WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Amduat Boek der Poorten Index Vorig hoofdstuk Volgend hoofdstuk

De Egyptische Hemel en Hel.

Hoofdstuk 7
Derde divisie van de Duat

1. Het koninkrijk van KHENTI-AMENTI-OSIRIS,
volgens het Amduat.


De Boot van AFU-RA, de verblijfplaats van de 'Zielen van de Duat' verlatend, komt nu bij de BAIU-SHETAU of de 'Geheime Zielen' en we zien der er een verandering heeft plaatsgevonden m.b.t. de bemanning.
De Godin van het Uur genaamd TENT-BAIU heeft de leiding genomen over de Boot, een God met een haviksachtige kop treedt op als stuurman en het aantal andere Goden is gereduceerd tot vier.
De regio die AFU-RA nu betreedt is genoemd NET-NEB-UA-KHEPER-AUT en het is 309 (of 480) 'atru' of leagues (4828 m) in lengte en 120 in breedte. Het is in feite een voortzetting van de domeinen van Osiris en daarin bevindt zich het Huis van TET, waarin de grote God der doden zelf woont.
De Boot van AFU-RA wordt voorafgegaan door drie boten met een mystiek karakter, bevattend havikgoden en gemummificeerde vormen van Goden die verwant zijn aan Osiris. Kijkend naar de boten zijn vier vormen van Osiris, met hun armen en handen bedekt.

Aangekomen in deze Divisie, schreeuwt AFU-RA naar haar God, Osiris die terstond deze geheime boten creëerd en ze stuurt om AFU-RA te brengen naar de plaats waar hij is.
De verblijfplaats van Osiris ligt op de NET-ASAR, d.w.z. "De Stroom van Osiris", een naam gegeven aan de rivier van de Duat in de Derde Divisie. Aan het hoofd van deze rivier bevindt zich de troon van Osiris volgens sommige versies van de Thebaanse uitgave van het Boek der Doden.
De bewoners die op beide oevers van de stroom worden gezien zijn genoemd PERTIU en ze leven op landgoeden die hen zijn toegewezen door AFU-RA, in ruil daarvoor dienen ze Osiris en verdedigen hem tegen de aanvallen van al zijn vijanden.
Als de Boot waarin AFU-RA staat en de drie andere boten verder gaan, dan gaan de Goden op de oevers mee met hen en bewaken hen en als ze de Grote God hebben begeleidt tot aan het einde van hun grondgebied, dan keren ze terug naar hun oude plaatsen en wachten ze op zijn komst tijdens de volgende nacht.


Aan de rechterkant van AFU-RA bevinden zich 26 Goden. Van deze zijn er acht vormen van Osiris, vier van Osiris van het Noorden en vier van Osiris van het Zuiden, allen onder het bewind van KHETRA, die "De bewaker van dit Veld" is, maar alleen als ze de woorden van AFU-RA horen komen ze tot leven.
Het werk wat zij doen in deze regio is het instukken houwen en hakken van zielen, het gevangen nemen van de schaduwen der doden en het uitvoeren van de doodstraf bij degenen die zijn gedoemd tot vernietiging in de plaats van vuur, zij zorgen ervoor dat het vuur ontstaat en dat de vlammen uitbarsten over de goddelozen.
Nu in dit geval ook de wezens die zijn gedoemd om te worden verbrand in een plaats speciaal hiervoor gereserveerd, kunnen niet van het aantal Goden zijn die Osiris beschermen, want zij werden gecreëerd door Ra om deze God in deze Divisie te dienen en hem te vergezellen gedurende zijn reis die hij elke dag erdoorheen maakt!
Zij moeten dan de doden zijn van vervlogen jaren, die deze Divisie hebben bereikt, maar die door gebrek aan vrienden en familieleden op aarde om dagelijks de juiste en voldoende offers te brengen of door een andere oorzaak, gefaald hebben om voedsel te vinden en als gevolg daarvan zijn omgekomen. Het rijk van Osiris moest worden gereinigd van zulke wezens en de Goden wiens taak het was om hem te beschermen vernietigden hen met vuur.
We mogen noteren dat in deze Divisie de schaduwen en zielen der doden verondersteld werden om rond te dwalen en hoewel we niet weten hoe ze daar zijn aangekomen of waarom precies ze Osiris niet wisten te behagen, is het vrij zeker dat ze werden beschouwd als een gevaar voor de God, met tot gevolg dat ze werden vernietigd.


Aan de linkerkant van AFU-RA staat een rij van Godheden, sommigen geheel in dierlijke vorm, die lijken te hebben deelgenomen aan de begrafenis ceremonies die werden uitgevoerd voor Osiris, de exacte functies van velen van hen zijn onbekend en de namen van sommige van hen zijn ook niet elders gevonden.
Volgens de tekst zijn deze Goden bekleed met hun eigen lichaam van vlees en hun zielen spreken van hen en hun schaduwen zijn aan hen verbonden. Na te zijn toegesproken door hun zingen van lof naar de God en wanneer hij hun Divisie heeft gepasseerd, dan verheffen zij evenals de Goden aan de rechterkant van de boot hun stem en huilen.
In ruil voor de landen die aan hun zijn gegeven door Osiris, wat is bevestigd door AFU-RA, hebben deze Goden bepaalde taken om uit te voeren, namelijk om wraak te nemen op de duivel SEBA, om te zorgen dat Nu onstaat en er voor te zorgen dat Hapi gaat stromen.
Uit dit blijkt dat SEBA soms de macht bezit over Nu, d.w.z. de grote hemelse waterige massa die de bron was van de rivier de Nijl in Egypte. De vernietiging van zijn vijand was van het grootste belang, want zonder water konden de bewoners van de Duat niet leven en het stopzetten van de stroom van de Nijl zou de ondergang en dood van de mensen van Egypte veroorzaken.
Het is interessant om de relatie te zien die er is tussen de Nijl met het hoofddomein van Osiris en het is zonder twijfel een herinnering aan de periode in de geschiedenis van de God, toen hij een watergod was.


Kennis van de wezens in deze afbeeldingen en van de teksten in deze Divisie werden beschouwd alszijnde van groot belang voor de overledene, want in bezit van de wetenschap van hun vormen en namen, zou hij niet afgeschrikt worden door hun "gebrul" en zal hij niet in zijn haast om aan hun te ontkomen voorover in hun kuilen vallen.
In deze Divisie zien we dat AFU-RA de absolute meester was en dat hij is gemaakt om bewoners te creëren om Osiris, KHENTI-AMENTI en hemzelf te dienen en om hen plaatsen om in te wonen toe te wijzen en voedsel om hen in leven te houden.
Als hij zijn licht terugtrekt van hen gaan ze huilen en zakken ze weg in een staat van inertie in afwachting van zijn terugkeer de volgende dag.
Amduat Boek der Poorten Index Vorig hoofdstuk Volgend hoofdstuk

 

Disclaimer: Aangezien deze vertaling is gemaakt van een vertaling daterend uit 1905 van dhr. E. A. Wallis Budge, welke in het oud-Engels is geschreven, kan ik niet garanderen dat alles 100 procent juist is vertaald en tevens niet garanderen dat hij alles goed heeft vertaald. U zult dan ook af en toe een begrip in het Engels aantreffen waarvoor ik geen zinnige vertaling kon bedenken. Navraag bij een Dr. in de egyptologie levert de bevestiging op dat de transcripties van Wallis Budge niet geheel correct zijn en dus fouten bevatten.

Met vriendelijke groeten,
André de Ruiter

 

 

 
Rechts