WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Teti.

Het insigne ritueel.

(Grafkamer, oostmuur.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

INVOCATIE VAN HET INSIGNE RITUEEL8
141
RECITATIE 4 KEER; HEM PRESENTEREND MET AL ZIJN INSIGNES OP AL ZIJN PLAATSEN.
Recitatie
Hoe tevredenstellend is uw situatie als u akh wordt, oh Teti, te midden van uw broeders de goden. Hoe anders het is, hoe anders het is, u wie uw kind redde. Pas op uw beperking in de aarde.
RECITATIE 4 KEER; Geraakt in uw lichaam en kom naar hen.
Recitatie
Hei, Teti! Draai om, Teti!
U bent gegaan opdat u kunt heersen over de heuvels van Horus, u bent gegaan opdat u kunt heersen over de heuvels van Seth, u bent gegaan opdat u kunt heersen over de heuvels van Osiris.
Een koning-gegeven offer van al uw insignes --- u bent gekleed in uw luipaardhuid, u bent gekleed in uw kilt, u gaat in uw rieten sandalen, een stier geslacht, u gaat in de Tura Papyrus-Kroniek boot, met als uw insignes --- in al uw plaatsen, uw waterlelieknop scepter ten overstaan van de levenden, uw staf ten overstaan van de akhs, als Anubis ten overstaan van de westerlingen, als Andjeti ten overstaan van de oostelijke nomen.
Hoe tevredenstellend is uw situatie als u akh wordt, oh Teti, te midden van uw broeders de goden. Hoe anders het is, hoe anders het is, u wie uw kind redde. Pas op uw beperking in de aarde.
RECITATIE 4 KEER; Geraakt in uw lichaam en kom naar hen.
Recitatie
Een Geb-gegeven offer van al uw insignes op elk van uw plaatsen.

HET OFFER VAN DE KONING9
142
RECITATIE 4 KEER; DE MAALTIJD PRESENTEREND AAN TETI.
Recitatie
Een koning-gegeven offer, een Geb-gegeven offer, aan deze Teti;
Elke gift is aan u gegeven en elk geplaatst offer dat u mocht willen hebben en met welke het goed zal zijn voor u, door de god voor de loop der eeuwigheid.

143
Recitatie
Osiris Teti, Horus is naar u gekomen, dat hij u moge samenbrengen: u bent zijn vader.

DE GEEST VESTIGEN ALS OSIRIS
144
RECITATIE:DE DEUR VAN DE HEMEL OPEN DOEN.
Recitatie
Ho, Teti! Uw hoofd is voor u op uw botten vastgebonden, uw botten zijn voor u aan uw hoofd vastgebonden. De deur van de hemel is voor u geopend, de twee grote deurgrendels zijn voor u terug geschoven, de steen is voor u uit de geweldige mastaba getrokken.
Uw gezicht is die van een jakhals, uw achterste is die van een wilde leeuw. U zult zitten op die stoel van u en regeren over de akhs.
Naar mij zou u moeten komen, naar mij zou u moeten komen; u dient inderdaad naar mij te komen, wie is (letterlijk zijnde) Horus die zijn vader Osiris verzorgd heeft, oh Teti en uw Anubis-inpakker.10
U zult uw arm in de wereld gebruiken en uw vechtarm in de Geweldige Heuvel en m.b.v. het bewegen te midden van de goden.
Sta op! Verhef uzelf net zoals Osiris!

145
Hè, Osiris Teti! Horus is gekomen om u te zoeken. Hij heeft er voor gezorgd dat Thoth voor u de volgelingen van Seth heeft teruggedreven, hij heeft ze allemaal samengebracht voor u en heeft het verlangen naar Seth afgewend. U bent groter dan hij, want u bent vóór hem tevoorschijn gekomen en uw karakter heeft prioriteit over hem.
Geb heeft uw karakter gezien en heeft u in uw (gepaste) plaats neergezet.
Geb heeft voor u twee zusters aan uw zijde gekregen voor u --- zij zijn Isis en Nephthys.
Horus heeft er voor gezorgd dat dee goden u vergezellen: zij zullen broederlijk met u omgaan in uw hoedanigheid van hem van de Vlaggemast Tempel (Flagpole Shrine) en zij zullen niet op hun hoede zijn voor u in uw hoedanigheid van hem van de Tweevoudige Tempels. Hij heeft er voor gezorgd dat de goden u verzorgen.
Geb heeft zijn sandaal geplaatst op het hoofd van uw opponent die zich van u had afgewend. Uw zoon Horus heeft hem geveld en zijn oog van hem afgenomen en die aan u gegeven, opdat u er ba door moge worden en er door de leiding in handen neemt in het bijzijn van de akhs. Horus heeft er voor gezorgd dat u uw opponent heeft gegrepen zodat die ene van hen die u kan weerstaan dit niet zal doen.
Zo, Horus is ba geworden, dat hij zijn vader in u moge herkennen in uw hoedanigheid van hem van de Heersers-Ba gesloten draagstoel. Noet heeft u benoemd om een god te zijn voor Seth in uw hoedanigheid van god; uw moeder Noet heeft zixchzelf over u uitgespreid in haar hoedanigheid van Shetpet.
Horus heeft Seth gegrepen en hem onder u geplaatst zodat hij u kan dragen en hij beeft onder u als het beven van de aarde (d.w.z. als een aardbeving), want u hebt tegen hem geschreeuwd in uw hoedanigheid van het Heilige Land. Horus heeft zich door u ondergeschikt aan u laten maken in zijn binnenste, laat hem niet uit u weg gaan. Hij heeft zich door uw hand laten vasthouden: laat hem niet van u afpakken.
Hè, Osiris Teti! Horus heeft u verzorgd. Hij heeft gehandeld voor zijn ka in u, dat u content moge worden in uw hoedanigheid van Ka In Ruste.

146
Recitatie
Hè, Osiris Teti! Geb heeft u uw ogen gegeven: dat u tevreden moge worden door de ogen van deze geweldige in u. Geb heeft Horus ze aan u laten geven opdat u er tevreden mee zult worden.
Isis en Nephthys hebben u gezien, hebben u gevonden. Horus heeft u verzameld, Horus heeft Isis en Nephthys u laten verzorgen en zij hebben u aan Horus gegeven, dat hij tevreden met u moge zijn.
Horus is door u akh geworden in uw hoedanigheid van Het Achter de Horizon, waaruit de Zon tevoorschijn komt en in uw armen in uw hoedanigheid van degene in het paleis. Omsluit uw armen geheel om hem, zodat zijn botten uitrekken en zijn hart groter wordt.
Hè, Osiris Teti! Breng uzelf omhoog naar Horus, begeef u naar hem: ga niet ver van hem weg.
Horus is gekomen dat hij u moge herkennen. Hij heeft Seth voor u geslagen: u bent zijn ka. Horus heeft hem voor u afgewend: u bent groter dan hem. U zult onder hem (Seth) zwemmen, hij zal degene die groter is dan hem dragen in uw persoon Osiris. Zijn volgelingen hebben u opgemerkt, want uw kracht is zo veel groter dan de zijne, zodat zij u niet zullen tegenwerken.
Horus is gekomen, zijn vader in u verjongd herkennend, in uw hoedanigheid van de verjongde wateren (van de inundatie). Horus heeft uw mond gescheiden.
Hè, Osiris Teti! Kreun11 niet, ga niet kermen. Geb heeft Horus gekregen voor u, dat hij hun harten aan u ondergeschikt moge maken. Hij heeft alle goden tezamen gekregen voor u en niemand van hen zal weg blijven van hem (d.wz. Horus).
Horus heeft u verzorgd, want hij kon het verzorgen van u niet uitstellen. Horus heeft zijn oog van Seth gepakt en het aan u gegeven. Dit zoete oog van hem, draai het naar uzelf, onderwerp het aan uzelf, oh (moge het) met u uithouden.
Isis heeft u bijeengebracht.
Horus z'n hart is voortgegaan naar u, in uw hoedanigheid van Belangrijkste der Westerlingen. Horus is degene die dat wat Seth u heeft aangedaan zal verzorgen.

147
Recitatie
Shu's eerstgeborene, uw banden zijn los gemaakt door Noens Twee Heren.

Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
8 Deze bezwering is een uitgebreidere versie van Unas's bezwering 135. Het ritueel zelf, gevonden in de piramiden van Pepi I, Pepi II en Neith is in de piramide van Teti weggelaten.
9 Deze twee bezweringen vormen slechts het begin van dit deel van het Insigne Ritueel, diw meer dan 25 bezweringen bevat (zie Pepi II's bezweringen 238-264)
10 De priester, verantwoordelijk voor de mummificatie.
11 Het werkwoord is gerelateerd aan het woord voor 'kraan' en geeft blijkbaar een huilend geluid als het gieren van kranen.

Naar de startpagina Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts