WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
De twaalfde divisie uit het "Boek der Poorten".
De Poort van Sebi en Reri.
Na de elfde divisie van de Duat te hebben gepasseerd arriveert de 'Boot van de Zon' bij de doorgang genaamd TESERT-BAIU, welke de laatste is die hij dient te passeren alvorens op te duiken in de hemel in het licht van een nieuwe dag. "Deze grote God komt bij deze Poort en gaat er doorheen en de Goden aldaar juichen hem toe". De doorgang is vergelijkbaar met die, die de God passeerde in de vorige divisie. Bij de ingang van de Poort staat gepast een bebaarde gemummificeerde vorm, genaamd PAI en aan de uitgang staat een soortgelijke gemummificeerde vorm, genaamd AKHEKHI. De gallerij wordt geveegd door vlammen, voortkomend uit de monden van uraei, zoals voorheen. In de ruimte die normaliter bewaakt wordt door een aantal Goden staan twee palen, waarvan elke is voorzien van een bebaard hoofd, op één hoofd bevindt zich de schijf van Tem en op de andere een kever, het symbool van Kheperi.

De tekst die hierna verwijst luidt:
"Ze staan overeind op hun hoofden en ze ontstaan op hun palen bij de poort, de hoofden staan overeind bij de Poort".

1

(Links) De Poort Tesert-Baiu. (Rechts) De deuren van Sebi en Reri.

1

De monsterslang die op zijn staart staat en de ene deur bewaakt heet SEBI en de twee regels tekst die verwijzen naar zijn erkenning door Ra, luiden: "Hij die over deze deur gaat, opent deze voor Ra. Saa zei tegen SEBI, 'Opent uw Poort voor Ra, ontvouw uw portaal naar KHUTI, zodat hij kan voortkomen uit de verborgen plaats en zijn positie kan gaan innemen in het lichaam van Nut'. Zie daar, er is geweeklaag onder de zielen die wonen in AMENT nadat de deur is gesloten".

De monsterslang die op zijn staart staat en de andre deur bewaakt heet RERI en de twee regels tekst die verwijzen naar zijn erkenning door Ra, luiden:: "Hij die over deze deur gaat, opent deze voor Ra. Saa zei tegen RERI, 'Opent uw Poort voor Ra, ontvouw uw portaal naar KHUTI, zodat hij kan voortkomen uit de verborgen plaats en zijn positie kan gaan innemen in het lichaam van Nut'. Zie daar, er is geweeklaag onder de zielen die wonen in AMENT nadat de deur is gesloten".

2

De zonnegod in de vorm van Khepera met zijn schijf, in zijn boot, ondersteund door Nuen ontvangen door Nut.

2

Aan elke kant van de deur bevindt zich een uraeus, de ene Isis voorstellend en de ander Nephthys en van hen wordt gezegd:
"Zij zijn het die deze verborgen Poort van AMENT bewaken en zij gaan verder in het gevolg van deze God".
Hier zien dat het einde van de Duat is bereikt en de boot van de Zon heeft dat gedeelte bereikt waardoor het opduikt uit de wateren van Nun en vandaar in de vorm van een schijf in de hemel van deze wereld. Na te zijn aangekomen in het water, wordt de boot ondersteund door de twee armen van Nun zelf of zoals de tekst zegd: "Deze twee armen komen voort uit de wateren en zij ondersteunen deze God".
De God verschijnt in de boot in de vorm van een kever, die rolt langs een schijf. Aan de linkerzijde van de kever is Isis en aan de rechter Nephthys. De drie wezens op de voorkant van de boot zijn waarschijnlijk de personificaties van de deuren en de Goden aan de linkerkant zijn Seb, Shu, Heket, Hu en Saa.
In de hiërogliefen boven de open ruimte boven de top van de boot, staat geschreven: "Deze God neemt zijn plaats in de 'Matetet' Boot met de Goden die er in zitten".
Weg in de wateren boven of buiten de boot is een soort eiland, gevormd door het lichaam van een God die op een dusdanige manier is gebogen dat de uiteinden van zijn tenen de achterkant van zijn hoofd aanraken. Op zijn hoofd staat de Godin Nut, met haar handen en armen uitgestrekt om de schijf van de zon te ontvangen, die de kever naar haar toe rolt, de tekst luidt: "Nut ontvangt Ra. Het eiland gevormd door het lichaam van een God is Osiris wordt gezegd, wiens gebied de Duat is".

Voor de eerste divisie uit het "Boek der Poorten", klik hier.    Terug naar de elfde divisie klik hier.

 

Disclaimer: Aangezien deze vertaling is gemaakt van een vertaling daterend uit 1905 van dhr. E. A. Wallis Budge, welke in het oud-Engels is geschreven, kan ik niet garanderen dat alles 100 procent juist is vertaald en tevens niet garanderen dat hij alles goed heeft vertaald. U zult dan ook af en toe een begrip in het Engels aantreffen waarvoor ik geen zinnige vertaling kon bedenken. Navraag bij een Dr. in de egyptologie levert de bevestiging op dat de transcripties van Wallis Budge niet geheel correct zijn en dus fouten bevatten.

Met vriendelijke groeten,
André de Ruiter

 

 
Rechts