WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

She who dances in blood ... Mistress of Fire:

Het zeventiende portaal van het Huis van Osiris uit Bezwering 146 van het "Boek der Doden".
'Zij die danst in bloed ... Meesteres van het Vuur.' (She who dances in blood ... Mistress of Fire). Zij valt onder de supervisie van Hem die De kreupele vermomt.

 
Rechts