn. U bent [....] uw akhs en uw liefde.


298

(Zie bezwering 220 van Teti)

oog

299
oog

Recitatie
[Pepi Neferkare], Horus's gezonde oog is op u gebonden.
Godin van Ta'it-Stad, spreid uzelf onder Pepi Neferkare, met uw armen om deze Pepi Neferkare en pak [zijn hoofd], verhef [zijn vlees, verzamel zijn ledematen voor hem, verwijder zijn uitstroming] en bescherm hem tegen de inundatie [uit Seth's hand].


300
oog

Hallo, Pepi Neferkare! Horus heeft u getooid met het geweven kleed uit Ta'it-Stad, waarmee hij zijn vader heeft getooid, waarmee hij Osiris heeft getooid. Voorzie uzelf er mee en het zal u voorzien als een god en het uithouden voor u met u.


301
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, ik heb Horus's oog voor u verkregen: dit is het effectieve deel van Horus, waardoor Horus akh wordt.
Osiris Pepi Neferkare, ik heb het voor u verkregen in elk zijn karakter, [dat u akh kunt worden] er door, er door kan leven en [terugkeren] er door.


HET STANDBEELD ZALVEN
302
oog

Recitatie
Horus kwam, gevuld met [olie]. Hij zocht zijn vader Osiris en vond hem op zijn zij in Gazelle-land en Osiris vulde zichzelf met het oog van degene waarvan [hij] bevallen is.
Hallo, Pepi Neferkare! Ik ben bij u gekomen, opdat ik u kan vullen met de olie die komt uit het oog van Horus. [Wanneer ik u] er mee [vul], dan zal het uw beenderen aan elkaar verbinden, uw ledematen samenvoegen voor u, uw vlees bijeen scharen voor u [en] u verlossen van [uw] slechte [zweet]. Ontvang zijn odeur op u en uw geur zal zoet zijn als de Zon wanneer die komt uit het Akhet en [de Akhet-goden] zijn welgevallige jegens hem.
Hallo, Pepi Neferkare! De odeur van Horus's oog zit op u en de goden die [Osiris] volgen zullen welgevallig zijn [jegens u. Verkrijg] hun kroon, uitgerust met de vorm van Osiris en u zult daarvoor meer akh worden dan de akhs, [op bevel van] Horus zelf, heer der elite.


303
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, de goden hebben het op uw gezicht vastgebonden voor u en Horus heeft zijn oog aan u gegeven [opdat u er mee kunt] zien.
Osiris Pepi Neferkare, Horus heeft uw oog geopend voor u zodat u er mee kunt zien, in zijn identiteit van degene die gods wegen opent.


304
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, hier is het oog van Horus: leef en kijk er mee.
Osiris Pepi Neferkare, uw gezicht is geopend in het zonlicht.
Osiris Pepi Neferkare, uw [gezicht is opgehelderd] bij daglicht.
Osiris Pepi Neferkare, ik heb u het oog van Horus gegeven terwijl de Zon zichzelf toont.
Osiris Pepi Neferkare, Horus's [oog is voor u geplaatst] bij u, opdat u er mee kunt zien.
Osiris Pepi Neferkare, ik heb uw oog geopend, opdat u er mee kunt zien.
Osiris Pepi Neferkare, [ik heb u gevuld] met olie.


DE GEEST AANBEVELEN BIJ GEB
305
oog

Recitatie
Hallo Geb! Deze Osiris Pepi Neferkare is uw zoon; geef leven aan uw zoon in hem, maak [uw zoon in] hem gezond, zodat hij niet zal sterven en hij zal niet sterven. Hij leeft zoals u leeft, het is gezond net zoals u gezond bent: aktief voor u, Geb; respectvol voor u, Geb; [ba voor u], Geb; in controle voor u, Geb.
Net zoals u in controle bent, dat u elk slecht ding zult verwijderen dat tegen deze Osiris Pepi Neferkare is. [Wanneer] u deze Osiris Pepi Neferkare [escorteert], zal hij niet sterven en zijn identiteit zal niet vergaan.


306
oog

Osiris Pepi Neferkare, ik ben gekomen om u te ontmoeten: ik ben Horus. Ik ben gekomen om namens u te spreken: ik ben uw zoon.
Osiris Pepi Neferkare, u bent de oudste zoon van Geb, zijn eerstgeborene en zijn erfgenaam. Osiris Pepi Neferkare, u bent degene die verschijnt in zijn kielzog, want de erfenis is aan u gegeven door de Enneade. U bent in controle over de Enneade alsmede alle goden. [....] welk is voortgekomen op uw hoofd. [....].


INVOCATIE VAN HET OFFER RITUEEL
307

(Zie bezwering 134 van Unas)

oog

INVOCATIE VAN HET INSIGNE RITUEEL
308

(Zie bezwering 141 van Unas)

oog

309
oog

Recitatie
Hey, gij Pepi Neferkare! Draai rond, gij Pepi Neferkare! U bent heengegaan zodat u regeert over Horus's heuvels, Seths heuvels en (formeel) een rede kunt houden voor (letterlijk: de speech zeggen tegen) Osiris's heuvels.
Een konings-offer----uw zoon op uw troon, u gekleed in uw luipaardvel, u gekleed in uw kilt, u gaand in uw rieten sandalen, u een stier slachtend, u varend in de Tura Papyrus- Kolom boot----in al uw plaatsen, in al uw insignes, uw water-lelie-knop scepter op de voorgrond van de levenden, uw staf op de voorgrond van de akhs.
Mocht de senior gaan dan zal hij zijn zoon verzorgen, gekleed zijn in uw lichaam en terugkeren naar mij.
[Korus's oog] zal het uithouden voor u [met u].


PROCESSIE MET HET STANDBEELD
310
oog

Recitatie
Sjoe als u alles omcirkeld in uw armen, [kunt u ....] deze Osiris Pepi Neferkare en hem behoeden om van u te worden weggenomen.
Sjoe, u bent de oudste zoon van Atoem. Hij heeft zijn penis op u gebruikt,27 zodat u zult zijn [....]. [Dat u deze Pepi Neferkare zult omcirkelen met uw armen als] zijn ka en hem beschermt tegen [....].


311
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, [....] uw [....], dat hij moge leven. U bent de god [....] de Nijlvallei Geweldig door Magie kroon [....].


312
oog

Recitatie
Toen de oudere in stilte groeide, strandde28 de oudste god en degene met lang grijs haar was bewierookt voor de maaltijd, gij bent in hem voortgegaan, [O Pepi Neferkare, naar] uw [ka]. Uw ka zal opstaan tussen [de goden; zijn eigen woestheid zal komen om tegen hen te zijn en verdedigd uw overlevende.
Hallo Pepi Neferkare! [Aanschouw mij: Ik ben uw zoon], die de ka draagt in uw kielzog, [die het leven draagt in uw kielzog], die de autoriteit draagt in uw kielzog, Osiris Pepi Neferkare.


313
oog

Recitatie
[Kinderen] van Horus jullie zouden onder Osiris Pepi Neferkare moeten gaan. [Draag] hem. Laat niemand van jullie zich omdraaien tijdens het dragen van Osiris Pepi Neferkare.


314
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, Horus heeft u gedragen naar de Sokar-boot, gedragen hebbend als Sokar: hij is een zoon die zijn vader Osiris Neferkare draagt in uw identiteit als Sokar.
[U] bent in controle over de Nijlvallei door deze Horus [door wie] u de macht uitoefent.


315
oog

Recitatie
Pepi Neferkare, Horus heeft u magie groots gemaakt [in uw identiteit als Geweldig door Magie].


316
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, [Horus] heeft u [in zijn armen gedragen], in uw identiteit als Sokar.
[U heeft het gezag over de Nijlvallei door deze Horus] middels wie u het gezag uitoefent; u heeft het gezag over de Delta door deze Horus, middels wie u [het gezag uitoefent].


317
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, [Horus heeft zijn kinderen aan u gegeven] opdat zij u kunnen dragen en u zult gezag hebben over hen.
[Horus's kinderen, jullie dienen] je onder Pepi Neferkare te begeven om hem te dragen. Laat er niemand van jullie zijn [die zich zal omdraaien].
Breng hun bij u, (Osiris Pepi Neferkare) en zij zullen u [dragen, met niemand van hen die zich zal omdraaien].


318
oog

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, Geb heeft alle goden van de Nijlvallei en de Delta aan u gegeven, opdat ze u zullen dragen en u ze zal controleren. Zij zijn uw broeders, in hun identiteit van de 'Vlaggenmast-Heiligdommen'. Zij kunnen u niet afwijzen, in hun identiteit van de Tweevoudige Heiligdommen.
Osiris Pepi Neferkare, Horus heeft hen verenigd aan u toegewezen.
Osiris Pepi Neferkare, [u bent verzorgd], levend en rond bewegend elke dag.
Osiris Pepi Neferkare, er is niets aan u dat kan worden verstoord.
Osiris Pepi Neferkare, u bent de ka van alle goden; Horus heeft u verzorgd [en u bent] zijn ka geworden. Het oog is verschenen in uw hoofd als de Nijlvallei, Geweldig door Magie.


319
oog

Recitatie
Deze Osiris Pepi Neferkare is de oudste zoon van Geb en Noet. Deze Pepi Neferkare is Osiris, door [Geb] gebaard [ dat hij hem] de Tweevoudige Koning [zal maken] met al zijn insignes.
Anoebis op de voorgrond van de westerlingen [heeft .... hem] als Osiris, Gebs zoon; de goden [hebben .... hem] als Andjeti op de voorgrond van de oostelijke regio; de aarde [heeft ....] hem, dat hij voor de goden die tot de hemel behoren moge zijn als Geb op de voorgrond van de Enneade.
Zijn moeder de hemel zal hem dragen, levend elke dag net als de Zon: hij zal verschijnen met hem in het oosten en gaan rusten met hem in het westen; zijn moeder Noet zal zich niet van hem ontdoen elke dag.
Haar zoon zal deze Pepi Neferkare voorzien van leven; hij zal het blij maken voor zijn hart, hij zal het plezierig maken voor zijn hart; hij zal voor hem de Nijlvallei vestigen; hij zal voor hem de Delta vestigen; hij zal voor hem de forten van Azie kapot hakken, hij zal voor hem de opstandige onderdanen verwijderen onder zijn vingers.


TERUGKEER VAN OFFERS EN LIBATIE
320

(Zie bezwering 136 van Unas)

oog

124

(Zie bezwering 21 van Unas)

oog

DE OFFERVATEN KAPOT SLAAN
321

(Zie bezwering 138 van Unas)

oog

Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
14 De voorpoot van een os, rakend aan de mond van de overledene, is gelijkgesteld met dat van Seth, "die Horus's oog heeft gestolen".
15 Deze bezweringen zijn hersteld vanuit de kopiën van Neith, een kopie uit het Middenrijk en van parallellen uit de Sarcofaagteksten.
16 Bezwering 112 is gereconstrueerd m.b.v. de kopie van Neith.
17 Er werd gedacht dat de leven schenkende kracht van Osiris zich bevond in de wateren van de inundatie.
18 Deze bezwering is een uitgebreide versie van Unas´s bezwering 53, bezwering 157B is genummerd PT 80.
19 Bezwering 275 is hersteld m.b.v. kopiën uit het Middenrijk en de Late Periode.
20 Bezwering 286 is hersteld m.b.v. een kopie uit het Middenrijk.
21 Deze bezweringen komen alleen voor in de piramide van Pepi II, de richtingen ter indicatie van de objecten zijn verloren gegaan.
22 Deze tekst, door Sethe genummerd PT 106-107, is een enkele bezwering, hersteld m.b.v. kopiën uit het Middenrijk.
23 Deze bezwering is hersteld m.b.v. bronnen uit het Nieuwe Rijk en later.
24 Een verwijzing naar de rol van Sjoe als de atmosfeer, de hemel boven hem ondersteunend. Of wellicht ("It has come forth on your head") verwijzend naar de tweevoiudige kroon.
25 Bezweringen 299-301 zijn hersteld m.b.v. kopiën uit de Late Periode, waarbij de bezweringen 299-300 zijn behandeld als afzonderlijke bezweringen.
26 De bezweringen 312 en 319 zijn hersteld m.b.v. kopiën uit het Middenrijk. De bezweringen 314-318 zijn iets anders dan de versie uit de piramide van Pepi I, Neith en Ibi (zie bezwering 225 van Neith) m.b.v. welke zij zijn hersteld.
27 Een verwijzing naar de mythe van Atoems creatie van Sjoe middels masturbatie.
28 Een verwijzing naar de dood van Osiris.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts