WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
De eerste divisie uit het "Boek der Poorten".
De voorkamer van de Duat
In de eerste divisie uit het "Boek der Poorten van de Duat", volgens de sarcofaag van Seti I, zien we de horizon van het Westen, of de berg van het Westen, verdeeld in twee delen, en de zonneboot wordt verondersteld tussen hun te varen en om middels deze passage de Duat in te gaan. Aan de rechterhand zit een standaard met jakhalskop vast en aan elke zijde van het knielt een bebaarde God, één God is genaamd TAT en is de personificatie van de regio die zich buiten de dag bevindt en de ander is genaamd Set, die vertegenwoordigt de begrafenisheuvel. Aan de linkerhand bevindt zich een standaard met ramskop en aan elke kant van dit knielt een bebaarde God. Eén is genaamd TAT en de ander Set. De ramskop heeft horizontale golvende horens, welke behoren tot het specifieke soort ram dat het symbool is van de God Chnoem, dit dier verdween uit Egypte voor de XII dynastie, maar de traditie m.b.t. hem is gebleven.
In het midden van de scene zeilt de boot van de zon, de God wordt gesymboliseerd door een kever binnen een schijf, die is gehuld in de plooien van een slang die zijn staart in zijn mond heeft.

 

Gedeelte van de Horizon waarover de de zonneboot gaat om de Duat te betreden bij de avondstond.
Er in bevinden zich de 12 Goden van de begrafenisheuvel.

 

In de boeg staat de God der goddelijke intelligentie, wiens naam is Saa en in de achtersteven vlak bij twee peddels staat Heka, d.w.z. de personificatie van het woord van de macht of van de magische uitspraak. De God die normaliter Saa vergezelt is Hoe. De tekst die verwijst naar de zonnegod luidt als volgt:
"Ra sprak tot "De Berg", zend licht, O Bergen! Laat straling ontstaan uit dat wat mij verzwolgen heeft en die mannen heeft gedood en gevuld is met de slachting der Goden. Adem voor u, O gij die woont in het licht in uw onderkomens, mijn pracht zal voor u zijn. I
k heb hun slachting bevolen en zij hebben alles wat bestond geslacht. Ik heb u verborgen voor hen die zich op aarde bevinden, de kroon (of tiara) herstellend voor hen die zich op "De Berg" bevinden. De Goden zeggen, 'Laat deze scepter met jakhalskop, de woorden van deze grote God uitten, die zijn leden verenigd. Kom dan tot ons, O gij uit wie wij zijn voortgekomen! Kreten van vreugde zijn voor u, O gij die in uw schijf is, gij grote God wiens vormen (of transformaties) legio zijn'. Hun proviand [bestaat] uit brood-gebak en bier".
De paragraaf onder de bovenstaande tekst is er vrijwel een kopie van, echter bevat het geen melding van hetzij de jakhalskop of de ramskopscepter en het is niet nodig om het hier weer te geven.

 

Gedeelte van de Horizon waarover de de zonneboot gaat om de Duat te netreden bij de avondstons.
Er in bevinden zich de 12 Goden van Set-Amentet.

Aan de rechterkant van de boot staan 12 Goden, die zijn genaamd, "GODEN VAN DE BERG", de tekst m.b.t. hun luidt als volgt:
"[Deze Goden] zijn onstaan uit Ra en uit zijn substantie en zijn voortgekomen uit zijn oog. Hij heeft voor hun [als] een plaats (of verblijfplaats verordend, "De Verborgen Berg" (AMENT SET), die mensen consumeert en Goden en al het vee en alle reptielen die zijn geschapen door deze grote God. Verordend heeft deze grote God plannen (of ontwerpen) daarvan gemaakt hebbend om te onstaan in de aarde die hij creëerde".

Aan de linkerkant van de boot staan 12 Goden, die zijn genaamd "GODEN VAN SET-AMENTET". De tekst m.b.t. deze Goden luidt als volgt:
"De verborgen plaats. [Dit zijn] zij die zijn gevoederd met mannen en de Goden en al het vee en alle reptielen die deze grote God geschapen heeft. Deze grote God heeft plannen verordend voor hun nadat hij er voor gezorgd heeft dat ze ontspringen in het land wat hij creëerde, d.w.z. in de AMENTET, die hij heeft gemaakt".

Voor de tweede divisie uit het "Boek der Poorten", klik hier.

 

Disclaimer: Aangezien deze vertaling is gemaakt van een vertaling daterend uit 1905 van dhr. E. A. Wallis Budge, welke in het oud-Engels is geschreven, kan ik niet garanderen dat alles 100 procent juist is vertaald en tevens niet garanderen dat hij alles goed heeft vertaald. U zult dan ook af en toe een begrip in het Engels aantreffen waarvoor ik geen zinnige vertaling kon bedenken. Navraag bij een Dr. in de egyptologie levert de bevestiging op dat de transcripties van Wallis Budge niet geheel correct zijn en dus fouten bevatten.

Met vriendelijke groeten,
André de Ruiter

 

 
Rechts