WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Unas.

Bezweringen voor het tevoorschijn komen uit de Duat.

(Voorkamer, westelijke gevelpunt.)


Klik op het Oog van Horus om een afbeelding te zien van de hiëroglieven,
die bij de desbetreffende bezwering horen.


HET WENDEN TOT DE GEEST ALS HET DE GRAFKAMER VERLAAT37
158

Recitatie.
Uw zoon Horus is opgetreden voor u.
De groten zullen beven, na het mes in uw arm te hebben gezien bij het tevoorschijnlijk komen uit de Duat.
Gegroet, ervaren iemand! Geb heeft u geschapen, de enneade heeft u het leven geschonken.
Horus is content geworden over zijn vader, Atoem is content geworden over zijn jaren, de oostelijke en westelijke goden zijn content geworden over de geweldige gebeurtenis die is vorgevallen in zijn38 omhelsing --- god's geboorte.
Het is Unas: Unas zie! Het is Unas: Unas, kijk!
Het is Unas: hoor! Het is Unas: Unas, existeer!
Het is Unas: Unas, verhef uzelf van uw zij!
Voer mijn commando uit, gij die slaap haat maarslap bent gemaakt. Sta op, gij in Nedit. Uw goede brood is gemaakt in Pe; uw controle over, is ontvangen (d.w.z. herkend) in Heliopolis.
Het is Horus (die spreekt), bevolen zijnd om te handelen voor zijn vader.
De storm-meester, die zijn broer heeft geschopt, Spuger (d.w.z. Seth, volgens de determinant) ---hij zal u dragen: hij is degene die Atoem zal dragen.


VERSCHIJNEN ALS DE MORGENSTER
159

Recitatie.
Unas is een geweldige: Unas is tevoorschijn gekomen uit de dijen van de enneade. Unas is verwekt door Sekhmet en Shezmetet is degene die is bevallen van Unas, een scherp uitziende (en) ver reikende ster, die dat brengt voor de Zon wat in (Goddelijke) Ruimte overvloedig elke dag aanwezig is.
Unas is bij zijn zetel gekommen, met de Twee Vrouwen er op, verschijnend als een ster.


VERSCHIJNEN ALS NEFERTEM
160

Recitatie.
O gij twee zonneschermen (sunshades), vertel a.u.b. aan de nobele, van welke identiteit dan ook; Unas is een waterlelie die verijst uit de aarde.
Unas is ontvangen door degene die zijn zetel heeft gemaakt; Unas is degene op de neus van de grote controlerende macht is.
Unas is gekomen van het Eiland der Vlammen, Unas, Maat er in geplaatst hebbend in de plaats van wanorde.
Unas is degene aan wie het linnen behoort dat de uraei bewaken tijdens de nacht van de grote overstroming die komt van de grote godin.
Unas zal verschijnen als Nefertem, als de waterlelie op de neus van de Zon wanneer die tevoorschijn komt uit het Akhet elke dag, degene van wie bij de aanblik de goden schoon worden.


Afbeelding van de piramideteksten in de voorkamer van Unas,
westelijke gevelpunt.


VERSCHIJNEN ALS PERCEPTIE IN DE ZONNEBOOT
161

Recitatie.
Unas is degen die verantwoordelijk is voor de kas, degene harten verenigd voor de geweldige, verantwoordelijk voor de ervaring, degene die het geschrift van de god draagt --- Perceptie ten westen van de Zon.
Unas is bij zijn zetel gekomen, die verantwoordelijk is voor de kas. Unas zal harten verenigen met de kennis van wat geweldig is; Unas zal Perceptie worden, die het geschrift van de god draagt ten westen van de Zon, die verzorgd is door de vertegenwoordiging van Unas; Unas is degene die de geweldige gebeurtenis in het hart (van de Zon) zegt op het festival van het rode linnen.
Dat is Unas: Unas is Perceptie ten westen van de Zon, wiens hart verwonding kan veroorzaken, op de voorgrond van de grot van Noen.


HET WENDEN TOT DE STERREN EN GODEN VAN DE DUAT
162

Recitatie.
O gij, verantwoordelijk voor de uren, die voorafgaat aan de Zon, maak plaats voor Unas, dat Unas kan passeren binnenin het circuit van het Strijdlustige-Gezicht.
Want Unas is vertrokken naar zijn zetel, belangrijkste van de zetels, (net zolas) één die zich achter de god bevindt, met een hoofd getooid met een scherpe en krachtige horen net zoals één die een scherp, keel-doorsnijdend mes draagt, (een horen) die de strijd doorsnijdt van de kop van de stier en die hen in de duisternis doet sidderen, een machtige horen die zich achter de geweldige god bevindt.
Want Unas heeft hen die zijn gevangen teruggedreven en hun harten geveld. De arm van Unas kan niet worden opgesloten in het Akhet.


163

Recitatie.
Verhef uw gezicht, gij goden in de Duat: Unas is gekomen, dat gij hem kunnen zien, veranderd in de geweldige god. Introduceer het schudden van Unas (als vrees voor hem), stel Unas op als heer van jullie allen.
Unas zal de mensen regeren en Unas zal rechtspreken over de levenden binnenin de oever van de Zon; Unas zal spreken met degene die de twee goden heeft gescheiden39 op de schone oever waar hij zij zetel heeft gemaakt.
Unas (symbool voor) controle bevindt zich op zijn hoofd, Unas 's scepter beschermt Unas.
Unas zal zitten met de roeier van de Zon en als Unas iets goeds commandeert dan zal hij het doen: Unas is de geweldige god.


REINIGEN IN HET MOERAS VAN RIET
164

Recitatie.
Iemand is schoon geworden in het Moeras van Riet: de Zon is schoon geworden in het Moeras van Riet.
Iemand is schoon geworden in het Moeras van Riet: Unas is schoon geworden in het Moeras van Riet.
De titel van Unas is van de Zon: Noet, ontvang zijn titel; Shu, hef het omhoog; Shu hef het omhoog.Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
37 In een kopie uit het Nieuwe Rijk is getiteld “Bezwering om er voor te zorgen dat de akh tevoorschijn komt uit de Duat naar de hemel."
38 Atoem's
39 Een verwijziging naar het conflict tussen Horus en Seth.Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts